Osaamismerkit

Opettaja voi antaa osallistujille motivaatioksi ja edistymisen osoitukseksi osaamismerkkejä joko manuaalisesti tai perustuen automaattisiin edistymiskriteereihin.

 

 1. Kuvaus
 2. Sivustokohtaisten merkkien hallinnointi (ylläpitäjille)
  1. Sivustokohtaisen osaamismerkin lisääminen
  2. Osaamismerkkien poistaminen
  3. Osaamismerkkirepun asetukset
 3. Kurssikohtaisten merkkien hallinnointi (opettajille)
  1. Osaamismerkin lisääminen kurssille
  2. Osaamismerkin tiedot
  3. Kriteerit
  4. Osaamismerkin ansaitseminen
  5. Osaamismerkkien myöntäminen
 4. Opiskelijoiden näkökulma osaamismerkkeihin
  1. Osaamismerkkiasetukset
  2. Omien osaamismerkkien tarkastelu
  3. Osaamismerkkien piilottaminen omasta profiilista
  4. Kurssille asetettujen osaamismerkkien tarkastelu
 5. Open Badge Factory: Ulkoinen osaamismerkkipalvelu (lisäosa)

 

1. Kuvaus

 

Tämä ominaisuus on Mozilla Open Badges -standardin mukainen. Ansaitut osaamismerkit voidaan näyttää käyttäjän profiilissa. Ne on myös mahdollista tallentaa "osaamismerkkireppuun" (Badgr Backpack) ja "repussa" olevat muut osaamismerkit on mahdollista näyttää käyttäjän profiilissa. 

Osaamismerkkejä on kahden tyyppisiä:

 • Sivustokohtaiset merkit, jotka liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin, kuten kurssiyhdistelmien suorittamiseen.
 • Kurssimerkit, joita voi saada yksittäisen kurssin sisällä olevista aktiviteeteista.

 


2. Sivustokohtaisten merkkien hallinnointi (ylläpitäjille)

 • Oletusarvoisesti osaamismerkit on otettu käyttöön sivulla Sivuston hallinta > Lisäasetukset ja niitä hallitaan sivulla Sivuston hallinta > Osaamismerkit > Hallinnoi osaamismerkkejä
 • Sivulla näytetään luettelo käytettävissä olevista osaamismerkeistä, niiden ominaisuuksista ja toimenpiteistä, joita niille voi tehdä:
 • Sivuston merkkien asetukset ovat samanlaiset, kuin kurssien merkkien. Käyttäjille voi antaa oikeuden myöntää merkkejä toisilleen antamalla heille kyvyn "moodle/badges:awardbadge". Ylläpitäjät voivat valita, mitä roolia he käyttävät myöntäessään osaamismerkkejä.

Sivustokohtaisen osaamismerkin lisääminen

 • Ylläpitäjä voi lisätä sivustokohtaisen osaamismerkin sivulla Sivuston hallinta > Osaamismerkit > Lisää uusi osaamismerkki.
 • Sivustokohtaisen merkin asetukset ovat kriteereitä lukuun ottamatta samanlaiset, kuin kurssikohtaisen. Kriteereinä ovat: Rooli joka voi myöntää merkkejä käsinUseiden kurssien suorittaminen, Profiilin täydentäminen ja kompetenssit.
 • Käytettäessä suorituksiin perustuvaa myöntämistä Suoritusten seurannan on oltava käytössä sivustolla ja kyseessä olevilla kursseilla.

Osaamismerkkien poistaminen

Kun osaamismerkki on myönnetty ainakin yhdelle käyttäjälle, sen poistamiseksi on kaksi vaihtoehtoa. Poistaminen aloitetaan napsauttamalla Poista-ikonia (X) sivulla Hallinnoi osaamismerkkejä.

 1. Poista, mutta säilytä jo myönnetyt osaamismerkit: merkkiä ei enää voi myöntää, mutta merkin jo ansainneet saavat pitää sen.
 2. Poista. Poista myös myönnetyt osaamismerkit: kaikki osaamismerkin tiedot poistetaan järjestelmästä. Käyttäjät, jotka ovat ansainneet merkin eivät enää näe sitä, eivätkä voi näyttää sitä profiileissaan.
  Huomaa: Jos osallistuja on tallentanut osaamismerkin ulkopuoliseen "osaamismerkkireppuun", se on siellä edelleen nähtävissä, vaikka osaamismerkki poistetaan järjestelmästä. Merkin kriteereihin ei kuitenkaan enää pääse käsiksi.

  Osaamismerkkirepun asetukset

  Osaamismerkkirepun asetuksia muokataan sivulla Asetukset > Osaamismerkit > Osaamismerkkirepun asetukset.


   3. Kurssikohtaisten merkkien hallinnointi (opettajille)

   Opettajilla on oletuksena oikeudet hallinnoida vain omien kurssiensa osaamismerkkejä ja ylläpitäjät voivat hallinnoida myös sivuston merkkejä. Ennen kuin osaamismerkkejä voi käyttää kurssilla, niiden on oltava sallittuna ylläpitäjän asetuksissa sivulla Sivuston hallinta > Osaamismerkit > Osaamismerkkien asetukset -> Ota kurssin osaamismerkit käyttöön (kyllä)

   Jos kurssikohtaiset osaamismerkit ovat sivustolla käytössä, opettaja pääsee hallinnoimaan niitä klikkaamalla kurssin etusivulla oikean yläkulman Toimintovalikkoa ja valitsemalla Lisää.. Tällöin aukeaa Kurssin ylläpito, josta valitaan Osaamismerkit > Hallinnoi osaamismerkkejä. Sivulla näytetään luettelo käytettävissä olevista osaamismerkeistä, niiden ominaisuuksista ja toimenpiteistä, joita niille voi tehdä:

   • Osaamismerkin status: onko merkki käytössä. Voit ottaa merkin käyttöön tai poistaa sen käytöstä silmäikonin avulla.
   • Kriteerit: millä perusteella merkki myönnetään.
   • Vastaanottajat: kuinka monelle käyttäjälle merkki on myönnetty.
   • Toiminnot: mitä toimintoja voit tehdä merkille.


   Pääset muokkaamaan osaamismerkin ominaisuuksia napsauttamalla sen nimeä tai Muokkaa-ikonia. Muokkaussivulla on seuraavat välilehdet:

   Yhteenveto

   Sivulla näytetään yleiskatsaus osaamismerkin ominaisuuksista.


   Muokkaa tietoja

   Jos haluat muokata käytössä olevan osaamismerkin tietoja, napsauta ensin Poista käytöstä -painiketta. Kun muokkauksesi on valmis, napsauta Salli pääsy -painiketta.


   Kriteerit

   Sivulla näytetään merkin myöntämiskriteerit ja mahdollinen kriteerien kuvaus. Kriteerejä ei voi muokata sen jälkeen, kun merkki on myönnetty ainakin yhdelle käyttäjälle.


   Viesti

   Voit muokata viestiä, joka lähetetään merkin saajalle. Voit myös valita, lähetetäänkö merkki (kuvatiedosto) merkin saajalle ja lähetetäänkö merkin luojalle tieto sen myöntämisestä.

   Viesti merkin saajalle voidaan lähettää sähköpostitse ja järjestelmän sisäisenä pikaviestinä. Sähköpostiin merkitään lähettäjäksi merkin myöntäjä. Pikaviestiin merkitään lähettäjäksi sivuston ylläpitäjä tai kurssin pääopettaja riippuen siitä, onko kyseessä sivuston vai kurssin osaamismerkki.

   Ylläpitäjä voi määrittää viestin lähetystavan sivulla Sivuston hallinta > Moduulit > Viestitulosteet > Oletus viestitulosteet. Oletuksena ilmoitus lähetetään aina pikaviestinä ja lisäksi lähetetään sähköposti, jos käyttäjä ei ole kirjautuneena.


   Vastaanottajat

   Sivulla näytetään kenelle merkki on jo myönnetty.

   Osaamismerkin lisääminen kurssille

   Opettaja voi lisätä osaamismerkkejä kurssille sivulla Kurssin ylläpito > Osaamismerkit > Lisää uusi osaamismerkki.

   Osaamismerkin tiedot

   • Osaamismerkin tiedot: anna merkille nimi ja kuvaus. Lataa järjestelmään JPG- tai PNG -kuvatiedosto. Kuva rajataan neliöksi ja sen koko muutetaan osaamismerkin kuvavaatimusten mukaiseksi.
   • Osaamismerkin myöntäjän tiedot: syötä ainakin kuvan tekijän nimi (organisaatio tai henkilö). Sähköpostiosoite on vapaaehtoinen tieto.
   • Osaamismerkin vanhentuminen: voit halutessasi asettaa osaamismerkin vanhentumaan tiettynä päivänä tai tietyn ajan kuluttua sen myöntämisestä.

   Kun tallennat osaamismerkin asetukset, sinut ohjataan sivulle, jolla määritetään merkin myöntämisen kriteerit.

   Kriteerit

   Kurssikohtaisen osaamismerkin kriteerinä voi olla

   • Rooli, joka voi myöntää merkkejä käsin
   • Kurssin suorittaminen
   • Myönnetyt osaamismerkit
   • Aktiviteetin suorittaminen

   osaamismerkit1

   Jos käytetään myöntämistä käsin, on määritettävä missä rooleissa olevat käyttäjät voivat myöntää merkin.

   Käytettäessä suorituksiin perustuvaa myöntämistä Suoritusten seurannan on oltava käytössä sivustolla ja kurssilla.

   Voit lisätä kriteereihin kuvauksen ja linkkejä lisätiedoiksi.

   Kun tallennat kriteerit, sinut ohjataan sivulle Hallinnoi osaamismerkkejä, jolla voit ottaa osaamismerkin käyttöön.


   Osaamismerkkien ansaitseminen

   Kun merkin kriteerit ja muut tiedot ovat kunnossa, ylläpitäjän tai merkin luojan on otettava merkki käyttöön, jotta sivuston käyttäjät voisivat ansaita sen.  Tämä tapahtuu napsauttamalla Hallinnoi osaamismerkkejä -sivulla silmäikonia tai merkin asetuksissa olevaa Salli pääsy -painiketta.

   osaamismerkit3

   Useimmiten osaamismerkit myönnetään automaattisesti perustuen käyttäjän toimintaan sivustolla. Käytössä olevien merkkien kriteerit tarkistetaan aina, kun käyttäjä suorittaa kurssin tai aktiviteetin taikka päivittää profiilinsa. Jos käyttäjä täyttää kriteerit, hänelle myönnetään osaamismerkki ja lähetetään asiasta tieto sähköpostiin.

   Huom! Käyttäjät voivat ansaita vain merkkejä, jotka on otettu käyttöön!

   Osaamismerkin myöntäminen

   Mikäli yhdeksi kriteeriksi on valittu tietyllä roolilla osaamismerkin myöntäminen käsin voi kyseisellä roolilla oleva henkilö myöntää merkin klikkaamalla Myönnä osaamismerkki -painiketta sivulla Kurssin ylläpito > Osaamismerkit >  Hallinnoi osaamismerkkejä > Vastaanottajat

   osaamismerkit4

   Osaamismerkin vastaanottajat sivulla voit hakea oikean puoleisen laatikon alta käyttäjiä kenelle osaamismerkki myönnetään. Haettuasi käyttäjä klikkaa hänet valituksi ja paina Myönnä osaamismerkki-painiketta, jolloin hänen nimensä siirtyy vasemmanpuoleiseen Osaamismerkin saaneet laatikkoon.

   Vinkki: jos sivustolla on paljon käyttäjiä, heitä voi olla helpompi etsiä sähköpostisoitteen kuin nimen perusteella.

    

    

   4. Opiskelijoiden näkökulma osaamismerkkeihin

   Oppilas voi hallita osaamismerkkejä omissa asetuksissaan: sivun oikean ylänurkan pudotusvalikosta Asetukset > Osaamismerkit > Hallinnoi osaamismerkkejä. Sivulla opiskelija voi tarkastella ja etsiä osaamismerkkejä sekä ladata omia osaamismerkkejä tiedostona oppimisympäristön ulkopuolelle.

   Osaamismerkkiasetukset

    Opiskelija voi valita, näytetäänkö osaamismerkit automaattisesti profiilisivulla. Jos merkkejä ei näytetä automaattisesti,  opiskelija voi valita yksittäisten merkkien näyttämisen sivulla Hallinnoi osaamismerkkejä: napsauttamalla osaamismerkin alla olevaa silmäikonia sen voi muuttaa joko yksityiseksi tai julkiseksi.

    Omien osaamismerkkien tarkastelu

    Oppilas löytää ansaitsemansa osaamismerkit klikkaamalla oikean yläkulman käyttäjävalikkoa ja valitsemalla Käyttäjätiedot. Käyttäjätiedoissa näkyy kaikki kyseiselle käyttäjälle myönnetyt osaamismerkit. 

    Klikkaamalla myönnetyn osaamismerkin kuvaa pääsee tarkastelemaan tarkemmin osaamismerkin tietoja.

     

    Osaamismerkkien piilottaminen omasta profiilista

    Oppilas voi halutessaan piilottaa julkisen profiilinsa osaamismerkit näkyvistä klikkaamalla oikean yläkulmasta käyttäjävalikkoa ja valitsemalla AsetuksetOsaamismerkit > Osaamismerkkiasetukset.

    Avautuvalla sivulla hän voi ottaa valinnan pois kohdasta "Näytä saamani osaamismerkit profiilisivullani automaattisesti" ja Tallentaa muutokset. Tämän jälkeen osaamismerkkejä ei enää näytetä hänen käyttäjätiedoissaan.

    Kurssille asetettujen osaamismerkkien tarkastelu

    Mikäli kurssille on lisätty osaamismerkkejä, niin opiskelija pääsee osaamismerkkeihin kurssin vasemman laidan navigaatiosta klikkaamalla Osaamismerkit. Avautuvalla sivulla he näkevät saatavilla olevat osaamismerkit ja niiden saavuttamiselle määritellyt kriteerit sekä osaamismerkin myöntämispäivämäärän, mikäli ovat jo saaneet kyseinen osaamismerkin.

    osaamismerkit1

      

    5. Open Badge Factory: Ulkoinen osaamismerkkipalvelu (lisäosa)

    Huom! Tämä on maksullinen lisäosa. Ottaaksesi toiminnon käyttöön tai kuullaksesi lisäosan käyttömahdollisuuksista ja hinnastosta, olethan yhteydessä asiakasyhteyshenkilöösi.

    Open Badge Factory (OBF) -osaamismerkit on lisenssimaksullinen palvelu, joka vaatii sopivan lisenssin hankkimisen OBF:ltä sekä kahden erillisen lisäosan (OBF issuer ja OBF displayer) asentamisen järjestelmään.

    Ympäristön omat osaamismerkit suositellaan poistettavan käytöstä kun OBF otetaan käyttöön, olemassa olevat merkit voi asennuksen yhteydessä tuoda OBF:n puolelle.

    Tämän jälkeen osaamismerkit luodaan OBF-palvelussa, eikä niitä voida enää luoda järjestelmän sisällä - ne vain myönnetään siellä.

    Prosessi

    1. Asiakas hankkii OBF-palvelusta lisenssin, joka mahdollistaa OBF-osaamismerkkien käytön oppimisympäristössä: https://openbadgefactory.com/fi/. Oikea lisenssin versio kannattaa tarkistaa OBF:n tukipalvelusta.

    2. Oppimisympäristöön asennetaan OBF-lisäosat ja valitaan poistetaanko ympäristön omat osaamismerkit käytöstä samassa yhteydessä. Samalla valitaan tuodaanko vanhat merkit OBF:n puolelle vai ei.

    3. Osaamismerkki luodaan OBF:n sivuilla.

    4. Osaamismerkki synkronoituu integraation kautta oppimisympäristöön.

    5.  Määritetään ehdot, joilla merkki myönnetään. Tämän voi tehdä opettajana kurssin sisällä tai hallinnoijana järjestelmätasolla:

    • Kurssitasolla. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Hammasratas-ikonia gear-cog > Lisää... > Osaamismerkit. Valitse haluamasi osaamismerkki ja määritä ehdoksi esimerkiksi "kurssin suoritus" tai muu vastaava suoritusehto.
    • Järjestelmätasolla. Tehdäksesi muutoksia järjestelmätasolla, tarvitset ylläpitäjän/hallinnoijan oikeudet. Siirry vasemman laidan navigaatiosta Sivuston hallinta > Osaamismerkit > Osaamismerkit. Valitse haluamasi osaamismerkki ja määritä ehdoksi esimerkiksi "kurssin/kurssien suoritus" tai muu vastaava suoritusehto.

    6. Kun opiskelija saavuttaa määritellyt ehdot, hänen profiiliinsa ilmestyy kyseinen osaamismerkki.