Käyttäjätunnusten automaattipoisto tai hyllyttäminen

Käyttäjätunnusten automaattipoisto (Local User Expire) mahdollistaa määrittää käyttäjätunnukselle voimassaoloajan sekä passivoimaan/poistamaan käyttäjätunnukset joilla ei kirjauduttu N aikaan.

Käyttäjätunnusten automaattipoiston avulla oppimisympäristön käyttäjätunnuksiin on mahdollista: 

 1. Määrittää käyttäjätunnuksille voimassaoloaika jonka jälkeen tunnukset passivoidaan tai poistetaan kokonaan. Tämän voi tehdä manuaalisesti jokaiseen tunnukseen yksitellen tai päivittää CSV-tiedostolla useaan tunnukseen kerrallaan halutut voimassaoloajat. Tämä tulee määritellä yhteistyössä Mediamaisterin kanssa.
 2. Tämän lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön toiminallisuus joka poistaa tai passivoi N aikaa kirjautumatata olleet tunnukset järjestelmästä.

Lisäosan asetuksissa on valittavissa poistetaanko tunnukset kokonaan vai asetetaanko ne passiivisiksi. Passivoidut käyttäjät eivät voi kirjautua sisään, eivätkä saa mitään viestejä oppimisympäristöstä, mutta käyttäjän historia ja palautukset säilyvät tallessa.

Kumpikin ominaisuus on toisistaan erillään eli voit ottaa niistä vain jommankumman käyttöösi.

Artikkelin sisältö:

 1. Päättymisajan määritteleminen olemassa olevaan tunnukseen manuaalisesti

 2. Uuteen käyttäjätunnukseen päättymispäivämäärän määritteleminen

 3. Olemassa olevalle tai uudelle käyttäjätunnukselle päättymispäivän määritteleminen CSV-tiedostolla
 4. Olemassa olevien käyttäjätilien poistaminen tai passivoiminen automaattisesti

1. Päättymisajan määritteleminen olemassa olevaan tunnukseen manuaalisesti

1. Käyttäjätunnuksen voimassaoloaika voidaan määrittää olemassa olevaan tunnukseen avaamalla se polusta sivuston hallinta -> käyttäjät -> käyttäjätilit -> selaa käyttäjiä -> hakemalla käyttäjän ja valitsemalla hammasratas-ikonin eli muokkaamalla tunnuksen tietoja

käyttäjätunnusten_hallinnointi_automaattipoisto_1

2. Avautuvalla sivulla laajenna otsikko Muut kentät, määritä haluamasi päättymispäivämää ja laita ruksi kohtaan ota käyttöön ja tallenna tiedot.

käyttäjätunnusten_hallinnointi_automaattipoisto_2

2. Uuteen käyttäjätunnukseen päättymispäivämäärän määritteleminen

Kun luot uutta yksittäistä käyttäjätunnusta Moodleen niin näet sivulla saman Muut kentät- otsikon, määritä haluamasi päättymispäivämäärä ja laita ruksi kohtaan ota käyttöön.

 

käyttäjätunnusten_hallinnointi_automaattipoisto_3

3. Olemassa olevalle tai uudelle käyttäjätunnukselle päättymispäivän määritteleminen CSV-tiedostolla

Jos päivität olemassa olevia tai lisäät uusia käyttäjiä järjestelmään CSV-tiedoston avulla niin lisää CSV-tiedostoon uusi sarake profile_field_enddate ja kentän arvojen on oltava muodossa "VVVV-KK-PP", esim. 2017-10-08

käyttäjätunnusten_hallinnointi_automaattipoisto_4

Tämä näkyy Moodlen puolella käyttäjän tiedoissa viennin jälkeen seuraavasti;

käyttäjätunnusten_hallinnointi_automaattipoisto_5

4. Olemassa olevien käyttäjätilien poistaminen tai passivoiminen automaattisesti

Tämä tulee tehdä yhteistyössä Mediamaisterin kanssa sillä asetusten määrittäminen vaatii administrator-tason oikeudet.

Asetuksissa voidaan määritellä voimassaoloaika: 
 • Aktiivisille tunnuksille.
  • Tällöin haluttu voimassaoloaika esim. 5 vuotta poistamiseen/passivointiin lasketaan tunnuksen viimeisimmästä kirjautumisesta tai tunnuksen luomishetkestä lähtien.
 • Estetyille käyttäjätileille
  • Tällöin määritetty voimassaoloaika lasketaan tunnuksen estämishetkestä lähtien esim. 4 viikkoa estämisen jälkeen.


Voimassaoloajan mukaan tunnukset passivoidaan tai poistetaan, yleensä kerran yössä ajettavan taustaprosessin aikana. Lisäosa tarkistaa joka yö (oletuksena) onko uusia tunnuksia saavuttanut määriteltyä rajaa jolloin ne poistetaan tai passivoidaan automaattisesti.


Passivointi/poisto voidaan konfiguroida koskemaan vain tiettyä käyttäjien kirjautumistapaa (manuaaliset tilit, LDAP, OPENID, SAML, oauth2, käytä sähköpostivarmistusta jne.)

 

Tarkennus koskien "ei koskaan kirjautunut" -käyttäjätunnuksia.

Jos lisäosan asetukset määritetään siten että "poista kaikki 5 vuotta vanhat tunnukset" niin tällöin automatiikka poistaa öisin:

 • Kaikki tunnukset, jotka ovat luotu yli 5 vuotta sitten
 • Kaikki tunnukset, joilla on viimeksi kirjauduttu 5 vuotta sitten.
 • Ylläoleva koskee myös "ei koskaan kirjautunut" -tunnuksia jotka ovat luotu 5 vuotta sitten. Uudemmat "ei koskaan kirjautuneet" tunnukset jäävät järjestelmään.
 • Lisäosa ei poista tunnuksia, joilla on rooli joka sallii oikeuden moodle/user:create (oletuksena Managerit ja Administratorit)
 
käyttäjätunnusten_hallinnointi_automaattipoisto_6