Ajastetut ilmoitukset ja muistutukset (Muistuttaja)

Muistuttajalla voidaan ajastaa aktiviteettien näkymistä sekä muistuttaa opiskelijoita suorittamattomista aktiviteeteista.

Muistuttaja (re-engagement) -toiminnolla voit:

 • Ajastaa aktiviteetteja ilmestymään tai aukeamaan tietyn ajan päästä, kun aiempi aktiviteetti on suoritettu
 • Muistuttaa opiskelijoita suorittamattomista aktiviteeteista.
 • Lähettää haluamasi viestin opiskelijalle kun aktiviteetti on suoritettu.

Muistuttaja ei näy opiskelijoille, vaan sen tarkoitus on toimia taustalla näkymättömästi.

 • Muistuttajassa näkyvä käyttäjän "seuraavan viestin lähetysaika" on yhteinen jokaiselle kurssille ja jokaiselle muistuttaja-aktiviteetille. Näet siis tästä tiedosta vain sen koska käyttäjälle on lähdössä seuraava viesti mutta et suoraan miltä kurssilta/aktiviteetista.
 • Jos halutaan että muistuttaja aktivoituu vasta tiettyjen pääsynrajoitusehtojen täyttyessä, tulee nämä määrittää siinä vaiheessa kun muistuttajaa luodaan kurssille, jälkikäteen määritettynä pääsynrajoitusehdot eivät toimi. 
 • Kun käyttäjä lisätään kurssille kestää muutama minuutti ennen kuin muistuttajassa näkyy seuraavan viestin lähetysaika, tieto tulee näkyviin sivun päivittämällä.

Artikkelin sisältö

 1. Aktiviteettien ajastaminen Muistuttajalla
 2. Aktiviteettien suorittamisesta muistuttaminen Muistuttaja-aktiviteetilla 
 3. Viestin lähettäminen kun aktiviteetti on suoritettu Muistuttajalla
   

1. Aktiviteettien ajastaminen Muistuttajalla

Esimerkissämme kurssille luodaan tehtävä jonka suorittamalla Muistuttaja-aktiviteetti aktivoituu ja 5 minuutin päästä tästä tentti ilmestyy kurssille.

1. Lisää kurssille tehtävä-aktiviteetti ja määritä sille suoritusehdot "opiskelijoiden edistyminen" -otsikon alla.

2. Luo kurssille tentti-aktiviteetti ja rakenna se valmiiksi.

3. Luo kurssille Muistuttaja-aktiviteetti

4. Anna sille nimi

5. Muistuttajan asetukset -otsikon alla valitse Muistuta käyttäjiä-kohtaan  ei koskaan

1_24

 

6. Rajoita Pääsy -otsikon alla valitse lisää rajoitus -> aktiviteetin suoritus -> valitse tehtävä-aktiviteetti ja merkitty suoritetuksi. Tämä tarkoittaa sitä että Muistuttaja aktivoituu, kun tehtävä on suoritettu.
2_22
 
7. Lopuksi opiskelijoiden edistyminen -otsikon alla syötä Aika jonka jälkeen Muistuttaja merkitään suoritetuksi kenttään 5 minuuttia joka on minimiaika.
Tämä tarkoittaa, että 5 minuutin päästä tehtävä-aktiviteetin suorittamisesta itse Muistuttaja-aktiviteetti merkitään suoritetuksi.
 3_18
 
8. Seuraavaksi avaa tentin asetukset ja rajoita pääsy -otsikon alla lisää rajoitus -> aktiviteetin suoritus -> valitse luomasi Muistuttaja-aktiviteetti ja merkittävä suoritetuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tentti ilmestyy kurssille 5 minuutin päästä siitä hetkestä kun Muistuttaja-aktiviteetti on suoritettu.
 4_24
 
9. Nyt kaikki on valmista eli kun opiskelija suorittaa tehtävän -> pääsynrajoitus avaa hänelle näkymättömän Muistuttajan -> muistuttaja merkitsee itsensä 5 minuutin päästä valmiiksi -> tentti avaa itsensä näkyville koska Muistuttaja-aktiviteetti on suoritettu.
 5_22
 

2. Aktiviteettien suorittamisesta muistuttaminen Muistuttaja-aktiviteetilla 

Opettaja voi luoda Muistuttaja-aktiviteetin muistuttamaan esim. kurssin tentin suorittamisesta, kunnes se on suoritettu. Jokaista aktiviteettia kohden, josta haluat muistuttaa sinun tulee lisätä ja konfiguroida kurssille uusi muistuttaja-aktiviteetti.

Esimerkissämme muistutamme käyttäjää suorittamaan kurssin tentin viikon päästä siitä, kun hän ensimmäisen kerran itserekisteröityy kurssille tai hänet lisätään sille. Lähetämme yhden muistutuksen viikon välein kahden viikon ajan.

Esimerkki:

1. Lisää kurssille tentti-aktiviteetti ja määritä sille suoritusehdot opiskelijoiden edistyminen-otsikon alla.

2. Lisää kurssille Muistuttaja-aktiviteetti

3. Anna sille nimi esim. tentistä muistuttaja
8_15
 
4. Jos haluat että joku muu kuin opiskelija saa tämän viestin niin määritä heidän sähköpostiosoitteensa pilkuilla erotettuina arvoina muut vastanottajat -kenttään
9_15

5. Viestin aikaviiveeseen määritä 1 viikko. Ensimmäinen viesti opiskelijalle lähetetään viikko siitä hetkestä, kun hänet lisätään kurssille tai hän itserekisteröityy sille. Eli ensimmäisen viestin lähetysaika on aina kurssille rekisteröitymisajankohta+ viestin aikaviive.

100

6. "Muistutuksien lukumäärä aikarajan sisällä" määritä kuinka monta viestiä haluat kokonaisuudessaan lähettää. Me haluamme lähettää yhteensä 2 viestiä eli 1 viesti per viikko (kohdassa 7 määritämme kuinka kauan viestejä lähetetään). 

Lähetettäville viesteille on maksimimäärät sen mukaan millaisen aikaviiveen määrität. Rajat ovat:

 • Aikaviive alle 24 tuntia - Maksimissaan 2 muistutusviestiä
 • Aikaviive alle 5 päivää - Maksimissaan 10 muistutusviestiä. 
 • Aikaviive alle 15 päivää - Maksimissaan 26 muistutusviestiä.
 • Aikaviive yli 15 päivää - Maksimissaan 40 muistutusviestiä.
11_8

7. Seuraavaksi määritämme kuinka pitkään viestejä lähetetään. Tämä tapahtuu "opiskelijoiden edistyminen" -otsikon alla. Meidän tapauksessamme määritellään "Aika, jonka jälkeen Muistuttaja merkitään suoritetuksi" 2 viikkoa (yksi viesti viikon välein). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Muistuttaja-aktiviteetti merkitään suoritetuksi kahden viikon jälkeen ja se ei lähetä enää viestejä tuon ajankohdan jälkeen, vaikka viestejä olisi vielä lähettämättä.

7_16
 

8. Siirry sivulla takaisin ylemmäs ja määritä opiskelijoille lähetettävän sähköpostiviestin otsikko sekä viestin sisältö. Voit halutessasi tehdä esim. linkin kurssille tai suoraan tenttiin, kopioi vain aktiviteetin tai kurssin osoite leikepöydälle ja tee siitä linkki viestin runkoon.

 13_7

 9. Jos aiot lähettää viestin myös muille määrittelemillesi vastaanottajille, muokkaa heidän viestinsä otsikko ja sisältö.
 14_9
 10. Lopuksi määrittele tämän kentän alapuolella "Lopeta ilmoitukset kun valittu aktiviteetti on suoritettu" ja valitse kyseinen tentti tähän.
15_9
 
11. Valitse lopuksi tallenna ja palaa kurssille.
12. Nyt aktiviteetti on kurssilla ja se muistuttaa käyttäjiä 2 viikon ajan, viikon välein suorittamaan tentin.

Jos he suorittavat tentin ennen kuin ensimmäinen viikko on kulunut, niin he eivät ehdi saamaan yhtään muistutusviestiä. Jos he suorittavat tentin ensimmäisen viikon jälkeen he eivät saa enää toista muistutusviestiä, koska viestien lähetys lakkaa kun aktiviteetti on suoritettu tai jos se ehditään suorittamaan ennen kuin ensimmäinen viesti lähetetään.
 16_3
 
13. Kun klikkaat aktiviteetin auki näet yleiskatsauksen opiskelijoista ja
 • Koska seuraava muistutusviesti lähetetään (mikäli käyttäjä ei ole suorittanut aktiviteettia, lähetyskertoja on vielä jäljellä eikä suoritusaika ole ylittynyt).
 • koska ko. Muistuttaja-aktiviteetti tullaan merkitsemään heille suoritetuksi jolloin viestien lähettäminen päättyy (vaikka viestejä olisi vielä lähettämättä.)

Huom. "Seuraavan viestin lähetysaika" on koko järjestelmälaajuinen.

Eli jos käyttäjään kohdistuu muilla kursseilla muistuttajan kautta lähettämiä viestejä niin näet tästä vain koska hänelle on lähdössä seuraava muistuttajan lähetttämä viesti, et sitä koska hänelle on lähdössä viesti juuri tämän kurssin muistuttajasta.

17_3

   

3. Viestin lähettäminen kun aktiviteetti on suoritettu Muistuttajalla

Muistuttaja-lisäosalla pystyt lähettämään opiskelijoille viestin, kun he ovat suorittaneet jonkun tietyn aktiviteetin kurssilla, tämä voi olla esim. onnitteluviesti tentin suorittamisesta kuten esimerkissämme.

Esimerkki:

1. Aktiviteetissa jonka suorituksesta haluat onnitella tulee olla suoritusten seurannan asetukset määritetty "opiskelijoiden edistyminen" -otsikon alla.

2. Lisää kurssille Muistuttaja-aktiviteetti.

3. Anna sille nimi

4. Valitse Muistuta käyttäjiä -> Kun muistuttaja-aktiviteetti on suoritettu.

5. Määritä Viestin otsikko (käyttäjät) ja Viestin sisältö (käyttäjät) eli mitä haluat onnitteluviestiisi 

18_2

 
6. Laajenna otsikko "Rajoita pääsy" ja lisää rajoitus -> aktiviteetin suoritus -> valitse aktiviteetti jonka suorittamisen jälkeen haluat viestin lähtevän. Esimerkissämme se on biologian tentti.
19_2
 
7. Lopuksi laajenna otsikko "opiskelijoiden edistyminen" ja määritä "Aika jonka jälkeen Muistuttaja merkitään suoritetuksi" -kenttään aika, jonka tulee kulua tentin suorittamisen jälkeen ennen kuin viesti lähetetään, minimiaika on 5 minuuttia.
20_5
 
8. Tallenna ja palaa kurssille. Nyt aktiviteetti lähettää opiskelijalle onnitteluviestin 5 minuuttia sen jälkeen kun hän on suorittanut tentin.
21_1