Kurssin sulkeminen ja lopputoimet

Kurssin loppuessa opettajalla on muutamia vaihtoehtoja, mitä tehdä.

Jos kurssin loppuessa opiskelijoiden ei ole enää syytä päästä kurssialueelle, voit sulkea sen Hallintatyökalut-lohkon kohdasta Piilota kurssi.

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_1

Sama toiminto löytyy myös kurssin asetuksien (Toimintovalikko eli oikean ylänurkan hammasratas > Muokkaa asetuksia) kohdasta "Kurssin näkyvyys". Vaihtoehto "Piilota" sulkee kurssin.

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_2

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_3

Kurssia suunnitellessasi saatoit pitää kurssin suljettuna jommasta kummasta asetuksesta. Osallistujat eivät kurssin sulkemisen jälkeen pääse katselemaan kurssisuorituksiaan, palautuksiaan ym. eivätkä näe kurssia kurssilistoilla.

Kurssin tyhjentäminen tapahtumista ja uudelleen käyttäminen

Jos kurssin tapahtumia ei ole tarpeen säästää, voit tyhjentää sen halutuista osallistujien toimista Nollaa-toiminnolla: Toimintovalikko (oikean yläkulman hammasratas) > Nollaa.

Tällä sivulla voit nollata eli tyhjentää kurssialueen osallistujatiedoista siten, että kurssin aktiviteetit ja muut asetukset säilyvät. Huomaa, että poistamalla tällä sivulla valitsemasi sisällöt tuhoat ko. käyttäjätiedot peruuttamattomasti. Nollaamisen jälkeen voit aloittaa samalla kurssipohjalla uuden kurssitoteutuksen uusien osallistujien kanssa.

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_4

Kurssin kopioiminen uudeksi kurssiksi

Voit kopioida kurssin käyttäjätietojen kanssa tai ilman niitä ja palauttaa Moodleen kokonaan uudeksi kurssiksi. Kurssin palautus on myös mahdollista tehdä jonkin jo olemassa olevan kurssin päälle. Kopioinnissa ja palautuksessa käytettävät työkalut löytyvät Toimintovalikko (oikean ylänurkan hammasratas) > Kopioi kurssi sekä Varmuuskopiointi ja Palauta. Kopioi kurssi -toimintoa käytetään kurssin nopeaan kopioimiseen kaikkine sisältöineen. Siinä voi valita, sisällytetäänkö kopioon käyttäjätiedot eli käyttäjien palautukset, keskustelualueiden viestit jne.

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_5

Varmuuskopioinnissa voidaan myös valita, mitä kurssin osioita ja aktiviteetteja halutaan mukaan kopioon. Palautuksessa voidaan myös jättää varmuuskopiotiedostosta osia ja aktiviteetteja tarvittaessa pois.


Tarkempia tietoja varmuuskopioista on sivulla Varmuuskopionti ja palauttaminen.

Kurssin arkistoiminen tai poistaminen

Kurssi voidaan siirtää esim. erilliseen piilotettuun arkistoidut kurssit -kategoriaan, jolloin kurssin suorituksiin ja merkintöihin on helppo palata tarvittaessa myöhemmin. Toinen arkistointitapa on ottaa kurssista kopio ja tallentaa kopiotiedosto jonnekin arkistointia varten. Näin tiedot ovat tallessa ja voidaan tarvittaessa palauttaa myöhemmin Moodleen.

Jos koko kurssi halutaan poistaa, täytyy ensin varmistaa, ettei mitään kurssin tapahtumia, tiedostoja, tehtäviä, suorituksia ym. ole tarpeen enää säilyttää. Yleensä opettajalla ei ole kurssin poisto-oikeutta. Lopullisen poistamisen hoitaa oppimisympäristön hallinnoija tai ylläpitäjä. Kurssin poistaminen voi tapahtua kahdella tavalla: Sen voi tehdä Hallintatyökalut-lohkon toiminnolla Siirrä kurssi roskakoriin tai menemällä Vasemman laidan valikko > Sivuston hallinta > Kurssit > Hallinnoi kursseja ja kategorioita. Poistaminen tapahtuu navigoimalla kategoriaan, jossa kurssi sijaitsee, ja klikkaamalla kyseisen kurssin kohdalla Poista-ikonia.

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_6

Kun kurssi poistetaan jommalla kummalla edellä kuvatulla tavalla, se siirtyy kategorian roskakoriin (Kategorian asetukset (hammasratas) > Roskakori).

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_7Kurssi säilyy roskakorissa oletusarvoisesti seitsemän vuorokautta, mutta ylläpitäjä voi muuttaa tätä aikaa. Poistetun kurssin voi palauttaa kategorian Roskakori-näkymässä kurssin kohdalla Palauta-valinnalla.  Kurssin voi myös poistaa pysyvästi roskakorin Poista-valinnalla.  Huom! Jos kategorian roskakori ei ole näkyvissä hammasrattaan takaa, voi se johtua siitä, ettei siellä ole poistettuja aineistoja. Roskakori-toiminto voi olla myös kytkettynä pois päältä.

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_8Kurssin sisällä on vastaava toiminto, joka tallettaa kurssin sisällöstä poistetut aineistot tai aktiviteetit kurssin roskakoriin. Mikäli kurssilla on poistettuja aktiviteetteja tai aineistoja, näkyy Roskakori-toiminto kohdassa Toimintovalikko (oikean ylänurkan hammasratas) > Roskakori.

kurssien_hallinta_sulkeminen_lopputoimet_9