Kirja

Kirjan avulla voit luoda monisivuisia materiaaleja kirjan tyyppiseen formaattiin eli jäsentää asian lukuihin ja alilukuihin.

Kirja voi sisältää tekstin lisäksi multimediatiedostoja, ja se on hyödyllinen sellaisten pitkien ohjeiden ja muun materiaalin esittämiseen, joka voidaan jakaa osiin.

Kirjaa voi käyttää esimerkiksi:

 • Luettavan materiaalin esittämiseen
 • Henkilökunnan käsikirjana
 • Opiskelijan näyteportfoliona

Kirjan lisääminen

Laita muokkaustila päälle ja valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto > Kirja sopivassa kohdassa kurssialuetta. Anna kirjalle nimi ja halutessasi myös kuvaus.

 

Kirjan asetukset

Lukujen otsikointi:

 • Ei mitään: lukujen ja alalukujen otsikoilla ei ole automaattimuotoilua. Käytä tätä, jos haluat määrittellä oman nimeämistyylisi. Jos haluat esimerkiksi käyttää lukujen otsikoinnissa kirjaimia, kirjoita luvun otsikoihin käsin haluamasi muotoilu "A Ensimmäinen Luku", "A.1 Aliluku" jne.
 • Numerot: luvut ja aliluvut numeroidaan automaattisesti (1, 1.1, 1.2, 2, ...)
 • Luettelomerkit: aliluvut sisennetään automaattisesti ja näytetään luettelomerkeillä
 • Sisennetty: aliluvut sisennetään automaattisesti

Omat otsikot

Oletuksena on, että luvun otsikko näkyy sisällysluettelossa ja lisäksi luvun sisällön (leipätekstin) yläpuolella. Jos rastit ruudun "Omat otsikot", luvun otsikko näytetään vain sisällysluettelossa, mutta EI otsikkona luvun sisällön yläpuolella. Voit sen sijaan kirjoittaa muuta tekstiä tähän kohtaan. Omat otsikot on hyödyllinen silloin, jos luvun otsikko on pitkä ja haluat käyttää sisällössä lyhyempää versiota.

Kirjan muokkaaminen ja lukujen lisääminen

Kun kirjan perusasetukset on tallennettu (napsauta Tallenna ja näytä -painiketta) pääset lisäämään ensimmäisen luvun. Anna luvulle otsikko ja kirjoita sisältö. Alalukuja voi lisätä vasta, kun ensimmäinen pääluku on lisätty.

Ensimmäisen luvun lisättyäsi, voit lisätä sille alalukuja sen rinnalle uusia päätason lukuja. Jokaisen luvun/sivun yhteydessä näytetään työkalurivi, josta lukua voi siirtää, muokata, poistaa, piilottaa opiskelijoilta sekä lisätä uusia lukuja (oikeanpuoleinen plusmerkki luvun kohdalla).

Kirjoitusoikeuden antaminen osallistujille

Joskus voi olla tarpeen sallia opiskelijolle mahdollisuus kirjoittaa kirjaa. Yleensä yhteiskirjoittaminen kannattaa tehdä wikissä, koska se huomioi versiohistorian ja päästää vain yhden kerrallaan muokkaamaan sisältöä. Jos opettajalla on perusteltu syy avata kirja opiskelijoiden muokattavaksi ja työnjaosta sovitaan selkeästi, voi opiskelijoille antaa hallintaoikeudet (huom. sisältää myös oikeuden poistaa toisen tuottamaa tekstiä).

Näin lisäät kirjoitusoikeuksia:

 1. Avaa ko. kirja.
 2. Valitse Asetukset-lohkossa Kirjan asetukset > Paikallisesti jaetut roolit.
 3. Valitse opettajan rooli.
 4. Valitse valintaikkunan oikeasta palstasta kaikki osallistuja, joille haluat lisätä oikeudet. Shift-näppäin pohjassa saat valituksi kaikki kerralla.
 5. Napsauta Lisää-painiketta.

Kun lisääminen on onnistunut, näkyvät opiskelijoiden nimet sivun vasemman puolen kentässä "Olemassaolevat käyttäjät". Näillä henkilöillä on nyt opettajaoikeudet kyseiseen kirjaan ja he voivat sitä hallinnoida. Toiminto ei anna opettajaoikeuksia muihin kurssin osiin tai aktiviteetteihin!