Arvioinnit ja arvosanat

Arvosanojen myöntäminen oppimisalustalla.

Artikkelin sisältö:

 1. Kuvaus
  1. Tehtävä-aktiviteetti
  2. Arviointien poistaminen käytöstä
  3. Eri aktiviteettien arviointiasetukset
  4. Manuaaliset arviointikohteet
  5. Tehtävän edistyneet arviointimenetelmät
  6. Tentin automaattinen arviointi
 2. Kurssin arvosana
  1. Opiskelijan näkymä kurssiarvosanaan
  2. Miten opettajat voivat muuttaa kurssiarvosanan laskentatapaa
  3. Kurssiyhteenvedon piilottaminen

 

Kuvaus

Arvosanat myönnetään pääasiassa aina itse aktiviteetissa, voit tarkastella myönnettyjä arvosanoja Arvioinnit-sivulla eli arvioijan raportilla (kurssilla vasen palkki > arvioinnit tai hallinointityökalut -> kurssin arvioinnit).

Arvioijan raportti -näkymässä näet taulukossa kaikkien kurssin opiskelijoiden saamat arvosanat kaikissa kurssin arviointikohteissa.

Tällä sivulla pääset yliajamaan opiskelijoiden arvosanoja klikkaamalla oikean yläkulman 'Muokkaustila päälle' painiketta. Muokkaustilassa voit yksinkertaisesti lisätä arvosanoja taulukon ruutuihin ja tämän jälkeen painaa tallenna muutokset-painiketta nimien alapuolelta sivun alaosassa.

Tietyn arviointikohteen tarkempia asetuksia pääset muuttamaan klikkaamalla kohteen muokkausikonia eli hammasratasta.

Järjestelmä laskee automaattisesti kurssin kokonaisarvosanan eri arviointikohteista Kurssiyhteenveto-sarakkeeseen. Laskutapa määritetään polussa arvioinnit -> asetukset -> Arviointikirjan asetukset -> klikataan muokkaa-valikkoa kurssin nimen rivillä -> muokkaa asetuksia -> "Arvosanojen kategoria"-otsikon alla asetus on yhteenveto.

Tehtävä-aktiviteetti

Palautettuja tehtäviä pääset katselemaan ja arvioimaan klikkaamalla tehtävässä ollessasi linkkiä "Katso palautettuja tehtäviä (X kpl)". Palautus-sarakkeessa palautusta klikkaamalla näet kyseisen palautuksen ja Tilanne-sarakkeen Arviointi-linkkiä arvioitavan opiskelijan kohdalla klikkaamalla pääset arvioimaan palautuksen. Arviointi-sivulle annetaan arvosana tehtävästä sekä palaute jos sanallinen palaute on laitettu tehtävän asetuksista päälle.

Arviointien poistaminen käytöstä

Jos et halua käyttää arviointia kurssillasi tai haluat piilottaa arvioinnin opiskelijoilta, niiden näkymisen voi estää kurssin asetuksissa (Asetukset > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia> Yleiset > 'Näytä arviointikirja opiskelijoille'). Tämä ei estä yksittäisiä aktiviteetteja käyttämästä arviointia, annetut arvioinnit vain eivät näy opiskelijoille.

Eri aktiviteettien arviointiasetukset

Monista aktiviteeteista voi antaa opiskelijoille arvosanan, joka näkyy opiskelijalle Arvioinnit-sivulla (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit). Esimerkiksi Tehtävä-aktiviteetin asetuksissa määritellään arvosanan asetukset Arvioinnit -kohdassa. Muita arvioinnit sisältäviä aktiviteetteja ovat mm. Keskustelualue, Oppitunti, Sanasto, Scorm, Tentti, Tietokanta ja Työpaja. Eri aktiviteettien arviontiasetukset ovat hieman toisistaan eroavia, joten katso tarkempia ohjeita tietyn aktiviteetin arvioinneista kyseisen aktiviteetin ohjeista.

Manuaaliset arviointikohteet

Myös muihin aktiviteetteihin ja aineistoihin voidaan lisätä manuaalinen arvosana, jolloin arviointeihin saadaan mukaan mikä tahansa kurssin suorittamiseen liittyvä osasuoritus. Uuden arviointikohteen lisääminen onnistuu Arvioinnit-sivulla (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit) ollessa valiten Asetukset-lohkon kohta Arvosanojen hallinta > Kategoriat ja kohteet > Yksinkertainen näkymä > 'Lisää arviointikohde'. Uudelle arviointikohteelle annetaan nimi, tyyppi sekä muut asetukset ja lopuksi tallennetaan muutokset. Tarkempaa tietoa manuaalisen arviointikohteen asetuksista saat klikkaamalla asetuksen vieressä olevia kysymysmerkkejä.

Vinkki:
Lähes sama lopputulos manuaalisen arviointikohteen tekemiseen saavutetaan lisäämällä Tehtävä, jossa ei ole sallittu verkkotekstiä eikä tiedoston lähetystä. Vanhemmissa Moodle-versioissa tähän oli erillinen työkalu, jonka nimenä oli Tehtävänanto tai Offline-tehtävä.

Tehtävän edistyneet arviointimenetelmät

Esimerkiksi Tehtävässä on mahdollista käyttää jotakin kolmesta erilaisesta arviointimenetelmästä. Oletusarviointimenetelmä on 'Yksinkertainen suora arviointi'. Valitse se, jos et halua monimutkaisempaa arviointimenetelmää. Muita vaihtoehtoja ovat Arviointimatriisi (Rubric) ja Arviointiopas (Marking guide). Arviointimatriisilla voidaan antaa arvosanat eri kriteereiden mukaan, esimerkiksi ainekirjoituksessa voidaan arvioida erikseen asiasisältö, kieli ja oikeinkirjoitus helposti klikkaamalla matriisin ruutuja. Eri kriteereille voidaan myös antaa sanallista palautetta. Arviointioppaalla voidaan antaa tentin tekijälle sekä arvioijalle erillisiä ohjeita arvosteluun liittyen, esimerkiksi mitä ainekirjoitustehtävässä vaaditaan. Eri kriteereille (esim. asiasisältö, kieli, jne) voidaan antaa erilliset ohjeet sekä pisteet. Opettajan työn helpottamiseksi tähän arviointimenetelmään on mahdollista tallentaa usein käytettyjä kommentteja, jotka voidaan sitten lisätä listalta eri kriteerien sanalliseen palautteeseen yhdellä klikkauksella.

Tentin automaattinen arviointi

Tenttiä tehtäessä määritellään tentin asetuksissa koko tentin maksimipistemäärä sekä kysymyksiä lisättäessä yksittäisten kysymysten maksimipistemäärä. Ainoastaan essee-kysymykset täytyy käydä arvioimassa tenttiyrityksen jälkeen käsin. Jos essee-kysymyksiä ei ole käytetty (tai niistä saatavaksi maksimipistemääräksi on määritetty 0) laskee järjestelmä tentin loppuarvosanan automaattisesti ja lisää sen Arvioinnit-sivulle.

 
   

Kurssin arvosana

Moodlessa kursseilla lasketaan kahdenlaisia arvosanoja:

 • Kurssin yksittäisille aktiviteeteille (esim. tentti tai tehtävä) eli niissä aktiviteettityypeissä, joita voidaan arvioida.
 • Kurssin kokonaisarvosana eli kurssiarvosana, tämä koostuu kaikista kurssin arvioitavista aktiviteeteista, ja oletuksena se lasketaan arvioitavien aktiviteettien arvosanojen summan, eli jos tentistä on saatu arvosanaksi 10,0 ja tehtävästä 80,0, niin opiskelijan kurssiarvosana on tällöin 90,0 (10,0 + 80,0 = 90,0).

Opiskelijan näkymä kurssiarvosanaan

 

Kurssin arvosana esitetään, kun opiskelija klikkaa Arvioinnit-sivua, josta avautuu Käyttäjänraportti ja sen alaosassa Kurssiyhteenveto-rivi. 

 

 

Miten opettajat voivat muuttaa kurssiarvosanan laskentatapaa

 

Opettajat voivat muuttaa kurssiarvosanan laskentatapaa seuraavasti (jos järjestelmän ylläpitäjät ovat sallineet muun kuin arvosanojen summan):

1. Avaa kurssi

2. Avaa hammasratas -> Arviontikirjan asetukset

3. Siirry Asetukset-välilehdelle -> ylimmältä riviltä joka sisältää kurssin nimen klikkaa Muokkaa -> Muokkaa asetuksia

 

 
 
4. Avautuvalla sivulla voit valita (jos järjestelmän ylläpitäjä on sen sallinut) kurssin arvosanojen laskentatavan Yhteenveto-alasvetovalikosta. Tämän jälkeen vain tallennat muutokset.
 
 
 

 

Kurssiyhteenvedon piilottaminen

Opettaja voi piilottaa Kurssiyhteenveto-rivin eli kurssiarvosanan opiskelijoilta näkyvistä seuraavasti:


1. Avaa kurssi
2. Avaa hammasratas -> Arviointikirjan asetukset
3. Kurssiyhteenveto-rivillä valitse muokkaa -> Piilota
4. Avaa Asetukset-välilehti -> kurssin nimen sisältävältä ylimmältä riviltä klikkaa Muokkaa -> Muokkaa asetuksia