Opetusvideot BigBlueButton -työkalulla (lisäosa) #2Sisällys
Esittäjän työkalut
1. BigBlueButton Youtube-videon jakaminen
2. BigBlueButton esitystiedoston lataaminen
3. BigBlueButton ja näytön jakaminen
4. BigBlueButton kyselyn järjestäminen

5. Tussitaulu (whiteboard)
Moderaattorin työkalut

6. BigBlueButton esityksen nauhoittaminen
7. BigBlueButton tekstitys / close caption
8. Breakout-huoneet
9. Moderaattoriksi tai Esittäjäksi kohottaminen
10. Työkalut käyttäjien hallinnoimiseen

         

1 BigBlueButton Youtube-videon jakaminen

Yleistä

Esittäjä voi jakaa Katselijoille Youtube-videon.

Jakaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Hae jaettava linkki Youtube-videosta leikepöydälle

videotyökalut_bigbluebutton2_1
 
videotyökalut_bigbluebutton2_2
2. BigBlueButtonnissa painetaan plusmerkkiä ja valitaan "Share YouTube video"
videotyökalut_bigbluebutton2_3
 
3. Avautuvalla sivulla liitetään CTRL+V linkki leikepöydältä "YouTube video URL"-kenttään ja painetaan "share a new video".
 
videotyökalut_bigbluebutton2_4
 
4. Tämän jälkeen video aukeaa esitystilaan ja nykyinen Esittäjä voi esim. siirtyä videoissa haluttuun kohtaan ja muut näkevät videon samalla tavalla kuin hän.
 
videotyökalut_bigbluebutton2_5
 
5. Kun esittäjä haluaa päättää videon jakamisen hän valitsee plus-merkin takaa "stop sharing YouTube-video"
 
videotyökalut_bigbluebutton2_6

2. Esitystiedoston lataaminen

1. Esitystiedoston lataaminen aloitetaan painamalla oikealta alhaalta plus-painiketta.

videotyökalut_bigbluebutton2_7
2. Tämän jälkeen avautuvasta valikosta valitaan "upload a presentation"
videotyökalut_bigbluebutton2_8

3. Nyt voit joko raahata tiedoston/tiedostot tiedosto-kenttään tai painaa "or browse for files" -linkkiä ja hakea tiedosto/tiedostot koneeltasi.

Suositeltu tiedostomuoto on PDF mutta järjestelmä konvertoi myös muut tiedostomuodot kuten docx tai pptx automaattisesti PDF-tiedostoksi latausvaiheessa.

videotyökalut_bigbluebutton2_9
4. Kun olet valinnut tiedostot joita aiot käyttää niin niiden vieressä lukee "to be uploaded"  joka tarkoittaa sitä että sinun tulee vielä ladata ne palvelimelle, jotta voit esittää ne, eli paina seuraavaksi upload-painiketta.
videotyökalut_bigbluebutton2_10
videotyökalut_bigbluebutton2_11
5. Kun painat upload-painiketta niin järjestelmä konvertoi tiedostot (tarvittaessa) PDF-muotoon ja vie sinut takaisin BBB-pääkymään esittäen niistä yhden.
 
videotyökalut_bigbluebutton2_12
6. Nyt kaikki näkevät esityksesi, esityksen alapuolella olevilla painikkeilla voit määrittää sen miten muut näkevät esityksen, nämä painikkeet ovat:
 
 • Slide. Määrittää mitä sivua esitetään ja nuolilla voit liikkua eteen ja taaksepäin tai alasvetovalikosta valita sivun.
 • Plus ja miinus-merkit zoomaavat näkymää kaikille.
 • <-> -merkki laajentaa sivun kaikille maksimileveyteen.
 • Kokoruudun-tila ei vaikuta muihin käyttäjiin.
videotyökalut_bigbluebutton2_13
Jos haluat vaihtaa esitettävää tiedostoa sinun tulee palata Plus-merkin taakse ja asettaa ruksi ympyrään sen tiedoston kohdalle jota haluat esittää ja painaa confirm/vahvista.
videotyökalut_bigbluebutton2_14
Voit myös tiedoston perässä olevalla paperi-ikonilla asettaa tiedoston katselijoiden ladattavaksi tai poistaa tiedoston tältä näkymältä roskakori-ikonilla
 
videotyökalut_bigbluebutton2_15

Esitystiedoston jakamisen lopettaminen

Jos haluat palata alkuperäiseen default-näkymään ja siirtyä siitä Whiteboardille/Tussitaululle avaa jälleen plus-merkki ja sieltä takaa laita ruksi "palloon" default.pdf-kohdalle -> confirm

videotyökalut_bigbluebutton2_16

3. Näytön jakamisen aloittaminen

Näytön jakaminen tapahtuu painamalla esityksen alapuolelta työkaluriviltä tietokoneruutu-kuvaketta.

videotyökalut_bigbluebutton2_17

Tämän jälkeen henkilö valitsee mitä hän haluaa muille jakaa eli:
 • Your entire screen. Jakaa koko näyttösi eli aivan kaiken mitä näytölläsi näkyy.
 • Application window. Jakaa vain tietyn auki olevan sovelluksen muille.
 • Chrome tab. Jakaa vain tietyn auki olevan välilehden selaimesta.

ja painaa share-painiketta.

videotyökalut_bigbluebutton2_18

Näytön jakamisen hallinta ja lopetus

Kun näytönjako on käynnissä se indikoidaan näytön alareunaan ilmestyvällä palkilla jossa lukee "BBB-palvelimen nimi is sharing a window" ja painikkeet "stop sharing" ja "hide". Palkkia voi liikuttaa vapaasti raahamalla, jos se on tielläsi tai esityksen tiellä.
 • Stop sharing-painike keskeyttää jakamisen
 • Hide-painike piilottaa tämän palkin mutta jatkaa näytön jakamista. Jos olet piilottanut palkin sinun tulee palata BBB:n päänäkymään ja klikata sinistä tietokoneenruutu-kuvaketta jotta jakaminen päätetään.

 

videotyökalut_bigbluebutton2_19

4. Kyselyn/äänestyksen järjestäminen

1. Tämä tapahtuu siten että hän painaa käyttöliittymän alaosassa plus-merkkiä ja valitsee start a poll

videotyökalut_bigbluebutton2_20

2. Avautuvalla sivulla hän voi käyttää valmiita kysymysmalleja:
 • Yes/No -vastausvaihtoehdot.
 • A/B-vastausvaihtoehdot.
 • A/B/C/D-vastausvaihtoehdot.
 • True/False-vastausvaihtoehdot.
 • A/B/C-vastausvaihtoehdot.
 • A/B/C/D/E-vastausvaihtoehdot.

tai hän voi määrittää vastausvaihtoehdot itse. Kysymystekstiä ei voi määrittää vaan Esittäjä esittää kysymyksen ääneen ja esittää vain nämä vastausvaihtoehdot Katselijoille.

videotyökalut_bigbluebutton2_21


3A) Valittuaan valmiin vaihtoehdon hänet ohjataan automaattisesti näkymään jota hän ei saa sulkea ennen kuin kaikki ovat äänestäneet, tuon jälkeen hän voi päättää julkaiseeko hän tulokset kaikille näkyviin vai ei, tulosten julkaisu tapahtuu "publish polling results" -painikkeella. 

videotyökalut_bigbluebutton2_22

3B) Jos hän valitsee "custom poll" -vaihtoehdon niin hänen tulee kirjoittaa vastausvaihtoehdot ja painaa "start custom poll" -painiketta ennen kuin hänet ohjataan samaan kyselynäkymään.

videotyökalut_bigbluebutton2_23

Kyselyn tulokset

Tulokset näkyvät tässä samassa ikkunassa Esittäjälle kun henkilöt ovat siihen vastanneet.

videotyökalut_bigbluebutton2_24

Tulosten julkistaminen

Jos Esittäjä haluaa julkaista kyselyn tulokset niin hän painaa "publish polling results" -painiketta jonka jälkeen muut näkevät kyselyn tulokset oikealla esitysosiossa, nyt hän voi sulkea Polling-ikkunan niin halutessaan.

videotyökalut_bigbluebutton2_25

Katselijan näkymä tulosten julkistuksen jälkeen:

videotyökalut_bigbluebutton2_26

Jos Esittäjä haluaa poistaa tulokset näkyvistä esityksen päältä hänen tulee klikata roskakori-ikonia esitystilan työkaluista

videotyökalut_bigbluebutton2_27

5. Tussitaulu / Whiteboard

Kun BigBlueButton -istuntoon liitytään aukeaa oikealle esitystila/tussitaulu, jos tähän halutaan tyhjä sivu jolle Esittäjä voi piirtää hän voi tehdä sen klikkamalla slide-rivillä nuolella oikealle (paitsi silloin kun jaetaan esitystiedostoa, tuolloin tulee käydä valitsemassa default.pdf tiedosto takaisin esitystiedostoksi plus-merkin takaa)

videotyökalut_bigbluebutton2_28
videotyökalut_bigbluebutton2_29
 Jaettu esitystila

BigBlueButtonissa Esittäjä-rooli omistava henkilö voi antaa muille käyttäjille oikeuden tehdä merkintöjä esitystilaan oikealla ottamalla käyttään jaetun tussitaulun / jaetun esitystilan. 

Tämä tapahtuu siten että hän klikkaa oikealla esitystilan työkaluriviltä "turn multi-user whiteboard on" -vaihtoehtoa.

videotyökalut_bigbluebutton2_30
Tämän jälkeen muut esityksessä näkevät työkalurivin jolla he voivat tehdä merkintöjä esitystilaan / esitystiedoton päälle. Kaikkien käyttäjien kursorit esitetään eri värisillä pistelilä, joiden vieressä on heidän nimensä.
videotyökalut_bigbluebutton2_31
Henkilö voi poistaa tekemänsä merkinnät/annotoinnit työkalurivin roskakori-ikonilla.
 

Moderaattorin työkalut

6. Esityksen nauhoittaminen

Moderaattori voi nauhoittaa esityksen. Esitys sisältää myös pause-toiminnon eli jos nauhoitus halutaan poistaa hetkeksi pois päältä niin tämä onnistuu.

BBB-Aktiviteetin asetukset

Tarkista aluksi BigBlueButton-aktiviteetin asetukset.

 • Instance type. On oltava Roome/Activity with recordings.
 • Activity/Room settings.  Otsikon alla on oltava valittuna "Istunto voidaan nauhoittaa"
videotyökalut_bigbluebutton2_32
Esityksen nauhoittaminen

Tallennus aloitetaan painamalla yläosassa löytyvää "start recording / aloita nauhoitus" -painiketta ja vielä vahvistamalla että haluat varmasti aloittaa nauhoituksen

videotyökalut_bigbluebutton2_33
videotyökalut_bigbluebutton2_34
Kun nauhoitus on käynnissä näet punaisen rec-ikonin ja nauhoitetun ajan:
videotyökalut_bigbluebutton2_35
 


Tallennuksen keskeyttäminen/pause-tila

Tallennuksen ollessa käynnissä kun Moderaattori painaa rec-painiketta niin järjestelmä kysyy haluatko varmasti keskeyttää(pause)-nauhoituksen:
 
videotyökalut_bigbluebutton2_36
Jos hän vastaa "kyllä/yes" niin nauhoitus pysähtyy. Kun Moderaattori haluaa niin hän voi jatkaa nauhoitukesn uudelleen painamalla "resume recording" .painiketta
 
videotyökalut_bigbluebutton2_37
 
Nauhoituksen päättäminen
1. Kun Moderaattori päättää nauhoituksen hän painaa ensin rec-painiketta jotta nauhoitus siirtyy pause-tilaan:
 
videotyökalut_bigbluebutton2_38


videotyökalut_bigbluebutton2_39
 
2. Kun nauhoitus on pause-tilassa, hän valitsee valikosta "End meeting" ja vahvistaa tämä asetuksen, tämä sulkee istunnon kaikilta käyttäjiltä ja kirjaa kaikki, hänet mukaan lukien, ulos istunnosta.videotyökalut_bigbluebutton2_40
3. Tämän jälkeen kun BBB-palvelin on konvertoinut esityksen niin näet sen BBB-aktiviteetin liity-painikkeen alapuolelta esitykset-otsikon alla.

 

Huom. videon konvertoinnissa voi kestää useita tunteja riippuen nauhoituksen pituudesta eli tule tarkastamaan myöhemmin uudelleen mikäli nauhoitusta ei ole vielä saatavilla.

 

videotyökalut_bigbluebutton2_41 7. Tekstitys

BigBlueButton tekstitys / close captions on ominaisuus jonka avulla moderaattorit voivat kirjoittaa reaaliajassa tekstitystä esitystiedoston päälle.

Tästä ominaisuudesta on hyötyä kun ajatellaan sovelluksen saavutettavuutta erityisryhmille, toki tekstin lukeminen voi auttaa myös muita oppijoita hahmottamaan paremmin mistä sillä hetkellä puhutaan.

Tekstityksen kirjoittaminen

1. Tekstityksen kirjoittaminen tapahtuu nimien yläpuolelta valitsemalla hammasrattaan -> write closed captions

 

videotyökalut_bigbluebutton2_42
2. Seuraavaksi valitaan kieli jolle tekstityksiä kirjoitetaan ja painetaan start
videotyökalut_bigbluebutton2_43
3. Nyt vasempaan reunaan aukeaa osio, johon moderaattori voi kirjoittaa tekstiä. Teksti näkyy käyttäjälle n. 5 sekuntia kunnes häviää automaattisesti pois.
videotyökalut_bigbluebutton2_44

Katselijan näkymä

Katselijan on erikseen laitettava näkymään tekstitykset (CC-painike) jotta hän näkee mitä moderaattori / moderaattorit kirjoittavat.

videotyökalut_bigbluebutton2_45
 
Hän voi myös valita miltä teksti näyttää ja sen jälkeen painaa start
videotyökalut_bigbluebutton2_46
 
Moderaattorin kirjoittama tekstitys näkyy esitysalueella oikealla.
videotyökalut_bigbluebutton2_47
 
 

8. Breakout-huoneet

BigBlueButtonissa Moderaattori voi jakaa opiskelijat ajatettuihin ryhmätiloihin joita kutsutaan Breakout-huoneiksi.

Jokainen huone on voimassa x ajan ja Moderaattori voi liittyä näihin istuntoihin pelkällä ääniyhteydellä (esim. kysyäkseen onko ryhmällä herännyt lisäkysymyksiä) tai liittyä niihin "kokonaan" eli siirtyä huoneen "sisälle".

Kun huoneille ennaltamääritetty kesto päättyy niin kaikki käyttäjät ohjataan automaattisesti takaisin pääistuntoon. Moderaattori voi myös niin halutessaan sulkea Breakout-huoneet ennen kuin niiden aikaraja tulee täyteen.

Huoneiden luominen

1. Moderaattori valitsee nimien yläpuolelta hammasrattaan ja sen takaa "create breakout-rooms"

videotyökalut_bigbluebutton2_48
2. Avautuvalla sivulla hän voi määritellä
 • Number of rooms. Huoneiden lukumäärän
 • Duration. Aika kuinka kauan huoneet ovat voimassa eli niiden keston.
 • Allow users to choose a breakout room to join. Mahdollistaa sen että käyttäjät saavat itse valita mihin Breakout-huoneeseen he liittyvät sen sijaan että moderaattori jakaa heidät käsin ryhmiin.
 • Randomly assign. Jakaa kaikki istunnon osallistujat sattumanvaraisesti yhtä suuriin ryhmiin.

  Käyttäjiä voi jakaa ryhmiin siirtämällä heidät hiirellä raahamalla haluttuun Breakout-huoneeseen not assigned-ryhmästä. Moderaattorin ei kannata lisätä itseään suoraan tiettyyn ryhmään vaan hän voi ryhmien luomisen jälkeen osallistua niihin eri tavoin.
videotyökalut_bigbluebutton2_49
3. Kun huoneet ovat luotu ja henkilöt jaettu ryhmiin moderaattori painaa sivun yläosasta Create-painiketta
videotyökalut_bigbluebutton2_50

Huoneiden hallinnointi
 

Kun huoneet ovat luotu niin, opiskelijoille jotka jaettiin etukäteen ryhmiin, näytetään dialogi jossa tiedustellaan haluavatko he liittyä ko. breakout-huoneeseen, Breakout-huone avautuu uuteen selainikkunaan opiskelijoilla.
 
videotyökalut_bigbluebutton2_51
Tämän lisäksi kaikille rooleille ilmestyy pääistuntoon vasempaan lohkoon näkyviin "breakout rooms" -osio.
 
Tästä osiosta opiskelijat pääsevät liittymään huoneisiin mikäli heidän annetaan vapaasti valita ryhmänsä tai jos he vastasivat kieltävästi aiempaan suoraan kutsuun ryhmätilaan.
 
videotyökalut_bigbluebutton2_52
 
5. Moderaattorit voivat tästä näkymästä valita:
 • Join room. Eli liittyä täysimääräisesti istuntoon, tämä avatan uuteen välilehteen
 • Join audio. Liittyä vain audiolla eli nopeasti kysyä huoneen osallistujilta jotain ja kuulla heidän vastauksen, toisen kerran join audio -linkkiä painettaessa hän pääsee taas keskustelemaan pääistuntoon.
 • End all breakoutrooms. Sulkee kaikki Breakout-huoneet ja palauttaa käyttäjät pääistuntoon.
 • Moderaattori näkee myös kuinka paljon aikaa on jäljellä huoneissa tässä näkymässä.  videotyökalut_bigbluebutton2_53
 

6. Jos istuntoon liittyy uusia henkilöitä niin Moderaattori voi avata uudelleen hammasrattaan nimien yläpuolelta ja valita "Breakout rooms invitations" ja lisätä uudet henkilöt haluttuhin ryhmiin.


videotyökalut_bigbluebutton2_54
 

Huoneiden sulkeminen

Huoneiden sulkeminen tapahtuu siten että moderaattori valitsee vasemmasta lohkosta "breakout rooms"-vaihtoehdon ja painaa "end all breakout rooms"
videotyökalut_bigbluebutton2_55
 

9. Moderaattoriksi tai Esittäjäksi kohottaminen

Moderaattori voi kohottaa esityksessä olevia muita henkilöitä joko Esittäjäksi (Presenter) tai Moderaattoriksi (Moderator). Katso roolien oikeudet täältä

Esittäjäksi (Presenter) kohottaminen

Tämä tapahtuu siten että hän klikkaa käyttäjän nimeä vasemmalta käyttäjävalikosta ja valitsee "Make Presenter"

 

videotyökalut_bigbluebutton2_56
 
Hän voi missä tahansa vaiheessa ottaa Presenter-roolin itselleen takaisin plus-merkin takaa valitsemalla "take presenter"
 videotyökalut_bigbluebutton2_58
 

Moderaattoriksi (Moderator) kohottaminen

Tämä tapahtuu siten että hän klikkaa käyttäjän nimeä vasemmalta käyttäjävalikosta ja valitsee "Promote to Moderator"

videotyökalut_bigbluebutton2_59

Hän voi perua tämän klikkaamalla käyttäjän nimeä ja valitsemalla "demote to viewer" jolloin käyttäjän rooli vaihdetaan katselijaksi.

videotyökalut_bigbluebutton2_60
 
10.  Työkalut käyttäjien hallinnoimiseen

Moderaattoreilla on useita työkaluja istunnon käyttäjien hallinoimiseen.

Yksittäistä käyttäjää hän voi hallinoida klikkaamalla hänen nimeään vasemmalla hiirenpainikkeella, vaihtoehdot ovat:

 • Start a private chat. Aloittaa yksityisen keskustelun käyttäjän kanssa
 • Mute user. Mykistää tämän käyttäjän mikrofonin.
 • Make Presenter. Korottaa käyttäjän Esittäjän/presenter-rooliin.
 • Remove user. Poistaa käyttäjän istunnosta.
 • Promote to moderator. Korottaa käyttäjän Moderator-rooliin.
videotyökalut_bigbluebutton2_61

Loput työkalut löytyvät nimien yläpuolelta, hammasratas-ikonin takaa. Vaihtoehdot ovat:

 • Clear all status icons. Tyhjentää käyttäjien kuvakkeista status-ikonit (jos käyttäjät ovat sellaisen itselleen asettaneet)
 • Mute all users. Mykistää kaikki esityksen mikrofonit, mukaanlukien moderaattorien.
 • Mute all users except presentator. Mykistää kaikkien muiden paitsi presenter-roolissa olevan henkilön mikrofonin.
 • Save user names. Tallentaa osallistujalistan tekstitiedostona moderaattorin tietokoneelle.
 • Lock viewers. Täältä voit poistaa käytöstä monia ominaisuuksia katselijoilta esim. estää yksityisviesit, julkisen chatin, mikrofonin, webkamerat jne.
 • Create breakout-rooms. Vot luoda ajastetut Breakout/ryhmä-huoneet täältä.
 • Write closed captions. Moderaattorit voivat kirjoittaa tekstityksen esityksen päälle jonka käyttäjät voivat haluteessan asettaa käyttöön CC-painikkeella.
videotyökalut_bigbluebutton2_62