1. Tukisivusto
 2. Tehtävätyypit & sisällöt

Oppitunti

Oppituntiaktiviteetti esittää osallistujalle joukon sivuja, joiden lopussa on yleensä tehtävä jonkinlainen valinta.

Tällä sivulla listataan Oppitunnin lisäämiseen ja perusasetuksiin liittyvät kohdat.


Oppitunti soveltuu käytettäväksi hyvin erilaisiin aktiviteetteihin, koska sen navigointiin voi tehdä haaroja, joiden läpikäymistä ei välttämättä tarvitse pisteyttää.
Oppituntisivuja on kahta päätyyppiä: kysymyssivuja ja sisältösivuja. Lisäksi voit käyttää navigointisivuja apuna oppitunnin rakentamisessa.

Oppituntiaktiviteetti on suunniteltu sopeutuvaksi niin, että se muotoutuu osallistujan valintojen mukaan. Osallistujan jokainen valinta voi antaa hänelle erilaisen palautteen ja johtaa eri sivulle oppitunnin rakenteessa. Kun oppitunti on hyvin suunniteltu, se esittää sisällön ja kysymykset kullekin osallistujalle räätälöidyllä tavalla - ilman että opettajan on tarvetta puuttua oppitunnin etenemiseen.

Sisällys

 1. Oppitunnin lisääminen
 2. Oppitunnin suunnittelu ja rakentaminen
 3. Oppitunnin käyttäminen
 4. Oppituntien arviointi
 5. Etenemisen hallinta
 6. Oppitunnin lopettaminen
 7. Erilaisia esimerkkejä ja käyttötapoja
 8. Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

1. Oppitunnin lisääminen

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Oppitunti.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Oppitunti kohtaan (osion nimi), jolla määritetään alueen asetukset.

Tärkeimmät asetukset

Huomaa: Tehtyäsi asetukset, tallenna ne sivun alareunassa. Napsauta "Tallenna ja näytä" päästäksesi rakentamaan oppitunnin sisältöä. Jos napsautat "Tallenna ja palaa kurssille", pääset oppituntiin kurssisivulta.

Yleiset

 • Nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Kuvaus sisältää tarkemman tehtävänannon ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.
 • Näytä kuvaus kurssisivulla Jos tämä on valittuna, kuvaus näkyy kurssisivulla oppitunnin nimen alla.

(Loput asetukset ovat oletusarvoisesti piilotettuina.)

Näkyvyyteen liittyvät asetukset

 • Avaa tiedosto ponnahdusikkunaan: Valitse näytettävä tiedosto, jos haluat oppitunnin alussa näyttää jotain ponnahdusikkunassa. Tarvittaessa jokaisella oppitunnin sivulla näytetään linkki ponnahdusikkunan avaamiseen uudelleen.
 • Etenemispalkki: Jos tämä on käytössä, oppitunnin sivujen alareunassa näytetään edistymistä seuraava prosenttipalkki.
  • Etenemispalkki toimii oikein vain oppitunneissa, joissa eteneminen on suoraviivaista: Sivu 1 -> Sivu 2 -> jne -> Loppu. Se ei välttämättä näytä oikeaa tilannetta, jos mahdolliset etenemisreitit ovat monimutkaisia.
  • Jos oppitunti sisältää vain sisältösivuja eikä lainkaan kysymyssivuja ja opiskelija menee oppituntiin uudestaan, etenemispalkki näyttää alusta asti 100%.
  • Jos oppitunti sisältää kysymyssivuja ja uusinnat on asetuksissa sallittu, etenemispalkki alkaa uusinnoissa 0%:sta.
 • Näytä tähän mennessä kertyneet pisteet: Näyttää osallistujalle hänen saavuttamansa pisteet jo oppitunnin aikana.
 • Näytä vasen valikko: Valitse tämä, jos haluat näyttää opiskelijoille listan sisältösivuista. Vain ne sivut näytetään, joiden asetuksisa on valittu "Näytä vasemmassa valikossa?". Kysymyssivuja ei näytetä.
 • Näytä valikko kun arvosana on suurempi kuin: Tämä asetus määrittelee, täytyykö opiskelijan saada tietty arvosana ennen kuin hän näkee vasemman reunan valikon. Opiskelijan on ensin käytävä oppitunti läpi ilman valikkoa. Vaaditun arvosanan saatuaan hän voi käyttää vasemmanpuoleista valikkoa katsoakseen oppituntia uudelleen.
 • Diaesitys: Näytetäänkö oppitunti diaesityksenä? Diaesitysten korkeus, leveys ja taustaväri määritetään ylläpitäjän asetuksissa: Sivuston hallinta > Moduulit > Aktiviteettimoduulit > Oppitunti.
 • Vastausten maksimimäärä: Tämä asetus määrittää vaihtoehtojen enimmäismäärän monivalintakysymyksissä. Voit muuttaa asetusta milloin tahansa, koska se vaikuttaa vain opettajan näkymään, ei mahdollisesti aikaisemmin annettuihin vastauksiin.
 • Käytä oletuspalautetta: Jos tämä on käytössä ja kysymykseen ei ole määritetty kysymyskohtaista palautetta, näytetään oletuspalaute. Tyypillisesti oletuspalaute on "Oikea vastaus" tai "Väärä vastaus". Jos tämä ei ole käytössä ja kysymyskohtainen palaute puuttuu, opiskelija ei saa mitään palautetta.
 • Linkitä seuraavaan aktiviteettiin: Valitse aktiviteetti alasvetovalikosta, jos haluat antaa oppitunnin lopussa linkin johonkin toiseen kurssin aktiviteettiin.

Näkyvyys opiskelijoille

 • Oppitunti aukeaa/sulkeutuu: Tämä asettaa ajan, jona oppitunti on opiskelijoiden käytettävänä.
 • Suoritusaika: Voit asettaa aikarajan oppitunnin suorittamiselle. Aika voi olla sekunteja, minuutteja, tunteja, päiviä tai viikkoja. Opiskelija näkee paljonko aikaa on jäljellä. Ajan loppuminen ei estä oppitunnin jatkamista, mutta myöhässä annettuja vastauksia ei lasketa arvosanaan.
 • Salasanasuojattu oppitunti: Jos haluat, että oppitunnille pääsee vain salasanalla, muuta valinnaksi Kyllä ja kirjoita salasana tekstikenttään.

Etenemisen hallinta

 • Salli oppitunnin uusiminen: Tämä lisää Tarkastele oppituntia -painikkeen oppitunnin viimeiselle sivulle opiskelijoiden kannustamiseksi käymään oppitunnin läpi uudelleen.
  • Tämä ei mahdollista vastausten muuttamista, vaan vain niiden tarkastelun.:
 • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen: Jos tämä on käytössä, opiskelija voi väärän vastauksen jälkeen halutessaan yrittää kysymystä uudelleen, saamatta siitä pisteitä.
  • Älä käytä tätä, jos vastaukset ovat esseemuotoisia.
 • Vastauskertojen maksimimäärä: Voit valita kuinka monta kertaa opiskelija voi yrittää vastata kysymykseen. Maksimin saavutettuaan opiskelija siirretään seuraavalle sivulle. Tämä voi toimia joko yhdessä edellisen asetuksen kanssa tai siitä riippumatta:
  • Jos Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen ei ole valittuna, opiskelija voi yrittää kysymystä uudelleen, mutta ei saa siitä lisää pisteitä.
  • Jos Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen on valittuna, opiskelija voi yrittää kysymystä uudelleen ja voi saada lisää pisteitä.
 • Toiminto oikean vastauksen jälkeen: Valitse minne haluat opiskelijan siirtyvän oikean vastauksen jälkeen. Tarkempia tietoja on kohdassa Oppitunnin käyttäminen.
  • Normaali - seuraa oppitunnin polkua: Yleensä tämä näyttää seuraavan sivun.
  • Näytä katsomaton sivu: Sivut näytetään satunnaisessa järjestyksessä näyttämättä mitään sivua kahdesti.
  • Näytä vastaamaton sivu: Sivut näytetään satunnaisessa järjestyksessä siten, että sivut, joissa on vastaamattomia kysymyksiä, näytetään uudestaan.
 • Näytettävien sivujen määrä: Tarvitset tätä vain jos valitsemasi Toiminto oikean vastauksen jälkeen on "Näytä katsomaton sivu" tai "Näytä vastaamaton sivu". Kaikki sivut näytetään jos tämän asetuksen valinta on "0".

Arviointi

 • Aseta arvioinnin Tyyppi, Asteikko, Maksimiarvosana, Arvosanojen kategoria ja Hyväksymisraja. Hyväksimymisrajan ylittävät arvosanat on mahdollista liittää aktiviteettien automaattiseen merkitsemiseen suoritetuiksi ja ehdolliseen julkaisuun niin, että opiskelija pääsee toiseen aktiviteetiin vain saatuaan hyväksytyn arvosanan.
 • Harjoitusoppitunti: Harjoitusoppituntienkin tulokset tallennetaan uusimmassa Moodle-versiossa. Jos haluat, että opiskelijat voivat yrittää harjoitusoppituntia useampia kertoja, valinnan Uusinnat sallittu on oltava Kyllä.
 • Muokattu pisteytys: Jos tämä on käytössä, jokaiselle vastaukselle voidaan antaa numeerinen pistearvo (positiivinen tai negatiivinen).
 • Uusinnat sallittu: Tämä asetus määrittää, voivatko opiskelijat tehdä tehtävän useammin kuin kerran vai eivät.
  • Huomaa, että tämä asetus koskee vain oppitunteja, joihin sisältyy kysymyssivuja. Jos oppitunnissa on vain sisältösivuja, sen uusiminen on aina sallittu.
 • Uusintojen käsittelytapa: Jos sallit uusinnat, valitse haluatko käyttää arvosanana korkeinta saavutettua vai yritysten keskiarvoa.
 • Kysymysten minimimäärä: Aseta pienin sallittu kysymysten määrä, josta opiskelijan arvosana lasketaan. Opiskelijalle näytetään, moneenko kysymykseen hän on vastannut ja moneenko on vielä vastattava.
  • Jos käytät vain sisältösivuja, jätä asetukseksi "0"
  • Kerro oppitunnin etusivulla, moneenko kysymykseen opiskelijoiden on vähintään vastattava.

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Tällä annat osallistujien nähdä aktiviteetin tai piilotat sen esim. luomisen ajaksi.
 • Ryhmämoodi: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmien mukaan.
 • Ryhmittely: Eriytetäänkö tehtävä kurssialueella olevien ryhmittelyjen mukaan.

Rajoita pääsy

Voit rajoittaa osallistujien pääsyä tehtävään esimerkiksi päivämäärän ta aikaisempien suoritusten perusteella. Tarkempia tietoja pääsyn rajoittamisesta on sivulla Ehdollinen julkaisu.

Opiskelijoiden edistyminen

Millä perusteella osallistujan katsotaan suorittaneen aktiviteetin.

 

2. Oppitunnin suunnittelu ja rakentaminen

Oppitunti rakentuu sivuista joilla saattaa olla sisältöä opiskelijoiden luettavaksi tai kysymyksiä joihin osallistujan on tarkoitus vastata. Opettaja voi luoda kysymykset tai tuoda ne tietyllä tavalla muotoillusta tiedostosta. Opettaja päättää missä järjestyksessä nämä sivut näytetään.

 • Ennen oppitunnin rakentamista sinulla tulee olla selkeä kuva, mitä haluat tällä oppitunnilla tehdä. Tuleeko se olemaan lineaarinen oppimiskokemus josta annetaan arvosana? Vaiko ei-lineaarinen harjoitusoppitunti, josta ei anneta arvosanaa? Voivatko osallistujat palata oppitunnin eri osiin vai voiko oppitunnin tehdä vain yhden kerran?
 • Myös ne, joille on luonnollista työskennellä suoraan verkossa, saattavat hyötyä siitä, että oppitunnin rakenne kuvataan ensin paperille, ettei siirtymiä sivujen välillä tarvitse muistaa ja visualisoida pelkästään omassa päässä.

Sisällön ja kysymysten lisääminen oppituntiin

Kun olet valmistellut oppituntisi, napsauta "Tallenna ja näytä" päästäksesi alla olevan kuvan mukaiseen näkymään. Jos napsautat "Tallenna ja palaa kurssille", pääset oppituntiin kurssisivulta.

oppitunti1

Oppitunnin rakentaminen: aloitus

Tuo kysymykset

Voit tuoda olemassa olevia kysymyksiä oppituntiin napsauttamalla Tuo kysymykset -linkkiä. Alla olevassa kuvassa on esimerkkejä käytettävissä olevista tiedostomuodoista.

tuo_kysymykset

Lisää kokoelma

Kokoelmalla tarkoitetaan useampaa kysymyssivua, jotka näytetään satunnaisessa järjestyksessä osallistujalle. Kysymyssivut on hyvä tehdä etukäteen jotta voidaan päättää mihin kohtaa merkitään kokoelman alku ja loppu. Alku merkitään "Kokoelma" -sivulla ja loppu "Kokoelman pääte" -sivulla.

Lisää sisältösivu

Sisältösivulla opettaja jakaa tietoa, joka vie oppituntia eteenpäin. Sisältösivuilla ei ole kysymyksiä, joihin on vastattava.

 • Osallistuja näkee sivun otsikon, opettajan haluaman sisällön ja yhden tai useamman painikkeen etenemistä varten.
 • Kun osallistuja napsauttaa painiketta, hän siirtyy seuraavalle sivulle, mutta valintaa ei arvioida.

Sivun otsikko
Osallistuja näkee otsikon sisältösivun ylälaidassa.

 • Oppituntia muokatessaan opettaja näkee otsikon tiivistetyssä muokkausnäkymässä. Otsikko näkyy myös vaihtoehtona siirtymisten alasvetovalikoissa.
 • Sisältösivun otsikko voidaan myös näyttää "vasemman valikon" sivulistauksessa.

Sivun sisältö
Opettaja lisää tähän kenttään haluamansa sisällön käyttäen Moodlen tekstieditoria ja sen multimediaominaisuuksia.

Sisältö
Opettaja kirjoittaa Sisällön kuvauskenttiin tekstit, joita osallistujat voivat napsauttaa päästäkseen seuraavalle sivulle.

 • Kuvauskenttien tekstit näkyvät osallistujalle painikkeina.
 • Opettaja voi valita järjestetäänkö sisältöpainikkeet vierekkäin vai päällekkäin.

painikkeiden_asetukset

 • Käytettävissä oleva painikkeiden määrä riippuu Oppitunnin asetuksissa määritetystä vastausten maksimimäärästä
 • Jokaiseen sisällön kuvaukseen liittyy Siirry-valikko. Siirtymiset vievät osallistujan sivulta toiselle.
  • Siirtyminen voi olla suhteellinen (esim. Seuraava sivu tai Oppitunnin loppu) tai absoluuttinen (johtaa tietylle nimetylle sivulle).
  • Opettaja valitsee haluamansa sivun alasvetovalikosta, jossa kaikki oppituntiin lisätyt sivut ovat saatavana.

Kun osallistuja napsauttaa kuvaustekstillistä painiketta, hän siirtyy siirtymisvalikossa valitulle sivulle.

Lisää kysymyssivu

Napsauttamalla Lisää kysymyssivu tähän -linkkiä pääset valitsemaan, minkätyyppisen kysymyssivun haluat lisätä oppituntiin:

valitse_kysymystyyppi

Huomaa: Oppitunnin kysymystyypit ovat erillisiä Tentin kysymystyypeistä, vaikka kysymysten nimet ovat samanlaisia.


Kysymyssivun rakenne on hyvin samanlainen, kuin yllä esitetty sisältösivun rakenne, Tyypillinen kysymyssivu sisältää seuraavat osat:

 • Sivun otsikko - kysymyssivun yläosassa näkyvä sivun nimi
 • Sivun sisältö - Itse kysymys ja siihen liittyvä aineisto
 • Vastaus-kenttiä, joihin sisältyy kysymystyypistä riippuen:
  • Vastaus (valintatehtävän painikkeen teksti tai muu mahdollinen vastaus)
  • Palaute (palaute valinnasta tai muusta osallistujan "palautuksesta")
  • Siirry (siirtymispainikkeen toiminto)
  • Tulos (vastauksen mahdollinen pistearvo)

lyhytvastauksen_palaute

Kysymystyypit

Oppitunnin kysymystyypit ovat osittain hyvin saman tapaisia, kuin Tentin kysymystyypit. Niiden toiminnassa on kuitenkin eroja ja niitä käsitellään eri asioina.


Monivalinta

Osallistujalle annetaan kysymys ja joukko vastauksia. Vastausvaihtoehtojen järjestys on osallistujan näkymässä satunnainen. Oletusarvoisesti vain yksi vaihtoehto on oikein, mutta opettaja voi valita myös "Monivastauksen", jolloin useampi valinta on mahdollinen. Vastausvaihtoehtoihin ja palautteisiin on mahdollista sisällyttää myös kuvia ja muuta mediaa.


Essee

Osallistuja voi kirjoittaa vastauskenttään melko pitkän vastauksen ja opettaja voi arvioida sen manuaalisesti.

 • Kohdassa Oppitunnin käyttäminen on tietoja esseiden arvioimisesta. Jos päätarkoituksesi on, että osallistujat kirjoittavat esseen, Tehtävä voi olla sopivampi aktiviteetti.
 • Myös "Opettaja ilman muokkausoikeutta" voi arvioida oppitunnin esseevastauksia, vaikkei voikaan muokata oppituntia.

Yhdistämistehtävä
Yhdistämistehtävässä voit muodostaa listoja asioista, jotka on yhdistettävä muihin asioihin - esim. sanoja, kuvia tai numeroita. Osallistujan on yhdistettävä kaikki parit oikein saadakseen tehtävästä pisteet.

Numeerinen
Vastaukseksi vaaditaan numero. Tietyllä välillä oleva numero voi myös olla oikea vastaus. Numeroalueissa käytetään erottimena kaksoispistettä. Jos esimerkiksi haluat hyväksyä numerot välillä 10, 11 ja 12, kirjoita vastauskenttään 10:12.

Lyhytvastaus
Vastaukseksi vaaditaan sana tai lyhyt fraasi. Opettajan on ennakoitava mahdolliset vastaukset ja tarvittaessa käytettävä "wild card" merkkiä " * " salliakseen erilaiset kirjoitustavat.

lyhytvastaus_wildcard

Jos sisällytät Sivun sisältö -kentän tekstiin vähintään viisi alaviivaa, kysymys toimii aukkotehtävänä. Suurempi määrä alaviivoja kasvattaa vastauskenttää. (Voit myös tuoda aukkotehtäviä Blackboardista tai muusta Oppimisen hallintajärjestelmästä.)

Aukkotehtävän luominen lyhytvastauskysymykseksi:

lyhytvastaus_aukkotehtävä

Aukkotehtävä osallistujan näkymässä:

lyhytvastaus_aukkotehtävä_opiskelija

Oikein/Väärin
Osallistujan on valittava kahden vaihtoehdon välillä. Tyypillisesti "Oikein" tai "Väärin"

Oppitunnin jatkaminen

Kun olet luonut ensimmäisen sisältö- tai kysymyssivun, päädyt sivulle, joka näyttää sivun otsikon, tyypin ja siirtymät sekä seuraavat mahdolliset toiminnot:

Tiivistetty näkymä:
tiivistetty_näkymä

 • Toimintoikonien avulla voit siirtää, muokata, esikatsella ja poistaa sivuja.
 • Pudotusvalikon avulla voit luoda lisää sivuja.

Huomaa näkymävaihtoehdot:

 • Tiivistetty näkymä näyttää oppitunnin rakenteen melko tiivistetysti, kuten kuvassa yllä.
 • Laajennettu näkymä sisältää enemmän yksityiskohtia.


Laajennettu näkymä:

laajennettu_näkymä

Oppitunnin päättäminen

Valitse haluamasi sivun tai sivujen loppuun siirtymäksi Oppitunnin loppu. Osallistujalle näytetään geneerinen lopetussivu, jolla on linkit kurssisivulle ja arvosanojen katseluun:

oppitunnin_loppu

     

3. Oppitunnin käyttäminen

Tässä osiossa esitellään opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta Moodlen oppitunneilla, kun oppitunnit on jo luotu.

Osallistujan näkymä

Kun osallistuja napsauttaa kurssisivulla oppituntia, hänelle avautuu johdantosivu, jolla on yksi tai useampi painike, joista pääsee jatkamaan eteenpäin.

Näkymän sisältö riippuu siitä, mitä valintoja opettaja on tehnyt oppituntia luodessaan. Esimerkiksi opettaja on valinnut näytetäänkö sivulla lista oppituntiin sisältyvistä sivuista tai edistymistä kuvaava palkki.

Oppitunnin kuluessa osallistujat näkevät tietoa sisältäviä sisältösivuja tai erilaisia kysymyssivuja, jotka voidan arvostella. Kysymyssivun jälkeen seuraa palautesivu, jolla näkyy myös osallistujan antama vastaus.

Lessonexample_opiskelija

Oppitunti päättyy, kun osallistuja on täyttänyt opettajan asettamat vaatimukset. Vaatimuksena voi olla oikea vastaus tiettyyn määrään kysymyksiä, käyminen tarpeeksi monella sisältösivulla tai tietyn navigointipolun seuraaminen. Oppitunnin lopuksi näytetään päätössivu, jolla voi olla mahdollinen arvosana ja jolta pääsee takaisin kurssisivulle.

Opettajan näkymä

Kun opettaja napsauttaa kurssisivulla oppituntia, hän näkee sivun yläosassa välilehtiä, joiden avulla hän voi, esikatsella tai muokata oppituntia, tarkastella raportteja ja arvioida esseitä.
opettajan_näkymä

 

Esikatsele
Oppitunti avautuu esikatselutilassa. Tulokset näytetään vain, jos opettaja vaihtaa itsensä asetuslohkossa opiskelijan rooliin.

Muokkaa
Opettaja voi muokkausvälilehdellä tehdä muutoksia oppituntiin sen luomisen jälkeen. Käytettävissä on kaksi erilaista näkymää: tiivistetty ja laajennettu. Tarkempia tietoja oppitunin muokkaamisesta on sivulla Oppitunnin rakentaminen.

Raportit
Raporttivälilehdellä näytetään tietoja oppituntia käyttäneiden opiskelijoiden suorituksista. Sivulla on kaksi alavälilehteä: Yleistä ja Tarkemmat tiedot.

Yleistä

 • Opettaja voi tarkastella osallistujan vastauksia yksittäisiin kysymyksiin napsauttamalla suorituskertaa. Osallistujan suorituskerta on myös mahdollista poistaa valitsemalla kyseinen suorituskerta ja vaihtamalla alasvetovalikossa valinnaksi Poista.

 • Yleistä-välilehdellä näytetään myös yleisiä tilastoja, kuten Pisteiden keskiarvo, Suoritusaikojen keskiarvo, Paras tulos, Alin tulos, Pisin suoritusaika ja Lyhin suoritusaika.

Tarkemmat tiedot
 • Tällä välilehdellä näytetään yksityiskohtaisempia tietoja yksittäisistä kysymyksistä.

4. Oppituntien arviointi

Jotta oppituntia olisi mahdollista arvioida, sen on sisällettävä ainakin yksi kysymys, josta voi saada pisteitä, ja oppitunti ei saa olla asetettu harjoitusoppitunniksi. Arvosanat lasketaan, kun osallistuja on suorittanut oppitunnin. Arvosanat tallennetaan kaikista yrityksistä.

Esseiden arviointi

Jos oppitunti sisältää esseekysymyksen, opettaja voi antaa esseille arvosanat Arvioi esseet -välilehdellä tai Asetuksissa: Oppitunnin asetukset > Arvioi esseet.

 • Valmiit esseet näytetään osallistujan nimen vieressä.
 • Arvioimattomat esseet näytetään punaisella pohjalla.
 • Kun opettaja on arvioinut esseen, väri muuttuu keltaiseksi.
 • Kun opettaja napsauttaa "Lähetä arvioidut esseet" -linkkiä, väri muuttuu vihreäksi.

5. Etenemisen hallinta


Asetukset > Oppitunnin asetukset > Muokkaa asetuksia > Etenemisen hallinta

Näiden esimerkkien tarkoitus on auttaa ymmärtämään etenemisen hallinnan asetuksia. Huomaa:

 • Salli oppitunnin uusiminen koskee koko oppitunnin uusimista.
 • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen koskee yksittäisen kysymyksen yrittämistä uudelleen. Jos osallistujan vastaus ei ole oikein, hänelle annetaan kaksi vaihtoehtoa: paluu kysymykseen ja jatkaminen seuraavalle sivulle.
 • Vastauskertojen maksimimäärä on tarkoitettu estämään osallistujan jääminen jumiin kysymyssivulle, jolla hän valitsee väärän vastauksen useita kertoja. Tämä asetus voi kumota muut asetukset, kuten oppitunnin uusiminen ja yrittäminen uudelleen. Jos asetettu määrä ylittyy, kysymyksestä ei tallenneta pisteitä.

Tapaus 1

Opettaja haluaa, että osallistujat voivat käydä oppitunnin läpi ja yrittää vastata kysymyksiin korkeintaan kolme kertaa. Opettaja haluaa, että osallistujat näkevät juuri kyseistä vastausta koskevan palautteen.

 • Etenemisen hallinta -asetukset

  • Salli oppitunnin uusiminen Kyllä

  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Ei

  • Vastauskertojen maksimimäärä 3

  • Käytä oletuspalautetta Ei

  • Näytettävien sivujen määrä 0

  • Diaesitys Ei

 • Osallistuja, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:

  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun väärän vastauksen palautteen, jos se on kirjoitettu

  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen

  • "Jatka" -painikkeen

 • Osallistuja, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:

  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun oikean vastauksen palautteen, jos se on kirjoitettu

  • "Jatka" -painikkeen

Tapaus 2

Opettaja haluaa, että osallistujat voivat yrittää vastata kuhunkin kysymykseen korkeintaan kolme kertaa. Opettaja haluaa, että osallistujat näkevät vain oletuspalautteen.

Huomaa: Jos väärän vastauksen siirtymisen asetus on "Tämä sivu" ja vastauskertojen maksimimäärää ei ole ylitetty, osallistuja palaa kysymykseen, vaikka valitsisi "Ei, haluan siirtyä seuraavaan kysymykseen".

 • Etenemisen hallinta -asetukset

  • Salli oppitunnin uusiminen Ei

  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Kyllä

  • Vastauskertojen maksimimäärä 3

  • Käytä oletuspalautetta Ei

  • Näytettävien sivujen määrä 0

  • Diaesitys Ei

 • Osallistuja, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:

  • Oletuspalautteen Ei aivan. Haluaisitko yrittää uudelleen?

  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen

  • Ei, haluan siirtyä seuraavaan kysymykseen -painikkeen

 • Osallistuja, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:

  • Tekstin "Vastauksesi: (oikean vastauksen teksti)"

  • Mahdollisen oikeaa vastausta varten kirjoitetun tekstin

  • "Jatka" -painikkeen

Tapaus 3

"Hidaste nopeille napsauttelijoille". Opettaja haluaa, että osallistujat voivat vastata kysymyksiin vain kerran. Vastattuaan osallistujat näkevät opettajan tekemän palautteen - tai oletuspalautteen, jos osallistujan valitsemalle vaihtoehdolle ei ole tehty omaa palautetta.

Huomaa: Jos väärän vastauksen siirtymisen asetus on "Tämä sivu", osallistuja palaa kysymykseen, vaikka valitsisi "Jatka".

 • Etenemisen hallinta -asetukset

  • Salli oppitunnin uusiminen Ei

  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Ei

  • Vastauskertojen maksimimäärä 1

  • Käytä oletuspalautetta Kyllä

  • Näytettävien sivujen määrä 0

  • Diaesitys Ei

 • Osallistuja, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:

  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun väärän vastauksen palautteen TAI oletuspalautteen

  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen

  • "Jatka" -painikkeen

 • Osallistuja, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:

  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun oikean vastauksen palautteen TAI oletuspalautteen

  • "Jatka" -painikkeen

5. Oppitunnin lopettaminen

Oppitunti-aktiviteetin viimeisellä sivulla on aina oltava Oppitunnin loppu –ohjaus ja opiskelija on saatava painamaan kyseistä painiketta jotta hänen suorituksensa tallentuu oikein oppitunnin raportille.

Helpoin tapa tarkistaa onko oppitunti-aktiviteetti rakennettu oikein on katsoa Muokkaa-välilehden tiivistettyä näkymää ja katsoa onko oppitunnin viimeisellä sivulla Siirtyy-sarakkeessa ”Oppitunnin loppu” -ohjausta.

oppitunnin_rakenne

Oppitunnin loppu –ohjauksen lisääminen

Viimeisenä sivuna ennen oppitunnin loppua on selkeintä käyttää sisältösivua eikä kysymyssivua. Silloin voit helpoimmin tehdä osallistujalle selväksi, että oppitunti loppuu ja tallennetaan kyseisen sivun jälkeen.

 1. Napsauta hammasratasikonia päästäksesi muokkaamaan viimeistä sivua.
  oppitunnin_muokkausikoni
 2. Kirjoita haluamasi Sisältö-osion Kuvaus-kenttään oppilaalle näkyvän painikkeen teksti. Tämä teksti näkyy opiskelijalle painikkeena ja hänen on painettava sitä jotta hänen suorituksensa tallentuu järjestelmään.
 3. Valitse kuvauskentän alapuolella olevassa Siirry-alasvetovalikossa ”Oppitunnin loppu”.
  oppitunnin_lopetuspainike
 4. Tallenna tekemäsi muutokset sivun alalaidassa painamalla Tallenna sivu -painiketta.

 

6. Erilaisia käyttötapoja

Itseohjautuva uuden asian oppiminen

Käytä oppituntia johdantona uuteen asiaan. Osallistuja aloittaa tietämättä mitään ja voi edistyä omaan tahtiinsa. Hänen annetaan katsoa asioita uudelleen, kunnes han itse haluaa jatkaa seuraavaan asiaan. Tätä voi edistää myös seuraava:

Kannusta erilaisia oppimistyylejä

Kun esittelet oppitunnissa uuden asian, tarjoa sivuja, joilla asia esitetään erilaisilla tavoilla, jotka sopivat erilaisiin tapoihin oppia. Esimerkiksi painike "Haluatko lukea?" vie tekstiä sisältävälle sivulle, "Haluatko katsoa videon?" näyttää videon ja "Haluatko kuunnella ohjeet?" vie puhetta sisältävälle sivulle.

Roolipelit ja päätöksentekoharjoitukset

Rakenna oppitunti niin, että osallistujan on tehtävä päätöksiä - ja seuraavan sivun tilanne riippuu valinnasta. Esimerkiksi miten loukkaantunutta ihmistä hoidetaan, miten toimia asiakaspalvelijana hankalan asiakkaan kanssa tai eettisten tai moraalisten päätösten vaikutukset.

Interaktiivinen fiktio

Rakenna oppitunnista tarina, jossa osallistuja vaikuttaa tarinan kulkuun. Osallistuja lukee sivun, katsoo videon tai kuuntelee äänitiedoston - ja päättää sitten mitä tarinan henkilöhahmo tekee. Viihdearvon lisäksi tällä voi opettaa vastuullista käyttäytymistä, kun osallistuja päättää asioista mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen joutuneen hahmon puolesta.

Haarautuvat kysymyssarjat

Osallistujat voi johdattaa erilaisiin kysymyssarjoihin heidän vastaustensa mukaan. Tämä antaa heidän kehittyä helpoista asioista vaikeampiin omaan tahtiinsa - riippuen kunkin lähtötasosta.

 

7. Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Miten seuraan opiskelijoiden tai opettajien toimintaa oppitunnissa?

 • Voit käyttää Tapahtumien seuranta -ominaisuutta. Moodlen versiosta 2.9 eteenpäin käytettävissä on erilaisten "tapahtumien" seuranta. Saat esimerkiksi tiedon, että opiskelija on käynyt sivulla tai vastannut kysymykseen tai että opettaja on luonut, muokannut tai poistanut sivuja. Ylläpitäjän on ensin otettava ominaisuus käytöön, minkä jälkeen ylläpitäjä tai opettaja voi luoda asetuksissaan sääntöjä seuraamista varten: Raportit > Tapahtumien seurantasäännöt.

Kysymyssivun siirtymät eivät toimi.

"Väärän vastauksen pitäisi tässä oppitunnissa palauttaa opiskelija takaisin samaan kysymykseen mutta nyt hän siirtykin seuraavalle sivulle"

 • Jos vastauskertojen maksimimääräksi on asetettu 1, väärin vastannut opiskelija siirretään seuraavalle sivulle, vaikka k.o. kysymyksen siirtymäksi olisi asetettu "Tämä sivu". Jos maksimimääräksi asetetaan 2, opiskelija siirretään seuraavalle sivulle viimeistään toisen yrityksen jälkeen. Tällä estetään opiskelijan jumittuminen kysymykseen, jos hän ei pysty vastaaman oikein.

Vastausvaihtoehdot eivät tallennu.

"Minulla on neljän vaihtoehdon monivalintakysymys. Vain kahden vaihtoehdon vastaukset, siirtymät ja palaute tallentuvat. Kahden viimeisen tiedot eivät tallennu. Sama tapahtuu sisältösivuilla: vain kahden painikken tekstit ja siirtymät tallentuvat."

 • Tarkista oppitunnin asetukset. Vastausten maksimimääräksi on luultavasti asetettu 2. Vaihda asetukseksi 4 tai niin monta kuin tarvitset tässä oppitunnissa.

Monivalinta ja Monivastausongelmat

"Monivastauksen ruksaaminen monivalintakysymyksesä ei toimi. Siirtymät ovat satunnaisia ja opiskelijan vastaukseen ei tule oikeaa palautetta"

 • Oppitunnin monivastauskysymyksissä kaikissa oikeissa vastauksissa on oltava sama siirtymä ja sama palaute. Kaikissa väärissä vastauksissa on myös oltava sama siirtymä ja palaute.

Mistä löydän esimerkkioppitunteja?

Oppitunti suoritettiin, mutta sitä ei kirjattu.

 • Oppituntiin on sisällyttävä ainakin yksi kysymys, johon osallistujan on vastattava, että sen suorittaminen kirjautuisi raportteihin. Tämä voi vaikuttaa myös arvosanoihin ja aktiviteettien välisiin riippuvuuksiin.

Kysymyksen sisällyttämiseen on monia keinoja. Voit tehdä monivalintakysymyksen niin, että kaikki vastaukset ovat oikeita ja vastaukset käyttäytyvät kuin sisältösivut tai niin, että sivulla on sisältöä ja Jatka-painike antaa yhden pisteen, mutta pisteitä ei lasketa arvosanaan.

Oppitunti on mahdollista rakentaa niin, että osallistuja voi päästä sen loppuun vastaamatta yhteenkään sen sisältämään kysymykseen. Jos oppitunnista ei tule pisteitä, arvosanaa ei myöskään voi tallentaa arviointeihin. Tästä voi tulla mielikuva, että oppitunti ei kirjaa kaikkia suorituksia.

Oppituntien välinen riippuvuus ei toimi.

"Opiskelija suoritti ensimmäisen oppitunnin, mutta toinen oppitunti pyytää silti häntä suorittamaan sen ensin."

 • Oppituntiin on sisällyttävä ainakin yksi kysymys, johon osallistujan on vastattava, että riippuvuus toimisi. Asetuksista riippuen osallistuja ei välttämättä tarvitse vähimmäispistemäärää, mutta oppitunnin on rekisteröitävä, että hän on yrittänyt vastata kysymykseen. Voit sijoittaa kysymyksen ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle. Kysymyssivulla ei tarvitse olla todellista kysymystä, vaan voit tehdä Jatka-painikkeesta vastauksen, joka vie seuraavalle sivulle.
 • Että riippuvuus toimisi, oppitunti ei saa olla asetettu harjoitusoppitunniksi.

Miten oppitunnin sivulle lisätään ääni?

 • helpointa on ladata sivulle .mp3-tiedosto.
 • Sivulla Audio on englanniksi tietoja äänien käyttämisestä.

Voinko saada vastausvaihtoehtoehtojen satunnaisjärjestyksen pois päältä?

 • Lyhyesti: et. Satunnaisjärjestyksen poistaminen käytöstä on tentin ominaisuus, mutta sitä ei ole oppitunnissa. Oppitunnin koodin muokkaaminen on mahdollista, muitta se vaikuttaisi koko sivustoon.

Vihje: Jos kysymystä ei tarvitse pisteyttää, voit käyttää monivalintakysymyksen sijaan sisältösivua tai Oikein/Väärin -kysymystä.

Voinko muuttaa oppitunnissa käytettäviä vakiotermejä?

 • Kyllä. Sivuston ylläpitäjä voi muokata kielitiedostoa nimeltä Lesson.php. Tämä vaikuttaa koko sivustoon. Ylläpitäjä voi myös luoda Moodleen kokonaan uuden "kielen", jonka käytön voit pakottaa kurssin asetuksissa: Asetukset > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Näkyvyyteen liittyvät asetukset.

Oppituntilista on sekaisin eivätkä oppitunnit suostu siirtymään haluamaani järjestykseen.

 • Kurssin varmuuskopiointi ja palauttaminen yleensä auttaa, kun kurssi käyttäytyy oudosti.
 • Esimerkki: "Lisäsin oppitunteja aiheeseen 2, mutta siirsinkin aiheen ylös aiheeksi 1. Jatkoin lisäämällä oppitunteja aiheisiin 1 ja 2. Myöhemmin yritin siirtää oppitunteja aiheen 1 alkuperäisten oppituntien väliin, mutta ne päätyivät aina aiheen 2 loppuun. Varmuuskopiointi ja palauttaminen auttoi."

Oppituntisivulle kirjoittamani HTML-koodi on muuttunut.

"Sain oppitunnin sivun muotoiltua haluamallani tavalla käyttäen mahdollisuutta syöttää sivun sisältö raakana HTML-koodina. Palasin muuttamaan koodiani ja osa siitä oli kadonnut.

 • Oppitunti "siivoaa" HTML-koodin joka kerta, kun vaihdat HTML-muotoiseen sisällön syöttämiseen. Tämä voi olla turhauttavaa varsinkin, jos yritätä saada flash-tiedoston näkymään parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Tallenna koodisi tekstitiedostoon. Silloin voit liittää kaiken koodisi takaisin oppitunnin tekstikenttään, kun haluat muuttaa sivua.

Sivut eivät näy oppitunnin vasemmassa valikossa.

 • Vain sisältösivut näkyvät oppitunnin vasemmassa valikossa.Siinä ei näytetä kysymyssivuja. Sijoita sisältösivu ennen kysymyssivujen sarjaa. Sillä tavalla osallistujat tietävät, mistä sarja alkaa.
 • Voit myös käyttää sisältösivua, jolla on kuvauksilla ja siirtymillä toteutetut linkit kysymyssivuille. Voit tehdä sisältösivun "irralliseksi" niin, että oppituntia läpikäyvä osallistuja ei joudu sivulle, vaan sille pääsee vain vasemman valikon kautta.

Osallistujat eivät pääse takaisin siihen kohtaan oppituntia, jossa keskeyttivät sen.

"Osallistuja lähti oppitunnista 10 sivun jälkeen. Palatessaan oppituntiin hän joutui aloittamaan alusta. Miten opiskelija voi palata samaan kohtaan takaisin?"

 • Oppituntiin palatessa Moodle voi kysyä: "Olet aikaisemmin aloittanut tämän oppitunnin. Haluatko jatkaa sivulta, jolle viimeksi jäit?"
 • Muutaman ehdon on kuitenkin toteuduttava, että tämä toimisi oikein.
  • Oppitunnin asetusten on sallittava uusiminen.
  • Oppitunti ei saa olla asetettu "harjoitusoppitunniksi".
  • Oppitunnissa on oltava kysymyssivuja. Oppitunti tallentaa vain vastaukset kysymyksiin, joten palatessa joudutaan aina viimeksi vastattua kysymystä seuraavalle sivulle.

Vihjeitä: Käytä oppitunnin alussa olevaa sivua sisällysluettelona, jolloin osallistujat voivat siirtyä haluamallen sivulle, kunhan muistavat, miten pitkälle ovat päässeet. Voit myös sijoittaa kysymysivun jokaisen uuden asian alkuun tai loppuun. Kerro osallistujille, miten oppituntia voi jatkaa.

Voinko muuttaa oppitunnin loppunäkymää?

 • Kyllä. Sivuston ylläpitäjä voi muokata kielitiedostoa nimeltä Lesson.php. Tämä vaikuttaa koko sivustoon. Ylläpitäjä voi myös luoda Moodleen kokonaan uuden kielen, jonka sisältö on haluamasi. Kielen käytön voit pakottaa kurssin asetuksissa: Asetukset > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Näkyvyyteen liittyvät asetukset.
 • Esimerkki: muokkaamalla oikeaa tekstitiedostoa voit poistaa tai korvata viittaukset arvosanoihin tai muuttaa loppunäkymän otsikon.

Moodlen keskustelusivulla Customise language strings per theme on englanniksi tietoa "uuden kielen" luomisesta olemassaolevan kielen pohjalta.