Chat

Chat mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun kurssialueella. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi verkko-opintopiirien tapaamispaikkana, opettajan virtuaalivastaanottona, kielten harjoittelussa tai palautekeskustelupaikkana.

Chat voi olla käytössä kerran tai se voi olla esimerkiksi päivittäin tai viikoittain toistuva toiminto. Chat-sessiot tallentuvat ja ne voidaan julkaista joko kaikille tai rajatulle osallistujajoukolle, jolle tarvitaan silloin kyky (capability) saada nähdä chat-lokit. Chat on hyödyllinen varsinkin, kun ryhmällä ei ole mahdollisuutta kasvokkaiseen keskusteluun.

Chatin lisääminen

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Chat.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Chat kohtaan (osion nimi), jolla määritetään chatin asetukset.

Tärkeimmät asetukset

Yleiset

 • Nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Kuvaus sisältää tarkemman tehtävänannon ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.

Chat-keskustelut

 • Seuraavan chatin aika: päivämäärä ja kellonaika.
 • Keskusteluajan julkaisu ja toisto: Julkaistaanko keskustelun aika. Toistetaanko keskustelu päivittäin tai viikoittain.
 • Tallenna käydyt keskustelut: Kuinka pitkäksi aikaa keskustelut tallennetaan.
 • Menneet keskustelut näytetään kaikille: Näytetäänkö keskustelut kaikille vai vain niille, joille on annettu Moodlen kyky "mod/chat:readlog".

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Tällä annat osallistujien nähdä aktiviteetin tai piilotat sen esim. luomisen ajaksi.
 • Ryhmämoodi: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmien mukaan.
 • Ryhmittely: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmittelyjen mukaan.

Rajoita pääsy

Voit rajoittaa osallistujien pääsyä tehtävään esimerkiksi päivämäärän ta aikaisempien suoritusten perusteella. Tarkempia tietoja pääsyn rajoittamisesta on sivulla Ehdollinen julkaisu.

Opiskelijoiden edistyminen

Millä perusteella osallistujan katsotaan suorittaneen aktiviteetin.