Suoritustietojen nollaaminen ja kurssin ajastettu uudelleensuoritus

Kurssin uudelleensuoritus mahdollistaa kurssin uudelleensuorituksen määrätyin aikavälein.

Toiminnallisuuden nimi:  Kurssin uudelleensuoritus (Course Recompletion). Kysythän lisää asiakasvastaavaltasi, jos haluat työkalun käyttöösi.


Lisäosa poistaa käyttäjän suoritukset tuetuista aktiviteettityypeistä sekä suoritusmerkinnät Moodlen raporteilta, joko automaattisesti tietyin väliajoin ja/tai osallistujan itsensä toimesta.

Tieto aiemmasta poistetusta kurssin suorituksesta kirjoitetaan tietokantaan. Aiemman kurssisuorituksen päivämäärä on löydettävissä lisäosan suorittajat-raportilta mutta itse aktiviteettidataa ei säilytetä vaan se poistetaan (eli lisäosa poistaa aiempaan suoritukseen liittyvät tehtävän palautukset, tenttisuoritukset, palautteet sekä todistukset).

Lisäosa sisältää myös suoritusten muistutusviestien lähetystoiminnallisuuden. Käyttäjiä voidaan muistuttaa kurssin suorittamisesta eri vaiheissa olemassa olevaa kurssisuorituskertaa.

Lisäosa voidaan ottaa käyttöön kurssilla jolla on jo suorituksia ja aiemmat suoritukset huomioidaan suoritusajan laskemisessa.

Artikkelin sisältö:

        Käyttöönottaminen
 1. Yleistä
 2. Suositeltu käyttöönottojärjestys
 3. Asetusten määrittely
 4. Muistutukset-välilehti
  1. Käyttöönottaminen
  2. Muistutusviestien asetukset
  3. Viestityypit
  4. Kieliversiot ja viestien sisällön muokkaaminen.
 5. Asetusten yhteenveto -välilehti

  Lisäosan raportit
 6. Järjestelmätasoinen raportti kursseista
 7. Suorittajat-välilehti
 8. Tilastot-välilehti

  Opiskelijan näkymä
 9. Opiskelijan näkymä

Käyttöönottaminen

1. Yleistä

Kurssin opettaja tai järjestelmän hallinnoija määrittää kurssin uudelleensuorittamisen asetukset.

Jotta kurssin uudelleensuoritusta voidaan käyttää tulee kurssille ja sen aktiviteetteihin olla ensin määritettynä suorituksen seurannan asetukset.

Lisäosa koostuu useasta eri välilehdestä:
 • Suorittajat
 • Suoritusehdot
 • Muistutukset (valinnainen)
 • Asetusten yhteenveto
 • Tilastot

Nämä välilehdet tulevat näkyville vasta, kun lisäosa on aktivoitu tai muistutusviestit ovat otettu käyttöön.

Lisäosan avulla voidaan osallistujan suoritus poistaa seuraavista aktiviteeteista (sekä Moodlen raporteilta):

 • Tentti (Quiz)
 • Tehtävä (Assignment)
 • SCORM
 • Palaute (Feedback)
 • Todistus (Simple cerficate)
 • Todistus (Custom certificate)
 • H5P-aktiviteetti
 • Tämän lisäksi lisäosa poistaa osallistujalta aktiviteettien (lisää-valikko > raportit > aktiviteettien suoritus -sivulla näkyvät merkinnät) että kurssin suoritusmerkinnän (lisää-valikko > raportit > kurssin suoritus -sivulla näkyvä merkintä)
  

2. Suositeltu käyttöönottojärjestys

Tämä on suositeltu toimintajärjestys kun lisäosa otetaan käyttöön (tarkemmat ohjeet seuraavassa osiossa): 

 1. Siirry lisää-valikon kautta > Kurssin uudelleensuoritus-sivulle määrittelemään lisäosan asetukset.
 2. Määritä Kurssin erääntymisaika, Toteuta suoritusdatan poisto, Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi mutta älä vielä aseta valintaa "Kurssin uudelleensuoritus sallittu" asetusta päälle.
 3. Jos haluat käyttää muistutusviestejä niin aseta päälle Muistutusviestit käytössä (valinnainen) 
 4. Lopuksi valitse "Tallenna Muutokset".
 5. Jos käytät muistutuksia siirry nyt Muistutukset -välilehdelle ja muokkaa muistutusviestien sisältö. Jos et käytä muistutuksia voit siirtyä ohjeen kohtaan 8 ja ottaa lisäosan käyttöön.
 6. Tallenna muutokset
 7. Avaa uudelleen lisää-valikon kautta > Kurssin uudelleensuoritus-sivu. "Suoritusehdot"-välilehdellä valitse "Tuo olemassa olevat suoritukset", jos haluat että kurssilla jo olevat suoritustiedot huomioidaan. Muuten tilanne alkaa "puhtaalta pöydältä" ja aiempia suorituksia ei huomioida.
 8. Jos haluat estää osallistujia avaamasta kurssin aineistoja, ennen kuin aiempi suoritus on nollattu valitse käyttöön "Estä aktiviteettien ja aineistojen käyttö, jos uutta suoritusta ei ole alustettu." Jos tätä ei käytetä voivat käyttäjät lähteä suorittamaan kurssin aineistoja uudelleen ennen kuin aiempi suoritus on nollattu ja suoritustiedot eivät päivity.
 9. Lopuksi aseta päälle "kurssin uudelleensuoritus sallittu" -valinta ja tallenna muutokset.
 10. Asetusten määrittelemisen jälkeen kurssin etusivulle tulee näkyviin lohko Kurssin uudelleensuoritus. Voit siirtää sen haluamaasi kohtaan. Lohkon sijainti on tärkeä sillä opiskelijat voivat nähdä suorituksensa tilan lohkossa ja asetusten mukaisesti aloittaa kurssin suorittamisen uudelleen.
 
                                     

3. Asetusten määrittely

Kurssin uudelleensuorituksen asetukset voit määrittää seuraavasti:

1. Klikkaa kurssin etusivulla lisää-valikko -> kurssin uudelleensuoritus

 


2. Tämä avaa asetusnäkymän.

Asetusnäkymän tärkeimmät muuttujat

 • Lisäosan kytkimet
  • Kurssin uudelleensuoritus käytössä. Asetus asettaa lisäosan toimintaan. Huom! Tämä asetus suositellaan otettavan käyttöön vasta kun kaikki muut asetukset ovat määritetty ja tallennettu.
  • Tuo olemassa olevat suoritukset. Tämän valitsemalla lisäosa osaa huomioida kurssilla jo olevat suoritukset ja laskea niille voimassaoloajan takautuvasti.
  • Muistutusviestit sallittu (valinnainen). Asetus ottaa käyttöön lisäosan lähettämät muistutusviestit suorituksien erääntymisestä.
   Kun tämä asetus otetaan käyttöön ja muutokset tallennetaan, ilmestyy tälle sivulle näkyviin Muistutukset-välilehti jolta voit muokata muistutusviestien asetukset ja sisällöt.

 • Kurssin erääntymisaika
  • Aseta kurssi- ja aktiviteettisuorituksille erääntymisaika, tähän on kaksi vaihtoehtoa.
   • Ajanjakson mukaan -asetus. Tarkoittaa sitä että kurssin suoritustieto poistetaan osallistujalta määritellyn ajan kuluttua, suhteessa hänen viimeisimpään kurssisuoritukseensa nähden.
    Ajankohta lasketaan siis hänen viimeisestä kurssin suorituksestaan eli esim. kuvassa poista osallistujien suoritukset vuosi viimeisestä suorituksesta laskien.

    kurssien_hallinta_recompletion_8
     
   • Määrätyn päivämäärän & kellonajan mukaan tarkoittaa ajankohtaa jolloin kaikilta kurssin osallistujilta poistetaan suoritusmerkintä, riippumatta siitä kauanko hänen viimeisestä henkilökohtaisesta kurssisuorituksestaan on kulunut aikaa.

    kurssien_hallinta_recompletion_9
     
   • Toteuta suoritusdatan poisto. Tarkoittaa sitä ajankohtaa jolloin aktiviteettitasoinen (tentti, scorm, palaute, todistus) opiskelijan suoritusdata poistetaan kokonaan sekä aktiviteetista että Moodlen raporteilta. Huom! Määritä suoritusdatan poisto tapahtumaan ennen koko kurssin suorituksen poistamista, jotta osallistujat voivat suorittaa kurssin uudelleen.

   • Alusta data vain aktiviteeteista -asetuksella voit valita poistetaanko suoritukset kaikista tuetuista kurssin aktiviteeteista vai vain tietyistä aktiviteeteista, jolloin voit valita ne alasvetovalikosta.

 • Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi. Jos sallit tämän asetuksen käyttäjät voivat omatoimisesti alustaa suorituksensa valittuna aikajaksona ennen kuin automatiikka nollaa sen heidän puolestaan.

  Tämä tuo heille näkyviin kurssin uudelleensuoritus -lohkoon painikkeen "Suorita uudelleen" jota klikkaamalla järjestelmä poistaa heidän nykyisen suorituksensa ja he voivat aloittaa suorituksen alusta. 

Huom! Painike näkyy osallistujille vain N aikaa ennen kurssin automaattista nollautumista. Esim. jos asetukset ovat;

 • Kurssin erääntymisaika: 1 vuotta.
 • Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi: 30 päivää

He voivat nollata suorituksensa vain kun suorituksen automaattiseen nollautumiseen on enää 30 päivää jäljellä.

Jos tässä esimerkissä haluat että he voivat nollata suorituksensa koska vain tuon vuoden aikana niin määritä silloin Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi: asetukseen 1 vuosi.

 
Estä aktiviteettien ja aineistojen käyttö, jos uutta suoritusta ei ole alustettu.

Estää käyttäjiä suorittamasta kurssin aineistoja uudelleen ennen kuin aiempi suoritus on nollattu, tämä on tärkeää sillä aiempi suoritus tulee olla poistettu ennen uutta suoritusta jotta kurssin raportit ja mahdolliset todistukset tulostuvat oikealla päivämäärällä.

Huom! Asetus "Estä aktiviteettien ja aineistojen käyttö, jos uutta suoritusta ei ole alustettu." toimii vain silloin kun;

1. Asetus "Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi" on käytössä.
2. Sinä aikana kun painike on näkyvissä osallistujalle.

Eli jo;

 • "Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi"; 14 päivää 

  Niin käyttäjien pääsy suoritettuihin aktiviteetteihin estetään vain tuon 14 päivän ajan. Parempi vaihtoehto tässä tapauksessa olisi käyttää 1 vuoden näkyvyyttä jolloin esto on päällä koko suorituksen ajan, toki tämä sallii heidän uusia suorituksensa myös tuona aikana.
 

4. Muistutukset -välilehti

Käyttöönottaminen.

Muistutusviestit  (valinnainen) -osion kautta määritellään kaikki lisäosan lähettämät viestit.

Muistutukset -välilehti ilmestyy näkyviin, kun olet ottanut muistutusviestit käyttöön lisää-valikko > kurssin uudelleensuoritus -sivu > valinnut Muistutusviestit käytössä (valinnainen) >  ja tallentanut muutokset.

 
 

Muistutusviestien asetukset

Suositeltu toimintatapa: Muokkaa ensin viestien tekstit halutuilla kielillä ja vasta sitten aktivoi haluamasi viestityypit käyttöön Muistutukset-välilehdellä.

Käytettävissä olevat viestityypit:

Aktivoi kurssin tervetuloaviesti. Aktivoi kurssin tervetuloaviestin joka lähetetään kurssille itserekisteröityvälle henkilölle yhden kerran.


 Aktivoi kurssin suorituksen muistutusviesti. Aktivoi heräteviestin joka muistuttaa käyttäjää suorittamattomasta kurssista, yhden kerran, valitun ajanjakson jälkeen. Jos haluat lähettää toistuvia muistutuksia käytä myös asetusta "Aktivoi toistuva uudelleenmuistutusviesti"
kurssien_hallinta_recompletion_16

Aktivoi toistuva uudelleenmuistutusviesti. Jos haluat että kurssin suorittamisesta muisuttavaa viestiä lähetetään määritetyin väliajoin uudelleen käyttäjille, kunnes hän on suorittanut kurssin.

kurssien_hallinta_recompletion_17
Aktivoi kurssin suorituksen erääntymisen muistutusviesti. Lähettää käyttäjälle viestin kurssin suorituksen eräpäivän lähestyessä. Voit valita koska tämä viesti lähetetään eli joko suorituksen alustuksen yhteydessä tai valitsemanasi ajankohtana ennen suorituksen erääntymistä;

A)  Lähetä erääntymisviesti heti suorituksen alustuksen yhteydessä. Lähettää viestin silloin kun käyttäjän suoritusdata nollataan. Lähetä viesti myös mikäli suoritus on alustettu manuaalisesti (opettajan tai managerin toimesta). Tämä lähettää viestin myös silloin jos hallinnoija/opettaja nollaa käyttäjän suorituksen käsin suorittajat-sivun kautta.

B) Erääntymisvaroitus ajan mukaan ennen kurssin erääntymistä. Lähettää muistutuksen valitsemasasi N päivää/kuukautta/vuotta ennen suorituksen erääntymistä.

Lähetä kopio kaikista muistutusviesteistä kurssin opettajalle (pl. tervetuloviesti). Valinnainen optio lähettää kurssin opettajille kopion kaikista (pl. kirjautumisviesti) viesteistä.

Lähetä kopio kaikista muistutusviesteistä käyttäjän esihenkilölle (pl. tervetuloviesti). Lähettää kaikista käyttäjien saamista muistutusviesteistä kopion hänen esihenkilölleen, tämä vaatii toimiakseen esihenkilö-alaissuhteiden määrityksen Mediamaisterin avustuksella.

Viestityypit

Lisäosa sisältää useita eri viestityyppejä;

 • Kurssikirjautuminen. Tervetuloaviesti joka lähetetään käyttäjälle silloin kun hänet lisätään tai hän itse kirjautuu kurssille. Viestiä ei lähetetä uudelleen suorituskerran alustuksen yhteydessä. Asetus joka aktivoi tämän viestin on Aktivoi kurssin tervetuloviesti.
 • Muistutusviesti. Tämä muistutusviesti kurssin suorittamisesta lähetetään käyttäjälle vain kerran, kun kurssille kirjautumiseta on kulunut N päivää/viikkoa/vuotta. Asetus joka aktivoi tämän viestin on Aktivoi kurssin suorituksen muistutusviesti.
 • Uudelleenmuistutusviesti. Tämä on toistuva uudelleenmuistutusviesti jota lähetetään niin kauan kunnes henkilö on suorittanut kurssin. Asetus joka aktivoi tämän viestin on Aktivoi toistuva uudelleenmuistutusviesti.
 • Kurssin erääntymisen muistutusviesti. Viesti joka lähetetään käyttäjälle suorituksen erääntyessä tai erääntymisajankohdan lähestyessä, se kumpaa käytetään riippuu aiemmin määritellystä asetukseta;
  • Kun käytät asetusta Lähetä erääntymisviesti heti suorituksen alustuksen yhteydessä niin viesti lähetetään samana päivänä kun suoritus erääntyy.
  • Kun käytät asetusta Erääntymisvaroitus ajan mukaan ennen kurssin erääntymistä niin viesti lähetetään N päivää/viikkoa/kuukautta ennen suorituksen erääntymistä.

Kieliversiot ja viestien sisällön muokkaaminen.

Salli sähköpostiherätteet kielen mukaan.  Jos kurssilla on käyttäjiä joille halutaan toimittaa viestit heidän käyttäjäprofiilinsa kielellä tässä valitaan halutut kielet ja sivun alaosasta painetaan tallenna muutokset.
 Kun olet aktivoinut kielet niitä vastaavat välilehdet ilmestyvät näkyviin.

Klikkaa
kieltä jonka viestejä haluat muokata ja "valitse viestityyppi muokattavaksi" -alasvetovalikosta valitse muokattava viesti.

 

Tämän jälkeen viesti avautuu muokattavaksi

 Muokkaa viestiä ja paina sivun alaosasta tallenna muutokset.
 
                        

5. Asetusten yhteenveto -välilehti

Asetusten yhteenvetonäkymässä on kuvattuna lisäsan käytössä olevat suoritus- ja viestiasetukset. Lisäksi löytyy prosessiesimerkki missä kuvattuna kaikki lisäosan toteuttamat tapahtumat kurssisuorituksen aikana.

 

                                     

6. Järjestelmätasoinen raportti kursseista

Tämä raportti on tarkoitettu järjestelmän Hallinnoijan roolille ja sillä voi hakea tietoja kaikilta kursseilta joilla on kurssin uudelleensuoritus käytössä.

Raportti avatuuu polusta Käyttäjävalikko (yleensä oik. yläkulma) => Käyttäjätiedot => Kurssin uudelleensuoritus -osio => Kurssin uudelleensuoritus (ylläpitäjän näkymä)

Avautuvalla näkymällä voit suorittaa erilaisia hakuja.

Sinun on syötettävä vähintään käyttäjän nimi tai valittava yritys/ryhmä-tieto ja painettava hae jotta näet tietoja.


Käyttäjälistan näkymää voidaan rajata seuraavilla kriteereillä:

 • Käyttäjä. Hakukenttä käyttäjän nimelle.
 • Tuloksia lkm. Kuinka monta tulosta näytetään per sivu.
 • Yritys / ryhmä. Hakee tietoja käyttäjänprofiiliin mahdollisesti määritetyn laitos(institution)-tiedon perusteella.
 • Suodattimet -osiossa valitaan eri suoritusvaiheissa olevat käytäjät ao. listaukseen.
   
  Tila Selostus
  kesken suoritus on aloitettu mutta ei vielä suoritettu
  suoritettu kurssi on suoritettu mutta ei vielä erääntymässä
  erääntyy kurssi erääntyy valitun ajanjakson sisällä
  erääntynyt suoritus on erääntynyt
 • Lisäksi käyttäjän suoritus voidaan nollata nuoli-painikkeen kautta.
                                    

7. Suorittajat-välilehti

Tämä raportti avautuu kurssilla polusta lisää-valikko > kurssin uudelleensuoritus > suorittajat-välilehti.

 • Raportti kertoo suorittajan nimen, kurssin aloitusajan, suoritusajankodan, suorituksen voimassaoloajan, tiedon milloin suoritus on viimeksi alustettu ja  onko lisäosa lähettänyt käyttäjälle viestejä, ja jos on niin millaisia.
 • Jos käyttäjällä on useampia suorituskertoja niin lisätiedot -ikonista (+) näet aiempien suoritusten tiedot.
 • Opettajan on mahdollista alustaa kurssin suoritus yksittäiseltä käyttäjältä tällä sivulla nuoli-ikoninin avulla.
 • Opettaja -roolilla oleva käyttäjä ei näy listassa.
kurssien_hallinta_recompletion_28
                                   

8. Tilastot-välilehti

Tilastot-välilehti tarjoaa tilastoja kurssin suorituksista.

kurssien_hallinta_recompletion_29

                                   

9. Opiskelijan näkymä

Opiskelijan/suorittajalle näytetään kurssilla "kurssin uudelleensuoritus"-lohko, tämä sijaitsee sivuston oikeassa reunassa.

kurssien_hallinta_recompletion_30

Tämän lisäksi hänelle voi lohkossa näkyä painike "suorita uudelleen" jonka kautta suorittajan on mahdollista alustaa kurssin suoritus, mikäli opettaja/hallinnoija on tämän toiminnon sallinut lisäosan asetuksista.

Huom! Painike näkyy osallistujille vain N aikaa ennen kurssin automaattista nollautumista. Esim. jos asetukset ovat;

 • Kurssin erääntymisaika: 1 vuotta.
 • Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi: 30 päivää

He voivat nollata suorituksensa vain kun suorituksen automaattiseen nollautumiseen on enää 30 päivää jäljellä.

Jos tässä esimerkissä haluat että he voivat nollata suorituksensa koska vain tuon vuoden aikana niin määritä silloin Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi: asetukseen 1 vuosi.

kurssien_hallinta_recompletion_31