Välilehdet (One topic) -kurssiformaatti

Välilehdet (One topic)-kurssiformaatti esittää kurssin aihe-osiot välilehtinä joiden välillä opiskelija voi navigoida (joko klikkaamalla välilehden nimeä tai navigointi-nuolilla, jos ne ovat näkyvissä).

Sisällys

 1. Kurssiformaatin vaihtaminen
 2. Kurssiformaatin asetukset
 3. Aseta kurssiformaatti käyttöön
 4. Välilehtityökalut
 5. Välilehtien järjestyksen muuttaminen välilehtityökaluilla

 

1_6

 1. Kurssiformaatin saat vaihdettua kun avaat kurssin etusivu -> asetukset-lohkosta valitset "muokkaa asetuksia"

 3_9
 
2. Avautuvalla sivulla laajenna Kurssiformaatti-otsikko ja valitse kurssi-muoto -alasvetovalikkoon "Välilehdet-formaatti". Asetuksista;
 
 • Piilota välilehdet -asetus piilottaa välilehdet näkyvistä jolloin opiskelijat voivat siirtyä osiosta toiseen ainoastaan navigointinuolilla
 • 0-välilehden esitystapa Määrittää miten kurssin ensimmäinen osio eli nollaosio esitetään, eli onko se "normaali" kuvaskenttä vai oma välilehti 0.
 • Use topic summary as template Tällä asetuksella voidaan rakentaa html-koodiin perustuvia muotoiluasetuksia kurssin nollaosiota hyväksi käyttäen.
 • Show icon in resource links in summary Tämä liitty aiempaan asetukseen eli jos rakennetaan tyylimuotoiluja edellisen asetuksen avulla.
 
4_10

3. Lopuksi poistu asetuksista tallentamalla ja palaamalla kurssille.

4. Sivun alaosasta löydät "Välilehtityökalut", näillä työkaluilla voit vaihtaa osioden järjestystä ja liikutella aktiviteetteja eri osioiden välillä tai monistaa nykyisen välilehden sisältöineen.
 

Työkalut ovat;

 • Siirrä nykyinen välilehti sisältöineen joka käytännössä siirtää sen välilehden jolla tällä hetkellä olet valitsemasi välilehden kohdalle ja tämä alkuperäinen välilehti siirtää yhden pykälän oikealle.
 • Asynkroniset muokkaustoimet Tämän työkalun avulla voit siirtää aktiviteetteja eri välilehtien välillä.
  • Silloin kun se on poissa käytöstä (oletusasetus) voit muuttaa aktiviteettien järjestystä nykyisellä välilehdellä.
  • Silloin kun otat sen käyttöön voit klikata aktiviteetin edestä nuoli-ikonia, siirtyä haluamallesi välilehdelle ja klikata tyhjää "laatikkoa" ja aktiviteetti siirtyy tähän.
 •  Monista nykyinen välilehti Tämä ottaa kopion nykyisestä välilehdestä ja sen aktiviteeteista ja lisää sen kurssille uutena välilehtenä.

5_9
 

Välilehtien järjestyksen muuttaminen välilehtityökaluilla

Aiemmassa ohjeessa kerrottiin miten aktiviteetteja voi siirtää välilehtityökalujen avulla, tässä ohjeessa käydään läpi miten otsikoiden ja lapsiotsikoiden järjestystä muutetaan. Tässä tärkeät huomiot;

 • Välilehti 0 eli kurssin ensimmäinen välilehti on aina kiinteä, sen paikkaa ei voi vaihtaa. Tätä välilehteä ei myöskään näytetä välilehtityökaluissa. Välilehden voi uudellennimetä niin halutessaan.
 • Kun otsikkoja siirretään on äärimmäisen tärkeää että välilehtityökalut ovat ensin suljettuina/pienennettynä ja siirron kohteena oleva välilehti valitaan ensin kurssin yläosasta ennen kuin välilehtityökalut laajennetaan.
 • Kun välilehti muutetaan lapsivälilehdeksi se asetetaan aina automaattisesti oletuksena sitä edeltävän pääotsikon lapsivälilehdeksi.
 • Jos päätason otsikoiden sijaintia muutetaan välilehtityökaluilla niin lapsivälilehdet pysyvät aina alkuperäisillä paikoillaan tietyn otsikon alla vaikka itse päätason otsikko vaihtuisi.

Lapsivälilehden liikuttaminen tapahtuu siten että ensin se valitaan klikkaamalla välilehden nimeä kurssin yläosassa -> vasta tämän jälkeen avataan välilehtityökalut ja tehdään halutut siirtotoimenpiteet. Välilehtityökalut eivät siis saa olla avattuna silloin kun otsikkoa valitaan.

1. Jos välilehtityökalusivulla näkymää ajatellaan pystysuuntaisesta/vertikaalisesti niin alaspäin siirrettäessä lapsivälilehti siirtyy aina suoraan sen otsikon alle jota klikkaat.

2. Mutta jos haluat siirtää lapsivälilehteä ylempänä listalla olevan päätason alle niin se liikkuu aina yhden päätason ylemmäs kuin mitä valitset. Eli jos on lista;

 • Hevonen
  • heinä
 • Kana
  • jyvä
 • Kissa
  • Kerma

lapsivälilehti heinän saa siirtymään kanan ja kissan alle valitsemalla ensin heinä-välilehden kurssin yläosasta -> avaamalla välilehti-työkalut ja klikkaamalla Kanaa tai Kissaa.

Mutta jos haluat siirtää lapsivälilehti Kerman Kanan alle niin sinun tulee ensin valita kerma-välilehti kurssin yläosasta -> avata välilehti-työkalut ja klikata Kissa-otsikkoa.

3. Poikkeuksena on ensimmäinen välilehti eli välilehti 1, jos siirrät lapsivälilehden sen kohdalle niin se siirretään lapsivälilehdeksi välilehti 0:n alle jolloin välilehtityökaluissa siirretty lapsivälilehti näyttää olevan päätasonotsikko vaikka todellisuudessa se on lapsivälilehtenä tuon välilehti 0:n alla.