1. Tukisivusto
 2. Tehtävätyypit & sisällöt

MM Oppimispäiväkirja PRO

MM Oppimispäiväkirja (mod_mmlearningdiary) mahdollistaa opiskelijalle omien kurssimuistiinpanojen ja kokemusten keräämisen henkilökohtaiseen päiväkirjaan. PRO-versio sisältää perusversiota kattavammat toiminnot, kuten portfolion ja arvioinnin.

Huom! Tämä on maksullinen lisäosa. Ottaaksesi toiminnon käyttöön tai kuullaksesi lisäosan käyttömahdollisuuksista ja hinnastosta, olethan yhteydessä asiakasyhteyshenkilöösi.

Artikkelin sisältö

 1. Yleistä
 2. Oppimispäiväkirjan lisääminen
  1. Oppimispäiväkirjan tyyppi
  2. Arviointitapa
  3. Opiskelijoiden edistyminen
 3. Ohjatun oppimispäiväkirjan opettajan näkymä
  1. Hallinnoi kappaleita
  2. Opiskelijoiden edistyminen
  3. Työpaikkaohjaajan lisääminen
  4. Opiskelijoiden vastaukset
  5. Vastauksien arviointi
 4. Ohjatun oppimispäiväkirjan opiskelijan näkymä
  1. Sinun kappaleesi
  2. Lataa (Portfolio)
 5. Päivämääräperusteisen oppimispäiväkirjan opettajan näkymä
  1. Opiskelijoiden edistyminen
  2. Opiskelijoiden vastaukset
 6. Päivämääräperusteisen oppimispäiväkirjan opiskelijan näkymä
  1. Sinun kappaleesi
  2. Lataa (Portfolio)
 7. Osiot tyyppisen oppimispäiväkirjan opettajan näkymä
  1. Hallinnoi oletusosioita
  2. Opiskelijoiden edistyminen
  3. Opiskelijoiden vastaukset
 8. Osiot tyyppisen oppimispäiväkirjan opiskelijan näkymä
  1. Sinun kappaleesi
  2. Lataa (portfolio)
 9. Työpaikkaohjaaja

 

1. Yleistä

MM Oppimispäiväkirja mahdollistaa opiskelijalle omien kurssimuistiinpanojen ja kokemusten keräämisen henkilökohtaiseen päiväkirjaan, joiden sisällön myös kurssin opettajat näkevät ja jota opettajat voivat kommentoida.

MM Oppimispäiväkirja PRO -versio sisältää perusversiota kattavammat toiminnot:

Portfolio: Oppimispäiväkirjan pystyy tulostamaan kuvineen portfolio muotoon.
Arvioinnit: Arvioinnissa valittavissa ei arviointia ja hyväksytty/hylätty. Mahdollista palauttaa opiskelijan riittämätön palautus luonnostilaan.
Suoritusehtona prosenttiosuus: Suoritusehtona mahdollisuus asettaa hyväksynnän raja tiettyyn prosenttiosuuteen: “Opiskelijan täytyy suorittaa hyväksytysti vähintään määritelty prosenttiosuus arvioitavista kappaleista”.
Ohjattu oppimispäiväkirja: Päiväkirjan rakenne voidaan määrittää halutunlaiseksi ja opiskelija ei itse pääse vaikuttamaan siihen.
Opiskelijan itseohjautuva oppimispäiväkirja: Päivämääräversio, jolloin merkinnät listautuvat kirjaamisajankohdan mukaan kronologisessa järjestyksessä.

Osiot oppimispäiväkirja: Päiväkirjamerkinnät jakautuvat osioittain. Ominaisuus lisää päiväkirjaan opiskelijoille mahdollisuuden tehdä omia merkintöjä ja jakaa niitä omiin osioihin.

Työpaikkaohjaajatoiminto: Kun ohjaaja lisätään opiskelijan ohjaajaksi, hänelle luodaan automaattisesti tunnukset Moodleen ja toimitetaan ne sähköpostitse (jos hänellä ei jo ole tunnuksia). Tunnukset omaava ohjaaja liitetään tähän opiskelijaan. Yhdellä opiskelijalla on yksi ohjaaja per aktiviteetti. Ohjaajalle annetaan oikeus tarkastella kyseisen opiskelijan päiväkirjamerkintöjä, kommentoida ja arvostella niitä. Ohjaaja ei näe muiden opiskelijoiden tai opettajien merkintöjä.

2. Oppimispäiväkirjan lisääminen

Lisäät uuden MM Oppimispäiväkirja-aktiviteetin kurssille seuraavalla tavalla.

 1. Ota muokkaustila päälle kurssille
 2. Valitse "Lisää aktiviteetti tai aineisto"
 3. Valitse "MM Oppimispäiväkirja PRO"
  lisää oppimispäiväkirja
 4. Avautuvalla sivulla voit määritellä oppimispäiväkirjalle nimen ja asetukset, jotka käydään seuraavaksi tarkemmin läpi. 
  asetukset

a. Oppimispäiväkirjan tyyppi

Oppimispäiväkirjan asetuksista voit valita oppimispäiväkirjan tyypiksi joko ohjattu, päivämääräperusteinen tai osiot. 

Ohjatussa oppimispäiväkirjassa opettaja luo ja määrittelee etukäteen kysymykset tai aihealueet joista opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa.

Päivämääräperusteisessa eli opiskelijan itseohjautuvassa oppimispäiväkirjassa opiskelija voi itse luoda merkintöjä päivämääräjärjestyksessä.

Osiot tyyppisessä oppimispäiväkirjassa päiväkirjamerkinnät jakautuvat osioittain. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä omia merkintöjä ja jakaa niitä omiin osioihin. Myös opettaja voi luoda valmiiksi oletusosiota.

b. Arvioinnin tapa

Valittaessa ohjattu oppimispäiväkirja on mahdollisuus valita arvioinnin tapa. Vaihtoehdot ovat Hyväksytty/Hylätty tai ei arviointia.

c. Opiskelijoiden edistyminen

Opiskelijoiden edistymiseen voidaan valita suoritusehdoksi haluttu prosenttiosuus arvioitavista kappaleista. Tällöin täytyy lisätä päälle asetus "Ota suorituksen raja käyttöön" sekä määritellä "Vaadittu prosenttiosuus".

Esimerkiksi jos ohjatussa oppimispäiväkirjassa on 5 kappaletta ja valitaan vaadituksi prosenttiosuudeksi 80% riittää tällöin, että opiskelija saa näistä 4 kappaleesta hyväksytyn. Kaikki kappaleet sekä pääkappaleet ja alakappaleet ovat saman arvoisia hyväksynnän näkökulmasta. 

Mikäli oppimispäiväkirjan arviointia ei ole asetettu päälle, riittää hyväksyttyyn suoritukseen kappaleen palauttaminen.

MM Oppimispaivakirja PRO_2

3. Ohjatun oppimispäiväkirjan opettajan näkymä

a. Hallinnoi kappaleita

Kun olet luonut uuden oppimispäiväkirjan pääset lisäämään ja muokkaamaan sen sisältöä "Hallinnoi kappaleita" osiossa.

MM Oppimispaivakirja PRO1

Kappaleiden lisääminen

 1. Valitse "Lisää uusi kappale".
 2. Avautuvalla sivulla pääset lisäämään uuden kappaleen nimen ja sen sisältöä. Mikäli oppimispäiväkirjan asetuksissa on määritelty arviointi päälle voidaan tässä määritellä onko kyseinen kappale erikseen arvioitava vai ei. Voit myös asettaa tietyn päivämäärän, koska kappale on saatavilla ja kuinka kauan se pysyy saatavilla.
  oppimispäiväkirja luominen-2
 3. Kun olet muokannut kappaleen haluamaasi tavalla paina "Tallenna muutokset" sivun alaosassa. Uusi luomasi kappale tulee tämän jälkeen näkyviin.
 4. Jos haluat muokata kyseistä kappaletta, lisätä alakappaleen tai poistaa kappaleen niin voit painaa oikealla olevia "Muokkaa", "Lisää alakappale" tai "Poista kappale" valikkoja. 
 5. Jos lisäät alakappaleen se tulee aiemman kappaleen alapuolelle.
 6. Voit järjestää kappaleita uuteen järjestykseen raahaamalla.

b. Opiskelijoiden edistyminen

Opettaja pystyy tarkistamaan ketkä kurssilla olevat opiskelijat ovat vastanneet tiettyyn kappaleeseen "Opiskelijoiden edistyminen" -valikosta. Jos opiskelija on lisännyt vastauksen, mutta se odottaa vielä arviointia, näkyy kyseinen kappale oranssina. Jos opiskelija on lisännyt vastauksen ja se on hyväksytty, näkyy kyseinen kappale vihreänä. Jos opiskelijan vastaus on hylätty, näkyy kyseinen kappale punaisena. Mikäli opiskelija ei vielä ole kirjoittanut tiettyyn kappaleeseen, tämä näkyy harmaana. ohjattu oppimispäiväkirja_opiskelijoiden edistyminen

c. Työpaikkaohjaajan lisääminen

Opiskelijoiden edistyminen sivulla voidaan myös lisätä jokaiselle opiskelijalle oma työpaikkaohjaaja. Ohjaaja lisätään lisäämällä ohjaaja -kenttään työpaikkaohjaajan sähköpostiosoite. Kun ohjaaja lisätään opiskelijan ohjaajaksi, hänelle luodaan automaattisesti tunnukset Moodleen (jos hänellä ei jo ole tunnuksia). Kyseiset uudet tunnukset näkyvät käyttäjissä nimellä Työpaikka Ohjaaja.

Ohjaajan lisäämisestä lähtee automaattisesti sähköposti ohjaajalle. Jos kyseisellä sähköpostilla on jo tunnus, tulee käyttäjälle sähköposti, jossa kerrotaan että hänet on liitetty työpaikkaohjaajaksi ja linkki kyseiseen päiväkirjaan. Jos käyttäjällä ei ole ennestään tunnuksia, tulee hänelle vastaava viesti, mutta viestissä on myös kirjautumistiedot. Kirjautumistiedot ovat viestissä varalta, jos linkillä kirjautuminen ei onnistu.

Yhdellä opiskelijalla on yksi ohjaaja per aktiviteetti. Ohjaajalle annetaan oikeus tarkastella kyseisen opiskelijan päiväkirjamerkintöjä, kommentoida ja arvostella niitä. Ohjaaja ei näe muiden opiskelijoiden tai opettajien merkintöjä.

d. Opiskelijoiden vastaukset


"Opiskelijoiden vastaukset" -valikosta opettaja voi valita tietyn opiskelijan ja tarkistaa hänen vastauksia. Opiskelijat valitaan alasvetovalikosta, vasemmassa laidassa. Opettaja voi myös lisätä opiskelijan vastaukseen kommentit "Lisää kommentti kappaleeseen" valikon kautta sekä palauttaa vastauksen takaisin luonnokseksi.

Mikäli kappaleeseen on määritelty arviointi käyttöön voi opettaja tässä näkymässä arvioida opiskelijan vastauksen. Seuraavassa kohdassa tarkemmin vastauksien arvioinnista.

Kappaleiden perässä näkyvissä väriympyröissä on käytössä vastaavat väritunnukset kuin opiskelijoiden edistymisessä.

ohjattu oppimispäiväkirja_opiskelijoiden vastaukset

e. Vastauksien arviointi

Opiskelijoiden vastaukset -valikosta opettaja voi arvostella ohjatun oppimispäiväkirjan ne kappaleet mihin arviointitavaksi on valittu Hyväksytty/Hylätty. 

Ennen arviointia kyseinen kappale näkyy oranssilla merkillä, joka kertoo kappaleen odottavan arviointia. Opettaja voi joko hyväksyä kappaleen valitsemalla arvioinniksi "Hyväksytty", jolloin kappaleeseen tulee vihreä hyväksymismerkki tai valita "Hylätty", jolloin kappaleeseen tulee punainen merkki.

Opettaja voi halutessaan myös palauttaa vastauksen takaisin luonnostilaan opiskelijalle, jolloin opiskelija voi korjata vastaustaan ja palauttaa uudelleen merkitsemällä se valmiiksi. Luonnostilaan palautettaessa kappaleen nimen jäljessä oleva merkintä poistuu.

 

4. Ohjattu päiväkirja opiskelijan näkymä

a. Sinun kappaleesi

Kohdassa "Sinun kappaleesi" opiskelija pystyy näkemään opettajan luomat kappaleet ja käymään ne läpi vasemmasta valikosta. Hän voi vastata niihin painamalla valitun kappaleen "Lisää vastauksesi" nappia. Kappale antaa myös varoituksen, jos opiskelija ei vielä ole vastannut tiettyyn kappaleeseen. 

ohjattu oppimispäiväkirja_opiskelija2

Opiskelija pystyy kirjoittamaan ja lisäämään tiedostoja valitsemaansa kappaleeseen. Opiskelija voi valita vastauksen tilaksi Valmis arvioitavaksi tai Luonnos. Jos vastauksen tilaksi on valittu luonnos pystyy opiskelija muokkaamaan omaa palautusta "Muokkaa vastaustaustasi" napin kautta. Kun opiskelija on lisännyt vastauksen ja tallentanut sen painamalla "Tallenna muutokset" hän näkee kirjoittamansa sisällön ja myös lisäämät tiedostot.

oppimispäiväkirja opiskelija vastaus

Mikäli kappaleessa ei ole arviointia valikosta tulee vihreä hyväksymismerkki näkyviin, kun opiskelija on vastannut tiettyyn kappaleeseen. Jos kappaleessa on arviointi tulee näkyviin oranssi merkki, joka tarkoittaa kappaleen odottavan vielä opettajan arviointia. Tällöin oranssi merkki vaihtuu vihreäksi sen jälkeen, kun opettaja on hyväksynyt vastauksen. Tyhjä merkki tarkoittaa, ettei opiskelija ole vielä kirjoittanut vastausta.

ohjattu oppimispäiväkirja_opiskelija1

b. Lataa (portfolio)

Lataa -kohdasta opiskelija pystyy tarkastelemaan lisäämiään kappaleita ja lataamaan tai tulostamaan ne portfolioksi. Ladattaessa tallennusmuodot ovat:

 • Pilkulla erotetut arvot (.csv)
 • Microsoft Excel (.xlsx)
 • HTML-taulukko
 • Javascript Object Notation (.json) 
 • OpenDocument (.ods)
 • PDF-tiedosto (.pdf)

Oppimispäiäväkirja PRO_ohjattu_Lataa

5. Päivämääräperusteinen eli itseohjautuva oppimispäiväkirja opettajan näkymä

Päivämääräperusteisessa eli opiskelijan itseohjautuvassa oppimispäiväkirjassa opiskelija voi itse luoda kappaleita päivämääräjärjestyksessä. Opettaja ei tällöin luo kappaleita oppimispäiväkirjaan, vaan hän pääsee kommentoimaan opiskelijan kappaleita vasta sen jälkeen, kun opiskelija on itse lisännyt kappaleita oppimispäiväkirjaan.

a. Opiskelijoiden edistyminen

Opiskelijoiden edistyminen sivulla voidaan lisätä jokaiselle opiskelijalle oma työpaikkaohjaaja. Kun ohjaaja lisätään opiskelijan ohjaajaksi, hänelle luodaan tunnukset Moodleen ja toimitetaan ne sähköpostitse (jos hänellä ei jo ole tunnuksia). Tunnukset omaava ohjaaja liitetään tähän opiskelijaan. Ohjaaja lisätään lisäämällä ohjaaja -kenttään työpaikkaohjaajan sähköpostiosoite. Yhdellä opiskelijalla on yksi ohjaaja per aktiviteetti. Ohjaajalle annetaan oikeus tarkastella kyseisen opiskelijan päiväkirjamerkintöjä, kommentoida ja arvostella niitä. Ohjaaja ei näe muiden opiskelijoiden tai opettajien merkintöjä.

itseohjautuva_opettajan näkymä1

b. Opiskelijoiden vastaukset

"Opiskelijoiden vastaukset" -valikosta opettaja voi valita tietyn opiskelijan ja tarkistaa hänen vastauksia. Opiskelijat valitaan alasvetovalikosta, vasemmassa laidassa. Opettaja voi myös lisätä opiskelijan vastaukseen kommentit "Lisää kommentti kappaleeseen" valikon kautta.

itseohjautuva_opettajan näkymä

6. Päivämääräperusteinen eli itseohjautuva oppimispäiväkirja opiskelijan näkymä

a. Sinun kappaleesi

Kohdassa "Sinun kappaleesi" opiskelija pystyy lisäämään uusia kappaleita oppimispäiväkirjaan. Kappaleet näkyvät päivämääräjärjestyksessä.

Opiskelija pystyy kirjoittamaan ja lisäämään tiedostoja valitsemaansa kappaleeseen. Kun opiskelija on lisännyt vastauksen ja tallentanut sen painamalla "Tallenna muutokset" hän näkee kirjoittamansa sisällön ja myös lisäämät tiedostot.

itseohjautuva oppimispäiväkirja_opiskelija1

b. Lataa (portfolio)

Lataa -kohdasta opiskelija pystyy tarkastelemaan lisäämiään kappaleita ja lataamaan tai tulostamaan ne portfolioksi. Ladattaessa tallennusmuodot ovat:

 • Pilkulla erotetut arvot (.csv)
 • Microsoft Excel (.xlsx)
 • HTML-taulukko
 • Javascript Object Notation (.json)
 • OpenDocument (.ods)
 • PDF-tiedosto (.pdf)

itseohjautuva oppimispäiväkirja_opiskelija2

 

7. Osiot tyyppisen oppimispäiväkirjan opettajan näkymä

Osiot tyyppisessä oppimispäiväkirjassa päiväkirjamerkinnät jakautuvat osioittain. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä omia merkintöjä ja jakaa niitä omiin osioihin. Myös opettaja voi luoda valmiiksi oletusosiota. Yhteen osioon voi lisätä niin monta päiväkirjamerkintää kuin haluaa. Tämä mahdollistaa osioiden käyttämisen päivä, viikko tai yms. tavalla.

a. Hallinnoi oletusosioita

Kun olet luonut uuden oppimispäiväkirjan pääset lisäämään ja muokkaamaan sen sisältöä "Hallinnoi oletusosiota" kohdasta. Voit halutessasi lisätä oppimispäiväkirjaan valmiiksi oletusosioita opiskelijoita varten, osion saat lisättyä klikkaamalla painiketta "Lisää uusi oletusosio". Tässä näkymässä voit myös tarvittaessa muokata tai poistaa osioita.

Oppimispäiväkirja PRO osiot_hallinnoi osioita

b. Opiskelijoiden seuranta

Opiskelijoiden edistymisessä voit tarkastella minkä verran opiskelijoilla on merkintöjä oppimispäiväkirjassa. Tällä sivulla voidaan lisätä jokaiselle opiskelijalle oma työpaikkaohjaaja. 

Oppimispäiäväkirja PRO osiot _opiskelijoiden edistyminen

c. Opiskelijoiden vastaukset

"Opiskelijoiden vastaukset" -valikosta opettaja voi valita tietyn opiskelijan ja tarkistaa hänen vastauksia.

Opiskelijan lisäämät kappaleet listautuvat osio kerrallaan lisäämisjärjestyksen mukaisesti. Osion nimi näkyy vasemmassa reunassa. Kappaleissa näkyy ylimpänä otsikko ja tämän alla opiskelijan vastaus. Opettaja voi lisätä opiskelijan vastaukseen kommentin klikkaamalla tietyn kappaleen alareunassa olevaa "Lisää kommentti kappaleeseen" -painiketta. 

Oppimispäiäväkirja PRO osiot _opiskelijoiden vastaukset

8. Osiot tyyppisen oppimispäiväkirjan opiskelijan näkymä

a. Sinun kappaleesi

Sinun kappaleesi näkymässä opiskelija voi lisätä oppimispäiväkirjaan uusia kappaleita ja tarkastella lisäämiään kappaleita. Klikkaamalla painiketta "Uusi kappaletta" pääsee lisäämään oppimispäiväkirjaan kappaleita.

Oppimispäiväkirja PRO osiot_opiskelija

Kappaleen lisäämisessä määritellään kappaleelle otsikko. Osio -kentässä voidaan valita osio mihin kappale lisätään. Lisää uusi osio -painikkeesta voit tarvittaessa luoda uuden osion, joka on lisäämisen jälkeen valittavissa Osio -kentässä. Vastaus kenttään kirjoitetaan kyseisen kappaleen sisältö. 

Oppimispäiväkirja PRO osiot_opiskelija1

Lisätyt kappaleet listautuvat osio kerrallaan lisäämisjärjestyksen mukaisesti "Sinun kappaleesi" sivulle. Osion nimi näkyy vasemmassa reunassa. Kappaleissa näkyy ylimpänä otsikko ja tämän alla vastaus. Kappaletta pääsee tarvittaessa muokkaamaan Muokkaa vastausta -painikkeesta kyseisen kappaleen kohdalta.

Oppimispäiväkirja PRO osiot_opiskeliija_kappaleet

b. Lataa (portfolio)

Lataa -kohdasta opiskelija pystyy tarkastelemaan lisäämiään kappaleita ja lataamaan tai tulostamaan ne portfolioksi. Ladattaessa tallennusmuodot ovat:

 • Pilkulla erotetut arvot (.csv)
 • Microsoft Excel (.xlsx)
 • HTML-taulukko
 • Javascript Object Notation (.json)
 • OpenDocument (.ods)
 • PDF-tiedosto (.pdf)

Oppimispäiäväkirja PRO osiot _Lataa

9. Työpaikkaohjaaja

Oppimispäiväkirjaan on mahdollista lisätä työpaikkaohjaaja, joka voi seurata opiskelijan edistymistä. Ohjaaja lisätään lisäämällä ohjaaja -kenttään työpaikkaohjaajan sähköpostiosoite. Kun ohjaaja lisätään opiskelijan ohjaajaksi, hänelle luodaan automaattisesti tunnukset Moodleen (jos hänellä ei jo ole tunnuksia). Kyseiset uudet tunnukset näkyvät käyttäjissä nimellä Työpaikka Ohjaaja.

Ohjaajan lisäämisestä lähtee automaattisesti sähköposti ohjaajalle. Jos kyseisellä sähköpostilla on jo tunnus, tulee käyttäjälle sähköposti, jossa kerrotaan että hänet on liitetty työpaikkaohjaajaksi ja linkki kyseiseen päiväkirjaan. Jos käyttäjällä ei ole ennestään tunnuksia, tulee hänelle vastaava viesti, mutta viestissä on myös kirjautumistiedot. Kirjautumistiedot ovat viestissä varalta, jos linkillä kirjautuminen ei onnistu.

Yhdellä opiskelijalla on yksi ohjaaja per aktiviteetti. Ohjaajalle annetaan oikeus tarkastella kyseisen opiskelijan päiväkirjamerkintöjä, kommentoida ja arvostella niitä. Ohjaaja ei näe muiden opiskelijoiden tai opettajien merkintöjä.

itseohjautuva oppimispäiväkirja_ohjaaja