mRaportointi: Koko ympäristön kattavat suoritusraportit

mRaportointi mahdollistaa osastokohtaiset ja esimies-alais-tyyppiset raportoinnit kurssien suorituksista. Raporttien avulla sinun on helppo seurata tietyn käyttäjäryhmän tai tiimin suoritustilanteita.

Huom! mRaportointi näkyy oletuksena vain esihenkilöille ja ylläpitäjille Hallintatyökalut-lohkossa  etusivulla ja työpöydällä. mRaportointi voidaan laittaa näkyviin myös opettajille siten, että he voivat tarkastella omia kurssejaan tai myös opiskelijoita kyseisillä kursseilla.

 raportoinnin_työkalut_mraportointi_1

Eikö mRaportoinnissa näy kursseja? 👀

Huom! mRaportointissa näkyvät vain ne kurssit, joissa suoritusten seuranta on määritetty päälle ja ainakin yksi suoritettava aktiviteetti on lisätty.

Artikkelin sisältö:

 1. Käyttäjähaku
 2. Yhteenveto
 3. Kohorttien yhteenveto
 4. Lataa CSV-tiedostoon
 5. Tiimin suoritukset työntekijöittäin
 6. Tiimin suoritukset kursseittain
 7. Aktiviteetit
 8. Tilastot
 9. Käyttämättömät kurssit
 10. Osaamisraportti


mRaportoinnin ominaisuuksia

Käyttäjähaku

 • Mahdollistaa käyttäjien hakemisen käyttäjätietojen perusteella.
 • Lista sisältää linkin nimeltään Suoritukset kunkin henkilön suoritustietohin.raportoinnin_työkalut_mraportointi_2
 • Mikäli listassa oleva henkilö on esimies, näytetään myös linkki alaislistaukseen.Yhteenveto

 • Yhteenveto näyttää valituilta kursseilta, kuinka moni kurssille osallistuja on suorittanut kurssin ja kuinka monella se on vielä kesken.
 • Tulokset voidaan ryhmitellä kurssille osallistujien käyttäjätietojen perusteella useilla eri tavoilla (osasto, laitos, alue, jne).

  raportoinnin_työkalut_mraportointi_3
 • Yhteenveto on mahdollista tallentaa monessa eri muodossa (.csv, .xlsx, .json, .pdf, jne).
 • Mahdollisuus listata yhteenvedon lisäksi myös yksittäiseen ryhmittelyyn kuuluvat henkilöt yhteenveto-rivin alussa olevasta linkistä.

  raportoinnin_työkalut_mraportointi_4
Kohorttien yhteenveto

 • Kohorttien yhteenveto näyttää kaikki kurssit, joita valittuun kohorttiin kuuluvat opiskelijat suorittavat.
 • Kohortteja voi lajitella yhteenvetotaulukon otsikoiden perusteella. Esimerkiksi suoritusten prosenttiosuuden perusteella.
Lataa CSV-tiedostoon


Huom! Pudotuslistasta voi valita suoraan Excelissä avatavan .xlsx -päätteisen tiedostomuodon.

 • Generoi tiedoston, joka sisältää kaikilta valituilta kursseilta käyttäjät, jotka täyttävät asetetut lisäkriteerit.
 • Lisäkriteereillä voidaan suodattaa tiedostoa. Lisäkriteerit otetaan käyttöön yksitellen Ota käyttöön -panikkeella.
 • Kurssit kohtaan voi valita yhden tai useamman kurssin. Useampia kursseja valitessa kurssit yhdistetään yhteen tiedostoon. Jos kohdan jättää tyhjäksi lisätään tiedostoon kaikki kurssit.
 • Kohorttivalinta suodattaa tiedostoon vain valittuun kohorttiin kuuluvat opiskelijat, jotka kuuluvat valituille kursseille.
Tiimin suoritukset työntekijöittäin 

 • Listaa kaikki käyttäjän omat alaiset sekä yhteenvedon heidän kurssisuoritustilanteestaan.
 • Mahdollisuus listata myös kaikki yksittäisen alaisen kurssit.
Tiimin suoritukset kursseittain

 • Näyttää alaisten kurssikohtaiset suoritukset aktiviteetin tarkkuudella.
 • Tenttien ja Scormien kohdalla näyttää myös yritysten määrän.
Aktiviteetit


Huom! Aktiviteetit -haussa ei kannata käyttää kategoria ja kurssi -valintoja yhdessä.  Koska jos valittu kurssi ei kuulu valittuun kategoriaan, ei tuloksia löydy.

 • Listaa kaikki suorituksen seurannan piirissä olevat aktiviteetit ja niiden suoritukset kokonaisen kategorian laajuudelta.
 • Aktiviteetteja voidaan suodattaa kategorian, kurssin, paikkakunnan ja kohortin perusteella.
Tilastot

 • Tilastot luo kurssi- tai sivustokohtaisia kaavioita, joita voi suodattaa halutun ajanjakson mukaisesti.
 • Raportin tyyppi -valikosta voidaan valita millaista dataa halutaan tutkia. Valikon valinnat vaihtuvat sen mukaan, onko valittuna sivusto vai kurssi kurssivalikosta. Sivuston voi valita valitsemalla sivuston nimeä vastaavan valinnan kurssivalikosta.
 • Kun valittuna on sivusto, tilastot esittää kaavioita käyttäjien aktiivisuudesta sivustolla. Esimerkiksi kirjautumismääriä sivustolle.
 • Kun valittuna on kurssi, tilastoista voi tutkia kunkin kurssin käyttöaktiivisuutta. Esimerkiksi käyntimääriä kursille.
Käyttämättömät kurssit

 • Käyttämättömät kurssit -raportin avulla voit nähdä käyttämättömät kurssit.
 • Voit suodattaa kursseja halutun aikajakson mukaisesti.
 • Kurssin nimeä tai osallistujien lukumäärää klikkaamalla pääset siirtymään kurssille ja kurssin osallistujat näkymään.
 • Vaihtoehdot-sarakkeesta voit Siirtää kurssin roskakoriin tai Poistaa kokonaan ympäristöstä.
 • Näkymästä voit lähettää viestin halutulle roolille. Valitse ensin haluttu kurssi tai kurssit ensimmäisen sarakkeen valintaruudulla. Valitse vielä rooli tai roolit, joille haluat viestin lähettää (kurssin opettajat näet opettaja sarakkeesta). Kirjoita viesti Viestin sisältö -kenttään ja paina vielä Lähetä viesti.
Osaamisraportti


Huom! Osaamisraporttia hakiessa pitää varmistaa, että tiettyä sertifikaattia/kurssia hakiessa tulee osaamistyyppinä olla valittuna joko haettavaa osaamistyyppiä vastaava arvo tai yleisvalinta kaikki.

 • Osaamisraportointi näyttää kaikki käyttäjät, jotka ovat suorittaneet kurssin tai sertifikaatin.
 • Tuloksia voi suodattaa osaamistyypin (kurssi/sertifikaatti) mukaan tai voidaan hakea tiettyä kurssia tai sertifikaattia.