Ryhmien ja ryhmittelyiden luominen kurssilla

Jakamalla kurssin osallistujat ryhmiin, voit osoittaa tiettyjä aineistoja, aktiviteetteja tai kurssiosioita vain kyseisen ryhmän jäsenille.

Voit jakaa osallistujat ryhmiin joko kurssi- tai aktiviteettitasollaJakamalla kurssin osallistujat ryhmiin, voit:

 • Pitää useamman samaa kurssia käyvän opetusryhmän aktiviteetit ja arvioinnit erillään.

 • Antaa tiettyjä aineistoja, aktiviteetteja tai kurssiosioita nähtäväksi ja käytettäväksi vain rajatulle ryhmälle.

 • Pitää useamman opettajan käyttöön tarkoitetut kurssimateriaalit ja arvioinnit erillään niin, että näet vain omien opiskelijoidesi toiminnan.

Tiesitkö: Ryhmiä ja ryhmittelyitä käytetään kurssin sisällä, mutta koko sivustonlaajuisia käyttäjäjoukkoja kutsutaan kohorteiksi. Kohortteja voivat hallinnoida ainoastaan sivuston pääkäyttäjät/hallinnoijat. Lue lisää kohorteista tästä artikkelista.

Artikkelin sisältö:

 1. Ryhmätoiminnon käyttöönotto kurssin asetuksissa
 2. Uuden ryhmän luominen manuaalisesti
 3. Osallistujien lisääminen ryhmiin opettajan toimesta
 4. Osallistujien liittyminen ryhmiin itsenäisesti (Ryhmävalinta)
 5. Ryhmien luominen automaattisesti
 6. Aktiviteetin, aineiston tai osion rajoittaminen vain tietyn ryhmän käytettäväksi
 7. Ryhmittelyt: useampien ryhmien liittäminen yhteen
 8. Usein kysytyt kysymykset

1. Ryhmätoiminnon käyttöönotto kurssin asetuksissa

Käyttääksesi ryhmiä, ne on ensin sallittava kurssin asetuksissa. Kytke ryhmätoiminto päälle seuraavilla ohjeilla:

1. Kurssin päänäkymässä valitse Hallintatyökalut > Muokkaa kurssin asetuksia.

2. Siirry osioon Ryhmät > Ryhmämoodi.

 • Ei ryhmiä. Ryhmiä ei käytetä. Kaikki kurssialueen osallistujat ovat yhtä samaa yhteisöä.
 • Erilliset ryhmät. Jokainen ryhmä voi nähdä ainoastaan oman ryhmänsä osallistujat ja sisällöt.
 • Näkyvät ryhmät. Osallistujat työskentelevät omissa ryhmissään, mutta näkevät myös toisten ryhmien tuotokset.

ryhmämoodi

3. Tehtyäsi määritykset, valitse Tallenna ja näytä.

2. Uuden ryhmän luominen manuaalisesti

Kun ryhmätoiminto on kytketty päälle edellisen osion ohjeistuksen mukaisesti, voit lähteä luomaan uutta ryhmää.

1. Kurssin etusivulla klikkaa kurssin nimen alta navigaatiosta Osallistujat. Osallistujat -sivulla klikkaa valikkoa, jossa oletuksena valittuna Osallistujat ja valitse auenneesta valikosta Ryhmät.

Ryhmat1

2. Ryhmien luonti -sivulla klikkaa Luo ryhmä.

Vinkki: Jos haluat nopeuttaa suurten ryhmien luomista, siirry osioon 4: Ryhmien luominen automaattisesti.

3. Seuraavaksi nimeä ryhmä ja lisää halutessasi Ryhmäavain, jonka avulla ryhmän jäsenet pääsevät sille osoitettuihin materiaaleihin.

Vinkki: Voit myös antaa ryhmälle sisäisen tunnisteen. jota käytetään vain ryhmän yhdistämisessä ulkopuolisiin järjestelmiin (tunniste ei näy opiskelijoille). Huomaathan, että saman kurssin sisällä käytettävien tunnisteiden on oltava yksilöllisiä.

4. Tallenna muutokset.

3. Osallistujien lisääminen ryhmiin opettajan toimesta

Luotuasi ryhmän edellisen osion ohjeiden mukaan, sinulle avautuu näkymä, josta pääset lisäämään jäseniä ryhmiin.

1. Valitse ryhmä, johon haluat lisätä jäseniä ja klikkaa Lisää/poista käyttäjiä.

lisaa-osallistuja-ryhmaan

2. Valitse ryhmään siirrettävät jäsenet oikeasta sarakkeesta ja klikkaa Lisää.

Vinkki: Valitaksesi useamman henkilön kerralla, pidä pohjassa Ctrl-näppäintä klikattaessa henkilöiden nimiä.


ryhmaan-lisaaminen

3. Muutokset tallentuvat automaattisesti. Voit palata takaisin edelliseen näkymään klikkaamalla vasemmasta alakulmasta Takaisin ryhmiin.

Ryhmään lisääminen Osallistujat-näkymässä

Pääset lisäämään osallistujia ryhmiin helposti myös kurssin Osallistujat-näkymässä.

1. Kurssin päänäkymässä valitse Hallintatyökalut > Osallistujat.

2. Avautuvassa näkymässä klikkaa oppilaan ryhmät-sarakkeen Kynä-ikonia icon-pen

3. Kirjoita kenttään ryhmän nimi tai valitse se alasvetovalikosta.

osallistujat-valitse-ryhma

4. Ryhmävalinta: Osallistujien liittyminen ryhmiin itsenäisesti

Ryhmävalinta-toiminnalla opiskelijat voivat itse valita mihin ryhmään tai ryhmiin he kurssilla liittyvät, ilman että opettajan tarvitsee tehdä sitä manuaalisesti (katso esimerkki alta).

osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_ryhmävalinta_osallistujanäkymä

Ryhmävalinnan käyttöönottaminen

1. Siirry Muokkaustilaan > Lisää uusi aktiviteetti/aineisto > etsi listasta Ryhmävalinta.

osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_ryhmävalinta

2. Määritä ryhmävalinnalle vähintään nimi. Halutessasi voit myös lisätä kuvauksen.

3. Kohdassa Muut asetukset pääset tekemään useampia määrityksiä:
osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_ryhmävalinta_muut_asetukset
 • Salli ilmoittautuminen useampaan ryhmään. Ota käyttöön tämä asetus, mikäli haluat, että opiskelijat voivat liittyä useampaan kuin yhteen ryhmään.
 • Valintojen näkyminen. Tämä asetus määrittää missä vaiheessa opiskelijat pääsevät näkemään mihin ryhmiin he kuuluvat. Vaihtoehdot ovat:
  • Älä näytä valintoja opiskelijoille
  • Näytä valinnat opiskelijoille sen jälkeen, kun he ovat vastanneet
  • Näytä valinnat opiskelijoille vasta, kun ryhmävalinta on suljettu
  • Näytä valinnat aina opiskelijoille
 • Valintojen yksityisyys. Valitse pääsevätkö muut osallistujat näkemään opiskelijoiden nimet ja tehdyt valinnat, vai julkaistaanko valinnat nimettöminä.
 • Salli valintojen päivitys. Määritä onko opiskelijalla mahdollisuus vaihtaa tekemäänsä ryhmävalintaa.
 • Näytä sarake vastaamattomille osallistujille. Tämän asetuksen avulla kurssin ylläpitäjä voi tarkastella ketkä kurssille osallistujista eivät ole vielä liittyneet ryhmään.
 • Rajoita ryhmien kokoa. Mikäli tämä asetus on otettu käyttöön, voit määrittää ryhmille maksimikoon alla olevaan kenttään. Kun ryhmäkoko on täynnä, ryhmään ei voi enää liittyä. Jos rajoitus ei ole päällä, ryhmään voi liittyä kuinka monta osallistujaa tahansa. Vinkki: Pääset myös määrittämään ryhmäkohtaisen maksimirajan seuraavan kohdan ohjeiden mukaan.
4. Seuraavassa osiossa, eli Ryhmät-välilehdellä, valitaan mihin ryhmiin osallistujat voivat itsensä liittää. Lisää haluamasi ryhmät listalle joko tuplaklikkaamalla ryhmän nimen kohdalta, tai maalaamalla ensin valinnat, ja sen jälkeen painamalla Lisää ryhmä -painiketta. Vastaavasti voit myös poistaa ryhmiä listalta.
osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_ryhmävalinta_ryhmät


Mikäli olet aiemmassa vaiheessa ottanut käyttöön asetuksen Rajoita ryhmien kokoa, pääset määrittämään kullekin ryhmälle maksimikoon sarakkeessa Valitut ryhmät (ryhmän koko näkyy suluissa ryhmän nimen jälkeen).

osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_ryhmävalinta_rajoita_ryhmän_kokoa

5. Kohdassa Rajoita vastaamisaikaa voit määrittää, milloin Ryhmävalinta avautuu ja sulkeutuu.
6. Kun olet saanut kaikki loput asetukset tehtyä, muista tallentaa valintasi sivun alareunassa. Osallistujat pääsevät nyt itsenäisesti liittymään luomiisi ryhmiin, käyttäen Ryhmävalinta-aktiviteettia kurssilla.

5. Ryhmien luominen automaattisesti

Vähentääksesi manuaalisen työn tarvetta, voit pyytää järjestelmää luomaan ryhmät automaattisesti ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.

1. Kurssin päänäkymässä valitse Hallintatyökalut > Osallistujat.

2. Avautuvalla sivulla klikkaa Hammasratas-ikonia gear-cog ja valitse Ryhmät > Luo ryhmät automaattisesti.

Ryhmät


3. Voit nimetä ryhmät kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 • Aakkosittain: "Ryhmä A, Ryhmä B, Ryhmä C, jne."
  @-merkki aakkostaa ryhmät suuraakkosin eli A, B, C,... Esimerkiksi nimeämiskäytännöllä "Pari @" saat ryhmät Pari A, Pari B, jne.
  nimeämiskäytäntö-2
 • Numeroittain: "Ryhmä 1, Ryhmä 2, Ryhmä 3, jne."
  # -merkki numeroi ryhmät. Esimerkiksi nimeämiskäytännöllä "Vertaisryhmä #" saat ryhmät Vertaisryhmä 1, Vertaisryhmä 2, jne.
  nimeämiskäytäntö-1

4. Seuraavassa kahdessa asetuksessa voit valita millä perusteella ryhmäkoot luodaan:

 • Ryhmien määrä. Voit asettaa kiinteän määrän ryhmiä, jolloin järjestelmä jakaa opiskelijat niihin tasaisesti.
 • Jäsentä per ryhmä. Voit asettaa kiinteän ryhmäkoon, jolloin järjestelmä luo tarvittavan määrän ryhmiä niiden täyttämiseksi. Esimerkiksi: jos asetat jäsenmääräksi 5 ja kurssillasi on 30 opiskelijaa, järjestelmä luo yhteensä 6 ryhmää (jossa kussakin on 5 jäsentä). 

automaattiryhmät-määrä

5. Kohdassa Ryhmän jäsenet voit valita mitä rooleja, ryhmiä tai kohortteja ryhmään tullaan lisäämään.

automaattiryhmät-jäsenet

6. Kohdassa Ryhmittele jäsenet voit valita millä perusteella automaattinen jako tehdään:
 • Voit valita lisätäänkö jäsenet ryhmään sattumanvaraisesti vai esimerkiksi aakkosjärjestyksessä.
 • Ehkäise viimeinen pieni ryhmä estää hyvin pienen ryhmän syntymisen, jos ryhmän jäsenten määrä on asetettu yleisissä asetuksissa. Yli jääneet osallistujat jaetaan muihin ryhmiin.
 • Ohita ryhmissä jo olevat käyttäjät jättää valinnan ulkopuolelle ne, jotka ovat jo kurssin ryhmissä.

automaattiryhmät-ryhmittely

7. Kohdassa Ryhmittely voit sijoittaa uudet ryhmät joko uuteen tai olemassaolevaan ryhmittelyyn. Jos valitset Uusi ryhmittely, anna ryhmittelylle nimi.

8. Sivun lopussa pääset Esikatselemaan millaisia ryhmiä järjestelmä tulisi luomaan määrittämilläsi asetuksilla. Kun olet tyytyväinen asetuksiin, klikkaa Lähetä, jolloin järjestelmä luo ryhmät automaattisesti ja vie sinut takaisin ryhmät -näkymään.

6. Aktiviteetin, aineiston tai osion rajoittaminen vain tietyn ryhmän käytettäväksi

Pääsyn rajoittamisen on oltava käytössä, jos haluat rajoittaa aktiviteetin, aineiston tai osion vain tietyn ryhmän käytettäväksi. Aktiviteetin, aineiston tai osion asetuksissa näkyy silloin Rajoita pääsy -alue, jolla voit lisätä rajoituksia mm. ryhmien perusteella.

osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_rajoita_pääsy

7. Ryhmittelyt: useampien ryhmien liittäminen yhteen

Ryhmittely on joukko ryhmiä kurssin sisällä. Ryhmittelyn avulla voidaan yhdistää useampia kurssin ryhmiä niin, että ne voivat tehdä samoja tehtäviä.

ryhmittely

Esimerkki:

 • Olet jakanut opiskelijat neljään ryhmään, mutta haluaisit nyt yhdistää ne kahdeksi ryhmäksi tiettyä projektia varten.
 • Ryhmittelyn avulla sijoitat nuo neljä ryhmää kahteen eri ryhmittelyyn. Ryhmittelyjen sisällä kaksi ryhmää työskentelevät siis yhdessä.
 • Voit halutessasi käyttää Pääsyn rajoittamista ohjataksesi ryhmittelyn jäseniä juuri heille tarkoitettuihin tehtäviin. Projektin lopuksi kokoat kaikki ryhmät yhteen kertomaan oppimistaan asioista.

Ryhmien lisääminen ryhmittelyihin

 1. Kurssin päänäkymässä valitse Hallintatyökalut > Osallistujat.

 2. Avautuvalla sivulla klikkaa Hammasratas-ikonia gear-cog ja valitse Ryhmät > Luo ryhmä.

  Ryhmät

 3. Avaa Ryhmittelyt-välilehti > Luo ryhmittely (mikäli sinulla ei ole vielä ryhmittelyitä luotuna). Ryhmittelylle on annettava ainakin nimi, sekä vapaavalintaisesti myös kuvauksen ja tunnisteen, jota käytetään vain ryhmän mahdollisessa yhdistämisessä ulkopuolisiin järjestelmiin. Saman kurssin sisällä käytettävien tunnisteiden on oltava yksilöllisiä.

  osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_luo_ryhmittely
 4. Kun olet luonut ryhmittely(t), voit alkaa liittämään niihin aiemmin luomiasi ryhmiä. Klikkaa muokkaussarakkeessa näkyvää Näytä ryhmittelyn ryhmät -ikonia ikoni_ryhmät_näkyvyysasetukset_profiili_1

  osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_lisää_ryhmä_ryhmittelyyn_1
 5. Valitse mahdollisten jäsenten listasta Ryhmät, jotka haluat lisätä mukaan ryhmittelyyn (pidä pohjassa Ctrl-näppäintä valitaksesi useamman ryhmän kerrallaan). Kun olet tehnyt valintasi, klikkaa Lisää ja lopuksi Takaisin ryhmittelyihin.

  osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_lisää_ryhmä_ryhmittelyyn_valinta

Lisäämäsi ryhmät näkyvät nyt Ryhmittelyt-sivun taulukossa. Voit muokata tai poistaa olemassa olevia ryhmittelyjä käyttämällä muokkaussarakkeessa olevia ikoneja.

osallistujat_ryhmät_ryhmittelyt_valmiit_ryhmittelyt

Ryhmittelyn liittäminen aktiviteettiin

Kun haluat antaa pääsyn aktiviteettiin vain tietyn ryhmittelyn jäsenille:

 1. Siirry Muokkaustilaan ja valitsemasi aktiviteetin kohdalla klikkaa Muokkaa asetuksia.
 2. Valitse Moduulien yleiset asetukset -osiossa sopiva ryhmämoodi.
 3. Valitse Ryhmittely-alasvetovalikossa haluamasi ryhmittely.
 4. Tallenna muutokset sivun alaosassa.

Jos ryhmämoodiksi on valittu Erilliset ryhmät, osallistujat näkevät vain omat aktiviteettinsa. Opettaja näkee kurssisivulla ryhmittelyn nimen suluissa aktiviteetin nimen jälkeen. Ryhmittelysivulla näytetään moneenko aktiviteettiin ryhmittely on liitetty.

Ryhmittelyn asetukset näytetään vain sellaisten aktiviteettien asetuksissa, joissa ryhmien käyttäminen on mahdollista.

Ryhmävalinta-toiminnalla opiskelijat voivat itse valita mihin ryhmään tai ryhmiin he kurssilla liittyvät, ilman että opettajan tarvitsee jakaa heitä ryhmiin.

Lue lisää: Opiskelijoiden liittyminen ryhmiin itsenäisesti (Ryhmävalinta)

8. Usein kysytyt kysymykset


K: Jos poistan ryhmän, niin poistuvatko samalla kyseisen ryhmän osallistujat kurssilta?

V: Eivät poistu. Osallistujat jäävät edelleen kurssille, mutta ilman ryhmää.