1. Tukisivusto
 2. Tehtävätyypit & sisällöt

SCORM

SCORM = Shareable Content Object Reference Model: joukko digitaalisen oppimateriaalin standardeja ja määrityksiä.

SCORM-paketit luodaan oppimisympäristön ulkopuolella, joten tässä ohjeessa ei voida käsitellä niiden sisältöjen luomista.

SCORM-paketti on kokoelma tiedostoja, jotka on paketoitu SCORM-standardien mukaisesti. Tämä mahdollistaa verkkopohjaisen oppimateriaalin uudelleenkäytön ja toimivuuden eri järjestelmissä. SCORM-aktiviteetilla lataat SCORM- ja AICC-paketteja kurssialueelle.

Paketin sisältö on yleensä useita sivuja ja niiden välisiä navigaatioita. Sisällön esittämiseen on useita vaihtoehtoja, kuten ponnahdusikkuna, sisällysluettelo ja navigaatiopainikkeet. SCORM-aktiviteetit sisältävät yleensä kysymyksiä ja arvosanat näkyvät arviointikirjassa (mikäli SCORM on rakennettu siten että se välittää arvosanatietoja).

SCORM-aktiviteettia voi käyttää esimerkiksi

 • Multimediasisältöjen ja animaatioiden esittämiseen
 • Arviointivälineenä

Artikkelin sisältö:

 1. SCORM-paketin lisääminen kurssille
 2. SCORM ja opiskelijoiden edistyminen 
 3. SCORM paketin päivittäminen

1. SCORM-paketin lisääminen kurssille

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse SCORM.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi SCORM-paketti kohtaan (osion nimi), jolla määritetään tehtävän sisältö ja asetukset.

Yleiset

 • Nimi näkyy kurssin etusivulla ja arvoijan raportilla (arvioinnit-sivu)
 • Kuvaus sisältää tarkemman tehtävänannon ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.

Paketti

 • Tiedostopaketti SCORM-aineisto ladataan ZIP-tiedostona Moodleen, ZIP-tiedostoa ei tarvitse purkaa.

Näkyvyyteen liittyvät asetukset

 • Näytä paketti (nykyisessä vai uudessa ikkunassa). Tässä on mahdollista säätää SCORM-ikkunan kokoa ja muita ominaisuuksia. Näytä lisää... -linkki avaa enemmän valintoja nähtäväksi.

2. SCORM ja opiskelijoiden edistyminen 

Riippuen siitä miten SCORM-aineisto on rakennettu se voi osata välittää Moodlelle arvosanatiedon esim. 0-100, 0/1 tai merkinnät "Läpäisty" ja/tai "Valmis".

Numeraaliset arvosanatiedot näkyvät arvioijan raportilla eli arvionnit-sivulla, läpäisty/valmis -merkinnät näkyvät ainoastaan SCORMin sisäisellä raportilla.

Sekä numeraalisen arvosanatiedon että läpäisty/valmis merkintöjen perusteella voidaan kuitenkin seurata ovatko opiskelijat suorittaneet aineiston suoritusten seurannan näkökulmasta. Halutut asetukset määritellään "opiskelijoiden edistyminen otsikon alla".  

Kun ko. otsikon alla seurataan merkintää "läpäisty" tai "valmis" eli vaikka SCORM ei välittäisi ollenkaan arvosanatietoja Moodlelle niin opiskelija saa "suoritettu"-merkinnän kurssin "Aktiviteettien suoritus"-raportille (vaikka arvioijan raportilla hänellä näkyykin arvosanatieto 0,00). 

Alla olevissa esimerkkikuvissa Golf scormista saa arvosanan 0-100, completed/valmis ja läpäisty/passed-SCORMeista saa ainoastaan valmis tai läpäisty -merkinnät.

Kurssin "Arvioijan raportin" näkymä jossa näkyvät numeraaliset arvosanat Golf-SCORM -aineistolle, mutta läpäisty/valmis SCORMeille ei näy arvosanaa.

scorm_1


Kurssin "aktiviteettin suoritus" -raportti jossa kaikki ko. SCORM-aineistot näkyvät suoritettuna

scorm_2


Näkymä Completed -SCORMin sisäiseltä raportilta:

scorm_3

 

3. SCORM paketin päivittäminen

Vanhaa SCORM-pakettia uuteen päivittäessä on tärkeää tarkistaa että uuden SCORM-paketin imsmanifest.xml tiedoston <item identifier="jotain" tieto pysyy samana kuin vanhassa paketissa.

Jos vanhan paketin item identifier rivi näyttää tältä:

<item identifier="historia1"

Tällöin uudessa paketissa on myös luettava

<item identifier="historia1"

muuten menetät suoritukset (muilla tiedoilla item identifier <> sisällä ei ole merkitystä.)

Item identifier tiedon tarkistaminen tapahtuu seuraavasti

 1. Avaa kurssi jolla sinulla on vanha SCORM-paketti
 2. Klikkaa SCORM-pakettia ja valitse hammasratas -> muokkaa asetuksia

4.1 versiossa valitse asetukset-välilehti

3. Avautuvalla sivulla siirry Paketti-otsikon alle -> klikkaa SCORM-pakettia -> valitse lataa

4. Siirry kansioon johon latasit tiedoston ja kopioi sinne myös uudempi SCORM-paketti, sen nimeen kannattaa lisätä esim. päivämäärä jotta erotat sen vanhasta paketista.

5. Pura molemmat paketit, esim. Windowsissa tämä on mahdollista valitsemalla paketti ja klikkaamalla oikealla hiirenpainikkeella -> extract all… -> ja seuraamalla prosessin loppuun saakka, joka purkaa SCORM-paketin kansioksi kyseiseen hakemistoon.

6. Kun paketit ovat purettu avaa vanhan paketin kansio ja imsmanifest.xml tiedosto esim. notepadilla/muistiolla/wordpadilla

 

7. Kun vanhan paketin imsmanifest.xml on auki niin käytä sovelluksen hakutoimintoa CTRL+F -> ja hae item identifier jotta löydät oikean rivin.

8.  Esimerkissämme vanhan paketin item identifier -tieto on item_1 eli uudessa paketissa sen on oltava myös <item identifier="item_1" 

 • Jos item identifier tieto ei ole identtinen vanhan kanssa niin ota yhteyttä paketin toimittaneeseen tahoon ja pyydä heiltä paketti vanhan paketin item identifier tiedolla.
  • teknisesti osaavat käyttäjät voivat myös itse vaihtaa uuden paketin item identifierin imxmanifest.xml tiedostoon ja pakata hakemiston uudestaan uudeksi zip-tiedostoksi.

9. Kun sinulla on uusi paketti jossa on sama item identifier tieto kuin vanhassa paketissa voit päivittää sen oppimisalustalle.


10. Avaa jälleen SCORM-aktiviteeti kurssilla-> hammasratas -> muokkaa asetuksia
Siirry Paketti-otsikon alle -> klikkaa scorm-pakettia -> poista -> vahvista poisto

4.1 versiossa klikkaa SCORMia kurssilla -> asetukset-välilehti -> Siirry Paketti-otsikon alle -> klikkaa scorm-pakettia -> poista -> vahvista poisto

11. Nyt lisäät uuden päivitetyn paketin. Paketti-otsikon alla klikkaa ”lisää tiedosto” -painiketta

12. Tiedostonvalitsemessa valitse vasemmalta lataa tiedosto -> oikelata choose file -> valitse SCORMin zip-tiedosto koneeltasi

Lopuksi valitse lataa tämä tiedosto

13. Odota että paketti ladataan oppimisalustalle ja ilmestyy näkyviin Paketit-otsikon alle

14. Siirry sivun alaosaan ja paina ”tallenna ja näytä”

15. Nyt SCORM-paketti on päivitetty.