Tentin suoritusten seuranta

Tentti-aktiviteetti laskee yhteen oppilaiden vastausten pisteet ja antaa niiden perusteella hänelle arvosanan.

Tentissä tai sen asetuksissa ei voi suoraan määritellä onko se läpäisty hyväksytysti vai ei. Tentin asetuksissa voidaan sen sijaan määritellä millä ehdoilla oppilas voi saada siitä suoritusmerkinnän.

Voidaan siis sanoa, että Moodlessa seurataan suoritusmerkinnän perusteella onko tentti läpäisty hyväksytysti vai ei. Suoritusmerkinnän voi saada esimerkiksi arvosanalla 8,00/10,00 mutta kaikki alle 8,00 saaneet eivät saa suoritusmerkintää tentistä ja näin ollen "eivät pääse siitä läpi".

Jotta järjestelmä voi automaattisesti määritellä onko tentti läpäisty tietyn hyväksymisrajan mukaisesti täytyy:

  1. Määrittää tentin hyväksymisraja tentin asetuksissa ja määrittää asetukset joilla opiskelija saa suoritusmerkinnän tentistä.

  2. Ottaa kurssilla käyttöön suoritusten seuranta.

  Vapaaehtoiset mutta suositeltavat toimet näiden lisäksi:

  3. Tentin palauterajojen määrittely

  4. Kurssin suoritusehtojen määrittely

  5. Ylimääräisen suorituskerran myöntäminen tenttiin

  1. Tentin hyväksymisrajan määrittely

  Hyväksymisraja määritellään arviointi-otsikon alla. Oletuksena Moodlen tentin maksimiarvosana on 10,0.

  Ensimmäinen esimerkki.

  Sinulla on tentti jonka maksimiarvosana on 10,00 ja haluat että suoritusmerkinnän saa kun tentin maksimiarvosanasta saavutetaan 80% oikein niin kirjoitat "hyväksymisraja"-kenttään 8,00 (Tentin maksimiarvosana on 10,00 eli 10,00=100%) ja tallennat muutokset. 

  Toinen esimerkki.

  Tentin maksimiarvosana on 5,00 (5,00 = 100%). Tentissä on 20 kpl 1 pisteen kysymyksiä ja tentistä pitää saada 17:sta oikein 20:stä eli 85% (17/20*100) oikein jotta sen läpäisee. Hyväksymisraja on tällöin 4,25 (5/100*85)

  tentti_suoritusten_seuranta_1

  2. Opiskelijoiden edistyminen -otsikko

  Huom! Opiskelijoiden edistyminen-otsikko näkyy vasta kun olet ottanut kurssitasolla suoritusten seurannan käyttöösi 

  Suosittelemme seuraavia asetuksia jos haluatte että suoritukset merkitään automaattisesti:

  • Opiskelijan on saatava tästä kohteesta arvosana, jotta kohde merkitään tehdyksi. 
  • Vaadi läpäisyarvosana


   tentti_suoritusten_seuranta_2


  Jos haluat että opiskelija saa tentistä suoritusmerkinnän millä tahansa arvosanalla voit valita Vaadi läpäisyarvosanan sijasta ainoastaan vaihtoehdon Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen suoritusmerkinnän tästä kohteesta.

  3. Tentin palauterajojen määrittely

  Tentin asetuksissa voidaan määrittää prosenttimääräiset arvosanarajat joiden mukaan oppilaalle näytetään palauteteksti tentin lopuksi.

  Esimerkiksi voidaan näyttää palaute "et läpäissyt tenttiä hyväksytysti, yritäthan myöhemmin uudelleen" kun oppilas saa 0-80% oikein ja "onneksi olkoon! pääsit tentin läpi!" kun hän saa 80-100% oikein.

  Tentin palauterajat määritellään seuraavasti:

  1. Avaa tentti kurssilla.

  2. Asetukset-lohkosta valitse tentin hallinointi -> "muokkaa asetuksia"

  3. Laajenna "Palaute kokonaisuudesta"-otsikko.

  Palauterajoihin on kiinteästi määritelty 0% ja 100% palauterajat. 

  4. Eli kun haluat määrittää minkä palautteen oppilas näkee saatuaan tentissä 80-100% oikein syötät ylhäältä lukien seuraavaan vapaaseen "arvosanan raja"-kenttään 80% ja kirjoitat näiden kahden arvosanan rajan välille palautteen jonka oppilas näkee saatuaan 80-100% oikein tentistä.

  Sama logiikka pätee alaspäin mentäessä. Kun haluat määrittää palautteen välille 0-80% määrität tuon 80,00% alle tekstin "et läpäissyt tenttiä hyväksytysti, yritäthan myöhemmin uudelleen". Arvosana rajaa 0% ei tarvitse erikseen määrittää koska se on jo kiinteästi määritetty.

  tentti_suoritusten_seuranta_3


  Saman kuvan alaosa, jossa näkyy 0% kiinteä raja.

  tentti_suoritusten_seuranta_4

   

  5. Palauterajat määriteltyäsi tarkista seuraavaksi että tentin asetuksissa "tuloksista näytetään opiskelijoille" otsikon alla on valittuna ainakin "Suorituksen yleispalaute" tentin jokaisessa vaiheessa (heti suorituskerran jälkeen, myöhemmin kun tentti on yhä auki ja kun tentti on suljettu). Tämä varmistaa sen että opiskelija näkee sinun määrittelemäsi palautteet tentin elinkaaren kussakin vaiheessa.

  tentti_suoritusten_seuranta_5

   

  6. Lopuksi tallenna kaikki tekemäsi muutokset.

  Tässä vielä kertauksena mitä "Tuloksista näytetään opiskelijoille" -otsikon eri vaihtoehdot tarkoittavat:

  • Suorituskerta = Näyttää opiskelijalle monesko suorituskerta on kyseessä suorituskerta-sarakkeessa. Jos tämä on estetty opiskelijat eivät voi tarkastella aiempia suorituksiaan "näytä uudelleen" toiminnolla.

  • Jos oikein = Näyttää opiskelijalle olivatko hänen vastauksensa kysymykseen oikein vai väärin korostamalla oikeat valinnat vihreällä taustavärillä ja väärät vastaukset punaisella taustavärillä. 

  • Pistettä = Näyttää opiskelijalle hänen saamansa pistemäärän kustakin suorituksesta.

  • Erityinen palaute = Kysymykseen mahdollisesti kirjoitettu erillinen palaute kun oppilas valitsee tietyn vastauksen. Kysymyksessä nämä ovat kentät "Palaute vastaukselle tosi" ja "palaute vastaukselle epätosi"

  • Yleinen palaute = Näyttää kysymykseen mahdollisesti määritellyn "yleinen palaute"-kentän tiedon.

  • Oikea vastaus = Määrittelee näyttääkö järjestelmä kysymyksen alapuolella automaattinen teksti "oikea vastaus on: xx"

  • Suorituksen yleispalaute = Määrittelee näytetäänkö tentin asetukset-sivulla määritellyt "palaute kokonaisuudesta" otsikon alle määritellyt tiedot.

  4. Kurssin suoritusehtojen määrittely

  Huom! Kurssin suoritusehdot suositellaan määritettäväksi kurssin rakennusvaiheessa kun kurssilla ei ole vielä yhtään suorituksia.

  Asetusten jälkikäteen käyttöönottaminen ei osaa hakea takautuvasti suorituksia raporteille (jos aktiviteetista on saanut suoritusmerkinnän merkitsemällä sen itse suoritetuksi tai käytetty asetusta "opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän")

  Jos kurssin suoritusehdot määritetään saa vielä kurssin suorittamisestakin oman merkintänsä. Kurssin suoritusehtoihin voidaan määrittää että x, y ja z aktiviteetit on suoritettava jotta opiskelija saa kurssisuoritusmerkinnän. Muitakin ehtoja aktiviteettien suorittamisen lisäksi voidaan määritellä kuten kurssin kokonaisarvosana tai kurssillaoloaika. 

  Tämän lisäksi voidaan määrittää tarvitseeko kaikkien ehtojen täyttyä jotta kurssista saa suoritusmerkinnän vai riittääkö että vain yksi niistä täyttyy.

  Tässä esimerkissä määritetään ainoastaan ehto että tentti-aktiviteetista on saatava suoritusmerkintä jotta oppilas saa myös kurssisuoritusmerkinnän.

  Kurssisuoritusmerkintää hyödynnetään mm. 'kurssin suoritus'-raportilla, 'kurssisuoritusten tila'-lohkossa ja Mediamaisterin mRaportointi-työkalussa.

   Kurssin suoritusehdot määritellään seuraavasti:

  1. Avaa kurssi

  2. Asetukset-lohkosta valitse "kurssin suoritus". Tätä vaihtoehtoa ei ole saatavilla jos kurssin suoritustenseurantaa ei ole otettu käyttöön kurssin asetuksista.

  tentti_suoritusten_seuranta_6

   

  3. Avautuvalla "Muokkaa kurssin suoritusasetuksia"-sivulla valitse 'Yleiset'-otsikon alle 'Suorituksen vaatimukset'-alasvetovalikkoon "Kurssi on suoritettu kun KAIKKI vaatimukset on on täytetty" tai "Kurssi on suoritettu kun VÄHINTÄÄN YKSI ehdoista on täytetty".

  Kumpi vaihtoehto vain palvelee sinua paremmin, esimerkissämme molemmat vaihtoehdot toimivat yhtä hyvin koska ehtoja on vain yksi.

  tentti_suoritusten_seuranta_7

   

  4. Koska haluamme että kurssista saa suoritusmerkinnän kun tentistä on saatu suoritusmerkintä laajennamme otsikon 'Ehto: Aktiviteettien suoritus' ja laitamme valinnan tyhjään laatikkoon tentin kohdalle.

  tentti_suoritusten_seuranta_8

   

  5. Tämän jälkeen valitsemme "tallenna muutokset"

  Nyt kurssista saa kurssisuoritusmerkinnän kun tentistä "Testitentti" on saanut suoritusmerkinnän ja tentistä suoritusmerkinnän saa ainoastaan hyväksymisrajan mukaisesti.

  Jos haluat että opettaja voi antaa manuaalisen suoritusmerkinnän kurssista opiskelijalle, tutustu tähän ohjeeseen

  5. Ylimääräisen suorituskerran myöntäminen tenttiin

  Jos sinulla on rajoitettu tentin suorituskerrat yhteen tai se on jo sulkeutunut niin voit silti myöntää haluamallesi opiskelijalle siihen poikkeuspääsyn.


  Ylimääräisen suorituskerran myöntäminen tenttiin:

  1. Avaa tentti kurssilla.

  2. Hammasrattaan takaa valitse "osallistujien poikkeuspääsyt"

  3. Avautuvalla sivulla klikkaa "lisää osallistujille poikkeuspääsy tenttiin"-painiketta

  4. Avautuvalla sivulla hae osallistuja jolle annat poikkeuspääsyn ja valitse hänet listalta klikkaamalla hänen nimeään.

  Määrittele haluamasi ehdot eli voit määrittää koska tenttiaika alkaa, koska se päättyy sekä myös suoritusajan ja tarvitseeko henkilön kirjoitaa salasanaa kun hän aloittaa tämän uuden suorituskerran. 

  Tärkein asetus on "Montako suorituskertaa sallitaan", siihen alasvetovalikkoon valitse esim. 2 jos tentissä on normaalisti vain yksi suorituskerta (eli aina 1 enemmän kuin suorituskertoja on ollut tähän mennessä)

  5. Tallenna.

  6. Nyt kun käyttäjä poistuu ja palaa takaisin tenttiin (tai painaa F5-painiketta jos hänellä on tentti auki näytöllään) niin hän näkee painikeen "yritä tenttiä uudelleen" josta hän voi aloittaa tämän uuden suorituskerran.