Wiki

Wiki-aktiviteetilla osallistujat voivat lisätä ja muokata yhteistä Oppimisympäristön sisäistä sivustoa.

Wikin asetuksissa on kaksi peruskäyttötapaa: yhteinen wiki, jota kaikki osallistujat pääsevät muokkaamaan ja henkilökohtaiset wikit, jolloin jokaisella osallistujalla on oma wiki-alueensa, jonne heidän lisäkseen pääsevät vain opettajat. Lisäksi voit käyttää wikissä ryhmiä, jolloin voit yhdellä wiki-aktiviteetilla tarjota kaikille ryhmille omat alueensa.

Wiki säilyttää kunkin sivun versiohistorian, visualisoiden tällä tavalla kunkin osallistujan tekemät muokkaukset. Tämän voit huomioida tehtävänannossa esimerkiksi ohjeistamalla osallistujia, että ryhmätyössä kaikkien on osallistuttava muokkaamiseen.

Wiki tarjoaa useita käyttömahdollisuuksia, kuten

 • luennon ryhmämuistiinpanot
 • kokousten muistioiden yhteisvalmistelu ennen kokousta
 • aineen yhteiskirjoittaminen
 • yhteisöllinen tarinankerronta tai runonkirjoitus, jossa kukin osallistuja kirjoittaa rivin tai säkeistön
 • henkilökohtainen muistiinpanopaikka (kun asetuksena on henkilökohtainen wiki).

Wikin lisääminen

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Wiki.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Wiki kohtaan (osion nimi), jolla määritetään tehtävän sisältö ja asetukset.

Tärkeimmät asetukset

Yleiset

 • Wikin nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Wikin kuvaus sisältää tarkemman kuvauksen aktiviteetin sisällöstä tai tarkoituksesta ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.
 • Wikin moodi: "Yhteiskäyttöinen wiki", jota kaikki voivat muokata, vai "Yksityinen wiki", joka on jokaisen käyttäjän oma.
 • Ensimmäisen sivun nimi

Kurssimuoto

 • Oletusformaatti:
  • HTML: HTML-editori on käytössä
  • Kreoli: Yleinen wiki-merkintäkieli, jossa on käytössä pieni työkaluvalikko
  • NWiki: Mediawikin kaltainen merkintäkieli, joka käytetään Nwiki-moduulissa
 • Pakota formaatti: Jos tämä on valittuna, käyttäjä ei voi itse vaihtaa formaattia.

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Voi olla hyvä pitää asetuksena "Piilota", kunnes aktiviteetti on valmis käytettäväksi. Muista vaihtaa asetukseksi "Näytä", kun osallistujilla on tarve päästä sivulle.
 • Tunnistenumero tarvitaan, jos haluat sisällyttää aktiviteetin arviointeihin.
 • Ryhmämoodi ja Ryhmittely: eriytetäänkö aktiviteetti ryhmien tai ryhmittelyjen mukaan. Jos ryhmiä tai ryhmittelyjä käytetään, vain

Rajoita pääsy

 • Voit luoda sääntöjä siitä, millä perusteilla osallistujat pääsevät sivulle: esim. päivämäärä, ryhmään kuuluminen tai jonkin muun aineiston tai aktiviteetin suorittaminen.

Opiskelijoiden edistyminen

 • Millä perusteella opiskelijan katsotaan "suorittaneen" aktiviteetin.

Tallenna asetukset napsauttamalla Tallenna ja näytä -painiketta.

Esiin tulee sivu, jolla voit luoda wikin ensimmäisen sivun.