Koulutushistoria (osaamisraportti)

Osaamisraportin avulla voidaan myöntää osallistujalle sertifikaattitieto ja määrittää sille voimassaoloaika. Tämän lisäksi kurssille voidaan määrittää kesto, verovähennettävät tunnit ja kustannukset.

Sisällys

1. Perustietoja koulutushistoriasta

2. Koulutushistorian perusasetusten määrittäminen kurssille

3. Koulutushistorian lisääminen osallistujalle CSV-tiedostolla

4. Koulutushistorian tarkastelu

5. mRaportoinnin osaamisraportin tarkastelu hallinnoijana

6. Yksittäisen osallistujan koulutushistorian tarkastelu hallinnoijana

7. Osallistujan näkökulma koulutushistorian tarkasteluun

1. Perustietoja koulutushistoriasta

 • Kurssille on oltava määritettynä suoritusehdot jotta koulutushistorian kurssinsuoritusmerkintää ja sertifikaattiominaisuuksia voidaan hyödyntää.

Koulutushistorian käyttöönottaminen kurssilla jolla on jo suorituksia ei myönnä osallistujille takautuvasti suoritustietoja eikä sertifikaatteja eli jos haluat lisätä sertifikaatteja/tietoja kurssien suorittamisesta takautuvasti osallistujille niin se täytyy tehdä hallinnoijan toimesta CSV-tiedostolla.

 • Koulutushistoria ei ole erillinen aktiviteetti kurssilla vaan se lisää kurssin asetuksiin kentät koulutuksen kestolle, verovähennettäville tunneille, kurssin kustannuksille sekä tiedot mahdollisesti myönnettävästä sertifikaatista.
 • Kun osallistuja suorittaa kurssin, hänelle lisätään koulutushistoriaan rivi kurssin suorittamisesta ja jos sertifikaatti on määritetty käyttöön niin tieto ansaitusta sertifikaatista sekä sen mahdollinen voimassaoloaika.

Sertifikaatin voimassaoloaika ei poista osallistujan aiempaa kurssisuoritusta vaikka sertifikaatin voimassaoloaika tulisi täyteen, se on puhtaasti kosmeettinen tieto osallistujan koulutushistoriassa.

Jos haluat kurssin suoritusten poistuvan X ajan sisällä esim. kerran vuodessa niin sinun tulee hankkia kurssin uudelleensuoritus -lisäosa

Kun kurssin aiempi suoritus poistetaan kurssin uudelleensuoritus-lisäosalla ja henkilö saa uuden kurssisuoritusmerkinnän tästä tulee uusi rivi koulutushistoriaan.

   • Koulutushistorian myöntämä sertifikaatti on käytännössä vain tekstirivi osallistujan koulutushistoriatiedoissa, erillistä PDF-todistusta varten sinun kannattaa rakentaa kurssille erikseen todistus-aktiviteetti.

2. Koulutushistorian perusasetusten määrittäminen kurssille

Koulutushistorian käyttöönottaminen kurssilla jolla on jo suorituksia ei myönnä osallistujille takautuvasti suoritustietoja eikä sertifikaatteja eli jos haluat lisätä sertifikaatteja/tietoja kurssien suorittamisesta takautuvasti osallistujille niin se täytyy tehdä hallinnoijan toimesta CSV-tiedostolla.

1. Kurssille on oltava määritettynä suoritusehdot

2. Avaa kurssin etusivu

3. Valitse oikean yläkulman hammasratas -> muokkaa asetuksia

4. Kesto ja kustannus -otsikon alla syötä

 • Tunnit. Kurssin kesto tunteina
 • Verotunnit. Verovähennettävät tunnit tällä kurssilla.
 • Kustannus. Kurssin kustannukset (per henkilö).

5. Sertifikaatin myöntäminen-otsikon alla määritä

 • Myöntää sertifikaatin. Myöntääkö kurssin suorittaminen sertifikaatin osallistujalle.
 • Sertifikaatin nimi. Mikä nimi tälle sertifikaatilla annetaan.
 • Voimassaoloaika. Sertifikaatin voimassaoloaika kuukausina.

Sertifikaatin voimassaoloaika ei poista osallistujan aiempaa kurssisuoritusta vaikka sertifikaatin voimassaoloaika tulisi täyteen, se on puhtaasti kosmeettinen tieto koulutushistoriassa.

Jos haluat kurssin suoritusten poistuvan X ajan sisällä esim. kerran vuodessa niin sinun tulee hankkia kurssin uudelleensuoritus -lisäosa

Kun kurssin aiempi suoritus poistetaan kurssin uudelleensuoritus-lisäosalla ja henkilö saa uuden kurssisuoritusmerkinnän tästä tulee uusi rivi koulutushistoriaan.

6. Lopuksi valitse sivun alaosasta "tallenna ja näytä"

3. Koulutushistorian lisääminen osallistujalle CSV-tiedostolla

Tämä vaatii  hallinnoijan oikeudet järjestelmään

Kun haluat lisätä osallistujalle tiedon aiemmasta koulutuksesta tai sertifikaatista se tapahtuu seuraavasti;

1. Avaa esim. Microsoft Excel ja lisää otsikkoriveiksi

 • email (osallistujan oppimisalustalla käytössä oleva sähköpostiosoite)
 • name (kurssin tai sertifikaatin nimi)
 • issued_date (myöntämispäivämäärä muodossa VVVV-KK-PP esim. 2021-05-30)
 • expiration_date (voi jättää tyhjäksi - erääntymispäivämäärä muodossa VVVV-KK-PP esim. 2022-05-30)
 • hours (voi jättää tyhjäksi - kurssin kesto tunteita)
 • tax_hours (voi jättää tyhjäksi - kurssin verovähennettävät tunnit)
 • cost (voi jättää tyhjäksi - kurssin kustannukset per osallistuja)

Vapaaehtoiset otsikot:

 • type (tyypiksi voit valita kurssin tai sertifikaatin eli course tai certificate)
 • courseid (kurssin oppimiaslustan ID numero, tämän löytää kurssin etusivulla osoitteesta https://moodleosoite.nnn/course/view.php?id=1888 eli viimeiset numerot)

Esimerkissämme lisäämme osallistujalle

 • kurssisuoritusmerkinnän nimellä Maantieto
  • joka on myönnetty 28.06.2022
  • joka vanhenee 28.06.2023
  • kurssin kesto tunteina 5
  • verovähennettävät tunnit koulutuksesta 5 tuntia
  • kurssin kustannukset 500e per osallistuja
  • joka liittyy kurssiin jonka ID numero on 1911
 • Fysiikan sertifikaatin
  • joka on myönnetty 01.05.2022
  • joka vanhenee 01.05.2025
  • sertifikaatin kesto tunteita 10 tuntia
  • verovähennettävät tunnit 10 tuntia
  • kustannukset 1000e per osallistuja
  • joka liittyy kurssiin jonka ID numero on 1911
 • Kemian sertifikaatin
  • Jolla ei ole myöntämispäivämäärää, tunteja tai liittyvää kurssia määritetty.

2. Tallenna tiedosto muodossa CSV UTF-8 (luetteloerottimella erotettu) (*.csv)

3. siirry oppimisalustalla polkuun

Sivuston hallinta -> Lisäosat -> Paikalliset lisäosat -> Koulutushistoria
-> Tuo koulutushistoria CSV

Kohdassa CSV-tiedosto. Kohdassa klikkaa painiketta "valitse tiedosto..." -> valitse vasemmalta lataa tiedosto... -> paina choose file... -> hae tiedosto koneeltasi -> lopuksi paina lataa tämä tiedosto

Varmista että kentänerottimena on puolipiste ja paina tuo

Järjestelmä ilmoittaa tuonnin onnistuneen paina jatka

Nyt tuonti on valmis ja voit tarkastella osallistujan koulutushistoriasta tuotuja tietoja.

4. Koulutushistorian tarkastelu

Koulutushistoriaa on mahdollista tarkastella kolmella eri tavalla

 • Hallinnoijien toimesta mRaportoinnin Osaamisraportti-osiosta voit tarkastella ketkä ovat saaneet tietyn sertifikaatin tai ketkä ovat saaneet tietystä kurssista koulutushistorian myöntämän suoritusmerkinnän. Tällä on mahdollista myös listata kaikki myönnetyt sertifikaatit tai kurssisuoritusmerkinnät.
 • Hallinnoijan toimesta tapahtuvat yksittäisen osallistujan koulutushistorian tarkastelu.
 • Osallistujan itsensä toimesta tapahtuva oman koulutushistorian tarkastelu.

5. mRaportoinnin osaamisraportin tarkastelu hallinnoijana

Tämä vaatii hallinnoijan roolin järjestelmässä.

1. Avaa oppimisalustan hallintalohkosta mRaportointi ja valitse osaamisraportti


2. Avautuvalla sivulla voit määrittää

 • Osaamisen tyyppi. Määrittää haetaanko kaikki tietystä kurssista ansaitut suoritusmerkinnät vai haetaanko tietyt myönnetyt sertifikaatit.
 • Kurssi/sertifikaatti. Tällä rivillä voit kirjoittaa haettavan kurssin tai sertifikaatin nimen tai valita sen listalta painamalla nuoli-ikonia.
  Huom! Jos et määritä  tiettyä kurssia tai sertifikaattia ja painat hae niin tällöin näytetään tiedot joko kaikista myönnetyistä kurssisuoritusmerkinnöistä tai sertifikaateista.
 • Myönnetty alkaen. Voit hakea suoritusmerkintöjä tai sertifikaatteja tietyn aikarajan sisältä, tähän määrität päivämäärän josta haku aloitetaan.
 • Myönnetty viimeistään. Voit hakea suoritusmerkintöjä tai sertifikaatteja tietyn aikarajan sisällä, tähän määrität päivämäärän johon haku päätetään.
 • Vanhenee alkaen. Voit hakea tietoa suoritusmerkintöjen tai sertifikaattien vanhentumisesta tietyn aikarajan sisältä, tähän määrität päivämäärän josta haku aloitetaan.
 • Vanhenee viimeistään. Voit hakea tietoa suoritusmerkintöjen tai sertifikaattien vanhentumisesta tietyn aikarajan sisältä, tähän määrität päivämäärän johon haku päätetään.

3. Määriteltyäsi ehdot paina hae ja näet hakuun osuvat tulokset ja niiden tiedot.

6. Yksittäisen käyttäjän koulutushistorian tarkastelu hallinnoijana

Voit tarkastella tietylle osallistujalle myönnettyjä suoritusmerkintöjä tai sertifikaatteja polusta sivuston hallinta -> selaa käyttäjiä -sivulla hakemalla hänen nimensä hakutoiminollaa ja klikkaamalla hänen nimeään

2. Tämän jälkeen raportit-osiosta valitse koulutushistoria

3. Tämä avaa raportin osallistujalle myönnetyistä sertifikaateista ja kurssinsuoritusmerkinnöistä. Tällä sivulla on käytettävissä hakukenttä tiettyjen koulutuksien hakmiseen ja mahdollisuus suodattaa näkyviin vain ne suoritukset/sertifikaatit joille on määritetty vanhentumispäivämäärä, painamalla "näytä vain vanhenevat".

7. Osallistujan näkökulma koulutushistorian tarkasteluun

Voit tarkastella omaa koulutushistoriaasi seuraavasti;

1. Kirjaudu järjestelmään

2. Avaa oikean yläkulman profiilivalikko -> käyttäjätiedot


3. Avautuvalla sivulla raportit-osiosta voit avata oman koulutushistoriaraporttisi