Tentin kysymystyypit

Tentti- ja Oppitunti-aktiviteeteissa käytettävissä on useita erilaisia kysymystyyppejä.

Tällä sivulla käsitellään Tentin kysymystyyppejä. Oppitunnin kysymystyypit ovat osittain hyvin saman tapaisia. Niiden toiminnassa on kuitenkin eroja ja niitä käsitellään eri asioina.

Kysymystyyppien järjestys

Ylläpitäjä voi määrittää, missä järjestyksessä kysymystyypit näytetään, kun Muokkaa tenttiä -sivulla valitaan Lisää > Lisää kysymys.... Järjestyksen muokkaaminen tapahtuu nuoli-ikonien avulla sivulla Asetukset > sivuston hallinta > Moduulit > Kysymystyypit > Hallitse kysymystyyppejä.

Kysymystyypit

Tenttiä varten oppimisympäristössä on monia kysymystyyppejä valmiina. Lisää on saatavissa lisäosina. Tässä esitellään lyhyesti vakioasennukseen sisältyviä tyyppejä.

Aukkotehtävät
Aukkotehtävillä voit luoda kysymyksiä, joissa osa tekstistä jätetään opiskelijan täytettäväksi. Kysymykset koostuvat tekstistä, johon on erityisellä notaatiolla merkitty kysymyksiä.

Essee
Esseellä voit kerätä tekstimuotoisia vastauksia. Essee on ainoa kysymystyyppi, jota ei voi arvioida automaattisesti. Opettajan on arvioitava esseet itse. Jos koko tentti muodostuu esseistä, kannattaa mieluummin käyttää Tehtävä-aktiviteettia.

Laskutehtävä
Vastaus on luku. Vastausta verratan mallivastaukseen, johon voi myös antaa virhemarginaalin. Laskuissa käytetään muuttujia, jotka merkitään aaltosulkeilla. Muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun kysymys näytetään. Esimerkiksi kysymyksen "Mikä on sen suorakaiteen pinta-ala, jonka leveys on {l} ja korkeus on {k}?" oikea vastauskaava on {l}*{k}.

Jos et välttämättä halua käyttää satunnaisia arvoja, on yksinkertaisempaa käyttää Numeerista kysymystä.

Lyhytvastaus
Vastaukseksi vaaditaan sana tai lyhyt fraasi. Vastaus arvioidaan vertaamalla sitä vaihtoehtoisiin mallivastauksiin, joissa voi olla jokerimerkkejä " * ", jotka sallivat erilaiset mahdolliset kirjoitustavat. Esimerkiksi, jos kirjoitat oikeaksi vastaukseksi "hau*", sekä "hauki" että "hauet" hyväksytään.

Matemaattinen monivalintatehtävä
Matemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin voi lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle. Kysymystä luotaessa muuttujat merkitään aaltosulkeilla. Esimerkiksi, jos kysymys on "Mikä on sen suorakaiteen pinta-ala, jonka leveys on {l} ja korkeus on {k}?", vastaava oikea vastausvaihtoehto on {={l}*{k}}.

Monivalintatehtävä
Vastaajan on valittava yksi tai useampi valmiiksi määritellyistä vaihtoehdoista.

Numeerinen kysymys
Vastaus on luku. Vastausta verratan mallivastaukseen, johon voi myös antaa virhemarginaalin.

Tosi/Epätosi
Tosi/Epätosi-kysymyksissä esitetään väittämiä, jotka vastaaja määrittelee todeksi tai epätodeksi.

Valitse puuttuvat sanat
Kysymyksessä on teksti, josta puuttuu sanoja. Vastaaja valitsee tyhjiin kohtiin sanan alasvetovalikon vaihtoehdoista.

Vedä kohde kuvan päälle
Tämä tyyppi on uusi ominaisuus Moodlen versiossa 3.0.
Vastaajan on vedettävä taustakuvaan määritetyille näkyville paikoille kuvia tai joitain muita kohteita.

Vedä merkki kuvan päälle
Tämä tyyppi on uusi ominaisuus Moodlen versiossa 3.0.
Vastaajan on vedettävä taustakuvan päälle kohdistimia, mutta oikeat paikat eivät ole hänelle näkyvissä. Esimerkki: kohdistimien yhteydessä on paikannimiä ja vastaajan on vedettävä kohdistimet oikeille kohdille tyhjää karttaa.

Vedä sanat tekstiin
Vastaajan on vedettävä sanoja sisältäviä laatikoita oikeille paikoille tyhjiä kohtia sisältävään tekstiin.

Yhdistämistehtävä
Vastaajan on yhdistettävä oikeat sanaparit, esimerkiksi maa ja pääkaupunki.

Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista
Tämä näyttää vastajan kannalta samalta, kuin Yhdistämistehtävä. Vastausvaihtoehdot kuitenkin valitaan satunnaisesti samassa kysymyskategoriassa olevien Lyhytvastauskysymysten vastauksista.

Yksinkertainen laskutehtävä
Yksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään.

Ohjeteksti
Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymystyyppi, vaan sillä voit lisätä esimerkiksi väliotsikoita ja ohjeita kysymysten väleihin.

Aukkotehtävät tentissä

Aukkotehtävät (Embedded Question) ovat Moodlen tenttityökalun kysymystyyppi, jossa tekstin sekaan voi upottaa erityyppisiä kysymyksiä. Tämäntyyppisiä kysymyksiä kutsutaan myös Cloze-kysymyksiksi tai -testeiksi.

Yksinkertainen esimerkki merkintätavasta, jolla tekstin sisään saadaan upotettua lyhytvastaus sekä monivalinta:

Suosituin oppimisenhallintajärjestelmä on {1:SHORTANSWER:=Moodle#Aivan oikein!}.
Tämä järjestelmä on kotoisin {1:MULTICHOICE:=Australiasta#Oikein!~Suomesta#Väärin meni}

Untitled

Lisätietoa:

 • Tästä linkistä löydät generaattorin kysymyskoodien luontiin
 • TinyMCE-editoriin on myös erikseen hankittavissa oleva lisäosa jolla voit generoida aukkotehtäviä
 • Tarkemmat ohjeet suomenkielisen Aukkotehtävien tekoon
 • Ohjeita englanniksi löydät täältä

 

Valitse puuttuvat sanat -kysymystyyppi

'Valitse puuttuvat sanat' -kysymystyyppissä opettaja määrittelee kysymykseen lauseen/lauseita joiden sisään hän asettaa "aukkokohtia" joihin opiskelijan on valittava alasvetovalikosta opettajan määrittelemistä vaihtoehdoista oikea vastaus.

Kysymyksen lisääminen tenttiin:

1. Avaa tentti

2. Muokkaa tenttiä-sivulla valitse "lisää"-valikosta "Lisää kysymys"

3. Valitse "puuttuvat sanat" -kysymystyyppi

4. Avautuvalla sivulla anna kysymyselle nimi.

5. Kysymysteksti-kenttään määritä lauseet/lause ja määritä aukkokohdat hakasulkeiden väliin esim. [[1]] joka tarkoittaa vaihtoehtoa 1. Esimerkissämme tiedustelemme pääkaupunkeja. Kirjoitamme kysymystekstiksi:

Suomen pääkaupunki on [[1]]

Ruotsin pääkaupunki on [[2]]

Norjan pääkaupunki on [[3]]
 

1_1

 

6. "Vaihtoehdot" -otsikon alla määrittelemme oikeat vastaukset ja muutaman ylimääräisen vastausvaihtoehdon.

Huom! Järjestyksellä on väliä eli aina ensin määritetään oikeat vastaukset ja vasta sen jälkeen lisätään mahdolliset ylimääräiset vastausvaihtoehdot.

Eli

 • "Vaihtoehto 1" -riville kirjoitamme mikä on aukkokohdan [[1]] oikea vastaus
 • "Vaihtoehto 2" -riville kirjoitamme mikä on vaihtoehdon [[2]] oikea vaihtoehto
 • "Vaihtoehto 3" -riville kirjoitamme mikä on vaihtoehdon [[3]] oikea vaihtoehto

kunnes kaikki oikeat vastaukset ovat määritetty ja vasta tämän jälkeen lisäämme  ylimääräisiä vastausvaihtoehtoja kullekkin  [[X]]-vaihtoehdolle.

 • Aukon [[1]] oikea vastaus on Helsinki - ryhmä 1
 • Aukon [[2]] oikea vastaus on Tukholma - ryhmä 2
 • Aukon [[3]] oikea vastaus on Oslo - ryhmä 3
 • Aukon [[1]] väärä vastaus on Kouvola- ryhmä 1
 • Aukon [[1]] toinen väärä vastaus on Mikkeli- ryhmä 1
 • Aukon [[2]] väärä vastaus on Westeros - ryhmä 2
 • Aukon [[3]] väärä vastaus on Larvik - ryhmä 3

2_2

7. Tämän jälkeen tallennamme kysymyksen sivun alalaidassa painamalla "tallenna muutokset" ja esikatselemme kysymystä tarkastaaksemme että se toimii oikein.

3_2

8. Avautuvalla sivulla kannattaa tarkistaa alasvetovalikoiden sisältö ja lopuksi painaa "Täytä oikeat vastaukset" jotta näet oletko onnistunut määrittelemään ne oikein.

4_2

 

Vedä kohde kuvan päälle-kysymystyyppi

"Vedä kohde kuvan päälle" -kysymystyyppi sallii taustakuvan määrittelemisen, jonka päälle oppilaiden tulee raahata joko kuva tai tekstivastaukset opettajan ennalta määrittelemiin sijanteihin.

1. Aloita kysymyksen lisääminen "muokkaa tenttiä" -sivulla, valitse lisää -> lisää kysymys

1_0

2. Anna kysymykselle nimi ja kirjoita kysymysteksti, esimerkissämme kysymystekstinä on "Aseta Suomi paikalleen ja nimeä länsinaapurimme"

2_1

3. Esikatselu-otsikon alla valitse käytettävä taustakuva, jonka päälle opiskelijat raahaavat määrittelemäsi kohteet. 

3_4

 

4. Näet nyt lataamasi taustakuvan taustakuva-kentän alla.

4_2

 

5. Seuraavaksi määritetään kohteet joita opiskelijat raahavat taustakuvan päälle "raahattavat kohteet" -otsikon alla. Laajenna "raahattavat kohteet" -otsikko.

Kaikki raahattavat kohteet listautuvat opiskelijan näkymässä kuvan alapuolelle, jos haluat että niiden järjestys sekoitetaan joka kerta kun opiskelija avaa kysymyksen niin laita valinta kohtaan "sekoita raahattavien kohteiden järjestys joka kerta kun kysymykseen vastataan"

Yksi harmaa -"laatikko" vastaa yhtä raahattavaa kohdetta ja sen asetuksia: 

 • Tyyppi-kentässä valitaan onko kyseessä raahattava kuva vai teksti.
 • Ryhmä-kenttä ryhmittelee kohteet samaan ryhmään, saman ryhmän kohteita voi vetää vain toistensa pudotusalueille. Jokaisella samaan ryhmään kuuluvalla kohteella on sama ennalta määrätty taustaväri.
 • Jos asetat päälle asetuksen "rajoittamaton" kyseiseistä kohdetta voi käyttää useammassa aukkokohdassa (eli käytännössä se jää aina taustakuvan alapuolelle ja kopioituu siitä sitä mukaa uudeksi kopioksi, kun opiskelija siirtää yhden kopion yhteen pudotusalueeseen.)
   

Esimerkissämme määrittelemme kaikki kohteet eri ryhmiin.

6_1

 

6. Seuraavaksi määritelemme pudotusalueet joihin opiskelijat voivat raahata kuvan ja tekstin, tämä tapahtuu "Pudotusalueet"-otsikon alla. Pudotusalue näkyy tyhjänä "laatikkona" opiskelijalle taustakuvasi päällä. 

Valitse jokainen raahattava kohde omalle rivilleen "Raahattava kohde" -alasvetovalikkoon.

7_1

7. Tämän jälkeen palaamme "esikatselu"-otsikon alla ja määrittelemme mihin kohti taustakuvaa kohteet tulee raahata jotta vastaus on oikein eli missä kohti taustakuvaa opiskelijat näkevät tyhjän neliön. Oletuksena kaikki raahattavat kohteet ovat päällekkäin vasemmassa yläkulmassa josta sitten raaahaat ne yksitellen haluamillesi paikoille.

9_3

8. Lopuksi voit siirtyä sivun alaosaan ja painaa "tallenna muutokset ja jatka muokkaamista" ja tämän jälkeen esikatsella kysymystä viereisellä painikkeella ja testata sen toimivuuden. Jos muokkaat kysymystä muista aina palata sivun alalaitaan ja painaa "tallenna muutokset ja jatka muokkaamista"-painiketta ennen kuin aloitat uuden esikatselun.

11_0

11. Kun kysymys on valmis palaa sivun alalaitaan ja paina "tallenna muutokset" jotta koko kysymys tallentuu.

Pisteytys

Kaikki aukkokohdat ovat samanarvoisia, vain oikein täytetyt aukkokohdat antavat pisteen. Väärin täytetyt aukot eivät anna negatiivisia pisteitä.

Vedä merkki kuvan päälle -kysymystyyppi

"Vedä merkki kuvan päälle" -kysymystyyppi on samantapainen kuin "Vedä kohde kuvan päälle" -kysymystyyppi mutta eroaa siten että se ei esitä valmiita alueita joille opiskelijan on sijoitettava opettajan määrittelemät raahattavat kohteet.

Opiskelijalle ei siis tarjota valmiita esimääriteltyjä "vastauslaatikoita" taustakuvan päällä joihin hän raahaa kohteet vaan opettaja määrittelee opiskelijalle näkymättömät alueet joiden sisään opiskelijan on sijoitettava vähintään kohteen vasen yläkulma saadakseen vastauksen oikein.


1. Aloita kysymyksen lisääminen Muokkaa tenttiä -sivulla valitsemalla Lisää > Lisää kysymys > valitse listalta Vedä merkki kuvan päälle

1_2


2. Anna kysymykselle nimi ja kysymysteksti.

2_3

3. Valitse taustakuva jonka päälle opiskelijat sijoittavat määrittelemäsi raahattavat kohteet eli tekstit. Kun kuva on ladattu näet sen taustakuva-kentän alapuolella.

3_3

4. Määritä Kohteet-otsikon alla raahattavat tekstit. Käyttökerrat-alasvetovalikko rajoittaa kuinka monta kertaa kyseisestä tekstiä saa raahata kuvan päälle. Jos haluat että vastausvaihtoehdot eli teksti-kohteiden järjestys sekoitetaan jokaisella vastauskerralla ruksaa vaihtoehto "Sekoita raahattavat kohteet jokaisella vastauskerralla"

5_1


5. Pudotusalueet-otsikon alla: 

 1. Määrittele ensiksi raahattavan kohteen muoto (suorakulmio, monikulmio (polygon) tai ympyrä.)
 2. Tämän jälkeen syötä koordinaatit käsin.
 3. Lopuksi kohde-valikossa valitse mikä raahattavista kohteista tämä on.

  Koordinaatit voit laskea taustakuvan alla olevan ruudukon avulla, 1 solu/ruutu vastaa 10 pikseliä .Kohteen muoto ratkaisee sen miten määrittelet koordinaatit koordinaatit-kenttään. 

  Koordinaattien määrittelyssä riitää "sinne päin" koska kun olet kerran syöttänyt ne ja muutat niitä niin niiden sijainti päivittyy reaaliajassa taustakuvan päällä, joten voit liikuttaa niitä myös "yritys ja erehdys" -menetelmällä.
   
  • Suorakulmion muotoiselle kohteelle määrittelet:
   • Kuinka monta pikseliä suorakulmion vasen yläkulma on taustakuvan ruudukon vasemmasta reunasta oikealle päin.
   • Kuinka monta pikseliä alaspäin suorakulmion ylin sivu on ruudukon yläreunaan nähden.
   • Raahausalueen leveyden pikseleissä
   • Raahausalueen korkeuden pikseleissä
   • Koordinaatit kirjoitetaan suorakulmiolle muodossa vasen yläreuna,yläosan reuna;kohteen leveys, kohteen korkeus eli esim. 10,20;50,100 joka tarkoittaisi sitä että kohteen vasen yläreuna olisi taustaruudukkoon nähden 1 solun/ruudun vasemmalla ja 2 solua/ruutua alaspäin yläreunasta.
   • Alla olevassa kuvassa on käytetty määritystä 10,20;50,100 joten Norja-kohde on 1 solun/ruudun vasemmasta reunasta oikealle päin ja ylhäältä laskettua 2 solua/ruutua alaspäin.

6_1

 • Ympyrän muotoisissa kohteissa määritetään keskiosan etäisyys vasemmasta ylänurkasta + ympyrän säde eli keskipisteen_x vasempaan yläreunaan nähden, keskipisteen_y vasempaan yläreunaan nähdeä; säde esim 50,50;50 tämä tuottaa alla olevan kuvan mukaisen lopputuloksen

7_0

 • Monikulmiossa (Polygon) määrittelet kärkien x ja y -koordinaatit ruudukon vasempaan yläreunaan nähden eli x1, y1; x2, y2; ...; xn, yn kärkiä on vähintään oltava 3 kappaletta. esim: 20, 60; 100, 60; 20, 100 joka tuottaa allaolevan muodon

8_1

 

Esimerkkimme koordinaatit määriteltyinä suorakulmiona:

9_0


4. Kun Koordinaatit on määritelty ja raahattavat kohteet ovat mielestäsi oikeilla paikoilla voit määrittää pistevähennykset, jos käytät tentissä mukautuvia kysymyksiä, muuten voit tallentaa kysymyksesi ja esikatsella sen ja tarvittaessa tehdä vaadittavat korjaukset.

10_0

11_0

Kuvassa on täytettynä "oikeat vastaukset". Huom! Kun opiskelijat vastaavat kysymykseen heidän tulee vetää kohteen vasemman yläkulman pieni ympyrä määrittelemäsi alueen sisälle jotta he saavat vastauksen oikein. Heidän ei siis tarvitse raahata kokonaista suorakulmiota tai muuta kohdetta määrittelemäsi alueen sisälle, vasen yläkulma riittää.

 

Vedä sanat tekstiin -kysymystyyppi

Vedä sanat tekstiin -kysymystyypissä opiskelijat raahaavat sanoja opettajan määrittelmiin kohtiin lauseissa/kappaleissa.

1. Aloita kysymyksen lisääminen "muokkaa tenttiä" -sivulla valitsemalla "lisää" ja "lisää kysymys" ja valitsemalla "Vedä sanat tekstiin"

1_3


2. Määrittele kysymyksen nimi ja kysymysteksti. Kysymystekstissä käytä juoksevaa numerointia [[1]] ensimmäiselle aukkokohdalle, [[2]] toiselle jne. 

2_4

3. Vaihtoehdot-otsikon alla määrittele mitä vaihtoehtoja opiskelijalle tarjotaan [[x]]-muuttujiin, tämän lisäksi voit valita "sekoita" jos haluat että vastausvaihtoehdot sekoitetaan jokaisen vastauskerran yhteydessä.

Huom! Järjestyksellä on väliä eli aina ensin määritetään oikeat vastaukset ja vasta sen jälkeen lisätään mahdolliset ylimääräiset vastausvaihtoehdot.

Eli "Vaihtoehto 1" -riville kirjoitamme mikä on aukkokohdan [[1]] oikea vastaus, "Vaihtoehto 2" -riville kirjoitamme mikä on vaihtoehdon [[2]] oikea vaihtoehto jne. kunnes kaikki oikeat vastaukset ovat määritetty ja vasta tämän jälkeen lisäämme  ylimääräisiä vastausvaihtoehtoja kullekkin  [[X]]-vaihtoehdolle.

Ryhmä-valinta tarkoittaa sitä että jokainen ryhmä saa oman värinsä eli oman värisensä "vastauslaatikon" kysymyksessä, tämän lisäksi vain oman ryhmän sisällä olevia vastausvaihtoehtoja voi käyttää oman ryhmän "vastauslaatikkoon" eli esim. ryhmä1:n vastausvaihtoehtoja ei voi raahata ryhmä2:n "vastauslaatikoihin".

 

3_0

4. Lopuksi tallenna ja esikatsele kysymyksesi ja kokeile toimiiko kysymys oikein "täytä oikeat vastaukset" vaihtoehdolla.

4_3

5_2

 

Yksinkertainen laskutehtävä -kysymystyyppi

Yksinkertainen laskutehtävä -kysymystyypillä voidaan luoda laskutehtäviä käyttämällä muuttujia ja luomalla muuttujajoukkoja joiden perusteella kysymysten luvut arvotaan.

Esimerkissä luomme yksinkertaisen laskutehtävän jossa oppilasta pyydetään laskemaan suorakulmion pinta-ala.

Kysymyksen luominen koostuu 7 eri osasta:

 1. Kysymyksen luominen kysymyspankkiin
 2. Muuttujien määrittely kysymyksen kysymysteksti-kentässä aaltosulkujen {} avulla. 
 3. Laskukaavan syöttäminen käyttäen muuttujia.
 4. Vastaustoleranssin asettaminen.
 5. Muuttujajoukkojen generointi
 6. Tehtävän esikatselu
 7. Kysymyksen tallentaminen

Kysymyksen luominen kysymyspankkiin


1. Aloita luomalla tenttiin "yksinkertainen laskutehtävä"

1


2. Määritä kysymykselle kategoria ja nimi.

3. Kysymysteksti-kenttään kirjoitamme muuttujat aaltosulkujen {} väliin. 

Eli kysymysteksti-kenttään kirjoitamme "Laske suorakulmion pinta-ala {L}*{K}" Muuttujien kirjaimet voivat olla mitä vain, käytämme tässä selkeyden vuoksi L ja K -muuttujia koska ne yhdistetään usein leveyteen ja korkeuteen.

 

2

 

4. Answers eli vastaus-otsikon alle määrittelemme seuraavaksi laskukaavan, arvosanan ja halutessamme muutamme tolenranssia.

Tässä tapauksessa laskukaava on {L}*{K} jolle annamme arvioinnin 100% koska se on ainoa oikea vastaus, toleransia emme muuta. Määritämme myös että 2 desimaalia on näkyvissä ja kirjoitamme palautteen.

Huom! Laskukaavaan ei kirjoiteta alkuun = merkkiä. 

3_0


5. Seuraavaksi painamme "tulkitse kysymystekstin muuttujat esim {x} Tämän jälkeen voit määrittää muuttujien arvot"" -painiketta joka tulkitsee kysymystekstin sekaan kirjoitetut muuttujat, vasta tämän jälkeen voimme määriteltä miltä väliltä muuttujat arvotaan.

 

4

 

6. Jos Moodle onnistuu tulkitsemaan kysymyksesi muuttujat ilmestyy painikkeen alapuolelle "Muuttujien arvojen generoimiseen käytetyt parametrit" -otsikko jonka alta voimme joko käsin määritellä miltä väliltä muuttujien arvot arvotaan tai antaa Moodlen arpoa joukkoja satunnaiselta väliltä x kappaletta.

5

 

A) Muuttujajoukkojen rajojen määrittely käsin

Jos haluat määritellä miltä väliltä muuttujajoukot arvotaan klikkaa otsikkoa "Muuttujien arvojen generoimiseen käytetyt parametrit". Tämä aukaisee näkymän johon voit määritellä muuttujien arvot.

Tämän jälkeen valitse montako lukujoukkoa tuolta väliltä arvotaan Generoi-painikkeen alasvetovalikosta ja paina "generoi"

Esimerkissä arvotaan 10 erilaista muuttujajoukkoa, jossa muuttuja L arvotaan väliltä 5-10 ja muuttuja K myös väliltä 5-10.

7_1


Jos haluat tarkastella generoimiasi muuttujajoukkoja Valitse "näytä"-alasvetovalikkoon niin monta lukuarvoa kuin haluat kerralla tarkastella ja paina "näytä". Tämän jälkeen näet ne "Muuttujan/muuttujien arvot"-otsikon alla.
8

Jos haluat päivittää yhden tietyn tai tiettyjen muuttujajoukkojen arvoja niin paina muuttujajoukkojen alapuolella olevaa "näytä lisää..."-linkkiä, tee muutokset ja paina sen jälkeen "Päivitä muuttujan/muuttujien arvot"-painiketta.

B) Muuttujajoukkojen automaattinen generointi satunnaiselta väliltä.

Jos haluat että Moodle generoi muuttujajoukot satunnaiselta väliltä valitset vain kuinka monta lukujoukkoa generoidaan ja painat "generoi"-painiketta.

9

 

Jos haluat tarkastella näitä luotuja muuttujajoukkoja ja mahdollisesti myös muokata niitä valitse "näytä"-valikkoon kuinka montaa haluat tarkastella ja paina "näytä".

Tämän jälkeen näet generoidut muuttujajoukot "Muuttujan/muuttujien arvot" otsikon alla.

Jos haluat päivittää yhden tietyn tai tiettyjen muuttujajoukkojen arvoja niin paina muuttujajoukkojen alapuolella olevaa "näytä lisää..."-linkkiä, tee muutokset ja paina sen jälkeen "Päivitä muuttujan/muuttujien arvot"-painiketta.

Desimaalien muuttaminen

Desimaalien määrää voit muuttaa ainoastaan silloin kun kysymystä ei ole tallennettu. Tämä tapahtuu siten että muutat "answer display"-valikkoon haluamasi desimaalien määrän ja painat "tulkitse kysymystekstin muuttujat esim {x} Tämän jälkeen voit määrittää muuttujien arvot"" -painiketta. Tämä muuttaa jo mahdollisesti generoimien muuttuajoukkojen arvot vastaamaan muutosta.


6. Nyt kun muuttujien lukujoukot on määritetty, voit esikatsella tehtävän ennen sen tallentamista ja tarkistaa että tehtävä toimii oikein. Tämä tapahtuu painamalla esikatsele-linkkiä sivun alaosassa.

10

 

 Omassa tehtävässäni tarkistan että laskukaava toimii painamalla Täytä oikeat vastaukset

11

 

Jos haluat muuttaa vielä laskun asetuksia, sulje esikatselu, tee muutokset ja paina esikatselu-linkin vierestä Tallenna muutokset ja jatka muokkaamista ja avaa tämän jälkeen esikatselu uudelleen.

7. Kun lasku toimii oikein voit tallentaa ja lisätä sen tenttiisi.