1. Tukisivusto
 2. Viestintä & ilmoitukset

Lisäosa: Ajanvaraus (Scheduler)

Moodlen ajanvarausaktiviteetti mahdollistaa opettajien ja oppilaiden välisten tapaamisten järjestämisen.

Opettaja määrittää mahdolliset ajankohdat ja keston, ja oppilas valitsee niistä itselleen sopivan. Opettaja voi aktiviteetin sisällä kirjata ylös tapaamiseen liittyviä muistiinpanoja tai arvosanan.

 • Tapaamisten järjestäjän tulee olla kurssilla opettaja-roolissa.
 • Ajanvaraus-aktiviteetti on erikseen hankittava lisäosa.

Artikkelin sisältö

 1. Ajanvarauksen lisääminen
 2. Aikojen muokkaaminen ja varaaminen
 3. Tapaamisen arviointi

Ajanvarauksen lisääminen

Seuraavassa esimerkissä käydään läpi ajanvarauksen tekemistä ryhmälle, jolle esitetään useampia aikavaihtoehtoja.

 1. Napauta Muokkaustila päälle -painiketta.
 2. Napauta painiketta Lisää aktiviteetti tai aineisto.
 3. Valitse avautuvasta ikkunasta Aktiviteetit-välilehdeltä Ajanvaraus.
  Screenshot 2021-02-02 154322

 4. Sivulla “Lisätään uusi Ajanvaraus” anna aktiviteetille nimi ja kuvaus sekä tee tarvittavat lisävalinnat.
  1. Nimi: Anna aktiviteetille nimi (voit vaihtaa tämän tarvittaessa myöhemmin) .
  2. Kuvaus: Lisää ajanvaraukseen tai tapaamiseen liittyviä tietoja ja ohjeita.

   Ajanvarauksen nimi

  3. Opettajan roolin nimi: Oletuksena käytetään roolia "Opettaja". Jos haluat käyttää jotain toista termiä, kirjoita se tähän.
  4. Varauksen toiminta: Määrittele, montako aikaa opiskelija voi varata tässä aktiviteetissa
  5. Ryhmävaraus: Jos sallit opiskelijoiden varata ajan ryhmän kaikille jäsenille, valitse "Kyllä".
  6. Varoaika: Kirjoita tähän aika, jonka sisällä varauksen muuttaminen ei ole enää mahdollista. Eli jos varoajaksi asetetaan yksi tunti, niin opiskelijan tulee tehdä muutokset vähintään tuntia ennen tapaamisajankohtaa. 
  7. Oletuskesto varattavalle ajalle: Ilmoita oletuskesto minuuteissa. Voit muuttaa ajan myöhemmin aikoja lisätessäsi.
  8. Ilmoitukset: Jos tässä valitaan "Kyllä", opettajat ja opiskelijat saavat ilmoituksen, kun varauksiin on tehty muutoksia.
  9. Ota merkinnät käyttöön: Valitse, kenelle haluat varausmerkintöjen ja luottamuksellisten merkintöjen näkyvänLisävalinnat
 5. Napauta sivun alalaidassa Tallenna ja näytä -painiketta.
 6. Avautuvalla sivulla paina Lisää aikoja -linkkiä ja valitse alasvetovalikosta, haluatko lisätä toistuvia eli useampia aikoja vai yksittäisen ajan. Tässä esimerkissä valitaan Lisää toistuvia aikoja.
  Lisää aikoja2
 7. Avautuvassa ikkunassa tee tarjottaviin ajankohtiin liittyvät asetukset.
  1. Päivämäärä: valitse päivämäärä, josta lähtien tarjoat tapaamisaikoja.
  2. Lisää aikoja tähän päivämäärään saakka: ota toiminto käyttöön ja lisää päivämäärä, johon asti aikoja on valittavissa.
  3. Lisää aikoja seuraaville päiville: merkitse ne viikonpäivät, joina haluat tarjota aikoja.
  4. Aikaväli: valitse alkamis-ja päättymiskellonajat, joiden välille tapaamiset ajoittuvat. Kaikkien aikojen tulee olla tulevaisuudessa ja aloitusajan ennen loppumisaikaa.
  5. Jaa aikavälit varattavien aikojen mukaan?: valinnalla "Kyllä" järjestelmä luo useita aikoja edellä määritellyssä aikaraamissa. "Ei"-valinta luo yksittäisen ajan määriteltynä kellonaikana.
  6. Kesto: ilmoita yhteen tapaamiseen varattu aika minuuteissa.
  7. Tauko aikojen välissä: ilmoita, kuinka pitkän tauon haluat pitää tapaamisten välissä.
  8. Korvaa päällekkäiset: valitse, mahdollistetaanko vai estetäänkö uuden ajan luominen vanhan päälle.
  9. Opiskelijamäärän yläraja varattavaa aikaa kohti: määrittele, kuinka monta opiskelijaa voi varata saman ajan. Kahdenkeskisiä tapaamisia järjestettäessä tähän tulee valita "1".
  10. Paikka: kirjoita tapaamisen paikka eli esim. huoneen numero tai virtuaalikokouksen osoite.
  11. Opettaja: opettajana näet tässä lähtökohtaisesti oman nimesi.
  12. Näytä varattavat ajat opiskelijoille alkaen: valitse, lähteekö tieto ajoista osallistujille heti vai tiettynä päivänä ennen varattavaa aikaa.
  13. Lähetä muistutus sähköpostilla: valitse ajankohta, jolloin haluat lähettää opiskelijoille muistutuksen sähköpostilla.

Paina lopuksi Tallenna muutokset.

Aikojen asetukset_ed

Aikojen muokkaaminen ja varaaminen

Kaikki ajastetut ajankohdat näytetään "Kaikki ajanvaraukset" -välilehdellä. Voit luoda uusia aikoja "Lisää aikoja" -linkistä ja poistaa olemassaolevia "Poista ajat" -linkistä. Voit myös muokata yksittäisiä aikoja "Toiminto"-sarakkeen painikkeista. 

Aikojen muokkaaminen_ed

Opettaja näkee opiskelijan varaaman ajan kohdalla opiskelijan nimen. Hän voi tehdä muutoksia ajanvaraukseen kyseisen rivin muokkauskuvakkeista.

Varattu aika_ed

Opiskelijalla varaus näyttää tältä:

Varattu aika_oppilasnäkymä

Tapaamisen arviointi

Jos haluat arvioida tapaamisen, aseta ajanvaraus-aktiviteetti muokkaustilaan ja valitse "Arviointi"-kohdassa tyypiksi Asteikko tai Pisteet. Asteikko antaa sinun valita pudotusvalikosta valmiin asteikon. tai voit myös luoda itse lisää asteikkoja. Pisteet-arvosanalla voit itse määrittää maksimiarvosanan, esim. 0-5.
Jos annat opiskelijalle mahdollisuuden valita useamman kuin yhden tapaamisen ja kaikki nämä tapaamiset arvioidaan, valitse "Arviointitapa"-kohdassa, lasketaanko tapaamisten arvosanoista keskiarvo vai näytetänkö korkein arvosana.
Arviointiasetukset
Tapaamisen jälkeen arvioi opiskelija napauttamalla hänen nimeään ajanvarauslistassa. Valitse "Arvosana"-kohdasta arviointiasteikosta opiskelijalle antamasi arvosana. 
Arviointi_2