Kysymyskategoriat

Kategoriat helpottavat tenttikysymysten hallinnointia, varsinkin jos olet luomassa tai tuomassa kurssialueellesi suuren määrän kysymyksiä.

Artikkelin sisältö:

1. Kuvaus

2. Kysymysten jakaminen

3. Kategorioiden luominen ja hallitseminen

4. Kategorioiden siirtäminen

5. Kategorioiden siirtäminen nuoli-ikoneilla

6. Kategorioiden poistaminen

 

 

1. Kuvaus

 

Kysymyskategoria voi sisältää yksittäisiä kysymyksiä tai alakategorioita. Kategoriat näkyvät kysymyspankissa tai tenttiä luodessa.

 • Kysymykset tallennetaan kategorioihin samalla tavalla, kuin tiedostot tietokoneen resurssienhallinnan kansioihin. Jokaisella kategorialla on oltava nimi ja sille voi kirjoittaa myös lyhyen kuvauksen.
 • Voit järjestää kategoriat hierarkkisesti: jokaiselle kategorialle voi asettaa pääkategoriaksi jonkin muun kategorian tai sen voi asettaa "Ylös" ilman pääkategoriaa. Voit tehdä niin monta tasoa alakategorioita, kuin haluat.

Kysymysten järjestäminen kategorioihin ja alakategorioihin helpottaa kysymysten hallitsemista ja myös niiden käyttämistä. Kysymykset kannattaa lajitella erillisiin kategorioihin esim. tietyn tenttikirjan, teeman, kysymyksen vaikeuden tms. mukaan.

Mikäli opettaja haluaa käyttää tentissä ns. satunnaisia eli arvottavia kysymyksiä, täytyy kysymyksien olla kategoriassa, josta ne arvotaan opiskelijalle tenttiin vastattavaksi.

 

2. Kysymysten jakaminen

 

Oletusarvoisesti opettaja näkee vain omien kurssiensa kysymykset.

 • Ylläpitäjä voi luoda roolin, joka mahdollistaa kysymysten jakamisen muuallakin, kuin opettajan omilla kursseilla: Sivuston hallinta > Käyttäjät > Oikeudet > Määritä roolit. On suositeltavaa luoda uusi rooli, jos et varmasti halua, että kaikki opettajan roolissa olevat voivat jakaa kysymyksiään kaikkialla. Kysymysten jakajan roolissa voit jakaa kysymyksiä monissa "konteksteissa". Kategorioiden jakaminen Järjestelmä- tai Kurssikontekstissa käytännössä julkaisee kategorian niin, että muutkin näkevät sen. Toisaalta voit piilottaa kategorian tietyiltä käyttäjiltä.

 • "Kontekstilla" tarkoitetaan toiminnallista aluetta oppimisympäristössä, esimerkiksi koko asennusta, kurssikategoriaa, kurssialuetta tai yksittäistä aktiviteettia. Jos kontekstissa ei ole määritelty rooleille oikeuksia ("ei asetettu"), niitä haetaan ylempien tasojen konteksteista, kunnes jossain kontekstissa oikeudet on määritelty. Opettajan näkökulmasta kontekstitasoja on kaksi: kurssitaso, ja sen alapuolella oleva yksittäisten aktiviteettien taso.

3. Kategorioiden luominen ja hallitseminen

 1. Avaa Kysymyspankki kurssin ylläpidon asetuksissa.

 2. Valitse Kategoriat.

 3. Valitse yläkategoria, johon haluat uuden kategorian kuuluvan.

 4. Nykyisten kategorioiden listauksen alapuolella on Lisää kategoria -lomake, jolla voit luoda uuden kategorian.

  • Kategorian sijoittaminen toiseen kategoriaan tekee siitä alakategorian.

  • Jos valitset Ylös, uudesta kategoriasta tulee ylimmän tason kategoria. Jos listassa on useampia konteksteja, voit sijoittaa kategoriasi minkä tahansa kontekstin ylimmälle tasolle.

 5. Anna uudelle kysymyskategorialle nimi.

 6. Lisää kategorialle kuvaus, joka auttaa muistamaan ja ymmärtämään, mitä se sisältää.

 7. Napsauta Lisää kategoria -painiketta lisätäksesi kategorian listaukseen.

  tentti_kymyskategoriat_2

Uuden kategorian sijoittaminen yläkategoriaan

4. Kategorioiden siirtäminen

Voit siirtää kategorioita hierarkiassa joko kategorialistauksessa näkyvillä nuoli-ikoneilla tai kategorian muokkausnäkymässä.

5. Kategorioiden siirtäminen nuoli-ikoneilla

Kun siirrät hiiren osoittimen ikonin päälle, näkyviin tulee työkaluvihje, joka kertoo ikonin toiminnon.

tentti_kymyskategoriat_3

Jokaisessa kontekstissa on oltava ainakin yksi kategoria. Kontekstin viimeistä kategoriaa ei voi siirtää.

 • Nuolet ylös ja alas muuttavat järjestystä, jossa samassa yläkategoriassa olevat kategoriat näytetään.

 • Ylös ja alas -nuolilla voi myös siirtää ylimmän tason kategorioita kontekstista toiseen. Jos olet siirtänyt ylimmän tason kategorian ylimmäksi tai alimmaksi kontekstissaan, seuraava nuolen napsautus siirtää sen seuraavaan kontekstiin.

 • Nuoli oikealle siirtää kategorian sen yläpuolella olevan kategorian alakategoriaksi.

 • Nuoli vasemmalle siirtää kategorian seuraavaksi ylempään kategoriaan (entisen yläkategoriansa "sisareksi").

6. Kategorioiden poistaminen

Voit halutessasi poistaa kategorioita. Jos yrität poistaa kategorian, jossa on kysymyksiä, sinua pyydetään määrittämään mihin kategoriaan kysymykset sijoitetaan. Jokaisessa kontekstissa on oltava ainakin yksi kategoria. Kontekstin viimeistä kategoriaa ei voi poistaa eikä siirtää.