1. Tukisivusto
  2. Viestintä & ilmoitukset

Blogit

Jokaisella käyttäjällä on Moodlessa oma blogi, jos blogit ovat sivuston ylläpitoasetuksissa sallittuina.

Blogien kytkeminen päälle

Käyttäjien blogit sallitaan sivuston asetuksissa kohdassa Sivuston hallinta > Lisäasetukset > Enable blogs.  Oletusarvoisesti blogit ovat sallittuja.

Muut sivuston blogien asetukset löytyvät valikosta Sivuston hallinta > Ulkoasu > Blogi.  Näiden asetusten lisäksi käyttäjät voivat muokata omien blogiensa asetuksia käyttäjän asetuksissa.

Blogien asetukset

Salli blogien yhdisteet -asetus sallii blogimerkintöjen yhdistämisen kursseihin.   Blogimerkintä yhdistyy kurssiin, kun blogimerkintä tehdään kurssilla Blogivalikko-lohkosta. Tämä asetus on oletusarvoisesti päällä.

Blogin näkyvyys -asetuksen vaihtoehtoja ovat a) julkinen kaikille internet-käyttäjille, b) julkinen sivuston käyttäjille tai c) käyttäjät näkevät vain omat bloginsa. Oletusarvoisesti kaikki sivuston käyttäjät näkevät blogimerkinnät. Käyttäjä voi blogimerkintää tehdessään valita näkyvyyden sivuston asetuksia suppeammaksi.

Salli ulkoiset blogit -asetus antaa käyttäjien määrittää ulkoisia syötteitä. Moodle tarkistaa syötteet tasaisin väliajoin ja kopioi uudet kirjoitukset käyttäjän paikalliseen blogiin. Oletusarvoisesti ulkoiset blogit ovat sallittuja.

Ulkoisen blogin cron-aikataulu määrittää, kuinka usein Moodle hakee uusia kirjoituksia ulkoisista blogeista. Tämän asetuksen oletusarvo on 24 tuntia.

Ulkoisten blogien enimmäismäärä per käyttäjä määrittää, kuinka monta ulkoista blogia käyttäjä voi linkittää omaan blogiinsa. Oletusarvoisesti sallitaan yksi per käyttäjä.

Salli kommentointi -asetus sallii tai kieltää muiden käyttäjien kommentit blogeihin. Oletusarvoisesti kommentointi on sallittu.

Näytä kommenttien määrä -asetuksella kommenttien lukumäärä näkyy blogeja avattaessa. Oletusarvoisesti asetus on päällä.

Blogien lukeminen ja kirjoittaminen

Pääset lukemaan toisten käyttäjien blogikirjoituksia navigointilohkosta,  Sivuston seuranta > Sivuston blogit -valinnalla. Tässä näkymässä voit kommentoida toisten blogikirjoituksia ja lisätä uuden blogimerkinnän.

 
blogit_1

 

Omia blogimerkintöjä voi lukea siirtymällä Käyttäjävalikon kautta Käyttäjätiedot-näkymään ja avaamaalla siellä Blogimerkintäni-näkymän. Samassa näkymässä voi lisätä uusia blogikirjoituksia.

Kurssin blogit

Moodlen blogit ovat käyttäjien omia blogeja, muilla käyttäjillä on mahdollisuus jättää blogikirjoituksiin kommentteja. Lisäksi käyttäjien blogimerkinnät voidaan yhdistää kursseihin aiemmin esitetyllä tavalla. Kurssialueelle voidaan luoda kurssin osallistujien yhteinen blogi Keskustelualue-aktiviteetilla.

Blogivalikko

Jos kurssille on lisätty Blogivalikko-lohko, omia blogimerkintöjä voi lukea ja lisätä  myös kurssinäkymässä. Lohko löytyy joko kurssinäkymän oikeasta tai vasemmasta reunasta.  Lohkossa voi myös lukea ja kirjoittaa kurssiin yhdistettyjä blogimerkintöjä.  Kun käyttäjä kirjoittaa omaan blogiinsa tämän lohkon kautta Kirjoita tästä kurssista -valinnalla, blogimerkintä yhdistetään kurssiin ja kurssin nimi tulee Yhdistetty kurssi -kenttään.

blogit_2

Blogimerkinnän kirjoittaminen

Blogimerkinnälle annetaan otsikko, siihen kirjoitetaan tekstiosa ja mukaan voidaan liittää liitteitä, esim. kuvia. Julkaise-valinnalla valitaan, näkyykö julkaisu vain Itsellesi vai Kaikille tällä sivustolla.  Jos sivuston asetuksissa blogit ovat avoinna kaikille internet-käyttäjille, myös Kaikille internet -käyttäjille -valinta on julkaisussa mahdollinen.  Blogimerkintään voi lisätä myös tunnisteen, jolloin se on löydettävissä myös tunnisteiden avulla. Tunniste voi olla uusi tai sen voi valita olemassaolevista tunnisteista.

blogit_3