Suoritustietojen nollaaminen ja kurssin ajastettu uudelleensuoritus

Kurssin uudelleensuoritus mahdollistaa kurssin uudelleensuorituksen määrätyin aikavälein.

Toiminnallisuuden nimi:  Kurssin uudelleensuoritus (Course Recompletion). Kysythän lisää asiakasvastaavaltasi, jos haluat työkalun käyttöösi.


Klikkaa oman profiilisi ikonia (yleensä oik. yläkulma) > Käyttäjätiedot > Kurssin uudelleensuoritus -osio > Kurssin uudelleensuoritus (ylläpitäjän näkymä).
Lisäosa poistaa käyttäjän suoritukset tuetuista aktiviteettityypeistä sekä suoritusmerkinnät Moodlen raporteilta, joko automaattisesti tietyin väliajoin tai osallistujan itsensä toimesta.

Tieto aiemmasta poistetusta kurssin suorituksesta kirjoitetaan tietokantaan. Aiemman kurssisuorituksen päivämäärä on löydettävissä lisäosan suorittajat-raportilta mutta itse aktiviteettidataa ei säilytetä vaan se poistetaan (eli lisäosa poistaa aiempaan suoritukseen liittyvät tehtävän palautukset, tenttisuoritukset, palautteet sekä todistukset).

Lisäosa sisältää myös suoritusten muistutusviestien lähetystoiminnallisuuden. Käyttäjiä voidaan muistuttaa kurssin suorittamisesta eri vaiheissa olemassa olevaa kurssisuorituskertaa.

Lisäosa voidaan ottaa käyttöön kurssilla jolla on jo suorituksia ja aiemmat suoritukset huomioidaan suoritusajan laskemisessa.

Artikkelin sisältö:

        Käyttöönottaminen
 1. Yleistä
 2. Suositeltu käyttöönottojärjestys
 3. Asetusten määrittely
 4. Muistutukset-välilehti
 5. Asetusten yhteenveto -välilehti

  Lisäosan raportit
 6. Järjestelmätasoinen raportti kursseista
 7. Suorittajat-välilehti
 8. Tilastot-välilehti

  Opiskelijan näkymä
 9. Opiskelijan näkymä

Käyttöönottaminen

1. Yleistä

Kurssin opettaja tai järjestelmän hallinnoija määrittää kurssin uudelleensuorittamisen asetukset.

Jotta kurssin uudelleensuoritusta voidaan käyttää tulee kurssille ja sen aktiviteetteihin olla ensin määritettynä suorituksen seurannan asetukset.

Lisäosa koostuu useasta eri välilehdestä:
 • Suorittajat
 • Suoritusehdot
 • Muistutukset (valinnainen)
 • Asetusten yhteenveto
 • Tilastot

Nämä välilehdet tulevat näkyville vasta, kun lisäosa on aktivoitu tai muistutusviestit ovat otettu käyttöön.

Lisäosan avulla voidaan osallistujan suoritus poistaa seuraavista aktiviteeteista (sekä Moodlen raporteilta):

 • Tentti (Quiz)
 • Tehtävä (Assignment)
 • SCORM
 • Palaute (Feedback)
 • Todistus (Simple cerficate)
 • Todistus (Custom certificate)
 • H5P-aktiviteetti
 • Tämän lisäksi lisäosa poistaa osallistujalta kurssin suoritusmerkinnän (raportit -> kurssin suoritus -sivulla näkyvä merkintä)
  

2. Suositeltu käyttöönottojärjestys

 

Tämä on suositeltu toimintajärjestys kun lisäosa otetaan käyttöön (tarkemmat ohjeet seuraavassa osiossa): 

 1. Siirry "Kurssin uudelleensuoritus"-sivulle määrittelemään lisäosan asetukset.
 2. Määritä kaikki aikakriteerit mutta älä vielä aseta valintaa " Kurssin uudelleensuoritus sallittu" päälle.
 3. Jos haluat käyttää muistutusviestejä niin aseta päälle Muistutusviestit sallittu
 4. Kun olet määrittänyt aikakriteerit valitse "Tallenna Muutokset".
 5. Jos käytät muistutuksia siirry nyt Muistutukset -välilehdelle ja muokkaa muistutusviestien sisältö. Jos et käytä muistutuksia voit siirtyä ohjeen kohtaan 8 ja ottaa lisäosan käyttöön.
 6. Tallenna muutokset
 7. Siirry takaisin "Suoritusehdot"-välilehdelle ja valitse "Tuo olemassa olevat suoritukset", jos haluat että kurssilla jo olevat suoritustiedot huomioidaan. Muuten tilanne alkaa "puhtaalta pöydältä" ja aiempia suorituksia ei huomioida.
 8. Lopuksi aseta päälle "kurssin uudelleensuoritus sallittu" -valinta ja tallenna muutokset.
 9. Asetusten määrittelemisen jälkeen kurssin etusivulle tulee näkyviin lohko Kurssin uudelleensuoritus. Voit siirtää sen haluamaasi kohtaan. Lohkon sijainti on tärkeä sillä opiskelijat voivat nähdä suorituksensa tilan lohkossa ja asetusten mukaisesti aloittaa kurssin suorittamisen uudelleen.
 
    

3. Asetusten määrittely

Kurssin uudelleensuorituksen asetukset voit määrittää seuraavasti:

1. Klikkaa kurssin etusivulla oikean yläkulman Toimintovalikkoa (hammasratas -kuvake) ja valitse "kurssin uudelleensuoritus"

4.1 vesriossa kurssin etusivulla lisää-valikko -> kurssin uudelleensuoritus

 


2. Tämä avaa asetusnäkymän.

kurssien_hallinta_recompletion_6

Asetusnäkymän tärkeimmät muuttujat

 • Lisäosan kytkimet
  • Kurssin uudelleensuoritus sallittu <- tämä asetus asettaa lisäosan toimintaan. Huom! Tämä asetus suositellaan otettavan käyttöön vasta kun kaikki muut asetukset ovat määritetty ja tallennettu.
  • Tuo olemassa olevat suoritukset.  Huom! Tämän valitsemalla ennen "kurssin uudelleensuoritus sallittu"-asetuksen käyttöönottoa lisäosa osaa huomioida kurssilla jo olevat suoritukset ja laskea niille voimassaoloajan takautuvasti.
  • Muistutusviestit sallittu (valinnainen) <- tämä asetus ottaa käyttöön lisäosan lähettämät muistutusviestit suorituksien erääntymisestä.
   Kun tämä asetus otetaan käyttöön ja muutokset tallennetaan, ilmestyy tälle sivulle näkyviin Muistutukset-välilehti jolta voit muokata muistutusviestien asetukset ja sisällöt.

 • Kurssin erääntymisaika
  • Aseta kurssi- ja aktiviteettisuorituksille erääntymisaika, tähän on kaksi vaihtoehtoa.
    
   • Ajanjakson mukaan -asetus tarkoittaa sitä että kurssin suoritustieto poistetaan osallistujalta määritellyn ajan kuluessa, suhteessa hänen viimeisimpään kurssisuoritukseensa nähden.

    Ajankohta lasketaan siis hänen viimeisestä kurssin suorituksestaan eli esim. kuvassa poista osallistujien suoritukset vuosi viimeisestä suorituksesta laskien.


    kurssien_hallinta_recompletion_8
     
   • Määrätyn päivämäärän & kellonajan mukaan tarkoittaa ajankohtaa jolloin kaikilta kurssin osallistujilta poistetaan suoritusmerkintä, riippumatta siitä kauanko hänen viimeisestä henkilökohtaisesta kurssisuorituksestaan on kulunut aikaa.


    kurssien_hallinta_recompletion_9
     
   • Toteuta suoritusdatan poisto tarkoittaa sitä ajankohtaa jolloin aktiviteettitasoinen (tentti, scorm, palaute, todistus) opiskelijan suoritusdata poistetaan kokonaan sekä aktiviteetista että Moodlen raporteilta. 

    Huom! Määritä suoritusdatan poisto tapahtumaan ennen koko kurssin suorituksen poistamista, jotta osallistujat voivat suorittaa kurssin uudelleen. He eivät voi suorittaa kurssia uudelleen mikäli aktiviteeteissa on dataa.

   • Alusta data vain aktiviteeteista -asetuksella voit valita poistetaanko suoritukset kaikista tuetuista kurssin aktiviteeteista vai vain tietyistä aktiviteeteista, jolloin voit valita ne alasvetovalikosta.
     

kurssien_hallinta_recompletion_10
 • Näytä kurssin uudelleensuoritus-nappi
  Jos sallit tämän valinnaisen asetuksen käyttäjät voivat myös omatoimisesti alustaa aktiviteettidatansa sekä kurssin suorituksensa valittuna aikajaksona ennen kurssisuorituksen erääntymisajankohtaa ja suorittaa kurssin uudelleen.

  Kun tämä asetus otetaan käyttöön he näkevät lohkossa painikkeen "Suorita uudelleen" jota klikkaamalla järjestelmä poistaa heidän nykyisen suorituksensa ja he voivat aloittaa alusta.

  kurssien_hallinta_recompletion_11
  

4. Muistutukset -välilehti

Muistutusviestit  (valinnainen) -osion kautta määritellään kurssin suorituksen yhteydessä lähettävien muistutusviestien ajoitukset.

Muistutukset -välilehti ilmestyy, kun olet ottanut muistutusviestit käyttöön asetukset -> kurssin uudelleensuoritus -sivulla ja tallentanut muutokset.

Kaikki muistutusviestityypit ovat vapaaehtoisia. Valittu viestityyppi on käytössä kaikissa käyttöön otetuissa kieliversioissa. Kuitenkin viestityypeistä kirjautumisviesti ja muistutusviesti ovat yleisimmin käytetyt mikäli käyttäjiä halutaan muistuttaa kurssin suorittamisesta.

Suositeltu toimintatapa: Muokkaa ensin viestien tekstit halutuilla kielillä ja vasta sitten aktivoi haluamasi viestityypit käyttöön Muistutukset-välilehdellä.

kurssien_hallinta_recompletion_12
kurssien_hallinta_recompletion_13
 
kurssien_hallinta_recompletion_14

Muistutusviestien asetukset

Suositeltu toimintatapa: Muokkaa ensin viestien tekstit halutuilla kielillä ja vasta sitten aktivoi haluamasi viestityypit käyttöön Muistutukset-välilehdellä.

Käytettävissä olevat viestityypit:

 • Aktivoi kurssin tervetuloaviesti. Aktivoi kurssin tervetuloaviestin joka lähetetään kurssille itserekisteröityvälle henkilölle kerran.

  kurssien_hallinta_recompletion_15
 •  Aktivoi kurssin suorituksen muistutusviesti. Aktivoi heräteviestin joka muistuttaa käyttäjää suorittamaan kurssin yhden kerran x aikaa siitä hetkestä kun hän liittyi/liitettiin kurssille tai x aikaa siitä kun hänen suorituksensa on viimeksi alustettu/poistettu.
  • Tämä viesti lähetetään vain yhden kerran, jos haluat lähettää toistuvia muistutuksia käytä myös asetusta "Aktivoi kurssin suorituksen uudelleenmuistutusviesti."

   Esim. henkilö on liittynyt kurssille mutta ei ole suorittanut sitä, tällöin hänelle lähetetään 14 päivän päästä tuosta hetkestä viesti joka muistuttaa suorittamaan kurssin. 

   kurssien_hallinta_recompletion_16
 • Aktivoi kurssin suorituksen uudelleenmuistutusviesti. Jos haluat että kurssin suorituksen muistutusviestiä lähetetään määritetyin väliajoin uudelleen käyttäjille jotka eivät ole vielä suorittaneet kurssia/suorittaneet kurssia uudelleen. Esimerkiksi kun ensimmäinen viesti on lähetetty 14 päivän kohdalla niin seuraava viesti lähetetään kuukauden päästä tuosta, siitä seuraava kuukauden päästä tuosta jne.
kurssien_hallinta_recompletion_17
 • Aktivoi kurssin suorituksen erääntymisen muistutusviesti. Lähettää käyttäjälle viestin kurssin suorituksen eräpäivän lähestyessä (eräpäivä on määritetty aiemmin suoritusehdot-välilehdellä). Esim. Lähettää viestin 7 päivää ennen suorituksen erääntymistä osallistujalle jolloin hän voi käydä suorittamassa sen uudelleen (mikäli sallittu asetuksissa).
   
kurssien_hallinta_recompletion_18
 • Lähetä kurssin opettajille kopio kaikista käyttäjien viesteistä. Valinnainen optio lähettää kurssin opettajille kopion kaikista (pl. kirjautumisviesti) viesteistä. Esimerkiksi opettajia voivat olla tällä kurssilla suorittajien esimiehet ja näinolleen on hyvä informoida myös esimieskäyttäjiä loppukäyttäjien suorituksista.

  kurssien_hallinta_recompletion_19
Valitse viestityyppi muokattavaksi -valikko
kurssien_hallinta_recompletion_20
 • Kurssikirjautuminen (enrol)
  Viesti lähetetään aina käyttäjän kirjautuessa (liitettäessä) kurssille. Viestiä ei lähetetä uudelleen suorituskerran alustuksen jälkeen.
 • Muistutusviesti kurssin suorittamiseksi
  Tämä on yleisin muistutusviestityyppi. Käyttäjää muistutetaan valittu ajanjakso suorituskerran aloitusajankohdasta laskien. Viesti lähetetään ainoastaan mikäli kurssia ei ole suoritettu onnistuneesti.
 • Uudelleenmuistutusviesti kurssin suorittamiseksi
  Viesti lähetetään aina valittu ajanjakso edellisen viestin lähetysajankohdasta laskien aina kurssin suoritukseen saakka.
 • Kurssin erääntymisen muistutusviesti
  Viesti lähetetään aina valittu ajanjakso ennen kurssisuorituksen erääntymistä. Esimerkiksi: kurssisuoritus erääntyy 1v päästä suorituksesta ja erääntymisviesti (muistutus) lähetetään 1kk ennen suorituksen erääntymisajankohtaa.

Kieliversion muokkaus

Muistutukset -toiminto tukee viestien lähettämistä käyttäjän profiilissa kielivalinnan mukaisesti. Valittu kieli tulee olla tuettuna myös moodlessa.

Suositeltu toimintatapa:

1) Valitse ensin halutut aktivoitavat kielet. (Voit myös halutessasi poistaa tilapäisesti kieliversion käytöstä. Muokattu tekstiversio säilyy asetuksissa) ja valitse tallenna muutokset.
kurssien_hallinta_recompletion_21
 
kurssien_hallinta_recompletion_22

2) Kun olet aktivoinut kielet niitä vastaavat välilehdet ilmestyvät näkyviin.

kurssien_hallinta_recompletion_23

Kun olet valinnut kielen välilehden ja halutun viestin "valitse viestityyppi muokattavaksi" -alasvetovalikosta avautuu viesti muokattavaksesi tämän valikon alapuolelle

kurssien_hallinta_recompletion_24Kun olet muokannut viestiä muista tallentaa muutoksesi.

Viestien toimitustapa

Käyttäjän on mahdollista valita viestien toimitustapa oman profiilin viestiasetusten kautta.
Oletuksena on sähköposti mutta myös ns. moodlen viestiheräte (popup) soveltuu myös mainiosti.

    

5. Asetusten yhteenveto -välilehti

Asetusten yhteenvetonäkymässä on kuvattuna lisäsan käytössä olevat suoritus- ja viestiasetukset. Lisäksi löytyy prosessiesimerkki missä kuvattuna kaikki lisäosan toteuttamat tapahtumat kurssisuorituksen aikana.

 

kurssien_hallinta_recompletion_25

 

    

6. Järjestelmätasoinen raportti kursseista

Kokonaisnäkymä lisäosan alaisuudessa olevista kaikista järjestelmän kursseista suorittajineen löytyy ns. "liikennevalot" -näkymästä managerin/hallinnoijan. oikeuksin.

Klikkaa oman profiilisi ikonia (yleensä oik. yläkulma) => Käyttäjätiedot => Kurssin uudelleensuoritus -osio => Kurssin uudelleensuoritus (ylläpitäjän näkymä)

 

kurssien_hallinta_recompletion_26

Avautuvalla näkymällä voit suorittaa erilaisia hakuja. Vaadittu tieto on vähintään osallistujan nimi jonka tietoja haetaan.

Käyttäjälistan näkymää voidaan rajata seuraavilla kriteereillä:

 • Vapaa tekstihaku
 • Yritys/ryhmätiedon mukaan. Valikkoon on listattuna kaikki käyttäjät profiilikenttä institutio mukaan. Lisäksi voidaan suodatta myös ne käyttäjät joilta kyseinen tieto puuttuu.
 • Suodattimet -osiossa valitaan eri suoritusvaiheissa olevat käytäjät ao. listaukseen.
   
  Tila Selostus
  kesken suoritus on aloitettu mutta ei vielä suoritettu
  suoritettu kurssi on suoritettu mutta ei vielä erääntymässä
  erääntyy kurssi erääntyy valitun ajanjakson sisällä
  erääntynyt suoritus on erääntynyt
 • Lisäksi käyttäjän suoritus voidaan eräännyttää milloin tahansa reload -painikkeen kautta.

kurssien_hallinta_recompletion_27

   

7. Suorittajat-välilehti

Näkymän ominaisuudet

 • Suorittajien nimet, kurssin viimeisin aloitusaika, suoritusajankohta, suorituksen voimassaoloaika sekä tieto milloin suoritus on viimeksi alustettu.
 • Lisätiedot -ikonista (+) näet aiempien suoritusten tiedot sekä viesti-sarakkeessa kolmea viimeisintä viestiä vanhemmat kyseiseen suorituskertaan liittyvät muistutukset.
 • Opettajan on mahdollista alustaa kurssin suoritus yksittäiseltä käyttäjältä milloin tahansa.
 • Huom! Opettaja -roolilla oleva käyttäjä ei näy listassa.
kurssien_hallinta_recompletion_28
  

8. Tilastot-välilehti

Tilastot-välilehti tarjoaa tilastoja kurssin suorituksista.

kurssien_hallinta_recompletion_29

  

9. Opiskelijan näkymä

Opiskelijan/suorittajalle on tarjolla ainoastaan suoritusinfo, tämä lohko esitetään hänelle vasta kun hän on suorittanut kurssilla vähintään yhden aktiviteetin. Lohko näkyy kurssilla siinä kohti johon opettaja/hallinnoija on sen alun perin lisännyt.

kurssien_hallinta_recompletion_30

Tämän lisäksi hänelle voi lohkossa näkyä painike "suorita uudelleen" jonka kautta suorittajan on mahdollista alustaa kurssin suoritus, mikäli opettaja/hallinnoija on tämän toiminnon sallinut lisäosan asetuksista.

kurssien_hallinta_recompletion_31

Käyttäjän on mahdollista valita muistutusviestien toimitustapa profiilinsa viestiasetuksista.