Käyttäjäroolien ja oikeuksien määrittäminen

Opettaja voi muokata/jakaa osallistujien oikeuksia kurssilla. Ylläpitäjä voi muokata/jakaa kaikkien roolien oikeuksia koko sivustolla.

Yleistä rooleista

Rooli (Role)

Rooli on joukko oikeuksia tehdä jotain. Yhdellä käyttäjällä voi olla useampia rooleja eri konteksteissa ja myös useita rooleja samassa kontekstissa.

Oikeus (Permission)

Oikeuksilla tarkoitetaan sitä, että kun käyttäjä yrittää tehdä jotakin, esimerkiksi kirjoittaa viestiä keskustelualueelle, järjestelmä tarkistaa, onko käyttäjällä oikeutta tehdä kyseistä asiaa. Oikeuksia on neljää eri tyyppiä: salliestäkiellä ja ei asetettu.

Kyky (Capability)

Kyvyllä tarkoitetaan jotakin toimintoa, johon roolilla on jonkin tason oikeus: esimerkiksi kyky kirjoittaa viesti keskustelualueelle. Kykyyn liittyy myös oikeus, esimerkiksi "viestin kirjoittaminen keskustelualueelle: estä". Kykyjä on yli 200 kappaletta, joista suurin osa ei ole opettajalle olennaisia.

Konteksti (Context)

Kontekstilla tarkoitetaan jotakin toiminnallista aluetta kuten

 • koko sivustoa
 • kurssikategoriaa
 • kurssialuetta
 • aktiviteettia tai lohkoa.

Jos kontekstissa rooleille ei ole määritelty oikeuksia ("ei asetettu"), järjestelmä tarkistaa oikeudet seuraavaksi ylemmästä kontekstista, kunnes jossain kontekstissa oikeus on määritelty. Opettajan näkökulmasta kontekstitasoja on kaksi: kurssitaso ja sen alapuolella aktiviteettien taso.

Oikeuksien kumoaminen (Override permissions)

Roolien oikeuksia voi muokata erikseen jokaisessa kontekstissa. Esimerkiksi opettaja voi estää opiskelijoita kirjoittamasta viestejä kurssialueelle kurssin päätyttyä kumoamalla opiskelijoiden oikeuden kirjoittaa viestejä k.o. keskustelualueella. Turvallisuussyistä opettaja ei pysty kumoamaan aivan kaikkia opiskelijoiden oikeuksia.

Opettajan mahdollisuuksia

Roolien oikeuksia muokkaamalla opettaja voi esimerkiksi:

 • Antaa yksittäiselle opiskelijalle moderaattorioikeudet keskustelualueella
 • Antaa yksittäiselle opiskelijalle oikeudet arvostella tehtäviä
 • Estää uudet keskustelut keskustelualueella
 • Antaa opiskelijoille oikeudet arvioida toistensa puheenvuoroja keskustelualueella
 • Antaa opiskelijoille oikeudet laatia tenttikysymyksiä

Roolien jakaminen

Kurssitason roolin jakaminen

Kurssitason rooleja ovat oletuksena;

 • Opettaja
 • Opettaja ilman muokkausoikeutta
 • Opiskelija

Näitä voit jakaa seuraavasti; 

 1. Avaa kurssi

 2. Valitse kurssin yläreunasta osallistujat-sivu.

 3. Seuraavaksi valitse Lisää osallistujia-painike ->  hae henkilöä nimellä ja valitse hänet listalta -> Määritä rooli -alasvetovalikkoon valitse rooli johon käyttäjä liitetään

 4. Paina "lisää käyttäjät ja/tai kohortit"
 5. Nyt käyttäjä on lisätty kurssille ja listautuu osallistujat-sivulle.

Järjestelmätason roolin jakaminen

Oletuksena järjestelmätason rooleja ovat;

 • Administrator
 • Hallinoija
 • Kurssinluoja

Näitä voit jakaa seuraavasti;

 1. Avaa sivustonhallinta -> Käyttäjät -> Jaa järjestelmäroolit
 2. Klikkaa sen roolin nimeä jonka haluat jakaa esim. Kurssinluoja
 3. Hae henkilö oikealla olevassa lohkossa, valitse hänet ja paina keskeltä "Lisää"
 4. Nyt hänet on lisätty ko. rooliin ja voit poistua sivulta haluamallasi tavalla.

   

  "Miksi Kurssinluoja-roolissa (course creator) oleva ei voi palauttaa kurssia varmuuskopiosta?"

  Oletuksena Kurssinluojalla on oikeus ainoastaan luoda uusia kursseja Moodlessa. Jos roolille halutaan oikeus palauttaa varmuuskopioitu kurssi uudeksi kurssiksi, ylläpitäjän on lisättävä roolille oikeuksia.

  1. Mene Sivuston hallinnassa sivulle Käyttäjät > Oikeudet > Määritä roolit > Kurssinluoja.
  2. Napsauta Muokkaa-painiketta.
  3. Valitse kykyluettelosta seuraavat:
   • moodle/restore:restorecourse
   • moodle/question:managecategory
   • moodle/question:add
   • moodle/restore:uploadfile
  4. Tallenna muutokset sivun alareunassa.

  Näistä kyvyistä "question:managecategory" ja "question:add" vaaditaan vain, jos palautettavalla kurssilla on kysymyksiä. Jos nämä oikeudet/kyvyt annetaan järjestelmän tasolla Course creator -roolille, rooliin lisätyillä käyttäjillä on ne kaikilla Moodlen kursseilla. Jos käyttäjä on siis jollakin kurssilla opiskelijana, hän pystyy silti muokkaamaan kysymyskategorioita, lisäämään kysymyksiä sekä näkemään/muokkaamaan varmuuskopioalueiden sisältöä.

  Nämä kyvyt lisäämällä ei Kurssinluojilla ole kuitenkaan oikeutta ottaa varmuuskopioon mukaan käyttäjien tietoja tai palauttaa niitä. Käyttäjätietojen hallintaan tarvitaan vielä lisää oikeuksia. Yleensä kurssikopioihin ei kuitenkaan ole tarvetta ottaa käyttäjiä mukaan.