Oppimisalustan heinäkuun 2022 uudet ominaisuudet

Sisällys

Alikurssit

Muut uutuudet

Erikseen saatavilla olevat lisäosat

 

1. Alikurssit (subcourse)

🚀 Alikurssit (Subcourses): Rakenna laajempia kokonaisuuksia yhden kurssin alle 
Olemme lisänneet pakettiimme yhteisön lisäosista Subcourses lisäosan. Tätä voit hyödyntää rakentaessasi laajempi kokonaisuuksia, jotka on mielekästä jakaa useammaksi kurssiksi.

Tämän avulla voit luoda pääkurssin, jonka alla on useita alikursseja
Alikursseilta saadaan poimittua suoritukset sekä alikurssien arvosanat pääkurssille. Pääkurssilla voit siis seurata oppijoiden edistymistä kokonaisuuden osalta.
👉 Katso tästä ohjeet toiminnon käyttöönottoon.

2. Muut uutuudet

Näiden edellä mainittujen lisättyjen uusien aktiviteettien lisäksi olemme parantaneet ominaisuuksia jo aikaisemmin julkaistuissa lisäosissamme. Erityisen paljon parannuksia on tullut raportoinnin puolelle mReports lisäosaamme. Seuraavassa muutamia poimintoja uudistuksista:

Ryhmämoodi raportoinnissa: Voit jaotella käyttäjät heidän tietoihinsa perutuen omiin ryhmiinsä (kohortti) ja näyttää raportoinnissa vain sen ryhmän (kohortin) raportteja, mihin henkilö itse kuuluu. Tällä siis saadaan jaettua raportoinnin näkyvyyttä pienemmille ryhmille.

Keskimääräinen aika kurssilla: Olemma lisänneet laskennan paljonko oppijan käyttää aikaa keskimäärin kurssilla. Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että käytetyn ajan raportoinnissa ei täysin luotettavasti tiedetä onko oppija ollut aktiivisena kurssilla kaiken siihen käyttämänsä ajan.

3. Erikseen saatavilla olevat lisäosat

Jos koet, että allaluetelluista lisäosista olisi paljon arvoa juuri teidän asennukseen, niin olethan yhteydessä asiakasvastaavaan tai myynti@mediamaisteri.com

🚀 Koulutushistoria, osaamiset ja pätevyydet (Learning History): Koulutusrekisterin hallinta kokonaisuudessaan

Tämä lisäosa toteuttaa useita vuosien aikana esille tulleita asiakastarpeita koulutusten hallinnan osalta. 

  • Voit siis tuoda tämän toiminnon avulla vanhat koulutus ja sertifikaattitiedot vanhasta järjestelmästä tai arkistoista osaksi oppimisalustaa
  • Tämän avulla voit määrittää kurssin asetuksissa, myönnetäänkö kurssin suorittamisesta erillinen sertifikaatti (pätevyys), joka on voimassa määräajan.
  • Jos käytössäsi on kurssien uudelleensuorittaminen, voit automatisoida määräajan voimassa olevien koulutusten ja niihin liittyvien sertifikaattien suoritusprosessit. Voit antaa alustan hoitaa informoinnin kurssien suorittamisesta ja niiden uudelleensuorittamisesta, kun esim. sertifikaatit ovat henkilöillä vanhenemassa
  • Näet myös suoritushistorian henkilöiden uudelleensuorituksista
  • Tähän liitetyn raportoinnin avulla näet kokonaisuuden esim. sertifikaattien vanhenemisen

👉 Katso tästä ohjeet toiminnon käyttöönottoon.

🚀 Oppimispäiväkirja (Learning Diary): Oppimispäiväkirja osana koulutuksia

Uusi oppimispäiväkirjamme korvaa aikaisemmin erillisenä asennuksena tarjolla olleen oppimispäiväkirjan. Tämä erillinen aktiviteetti tarjoaa mahdollisuudeen ohjatun päiväkirjan muodostamiselle.

  • Kouluttaja (opettaja) voi rakentaa ohjatun oppimispäiväkirjaan valmiit aiheet, joihin oppijan on tarkoitus vastata
  • Kouluttajalla on mahdollisuus kommentoida oppijan muodostamia päiväkirjan sivuja
  • Oppimispäiväkirjaa voidaan hyödyntää myös ilman ohjattua toimintaa eli päiväkirjan muodostaminen voidaan antaa oppijalle itselleen
  • Kouluttajalle päiväkirja tarjoaa selkeän käyttöliittymän kaikkien oppijoiden edistymiseen sekä helppouden oman koulutuksen hallinnointiin
  • Oppimispäiväkirjasta toteutetaan erillinen laajennettu versio oppilaitosten käyttöön. Tämä tukee erityisesti näyttöpohjaisten tutkintojen koulutussuorituksia. Tulevissa ominaisuuksissa on työelämäohjaajan liittäminen mukaan oppimispäiväkirjaan, jolloin kokonaisuus saadaan helposti hallittavaan muotoon.

👉 Ohjeet tulossa ohjesivustollemme.