mRaportointi: Koko ympäristön kattavat suoritusraportit

mRaportointi mahdollistaa Moodlessa osastokohtaiset ja esimies-alais-tyyppiset raportoinnit kurssien suorituksista. Moodlen oman kurssikohtaisen raportoinnin lisäksi helppo seurata vaikka tietyn osaston tai tiimin suoritustilanteita.

Huom! mRaportointi näkyy oletuksena vain esimiehille ja ylläpitäjille Hallintatyökalut-lohkossa  etusivulla ja työpöydällä. mRaportointi voidaan laittaa näkyviin myös opettajille niin, että he voivat tarkastella omia kurssejaan tai myös opiskelijoita kyseisillä kursseilla.

 raportoinnin_työkalut_mraportointi_1

Eikö mRaportoinnissa näy kursseja? 👀

Huom! mRaportointissa näkyvät vain ne kurssit, joissa suoritusten seuranta on määritetty päälle ja ainakin yksi suoritettava aktiviteetti on lisätty.

Artikkelin sisältö:

 1. mRaportoinnin ominaisuuksia
  1. Käyttäjähaku
  2. Yhteenveto
  3. Kohorttien yhteenveto
  4. Lataa CSV-tiedostoon
  5. Tiimin suoritukset työntekijöittäin
  6. Tiimin suoritukset kursseittain
  7. Aktiviteetit
  8. Tilastot
  9. Osaamisraportti

1. mRaportoinnin ominaisuuksia

 • Käyttäjähaku
  • Mahdollistaa käyttäjien hakemisen käyttäjätietojen perusteella.
  • Lista sisältää linkin nimeltään Suoritukset kunkin henkilön suoritustietohin.raportoinnin_työkalut_mraportointi_2
  • Mikäli listassa oleva henkilö on esimies, näytetään myös linkki alaislistaukseen.
 • Yhteenveto

  • Yhteenveto näyttää valituilta kursseilta, kuinka moni kurssille osallistuja on suorittanut kurssin ja kuinka monella se on vielä kesken.
  • Tulokset voidaan ryhmitellä kurssille osallistujien käyttäjätietojen perusteella useilla eri tavoilla (osasto, laitos, alue, jne). raportoinnin_työkalut_mraportointi_3
  • Yhteenveto on mahdollista tallentaa monessa eri muodossa (.csv, .xlsx, .json, .pdf, jne).
  • Mahdollisuus listata yhteenvedon lisäksi myös yksittäiseen ryhmittelyyn kuuluvat henkilöt yhteenveto rivin alussa olevasta linkistä. raportoinnin_työkalut_mraportointi_4
 • Kohorttien yhteenveto

  • Kohorttien yhteenveto näyttää kaikki kurssit, joita valittuun kohorttiin kuuluvat opiskelijat suorittavat.
  • Kohortteja voi lajitella yhteenvetotaulukon otsikoiden perusteella. Esimerkiksi suoritusten prosenttiosuuden perusteella.
 • Lataa CSV-tiedostoon

Huom! Pudotuslistasta voi valita suoraan Excelissä avatavan .xlsx -päätteisen tiedostomuodon.

  • Generoi tiedoston, joka sisältää kaikilta valituilta kursseilta käyttäjät, jotka täyttävät asetetut lisäkriteerit.
  • Lisäkriteereillä voidaan suodattaa tiedostoa. Lisäkriteerit otetaan käyttöön yksitellen Ota käyttöön -panikkeella.
  • Kurssit kohtaan voi valita yhden tai useamman kurssin. Useampia kursseja valitessa kurssit yhdistetään yhteen tiedostoon. Jos kohdan jättää tyhjäksi lisätään tiedostoon kaikki kurssit.
  • Kohorttivalinta suodattaa tiedostoon vain valittuun kohorttiin kuuluvat opiskelijat, jotka kuuluvat valituille kurseille.
 • Tiimin suoritukset työntekijöittäin 

  • Listaa kaikki käyttäjän omat alaiset sekä yhteenvedon heidän kurssisuoritustilanteestaan.
  • Mahdollisuus listata myös kaikki yksittäisen alaisen kurssit.
 • Tiimin suoritukset kursseittain

  • Näyttää alaisten kurssikohtaiset suoritukset aktiviteetin tarkkuudella.
  • Tenttien ja Scormien kohdalla näyttää myös yritysten määrän.
 • Aktiviteetit

Huom! Aktiviteetit -haussa ei kannata käyttää kategoria ja kurssi -valintoja yhdessä.  Koska jos valittu kurssi ei kuulu valittuun kategoriaan, ei tuloksia löydy.

  • Listaa kaikki suorituksen seurannan piirissä olevat aktiviteetit ja niiden suoritukset kokonaisen kategorian laajuudelta.
  • Aktiviteetteja voidaan suodattaa kategorian, kurssin, paikkakunnan ja kohortin perusteella.
 • Tilastot

  • Tilastot luo kurssi tai sivusto kohtaisia kaavioita, joita voi suodattaa halutun ajanjakson mukaisesti.
  • Raportin tyyppi valikosta voidaan valita millaista dataa halutaan tutkia. Valikon valinnat vaihtuvat sen mukaan onko valittuna sivusto vai kurssi kurssivalikosta. Sivuston voi valita valitsemalla sivuston nimeä vastaavan valinnan kurssivalikosta.
  • Kun valittuna on sivusto, tilastot esittää kaavioita käyttäjien aktiivisuudesta sivustolla. Esimerkiksi kirjautumismääriä sivustolle.
  • Kun valittuna on kurssi, tilastoista voi tutkia kunkin kurssin käyttöaktiivisuutta. Esimerkiksi käyntimääriä kursille.
 • Osaamisraportti

Huom! Osaamisraporttia hakiessa pitää varmistaa, että tiettyä sertifikaattia/kurssia hakiessa tulee osaamistyyppinä olla valittuna, joko haettavaa osaamistyyppiä vastaava arvo tai yleisvalinta kaikki.

  • Osaamisraportointi näyttää kaikki käyttäjät, jotka ovat suorittaneet kurssin tai sertifikaatin.
  • Tuloksia voi suodattaa osaamistyypin (kurssi/sertifikaatti) mukaan tai voidaan hakea tiettyä kurssia tai sertifikaattia.