Tietokanta

Tietokannalla voit osallistujien kanssa tehdä koko kurssiyhteisön yhteisen vähitellen kehittyvän tuotoksen, kuten linkkilistan, lähdeluettelon tai kirjan; samalla idealla kuin Sanastossa, mutta monipuolisemmin.

Voit määritellä tietokantaan kerättävän tiedon rakenteen haluamaksesi, joten lopputulos voi olla myös kokoelma erilaisista tietotyypeistä. Halutessasi voit rajata näkyvyyttä ryhmittäin.

Sisällys:

 1. Tietokannan lisääminen
 2. Tärkeimmät asetukset
 3. Kentät
 4. Mallit
 5. Näkymät

1. Tietokannan lisääminen

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Tietokanta.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Tietokanta kohtaan (osion nimi), jolla määritetään tehtävän sisältö ja asetukset.

2. Tärkeimmät asetukset

Yleiset

 • Nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Kuvaus sisältää tarkemman kuvauksen tietokannan sisällöstä tai tarkoituksesta ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.

Tietueet

 • Vaadi hyväksyntä? : Jos tämä on käytössä, osallistujan lisäämän tietueen julkaisu edellyttää opettajan hyväksyntää.
 • Salli hyväksyttyjen kohteiden muokkaaminen: Jos valinta on "Ei", käyttäjä ei voi muokata luomaansa kohdetta hyväksymisen jälkeen.
 • Salli hakusanojen kommentit: Sallitaanko käyttäjien kommentoida muiden luomia hakusanoja.
 • Vaadittavat tietueet: Montako hakusanaa osallistujan on luotava, että tehtävä voidaan merkitä suoritetuksi.
 • Katseluun vaadittavien hjakusanojen määrä: Montako hakusanaa osallistujan on luotava, että hänelle näytetään muiden tekemät hakusanat.
 • Hakusanojen enimmäismäärä: Kuinka monta hakusanaa yksi osallistuja saa enintään luoda.

Näkyvyys opiskelijoille

 • Voit määrittää koska tietokanta on saatavana muokattavaksi ja koska vain luettavaksi.

Arvioinnit

 • Roolit, joilla on lupa antaa arvioita: Käyttäjien, joilla tässä kohtaa luetellut roolit, pitäisi pystyä arvioimaan kohteita. Antaakseen arvioita käyttäjällä täytyy olla kyky moodle/rating:rate sekä mahdolliset moduulikohtaiset kyvyt. Roolilistaa voi muuttaa asetuslohkon kohdasa Tietokanta-aktoiiviteetin hallinnointi > Oikeudet.
 • Arviointien käyttöperiaate: Tämä ominaisuus määrittelee, millä tavalla hakusanojen arvioinneista muodostetaan lopullinen arvosana. Huomaa, että jos arviointi ei ole käytössä, aktiviteetista ei tule saraketta arviointikirjaan.
 • Asteikko: Valitse tässä aktiviteetissa käytettävä arviointitapa. "Asteikko" antaa sinun valita valmiin asteikon pudotusvalikosta. Asteikkoja voi myös luoda itse lisää. Jos valitset "Pisteet", voit määrittää maksimiarvosanan.
 • Rajoita arviointeja kohteisiin, joiden päivämäärät ovat raja-arvoissa: Voit määrittää ajan, jonka kuluessa luodut hakusanat arvioidaan.

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Vaihda asetukseksi "Näytä" viimeistään, kun osallistujilla on tarve päästä sivulle.
 • Tunnistenumero tarvitaan, jos haluat sisällyttää aktiviteetin arviointeihin.
 • Ryhmämoodi ja Ryhmittely: eriytetäänkö tietokanta ryhmien tai ryhmittelyjen mukaan.

Rajoita pääsy

 • Voit luoda sääntöjä siitä, millä perusteilla osallistujat pääsevät sivulle: esim. päivämäärä, ryhmään kuuluminen tai jonkin muun aineiston tai aktiviteetin suorittaminen.

Opiskelijoiden edistyminen

 • Millä perusteella opiskelijan katsotaan "suorittaneen" tehtävän.

3. Kentät

Kun olet tehnyt tietokannalle asetukset, voit luoda sille rakenteen määrittelemällä "kentät", joihin tiedot syötetään.

Jokaisessa tietokanta-aktiviteetin merkinnässä voi olla monia erityyppisiä tietokenttiä. Jokaisella kentällä on oltava yksilöllinen Nimi. Kentällä voi olla myös Kuvaus, joka kertoo tarkemmin, minkälaista sisältöä kenttään halutaan lisättävän. Kentän voi määrittää "pakolliseksi".

aineistot_tietokanta_1
Tietokannan kentät

Kenttätyypit

 • Kuva: opettaja voi määrittää minkä kokoisena kuva näytetään eri näkymissä.
 • Leveys-/pituusasteet: jokin sijainti. Opettaja voi määrittää karttapalvelun, johon sijainti linkkaantuu.
 • Multimenu: lista, josta osallistuja voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon.
 • Numero: osallistuja voi lisätä hakusanaan numeron.
 • Päivämäärä: osallistuja voi lisätä hakusanaan päivämäärän.
 • Tekstikenttä: tilaa lyhyelle tekstille.
 • Tekstiruutu: suurempi tekstiruutu, jossa on myös tekstieditori muotoiluja varten.
 • Tiedosto: mikä tahansa tiedosto.
 • Valikko: pudotusvalikko, josta osallistuja voi valita yhden vaihtoehdon.
 • Valintalaatikko: kenttään tulee vaihtoehtoja, joista voi valita useamman.
 • Valintapainike: kenttään tulee vaihtoehtoja, joista voi valita yhden.
 • Verkko-osoite: voit määrittää osoitteet toimiviksi linkeiksi ja mm. käyttää haluamaasi muuta tekstiä linkin paikalla.

4. Mallit

Mallien avulla voit käyttää olemassaolevia tietokannan rakenteita, sen sijaan, että joutuisit aina luomaan uuden. Oletuksena käytettävissä on "Kuvagalleria" ja voit itse viedä tai tallentaa tekemiäsi tietokantoja malleiksi.

Voit myös tuoda muiden luomia malleja ZIP-tiedostoiksi pakattuina.

5. Näkymät

Näkymät-välilehdellä voit määrittää tietokannan eri näkymien ulkoasun. Muokkaamisessa on hyötyä HTML- tai wikitekstikoodin hallitsemisesta.

 

aineistot_tietokanta_2