Suoritusmerkinnät ja edistymisen seuranta

Tässä artikkelissa opit kuinka voit määrittää erilaisia suoritusehtoja kurssin läpäisylle, ja kuinka oppijat ja opettajat voivat seurata niiden toteutumista kurssilla.

suoritusmerkinnat-intro

Artikkelin sisältö:


Suoritusasetukset ja suoritusmerkinnät

1. Suoritusasetusten kytkeminen päälle

a. Koko järjestelmän tasolla (vain ylläpitäjät)

b. Kurssitasolla (opettajat)

2. Suoritusehtojen määrittäminen yksittäisiin aktiviteetteihin

3. Suoritusehtojen määrittäminen koko kurssille

4. Opettajien manuaalisesti myöntämät suoritusmerkinnät

5. Mitä tapahtuu suoritusmerkinnöille, jos muutan suoritusehtoja kesken kurssin?


Opiskelijan edistymisen seuraaminen kurssilla

6. Edistymisen seuranta: Näe kurssin tilanne yhdellä vilkaisulla

a. Toiminnon lisääminen kurssille

b. Yleiskatsaus opiskelijoiden edistymisestä kurssilla

Termit haltuun 🚀

Suoritusten seuranta = Toiminto, jonka avulla voidaan määrittää erilaisia suoritusehtoja yksittäisille aktiviteeteille tai koko kurssille.

Edistymisen seuranta = Tapa, jolla opiskelijoiden edistyminen esitetään visuaalisesti.

Pääsyn rajoitus / ehdollinen julkaisu = Toiminto, jonka avulla kurssin eri osia voidaan piilottaa ennalta määritettyjen kriteerien mukaisesti. Lue lisää pääsyn rajoituksesta täältä: Kurssiosioiden piilottaminen ja pääsyn rajaaminen.

1. Suoritusasetusten kytkeminen päälle

Suoritusten seurannan käyttöönotto koko järjestelmän tasolla

Huom! Tämän toimenpiteen voi suorittaa vain sivuston ylläpitäjät/hallinnoijat.

Jotta suoritusten seurantaa voitaisiin käyttää, ylläpitäjän täytyy ensin ottaa tämä ominaisuus käyttöön koko sivustolla. Suoritusten seurannan saa käyttöön näin:

 1. Vasemman laidan navigaatiosta, siirry kohtaan Sivuston hallinta > Lisäasetukset.
 2. Lisää valinta kohtaan Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön, joka ei oletuksena ole valittuna.

Kun suoritusten seuranta on otettu käyttöön, voit laittaa sen oletuksena päälle uusille luotaville kursseille kohdasta Sivuston hallinta > Kurssit > Kurssin oletusasetukset > Suoritusten seuranta. Jo olemassa oleville kursseille (sekä uusille jos oletusta ei ole asetettu) suoritusten seuranta täytyy laittaa päälle kurssin asetuksista (katso seuraava osio).

Suoritusten seurannan käyttöönotto kurssitasolla (opettajat)

Mikäli järjestelmän ylläpitäjä ei ole oletuksena sallinut suoritusten seurantaa uusille kursseille, sinun täytyy itse käydä kytkemässä toiminto päälle kurssin asetuksista:

 1. Kurssin etusivulla avaa Hallintatyökalut > Muokkaa kurssin asetuksia > Suoritusten seuranta.
 2. Kohdassa Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön valitse Kyllä.
 3. Tallenna muutokset sivun alaosassa.

Nyt suorituksen seuranta on otettu käyttöön ja voit siirtyä määrittämään erilaisia suoritusehtoja aktiviteeteille.

2. Suoritusehtojen määrittäminen yksittäisiin aktiviteetteihin

Huom! Ennen kuin voit määrittää erilaisia suoritusehtoja, muistathan kytkeä suorituksen seurannan päälle kurssin asetuksissa.

 1. Siirry valitsemasi aktiviteetin asetuksiin (Muokkaustila > aktiviteetin kohdalla Muokkaa > Muokkaa asetuksia).
 2. Kohdassa Opiskelijoiden edistyminen voit tehdä haluamasi määritykset, joiden mukaan järjestelmä katsoo opiskelijan suorittaneen aktiviteetin (katso alempaa listaus erilaisista vaihtoehdoista).
 3. Tallenna muutokset sivun alaosassa.

Suoritusehdot

Erilaisia ehtoja aktiviteettien suorittamiselle

 • Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen aktiviteetista suoritusmerkinnän
 • Opiskelijan on annettava palaute saadakseen aktiviteetista suoritusmerkinnän (toimii ainoastaan Palaute-aktiviteetissa)
 • Opiskelijan on palautettava tehtävä saadakseen suoritusmerkinnän (toimii ainoastaan Tehtävä-aktiviteetissa)
 • Opiskelijan on suoritettava aktiviteetti tiettyyn päivämäärään mennessä
 • Opiskelija on avattava kohde saadakseen suoritusmerkinnän
 • Opiskelija on itse merkittävä kohde suoritetuksi

Huom! Kahta viimeistä ehtoa kannattaa käyttää harkiten, sillä jos kyseisen aktiviteetin suoritusasetuksia joudutaan muokkaamaan myöhemmin, näillä ehdoilla kerätyt suoritusmerkinnät katoavat pysyvästi raporteilta.

Jos sen sijaan on seurattu esimerkiksi Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen tästä kohteesta suoritusmerkinnän ja Vaadi läpäisyarvosana, niin järjestelmä osaa hakea tiedot takautuvasti takaisin raporteille.

3. Suoritusehtojen määrittäminen koko kurssille

Huom! Muistathan kytkeä suorituksen seurannan päälle kurssin asetuksissa määrittääksesi erilaisia suoritusehtoja.


Määrittele ehdot, joilla koko kurssista saa suoritusmerkinnän:

 1. Klikkaa Hammasratas-ikonia gear-cog kurssin oikeasta yläkulmasta. 4.1 versiossa valitaan kurssin etusivulla Lisää-valikko.
 2. Valitse pudotusvalikosta Kurssin suoritus.
Määrittele ehdot, joilla kurssi lasketaan suoritetuksi (katso alempaa tarkempi listaus erilaisista vaihtoehdoista).
 1. Tallenna muutokset.

Koko kurssia koskevat suoritusehdot

Aktiviteettien suoritus. Määrittää mitkä aktiviteetit on oltava suoritettuina, jotta kurssista voidaan myöntää suoritusmerkintä. Huomaa kuitenkin, että suorituksen seuranta on oltava päällä kussakin aktiviteetissa, ennen kuin vaihtoehdot tulevat esiin tälle sivulle (katso ohjeita kohdasta suoritusehtojen määrittäminen yksittäisille aktiviteeteille).

Muiden kurssien suoritukset. Opettaja voi käyttää toisen kurssin suorittamista ennakkovaatimuksena kurssille. Näin voidaan taata järjestelmällinen edistyminen. Esim. Kurssi A on oltava suoritettuna, ennen kuin kurssi B voidaan merkitä suoritetuksi.

Päiväys. Asetuksen avulla voidaan valita päivämäärä, jolloin kurssi merkitään suoritetuksi.

Kurssillaoloajan kesto. Määrittää kuinka kauan opiskelijan on pysyttävä osallistujana kurssilla, jotta siitä voidaan myöntää suoritusmerkintä.

Rekisteröityminen pois kurssialueelta. Opiskelija saa suoritusmerkinnän vasta kun hän on rekisteröitynyt pois kurssilta. Suositellaan käytettävän yhdessä muiden suoritusehtojen kanssa.  

Kurssin arvosana. Määrittää minkä kokonaisarvosanan opiskelijan on saavutettava, jotta hän saa kurssista suoritusmerkinnän. Arvosana muodostuu kurssin aikana suoritettujen aktiviteettien arviointiasetuksista. 

Opiskelijan itse hyväksymät suoritukset. Tämä ehto mahdollistaa opiskelijan itse merkitä/hyväksyä omia suorituksiaan ja seurata edistymistään. Huom! Jos otat käyttöön tämän asetuksen, lisää kurssille myös Edistymisen seuranta -lohko.

Suoritusmerkinnän antanut. Voit määrittää mitkä käyttäjäroolit (esim. opettajat, hallinnoijat) voivat jatkossa antaa manuaalisen suoritusmerkinnän opiskelijoille (katso tarkemmat ohjeet kohdasta manuaalinen suoritusmerkintä kurssista.)

Huom! Jos lisäät tai poistat ehtoja sen jälkeen, kun joku on jo suorittanut kurssin, katoavat opiskelijoilta vanhat suoritusmerkinnät. Lue lisäohjeita kohdasta: mitä tapahtuu suoritusmerkinnöille, jos muutan suoritusehtoja kesken kurssin?.

4. Opettajien manuaalisesti myöntämät suoritusmerkinnät

Huom! Muistathan kytkeä suorituksen seurannan päälle kurssin asetuksissa määrittääksesi erilaisia suoritusehtoja.

Kun kurssin suoritusasetukset on määritelty oikealla tavalla, voi hallinnoija, opettaja ja/tai opettaja ilman muokkausoikeutta myöntää kurssista manuaalisesti suoritusmerkinnän:

1. Klikkaa Hammasratas-ikonia gear-cog kurssin oikeasta yläkulmasta.

4.1 versiossa valitaan kurssin etusivulla Lisää-valikko -> kurssin suoritus

2. Valitse pudotusvalikosta Kurssin suoritus.

3. Avautuvalla sivulla määritellään ehdot joilla opiskelijat saavat kurssista suoritusmerkinnän. Huom! Jos opiskelijat ovat jo ehtineet suorittamaan kurssin aineistoja, katso lisäohjeet: Mitä tapahtuu suoritusmerkinnöille, jos muutan suoritusehtoja kesken kurssin?

4. Jos haluat, että aiemmat suoritusehdot jäävät voimaan uusien (manuaalisten) suoritusmerkintöjen lisäksi, valitse kohdassa Yleiset > Kurssi on suoritettu kun VÄHINTÄÄN YKSI ehdoista on täytetty.

Suoritusmerkinnät

5.
Seuraavaksi laajenna osio Ehto: Suoritusmerkinnän antanut ja klikkaa ruksi niiden roolien kohdalle, joiden haluat jatkossa kykenevän antamaan suoritusmerkintöjä opiskelijoille.

Valitse lisäksi: VÄHINTÄÄN YKSI rooleista antaa merkinnän kun ehdot täyttyvät (Muutoin kaikki valitsemasi roolit joutuisivat antamaan opiskelijalle oman suoritusmerkintänsä, ennen kuin hän saisi kurssista suoritusmerkinnän).

suoritus-2
 

6. Lopuksi Tallenna muutokset.


Nyt valitsemillasi rooleilla on oikeus myöntää suoritusmerkintöjä kurssista. Suoritusmerkintöjen antamiseksi klikkaa oikean yläkulman Hammasratas-ikonia gear-cog > Lisää... Raportit Kurssin suoritus.

4.1 versiossa valitaan kurssin etusivulla raportit-valikko -> Kurssin suoritus
Avautuvalla sivulla pääset määrittämään suoritusmerkinnät haluamiesi opiskelijoiden kohdalle. suoritus-3

5. Mitä tapahtuu suoritusmerkinnöille, jos muutan suoritusehtoja kesken kurssin?

Jos joku on jo ehtinyt suorittamaan kurssin aineistoja, joudut poistamaan lukituksen suoritusvalinnoista. Tämä poistaa järjestelmän raporteilta kurssin suoritusmerkinnät joko väliaikaisesti tai pysyvästi riippuen siitä mitä muutoksia tällä sivulla teet.

suoritus-4

Huom! Jos muutat kurssinsuoritusehtoja kesken kurssin, tulee kaikille kurssin osallistujille uudeksi suoritusajankohdaksi muutospäivämäärä ja kellonaika. Eli oikea suoritusaika ei enää näy kurssin suoritusraportilla, vaan sen näkee enää vain aktiviteettien sisältä.
 • Jos lisäät kurssin ehtoihin mahdollisuuden, jolla opettajat voivat antaa kurssista suoritusmerkinnän, etkä muuta muita suoritusehtoja, niin suoritusmerkinnät tulevat takaisin.
 • Jos muutat muita sivulla olevia ehtoja (lisää tai poistat suorituskohteita), niin kurssin suoritusmerkintä ei tule takaisin, koska kukaan ei ole järjestelmän näkökulmasta vielä suorittanut kurssia uusilla muuttuneilla ehdoilla.

Merkintä kurssin suorituksesta tulee takaisin tämän sivun asetusten tallentamisen jälkeen riippuen noin 2-30 minuutin jälkeen.

Katso myös:

Katso tästä esimerkki miten suoritusten seuranta otetaan käyttöön tentti-aktiviteetissa.

6. Edistymisen seuranta: Näe kurssin tilanne yhdellä vilkaisulla

Edistymisen seuranta (Progress Bar) on opiskelijoille ja opettajille tarkoitettu visuaalinen työkalu, jonka avulla voi nopeasti nähdä oman edistymisensä kurssilla. Lohko esittää värikoodein mitä aktiviteetteja tai aineistoja opiskelija on jo suorittanut ja mitä on vielä jäljellä.

edistymisen-seuranta

 • Vihreä = Aktiviteetit, jotka on jo suoritettu.
 • Keltainen = Palautetut tehtävät, joista odotetaan vielä opettajan suoritusmerkintää.
 • Punainen = Myöhästyneet tehtävät. Opiskelija on ohittanut viimeisen suorituspäivämäärän, jolloin hän ei voi enää saada suoritusmerkintää tästä aktiviteetista.
 • Harmaa/Sininen = Aktiviteetit, jotka odottavat vielä opiskelijan suoritusta.

Ylläpitäjä voi tarvittaessa muuttaa oletusarvoisia värejä sivuston hallinnan asetuksissa.

Huom! Ne aineistot ja aktiviteetit, joissa suoritusten seuranta on otettu käyttöön tulevat näkyviin edistymisen seurantaan. 

Edistymisen seuranta -työkalun lisääminen kurssille

1. Siirry Muokkaustilaan ja avaa sivustosi vasemman puolen Navigaatio > Lisää lohko > Edistymisen seuranta.

edistymisen-seuranta-2

2. Siirry muokkaamaan lohkon asetuksia kurssin päänäkymässä.

edistymisen-seuranta-muokkaus
 • Järjestä palkki: määrittää palkissa näytettävien aktiviteettien järjestyksen joko suorituspäivämäärän mukaan, tai siinä järjestyksessä, miten ne on esitetty kurssilla.
 • Miten pitkät palkit esitetään: tässä valitaan palkin näkyminen eri vaihtoehdoista, jos kurssilla on paljon aktiviteetteja ja palkki ei mahdu kerralla näkyviin. 
 • Käytä kuvakkeita palkissa: Suoritetun tai myöhästyneen aktiviteetin voi merkitä kuvakkeella palkin päällä
 • Näytä prosentit opiskelijoille: Näyttää palkin alla etenemisen myös prosentteina
 • Mukaan luetut aktiviteetit: ottaa oletusarvoisesti palkkiin mukaan kaikki aktiviteetit ja aineistot, joissa on suoritusten seuranta päällä. Palkkiin voidaan myös valita seurattavat aktiviteetit.

Yleiskatsaus opiskelijoiden edistymisestä kurssilla

Opettajilla on mahdollisuus päästä näkemään kurssin suoritustilanteen helposti yhdestä näkymästä. Edistymisen seuranta -lohkon kohdalla, klikkaa painiketta Yleiskatsaus opiskelijoista.

edistymisen-seuranta-3

Sivu avautuu näkymään, josta pääset katsomaan eri opiskelijoiden suoritustilanteen. 

edistymisen-seuranta-yhteenveto

 1. Ryhmät ja roolit. Rajaa näkymää sen mukaan mihin ryhmiin tai rooleihin opiskelijat kuuluvat.
 2. Viimeksi kurssialueella. Näyttää milloin opiskelija on viimeksi käynyt kurssialueella (huom. mikäli tämä sarake ei näy, se tulee ensin asettaa päälle sivuston asetuksissa ylläpitäjän toimesta).
 3. Edistymisen seuranta. Näyttää kunkin opiskelijan sen hetkisen suoritustilanteen värikoodein ja prosenttilukemin.
 4. Viestitoiminto. Voit lähettää suoran viestin valituille kurssin opiskelijoille. Huomautus on opiskelijan tietoihin lisätty tieto, joka voi olla henkilökohtainen, kurssikohtainen tai järjestelmän laajuinen. Huomautukset ovat oletusarvoisesti näkyvissä vain hallinnoijille tai kurssin opettajille. Henkilökohtaiset huomautukset näkyvät vain huomautuksen kirjoittaneelle henkilölle, mutta ei opiskelijoille. Pääset katsomaan antamiasi huomautuksia klikkaamalla opiskelijan nimen kohdalta ja menemällä kohtaan Huomautukset.