Välilehdet (One topic) -kurssiformaatti

Välilehdet (One topic)-kurssiformaatti esittää kurssin aihe-osiot välilehtinä joiden välillä opiskelija voi navigoida (joko klikkaamalla välilehden nimeä tai navigointi-nuolilla, jos ne ovat näkyvissä).

Sisällys

 1. Kurssiformaatin vaihtaminen
 2. Välilehden asetukset
 3. Välilehtien muokkaaminen
 4. Välilehtien järjestyksen muuttaminen
 

1. Kurssiformaatin vaihtaminen 

Kurssiformaatin saat vaihdettua kun avaat kurssin etusivu -> Asetukset-lohkosta.

 Avautuvalla sivulla laajenna Kurssiformaatti-otsikko ja valitse "Kurssimuoto" alasvetovalikkoon "Välilehdet-formaatti". Lopuksi tallenna poistu asetuksista painamalla "Tallenna ja näytä" painiketta sivun lopussa.
Tallenna ja näytä

2. Välilehden asetukset; 

 • Piillota osiot: Tämä asetus määrittää, näytetäänkö piillotetut osiot opiskelijoille ei saatavilla olevina (opiskelijoille näkyy vain osion
  otsikko ja teksti "ei saatavilla") vai ovatko ne kokonaan piillossa.
 • Piilota välilehdet: Asetus piilottaa välilehdet näkyvistä jolloin opiskelijat voivat siirtyä osiosta toiseen ainoastaan navigointinuolilla
 • 0-välilehden esitystapa: Määrittää miten kurssin ensimmäinen osio eli nollaosio esitetään, eli onko se "normaali" kuvaskenttä vai oma välilehti 0.
 • Käytä välilehden yhteenvetoa HTML -aihiona: Tällä asetuksella voidaan rakentaa html-koodiin perustuvia muotoiluasetuksia kurssin nollaosiota hyväksi käyttäen.
 • Näytä resurssien ikonit kun käytät yhteenvetoa HTML-aihiona: Tämä liitty aiempaan asetukseen eli jos rakennetaan tyylimuotoiluja edellisen asetuksen avulla.
 • Välilehdet-näkymä: Missä muodossa välilehdet näkyvät (vierekkäin, allekkain tai yhdellä rivillä).
 • Käyttää osionavigointia: Näytä painikkeet seuraavaan tai edelliseen osioon siirtymistä varten
 • Käyttää kurssin sisällysluetteloa: Käytä kurssin indeksi-palkkia navigoidaksesi osioiden ja resurssien läpi
 
 

3. Välilehtien muokkaaminen 

Välilehtien muokkaus onnistuu painamalla oikealla olevaa kolmea pistettä (vaatii että muokkaustila on päällä).

Tietyn välilehden asetuksia pääsee muokkaamaan "Muokkaa osiota" kohdasta.
 • Osion nimi: Valitsemalla "Mukautettu nimi" voit muokata välilehden nimeä.
 • Kurssikuvaus: Tässä osiossa voit kirjoittaa kuvauksen joka näkyy välilehden alussa.
 • Taso: Päättää jos kyse on normaalista välilehtitasosta tai alatason lapsivälilehdestä. Kun välilehti muutetaan lapsivälilehdeksi se asetetaan aina automaattisesti oletuksena sitä edeltävän pääotsikon lapsivälilehdeksi.
 • Ensimmäisen alatason välilehden teksti: Jos välilehdellä on alatasoja niin tämä on ensimmäisen välilehden teksti
 • Fontin väri: Käytetään fontin värin muuttamiseen. Tämä arvo voi olla CSS-väriarvo esim.
  • Heksadesimaali arvona: #ffffff
  • RGB-arvona: rgb(0,255,0)
  • Nimi-arvona: green, red, blue jne.
 • Taustaväri: Tämä määrittää välilehden otsikkorivin taustavärin. Värin voi määrittää CSS-koodina esimerkiksi:
  • Heksadesimaali: #ffffff
  • RGB- arvona esim. rgb(0,255,0)
  • tai ihan vain kirjoittamalla värin englannin kielisen nimen esim. green
 • CSS-ominaisuudet: Käytetään muuttamaan välilehden CSS-määrityksiä. Käytä standardia arvo-attribuuttia style html-tagissa. Esimerkiksi :font-weight: bold; font-size: 16px;

Välilehti muokkaus

4. Välilehtien järjestyksen muuttaminen

Välilehti 0 eli kurssin ensimmäinen välilehti on aina kiinteä, sen paikkaa ei voi vaihtaa. 

Muiden välilehtien tai lapsivälilehtien järjestystä saa muokattua painamalla "Siirrä vasemmalle" tai "Siirrä oikealle". Jos siirrät lapsivälilehden oikealle ja tämä on jo oikeanpuoleisin välilehti niin tämä siirtyy seuraavan välilehden alle (sama pätee vasemmpaan suntaan jos tilanne olisi toisin päin).

Siirrä