1. Tukisivusto
 2. Tehtävätyypit & sisällöt

Keskustelualue

Keskustelualueet ovat suosittuja aktiviteetteja erityisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvilla kursseilla.

Artikkelin sisältö:

 1. Kuvaus

 2. Keskustelualueen lisääminen

 3. Keskusteluasetukset

  1. Yleiset

  2. Saatavuus
  3. Liitteiden ja sanojen määrät

  4. Keskusteluviestien tilaus ja seuranta

  5. Keskustelun lukitseminen
  6. Postituksen raja

  7. Koko keskustelualueen arviointi

  8. Arvioinnit

  9. Moduulien yleiset asetukset

  10. Rajoita pääsy

  11. Opiskelijoiden edistyminen
 4. Keskustelualueen käyttö


 

1. KuvausKeskustelualuetta voi keskustelun lisäksi hyödyntää muun muassa opiskelijoiden esseiden tai tutkimussuunnitelmien palautukseen tai vertaisarviointiin. Keskustelualueelle osallistujat voivat kirjoittaa verkkotekstiä, äänittää viestin tai videon sekä esimerkiksi liittää tiedoston. Keskustelualuetta voi käyttää myös tiedotus- tai uutiskanavana.

Keskustelualueet ovat oletusarvoisesti julkisia kaikille kurssilaisille, mutta ne voidaan myös osoittaa ainoastaan jollekin tietylle pienryhmälle, jolloin ryhmän ulkopuoliset eivät pääse keskustelualueelle, opettajaa lukuun ottamatta. Keskustelualueella osallistujat näkevät toistensa kirjoittamat tekstit ja he voivat kommentoida niitä. 

Keskustelualue_1

2. Keskustelualueen lisääminen

 

 

 1. Valitse Hallintatyökalut -lohkosta Muokkaustila päälle.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Keskustelualue.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Keskustelualue kohtaan (osion nimi), jolla määritetään alueen asetukset.

3. Keskustelualueen asetukset

 

Alla on kohdalta käyty läpi keskustelualueen eri asetukset.

a. Yleiset

 1. Keskustelualueen nimi näkyy kurssin etusivulla.
 2. Keskustelualueen kuvaus sisältää tarkemman tehtävänannon ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.
 3. Keskustelualueen tyyppi: Kaikissa keskustelualueissa on perusasetuksena, että osallistujat voivat lähettää alueelle viestejä, joihin voi liittää liitetiedoston. Muilta ominaisuuksiltaan eri tyyppiset alueet eroavat toisistaan.
  • Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen osallistuja voi aloittaa yhden uuden keskustelunaiheen, johon kaikki voivat vastata. Tämä keskustelualuetyyppi on käytännöllinen, jos haluat jokaisen kertovan ajatuksiaan ja muiden vastaavan.
  • Keskustelualue yleiseen käyttöön: (oletus). Avoin keskustelualue, jossa osallistujat voivat aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa (määrää ei ole rajoitettu). Tämä keskustelualuetyyppi on useimpiin tarkoituksiin hyvin soveltuva vaihtoehto.
  • Kysymys- ja vastausalue: Opettaja esittää kysymyksen eli keskustelun avauksen, ja kukin osallistuja vastaa siihen. Osallistujan on kirjoitettava oma vastauksensa ennen kuin hän saa nähdä muiden vastaukset. Toisten vastausten näkymisessä on 30 minuutin viive oman vastauksen lähetyksen jälkeen. Aluetta ei siis voi käyttää aivan samanaikaiseen työskentelyyn. Tämä ominaisuus kannustaa itsenäiseen ajatteluun, koska opiskelija ei näe etukäteen muiden vastauksia. Tämä keskustelualuetyyppi sopii hyvin myös mm. esseiden tai oppimistehtävien palautukseen.
  • Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: kuten keskustelualue yleiseen käyttöön, mutta kaikki viestit esitetään yhdellä sivulla ja vastauspainike on muotoa "keskustele tästä aiheesta".
  • Yksi keskustelu: Alueella käsitellään yhtä aihetta, joka on kokonaisuudessaan luettavissa yhdellä sivulla. Tämä sopii hyvin tiedostojen avoimeen palautukseen, koska kaikki näkevät kaikkien palautukset yhdellä sivulla. Huom. yksi keskustelu -tyyppistä aluetta ei voi käyttää samaan aikaan erillisten ryhmien kanssa!

   Keskustelualue_2

b. Saatavuus

Saatavuus-asetuksella opettaja voi määritellä, mihin asti keskustelualue on käytössä.

Päättyy -kohdan aika näkyy Moodlen kalenterissa sekä kyseisellä keskustelualueella. Keskustelualueelle voi kuitenkin yhä laittaa viestejä.

Ehdoton takaraja -kohdan aika estää keskustelualueen käytön ko. ajankohdan jälkeen. Opettaja voi laittaa viestejä alueelle ko. ajankohdan jälkeenkin, mutta opiskelija ei.

keskustelualue_3

c. Liitteiden ja sanojen määrät

 1. Liitteen maksimikoko: Voit rajoittaa liitteiden maksimikokoa pienemmäksi, kuin sivustolle tai kurssille määritetty koko.
 2. Liitetiedostojen maksimimäärä: Voit määritellä, kuinka monta liitetiedostoa osallistuja voi yhteen keskusteluviestiin lisätä.
 3. Sanalaskuri: Näytetäänkö kunkin viestin kirjoittamisen yhteydessä sanalaskuri.
  Keskustelualue_4

d. Keskusteluviestien tilaus ja seuranta

 • Keskusteluviestien tilaus -kohdassa opettaja voi valita tilausehdot neljästä eri vaihtoehdosta, oletuksena on päällä vaihtoehto valinnainen:
  • Valinnainen joka tarkoittaa sitä että ketään ei lisätä automaattisesti keskustelualueen tilaajiksi. Opettaja/hallinnoija voi määrittää tilaajat käsin, tämän lisäksi jokaisella on myös oikeus tilata keskustelualue itse tai perua sen tilaus niin halutessaan.
  • Oletustilaus tarkoittaa sitä jokainen kurssilla oleva henkilö lisätään automaattisesti keskustelualueen tilaajiksi mutta he voivat halutessaan perua keskustelualueen tilauksen tai opettaja/hallinnoija voi poistaa heidät tilaajista. He pystyvät myös halutessaan tilaamaan keskustelualueen uudelleen.
  • Pakotettu lisää kaikki kurssilla olevat henkilöt tilaajiksi. Henkilö ei voi erikseen perua keskustelualueen tilausta (mutta voi omista viestiasetuksistaan estää moodlea lähettämästä miltään keskustelualueelta sähköpostiviestejä hänelle). Myöskään opettaja/hallinnoija ei voi muokata tilaajia silloin kun pakotettu tilaus on päällä.
  • Tilaus pois päältä -vaihtoehto tarkoittaa että kurssin osallistujat eivät voi tilata keskustelualuetta eivätkä perua sen tilausta mutta opettaja/hallinnoija voi kuitenkin määrittää käsin keskustelualueen tilaajat.
 • Luettujen viestien seuranta: Viestien seuranta voi olla valinnainen, päällä tai pois päältä. Päällä tarkoittaa, että lukemattomat viestit näytetään keskustelualueella ylimpänä. Yleensä kannattaa antaa osallistujien itse päättää eli valita Valinnainen.
  Keskustelualue_5

e. Keskustelujen lukitseminen

Keskustelut voidaan automaattisesti lukita, kun viimeisestä vastauksesta on kulunut määritelty aika. Opettaja voi vastata lukittuihin keskusteluihin. Keskusteluja voi lukea lukitsemisen jälkeenkin.

f. Postituksen raja

Näillä asetuksilla voit rajoittaa osallistujien lähettämien viestien määrää valitsemasi ajan sisällä.

g. Koko keskustelualueen arviointi

Voit määrittää mahdollisten arviointien kategorian ja hyväksymisrajan.

h. Arvioinnit

Tarkempia määrityksiä arvioinneille.

i. Moduulien yleiset asetukset

 • Näkyvyys opiskelijoille: Tällä annat osallistujien nähdä aktiviteetin tai piilotat sen esim. luomisen ajaksi.
 • Tunnistenumero: ID-numero asetus antaa mahdollisuuden tunnistaa aktiviteetti arvosanan laskennassa.
 • Ryhmämoodi: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmien mukaan. Tässä on valittavana kolme vaihtoa; ei ryhmiä, erilliset ryhmät sekä näkyvän ryhmät.
 • Ryhmittely: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmittelyjen mukaan.

j. Rajoita pääsy

Voit rajoittaa osallistujien pääsyä tehtävään esimerkiksi päivämäärän ta aikaisempien suoritusten perusteella. Tarkempia tietoja pääsyn rajoittamisesta on sivulla Ehdollinen julkaisu.

k. Opiskelijoiden edistyminen

Voit määritellä millä perusteella osallistujan katsotaan suorittaneen aktiviteetin. Tähän liittyen tarkempi kuvaus löytyy ohjeesta Suoritusmerkinnät ja edistymisen seuranta.

 

4. Keskustelualueen käyttö

 

Keskustelualuetta voi hyödyntää muun muassa seuraavasti:

 • verkkokeskusteluissa, kuten esittäytymisessä sekä keskustelutehtävissä
 • esseiden palautukseen silloin, kun
  • työt halutaan jakaa/julkaista kaikille kurssilaisille
  • opiskelijat kommentoivat toistensa töitä
  • vertaisarvioivat numeerisesti toistensa töitä (opiskelijoille annetaan keskusteluun opettajan arviointioikeudet)
 • ryhmätyöskentelyn tukena ryhmien keskusteluun.


Keskustelualue toimii parhaiten, kun osallistujille antaa sen käyttöön liittyvän selkeän tehtävän. Tehtävänannossa opettajan täytyy ohjeistaa opiskelijat hyvin, jotta keskustelua syntyy. Opettajan kannattaa ohjeistaa ainakin seuraavat asiat:

 • keskustelualueen käyttötarkoitus ja keskustelun tavoitteet
 • aikataulu
 • millainen rooli opettajalla on keskustelualueella (aktiivinen, passiivinen, osallistuva, ohjaava, puheenjohtaja, taustahavainnoija tms.)
 • miten keskusteluprosessin etenemistä ohjataan
 • miten keskustelu arvioidaan.