Kurssiosioiden piilottaminen ja pääsyn rajaaminen

Tässä artikkelissa kerrotaan kuinka voit rajata opiskelijoilta pääsyn tiettyihin kurssiosioihin ja aktiviteetteihin, tai piilottaa ne kokonaan näkyvistä.

edistymisen-seuranta-intro

Mihin pääsyn rajoitusta tyypillisesti käytetään?

 • Opiskelutahdin rytmittäminen. Voit jaksottaa opiskelijoiden etenemistä kurssilla siten, että he pääsevät siirtymään eteenpäin vasta kuin aiemmat osiot on suoritettu. Tällä tavalla oppijat eivät pääse suorittamaan kurssia väärässä järjestyksessä tai liian hätiköiden.
 • Näkyvyyden rajaaminen. Voit piilottaa tai muulla tavoin estää opiskelijoita pääsemästä tiettyihin kurssimateriaaleihin, kuten opettajien ohjeisiin tai toisten opiskelijaryhmien aineistoihin.
 • Sisältöjen kohdentaminen. Kun haluat kohdentaa erilaista kurssisisältöä eri käyttäjäryhmille, perustuen esimerkiksi käyttäjäprofiilin tietoihin tai käyttäjien kielivalintaan.
 • Kurssitodistuksen myöntäminen. Kun haluat, että opiskelijat pääsevät näkemään todistuksen vasta suoritettuaan kurssin hyväksytysti. 

pääsyn-rajoitus-rajoitettu

 

Hyvä tietää alkuun 💡

 • Voit rajoittaa pääsyn perustuen tiettyihin kriteereihin, kuten päivämäärään, saavutettuun arvosanaan tai toisen aktiviteetin suorittamiseen.
 • Voit luoda useita ehtoja samanaikaisesti.
 • Jos kurssille on luotu ryhmiä, voit rajoittaa pääsyn vain tietyille ryhmille.
 • Voit määrittää estetäänkö opiskelijoilta vain pääsy valitsemiisi osioihin, vai piilotetaanko kyseiset kurssiosiot kokonaan näkyvistä.

Pääsyn rajoituksen asettaminen

Huom! Ylläpitäjän on otettava tämä ominaisuus käyttöön sivuston hallinnasta, jotta se olisi saatavilla kurssitasolla: Sivuston hallinta > Lisäasetukset > Salli ehdollinen julkaisu.

Kun ylläpitäjä on sivuston asetuksissa sallinut ehdollisen julkaisun, pääset lisäämään erilaisia pääsykriteereitä joko yksittäisiin aktiviteetteihin tai kurssin osioihin.

Siirry Muokkaustilaan ja valitse haluamasi osion tai aktiviteetin kohdalta Muokkaa > Muokkaa asetuksia/osiota.

Avautuvalla sivulla löydät osion nimeltä Pääsyn rajoitus. Täällä pääset määrittämään erilaisia kriteereitä, joiden mukaan opiskelijan pääsyä kurssimateriaaliin voidaan rajoittaa:

pääsyn-rajoitus-2

 1. Aktiviteetin suoritus. Voit määrittää mitkä aktiviteetit on oltava suoritettuina, jotta opiskelija pääsee etenemään valitsemaasi aktiviteettiin/osioon. Huom: Jotta aktiviteetit tulevat listaukseen näkyviin, niissä täytyy olla suorituksen seuranta käytössä.
 2. Päivämäärä. Aseta aktiviteetti avautumaan tiettynä ajankohtana tai määritä ajankohta, mihin asti aktiviteetti on saatavilla.
 3. Arvosana. Salli pääsy materiaaliin vasta kun opiskelija on saavuttanut tietyn arvosanan. Huom: Tämä asetus vaatii sen, että olet ottanut valitsemillesi aktiviteeteille suorituksen seurannan käyttöön sekä asettanut niille arvosanan
 4. Ryhmä. Salli ainoastaan tiettyjen opiskelijaryhmien päästä käsiksi materiaaliin. Lue lisää ryhmien muodostamisesta tästä artikkelista.
 5. Kieli. Kielirajoitusta käytetään tyypillisesti silloin, kun samasta sisällöstä on luotu kurssille yksi tai useampi eri kieliversio. Ilman kieleen perustuvaa pääsyn rajoitusta opiskelijat näkisivät kaikki toistensa kurssimateriaalit eri kieliversioina. Kun pääsyn rajoitukseksi asetetaan tietty kielivalinta, vaikkapa ruotsi, kurssimateriaali näytetään ainoastaan ruotsinkielisille opiskelijoille. Huom: Muista myös klikata kielivalinnan edessä olevaa Silmä-ikonia eye-icon, jotta muut kieliversiot menevät piiloon opiskelijoilta (katso lisäohjeet kurssin osien piilottamiseen).
 6. Käyttäjäprofiili. Rajaa pääsy henkilön käyttäjätietojen perusteella, esimerkiksi osaston, paikkakunnan, kohortin tai sähköpostiosoitteen perusteella.
 7. Rajoitusjoukko. Rajoitusjoukkoa käytetään, kun haluat muodostaa pääsyehdoista useita erilaisia ryhmittelyitä tai variaatioita.
  1. Esimerkki: Kurssin päätteeksi haluat myöntää osallistujille pääsyoikeuden todistukseen. Siihen on kuitenkin KAKSI vaihtoehtoa: a) opiskelija on osallistunut videoluentoon ja palauttanut siihen liittyvän tehtävän TAI b) opiskelija on käynyt läpi itseopiskeltavan materiaalin ja suorittanut tentin hyväksytyksi. Sinulla on siis kaksi rajoitusjoukkoa, joista kumman tahansa toteutuessa opiskelija saa todistuksen. 

  Kurssiosioiden tai aktiviteettien piilottaminen

  Oletuksena opiskelijat näkevät tummennettuina/harmaina ne kurssin osiot, joita pääsyn rajoitus koskee (ks. kuva alla). Joissain tapauksissa opettaja voi kuitenkin haluta kokonaan piilottaa nämä osiot. Tämä voidaan toteuttaa joko automaattisesti (tiettyjä ehtoja noudattaen) tai manuaalisesti.

  pääsyn-rajoitus-piilotus

  Automaattinen (ehtoon perustuva) piilotus

  Tämän toiminnon avulla voit piilottaa kurssin osiot samassa yhteydessä kun asetat niille pääsyn rajoituksen.

  Kohdassa Pääsyn rajoitus, klikkaa rajoitusehdon edessä olevaa Silmä-ikonia eye-icon Kun ikonin päälle ilmestyy poikkiviiva, on kyseinen osio piilotettu siihen asti kunnes asetetut ehdot täyttyvät.

  pääsyn-rajoitus-3

  Manuaalinen piilottaminen

  Tällä asetuksella voit piilottaa manuaalisesti valitsemasi kurssin osiot tai aktiviteetit.

  Siirry Muokkaustilaan ja haluamasi osion tai aktiviteetin kohdalla valitse Muokkaa > Piilota.

  Osio on nyt kokonaan piilossa opiskelijoilta. Palauttaaksesi sen uudestaan näkyviin, valitse samasta asetuksesta: Muokkaa > Näytä.