1. Tukisivusto
 2. Tehtävätyypit & sisällöt

Tutustu ympäristön tehtävä- ja sisältötyyppeihin

Tähän osioon on koottu ympäristön keskeiset sisältö- ja tehtävätyypit. Oppimateriaaleja kutsutaan aineistoiksi ja osallistujan aktiivista tekemistä vaativia tehtäviä aktiviteeteiksi.

Huom! Katso ohjeet aineistojen ja aktiviteettien lisäämiseen tästä artikkelista.

Artikkelin sisältö:

 1. Aineistot
  1. Tiedosto
  2. Kansio
  3. Kirja
  4. Sivu
  5. Verkko-osoite
  6. Ohjeteksti
  7. IMS-sisältöpaketti
 2. Aktiviteetit
  1. H5P
  2. Tehtävä
  3. Chat
  4. Keskustelualue
  5. Kysely
  6. Oppitunti
  7. Palaute
  8. Sanasto
  9. SCORM
  10. Tentti
  11. Tietokanta
  12. Työpaja
  13. Ulkoinen työkalu
  14. Valinta
  15. Wiki

Aineistot

Aineistot ovat materiaaleja, joita opettaja voi lisätä kurssiin oppimisen tueksi. Usein käytettyjä ovat esimerkiksi Word-, PDF- ja PowerPoint -tiedostot. Voit näyttää materiaalit joko yksittäin tai kansioihin paketoituina. Voit lisätä aineistoja sisältäviä tiedostoja ja kansioita kurssiin hiirellä vetämällä tai käyttämällä kurssin osioissa olevia Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkejä. Aineistot näkyvät kurssin osallistujille linkkeinä, joiden vieressä on tiedostotyyppiä vastaava ikoni.

Ylläpitäjä voi sivuston asetuksissa pakottaa kuvauksen lisäämisen aineistojen ja aktiviteettien yhteyteen Sivuston hallinta > Moduulit > Aktiviteettimoduulit > Yleiset asetukset.

Tiedosto

Riippuen tiedostotyypistä, tiedosto joko näytetään opiskelijoille kurssinäkymässä tai avataan erilliseen sovellukseensa. Tiedosto voi sisältää tukitiedostoja. Esimerkiksi html-sivulla voi olla upotettuna kuvia tai Flash-animaatioita.

Huomaa, että opiskelija tarvitsee omalle koneelleen ohjelmat, joilla tarjoamasi tiedostot voi avata.

Tiedostoa voi käyttää esimerkiksi:

 • esityksen kalvojen jakamiseen
 • verkkosivuston lisäämiseen kurssialueelle
 • lähtöaineistoksi opiskelijoiden tehtäville

Kansio

Kansion avulla voit kerätä useita tiedostoja yhteen paikkaan, mikä vähentää tilantarvetta kurssialueella. Sen sijaan, että lisäisit kurssialueelle useita tiedostoja, lisäät sinne kansion, johon lisäät kaikki haluamasi tiedostot.

Voit tuoda tiedostot pakattuna tiedostona (ZIP) ja purkaa ne, tai luoda tyhjän kansion ja tuoda siihen tiedostoja.

Kirja

Kirjan avulla voit luoda monisivuisia materiaaleja kirjan tyyppiseen formaattiin eli jäsentää asian lukuihin ja alilukuihin. Kirja voi sisältää tekstin lisäksi multimediatiedostoja, ja se on hyödyllinen sellaisten pitkien ohjeiden ja muun materiaalin esittämiseen, joka voidaan jakaa osiin.

Kirjaa voi käyttää esimerkiksi:

 • luettavan materiaalin esittämiseen
 • henkilökunnan käsikirjana
 • opiskelijan näyteportfoliona

Sivu

Sivua käyttäen voit luoda kurssialueelle alasivuja, joihin kannattaa laittaa kaikki vähänkin pidemmät ohjeet ja käytännön asiat linkin taakse varsinaista kurssialuetta pidentämästä. Voit lisätä sivulle tekstiä, kuvia, ääntä, videota, linkkejä ja upottaa koodia, esimerkiksi Google mapsista.

Sivun etuja verrattuna tiedostoihin on, että se on saavutettavampi esimerkiksi mobiilipäätelaitteilta, ja se on helpommin muokattavissa. Sivut tallennetaan tietokantaan eikä tiedostoiksi.

Verkko-osoite

Verkko-osoite -aineistolla opettaja voi linkittää ulkoisiin verkkosivuihin tai muihin aineistoihin. Kaikki mikä on vapaasti verkossa saatavilla, kuten dokumentit ja kuvat, voidaan linkittää. Opettaja voi kopioida ulkoisen sivun osoitteen selaimen osoitekentästä tai etsiä sitä oppimisympäristön repositorio-kytkentöjen kautta esimerkiksi Flickristä tai YouTubesta, riippuen mitä repositorio-kytkentöjä sivustolla on käytössä.

Ohjeteksti

Ohjeteksti ei ole varsinainen aineisto vaan esim. tekstiä ja kuvia, joita voi lisätä kurssialueen aiheosioihin aineisto- ja aktiviteettilinkkien väleihin ja otsikoiksi.

 

Aktiviteetit

Aktiviteetit ovat kurssilla olevia materiaaleja, jotka edellyttävät osallistujilta aktiivista tekemistä tai osallistumista, esimerkiksi tehtäviä, kysymyksiä sisältäviä oppitunteja, keskustelualueita ja tenttejä.

Ylläpitäjä voi sivuston asetuksissa pakottaa kuvauksen lisäämisen aineistojen ja aktiviteettien yhteyteen Sivuston hallinta > Moduulit > Aktiviteettimoduulit > Yleiset asetukset.

Tehtävä

Tehtävä-aktiviteetissa opettaja voi antaa osallistujille tehtäviä ja arvioida niitä.

Osallistujat voivat palauttaa sallitun tiedostokoon rajoissa mitä vain tiedostoja. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi tehtävän voi palauttaa kirjoittamalla tekstieditorilla suoraan aktiviteettiin. Tehtävä-aktiviteettia käyttää myös pelkkänä tehtävänantona oppimistehtävään, joka toteutetaan oppimisympäristön ulkopuolella. Voit arvioida osallistujien suoritukset, vaikka itse Tehtävään ei tule palautuksia.

Opettaja voi antaa osallistujille sanallista palautetta, antaa arvosanan ja lähettää osallistujalle palautetiedostoja: esimerkiksi osallistujan työn kommentoituna.

Arvioinneissa voidaan käyttää numeerista tai sanallista asteikkoa. Lisäksi voit hyödyntää arvioinnissa etukäteen tekemääsi arviointimatriisia, jonka voit julkaista myös osallistujille jo tehtävän tekemisen ajaksi. Lopulliset arvosanat näkyvät myös arviointikirjassa.

Chat

Chat mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun kurssialueella. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi verkko-opintopiirien tapaamispaikkana, opettajan virtuaalivastaanottona, kielten harjoittelussa tai palautekeskustelupaikkana.

Chat voi olla käytössä kerran tai se voi olla esimerkiksi päivittäin tai viikoittain toistuva toiminto. Chat-sessiot tallentuvat ja ne voidaan julkaista joko kaikille tai rajatulle osallistujajoukolle, jolle tarvitaan silloin kyky (capability) saada nähdä chat-lokit.

Chat on hyödyllinen varsinkin, kun ryhmällä ei ole mahdollisuutta kasvokkaiseen keskusteluun:

 • säännölliset osallistujatapaamiset verkkokurssilla
 • kyselytunti esim. kutsutun puhujan kanssa
 • nopeatempoisen kirjallisen keskustelun harjoittelu joko äidinkieleen tai vieraaseen kieleen liittyen

Keskustelualue

Suurin osa kurssin keskusteluista käydään tyypillisesti keskustelualueilla. Viesteissä voi olla mukana liitetiedostoja ja osallistujat voivat myös esimerkiksi antaa vertaispalautetta toistensa töille.

Kun osallistuja tilaa keskustelualueen, hän saa oletusarvoisesti uudet keskustelualueviestit myös sähköpostiinsa, mikä tukee vertaistyöskentelyä. Opettaja voi myös halutessaan pakottaa kaikki osallistujat tilaamaan tietyn keskustelualueen, kuten kurssin uutiset.

Kysely

Kysely-aktiviteetissa on valmiita välineitä, jotka on todettu hyödyllisiksi oppimisen arviointiin ja stimulointiin verkko-oppimisympäristöissä. Opettaja voi käyttää kyselyä tiedonkeruuseen osallistujilta, mikä tukee opettajaa osallistujien tuntemuksessa ja oman opetuksen reflektoinnissa.

Huomaa että kysely-aktiviteetissa eri kyselytyyppien kysymykset ovat ennaltamääriteltyjä. Jos haluat luoda omia kysymyksiä käytä Palaute-aktiviteettia.

Oppitunti

Oppitunti välittää sisällön kiinnostavalla ja joustavalla tavalla. Se esittää osallistujalle joukon sivuja, joiden lopussa on ylensä tehtävä jonkinlainen valinta. Valinta määrittää sen, mille sivulle osallistuja pääsee seuraavaksi. Yksinkertaisimmillaan sivun lopussa on Jatka-painike, jolla pääsee oppitunnin seuraavalle sivulle.

Oppituntisivuja on kahta päätyyppiä: kysymyssivuja ja sisältösivuja. Lisäksi on useita navigointisivuja, jotka voivat auttaa opettajaa oppitunnin rakentamisessa.

Oppituntiaktiviteetti on suunniteltu sopeutuvaksi niin, että se muotoutuu osallistujan valintojen mukaan. Osallistujan jokainen valinta voi antaa hänelle erilaisen palautteen ja johtaa eri sivulle oppitunnin rakenteessa. Kun oppitunti on hyvin suunniteltu, se esittää sisällön ja kysymykset kullekin osallistujalle räätälöidyllä tavalla - ilman että opettajan tarvitsee puuttua oppitunnin etenemiseen.

Oppitunti on myös mahdollista arvioida, jolloin arvosanat tallentuvat arviointikirjaan.

Oppituntia voi käyttää esimerkiksi

 • itseopiskeluun tai kertaamiseen
 • roolipeli-simulaatioihin tai päätöksentekoharjoitteluun
 • eri oppimistyylisten osallistujien eriyttämiseen: osallistujille voidaan esimerkiksi tarjota samasta asiasta video, podcast tai tekstisivu heidän valintansa mukaan

Palaute

Palaute-aktiviteetilla voit tehdä omia kyselyjä. Palaute on oletuksena pois käytöstä, mutta ylläpitäjä voi ottaa sen helposti käyttöön. Tarjolla on monivalinta-, kyllä/ei- ja avointen tekstikysymystyyppien lisäksi ohjeteksti väliohjeita varten, sivunvaihto ja taustatietoja. Lisäksi voit rakentaa riippuvuuksia kysymysten välille.

Palautteen vastaukset ovat halutessasi anonyymejä ja voit valita vastausten yhteenvedon näytettäväksi kaikille osallistujille tai rajata sen vain opettajien näkyville. Pääsivulle voi myös lisätä Palaute-aktiviteetteja, joihin kirjautumattomatkin käyttäjät voivat vastata (tällaisen voi lisätä vain ylläpitäjä).

Palaute-aktiviteettia voi käyttää esimerkiksi

 • kesken kurssin osallistujien jatkotarpeiden ja -toiveiden selvittämiseen
 • kurssin lopussa kurssipalautteen keräämiseen
 • oman opetuksen kyselytutkimukseen

Sanasto

Sanastot ovat yhteisesti luotuja tietokantoja esimerkiksi hakusanoista tai tietolähteistä. Hakusanojen selausvaihtoehtoja on useita. Sanaston tietueista voidaan käydä keskustelua ja opettaja voi halutessaan arvioida sitä. Sanastoja voidaan käyttää monella eri tapaa opetuksessa:

 • Sanastot sopivat kurssilta toiselle tapahtuvan tiedonrakentelun tallentamiseen, koska sen sisältö on helppo siirtää kurssilta toiselle.
 • Sanaston avulla voi laatia käsiteluettelon. Esimerkiksi keskustelualueella mainitut käsitteet voi linkittää automaattisesti sanastoon.
 • Sanastolla voi kerätä osallistujilta ehdotuksia tenttikysymyksiksi.
 • Sanastolla voi pyytää osallistujia keräämään linkkilistaa.

SCORM

SCORM-paketti on kokoelma tiedostoja, jotka on paketoitu oppimisaihiostandardi SCORMin mukaisesti. Tämä mahdollistaa verkkopohjaisen oppimateriaalin uudelleenkäytön ja toimivuuden eri järjestelmissä. SCORM-aktiviteetilla lataat SCORM- ja AICC-paketteja kurssialueelle.

Paketin sisältö on yleensä useita sivuja ja niiden välisiä navigaatioita. Sisällön esittämiseen on useita vaihtoehtoja, kuten ponnahdusikkuna, sisällysluettelo ja navigaatiopainikkeet. SCORM-aktiviteetit sisältävät yleensä kysymyksiä ja arvosanat näkyvät arviointikirjassa.

SCORM-aktiviteettia voi käyttää esimerkiksi

 • multimediasisältöjen ja animaatioiden esittämiseen
 • arviointivälineenä

Tentti

Tentillä voit suunnitella ja koota arvosteltavia kysymysjoukkoja, jotka koostuvat mm. monivalinnoista, oikein/väärin -kysymyksistä, lyhytvastauskysymyksistä ja esseistä. Kysymykset tallennetaan tietokantaan, josta niitä voi ottaa käyttöön uudelleen.

Opettaja voi määrittää, voiko tenttiin vastata yhden vai useamman kerran. Kysymysten järjestys on mahdollista arpoa uudestaan jokaiselle suorituskerralla. Tentille voi ajastaa suoritusajan.

Vastaukset arvioidaan automaattisesti (paitsi esseet) ja arvosanat tallennetaan arviointikirjaan. Opettajana voit valita, haluatko antaa palautetta tai näyttää oikeat vastaukset jo suorituksen aikana, heti suorituksen jälkeen vai tentin sulkeutumisen jälkeen. Opettaja voi valita tentin kysymyksille erilaisia toimintatapoja, kuten tarjota vinkkejä osallistujan vääriin vastauksiin.

Tenttiä voi käyttää esimerkiksi

 • itseopiskeluun ja kertaamiseen kurssin aikana
 • tenttipankkina aiempien vuosien tenttikysymyksistä
 • antamaan automaattista palautetta suoritustasosta
 • itsearviointiin

Esseekysymyksiä ei voi arvioida automaattisesti, mutta tentti-aktiviteetti antaa mahdollisuden rajoittaa vastausaikaa ja antaa vastaajalle tiedon jäljellä olevasta ajasta.

Tietokanta

Tietokanta-aktiviteetilla käyttäjät voivat luoda, ylläpitää ja etsiä tietueita. Opettaja määrittelee tietokannan rakenteen kenttinä, joista kukin tietue muodostuu. Kenttätyyppejä ovat valintanapit ja -ruudut, pudotusvalikko, tekstikenttä, verkko-osoitekenttä, kuva ja tiedosto.

Visuaalinen ulkoasu tietokannan sisällön esittämisessä ja muokkauksessa voidaan määritellä mallipohjien avulla. Tietokanta-aktiviteetti on mahdollista jakaa usean kurssialueen kesken ja opettaja voi myös tuoda ja viedä tietokannan sisällön kurssialueelta toiselle.

Jos tietokannassa on käytössä automaattilinkitys, kaikki tietokannan tietueet linkitetään automaattisesti kurssialueella kaikkialle, missä ko. käsitettä käytetään.

Jos opettaja haluaa, osallistujille voi antaa oikeudet kommentoida tietueita. Samoin osallistujat voivat arvioida tietueita vertaistyöskentelynä, jolloin annettujen arvioiden yhdiste näkyy myös arviointikirjassa.

Tietokanta-aktiviteettia voi käyttää esimerkiksi

 • yhteisen linkkilistan, kirja-arvioiden tai lähdeluettelon keräämiseen
 • osallistujien tuottamien valokuvien, postereiden, verkkosivujen tai runojen vertaiskommentointiin ja -arviointiin

Työpaja

Työpaja-aktiviteetilla voit kerätä osallistujien tuotokset ja laittaa heidät itsearvioimaan oman työnsä, vertaisarvioimaan toistensa töitä ja lisäksi arvioida annetut vertaisarvioinnit.

Palautus voi muodostua tiedostoista ja suoraan oppimisympäristöön kirjoitetusta tekstistä.

Vertaisarviointiin voit halutessasi ottaa käyttöön arviointimatriisin tukemaan ja ohjaamaan osallistujien arviointityötä. Voit myös tarjota osallistujille mahdollisuuden harjoitella arviointia tekemilläsi mallivastauksilla.

Osallistujat voivat arvioida yhden tai useampia vertaistöitä, ja voit joko jakaa vertaisarviointivuorot itse tai arpoa arviointivuorot. Sekä palautukset että arvioijat voivat tarvittaessa olla anonyymejä (muista silloin ohjeistaa osallistujat olemaan kirjoittamatta nimeään myöskään palauttamiinsa tiedostoihin).

Osallistujat saavat työpaja-aktiviteetista kaksi arvosanaa: työn arvosanan ja vertaisarvioinnin arvosanan. Ne näkyvät omina sarakkeinaan myös arviointikirjassa.

Ulkoinen työkalu

Ulkoinen työkalu -aktiviteetti mahdollistaa osallistujien vuorovaikutuksen muilla verkkosivuilla olevien aineistojen ja aktiviteettien kanssa. Esimerkiksi ulkoinen työkalu voisi tarjota pääsyn uuteen aktiviteettityyppiin tai oppimateriaaleihin joltakin julkaisijalta. Tämän työkalun käyttöön vaaditaan LTI:tä (Learning Tools Interoperability) tukeva työkalun tarjoaja. Opettaja voi luoda ulkoinen työkalu -aktiviteetin tai hyödyntää ylläpitäjän konfiguroimaa työkalua.

Ulkoinen työkalu -aktiviteetit eroavat tavallisista verkkosivulinkeistä muutamalla tavalla:

 • Ulkoiset työkalut ovat tietoisia kontekstista eli niillä on pääsy käyttäjän tietoihin, kuten nimeen, organisaatioon ja kurssiin.
 • Ulkoiset työkalut tukevat niihin liittyvien arvosanojen lukemista, päivittämistä ja poistamista.
 • Ulkoisen työkalun määritykset luovat varmennetun yhteyden sivustosi ja työkalun tarjoajan välille.

Valinta

Valinta-aktiviteetin toiminta on yksinkertainen: opettaja tekee kysymyksen ja antaa siihen useita vastausvaihtoehtoja, joista osallistuja voi valita tasan yhden. Valinta voi toimia kyselynä, jolla selvitetään oppijoiden esitietoja tai ajatuksia käsiteltävästä aiheesta, antaa ryhmän äänestää kurssin suuntauksesta tai kerätä yksinkertaista tutkimustietoa.

Vastaukset voidaan julkaista osallistujille heti vastaamisen jälkeen, tietyn päivän jälkeen tai ei ollenkaan. Tulokset voidaan julkaista joko vastaajien nimillä tai anonyymisti.

Wiki

Wiki-aktiviteetilla osallistujat voivat lisätä ja muokata yhteistä Oppimisympäristön sisäistä sivustoa. Wikin asetuksissa on kaksi peruskäyttötapaa: yhteinen wiki, jota kaikki osallistujat pääsevät muokkaamaan ja henkilökohtaiset wikit, jolloin jokaisella osallistujalla on oma wiki-alueensa, jonne heidän lisäkseen pääsevät vain opettajat. Lisäksi voit käyttää wikissä ryhmiä, jolloin voit yhdellä wiki-aktiviteetilla tarjota kaikille ryhmille omat alueensa.

Wiki säilyttää kunkin sivun versiohistorian, visualisoiden tällä tavalla kunkin osallistujan tekemät muokkaukset. Tämän voit huomioida tehtävänannossa esimerkiksi ohjeistamalla osallistujia, että ryhmätyössä kaikkien on osallistuttava muokkaamiseen.

Wiki tarjoaa useita käyttömahdollisuuksia, kuten

 • luennon ryhmämuistiinpanot
 • kokousten muistioiden yhteisvalmistelu ennen kokousta
 • aineen yhteiskirjoittaminen
 • yhteisöllinen tarinankerronta tai runonkirjoitus, jossa kukin osallistuja kirjoittaa rivin tai säkeistön
 • henkilökohtainen muistiinpanopaikka (kun asetuksena on henkilökohtainen wiki).