Lisäosa: Ääni- ja videopalautteiden antaminen (PoodLL)

PoodLL-työkalun avulla opiskelijat ja opettajat voivat antaa erilaisia video-, ääni-, piirrustus- tai valokuvapalautteita.

PoodLL on erillinen lisäosa, jonka avulla saat oppimisympäristöösi erilliset ääni- ja videonauhoitus painikkeet. Tehtävä-aktiviteetissa se integroituu osaksi tehtävän asetuksia ja Tentti-aktiviteetissa se näkyy omana kysymystyyppinään. 

PoodLL toimii parhaiten lyhyiden äänipalautteiden kanssa, suositeltu maksimikesto on 90 sekuntia. Pidempiäkin palautteita voi tehdä mutta niiden palauttaminen kestää kauemmin.

Artikkelin sisältö

PoodLL opettajan opas

 1. PoodLL-palautteen käyttöönottaminen Tehtävä-aktiviteetissa
 2. PDF-annotoinnin käyttäminen
  1. Dokumentin tallentaminen
  2. Merkintöjen poistaminen
  3. Miten opiskelija näkee annotoidun PDF:n
 3. PoodLL:n käyttäminen Tentti-aktiviteetissa
 4. Tehtävä-aktiviteettiin saapuneen palautteen arviointi PoodLL-äänipalautteella.
 5. PoodLL-tenttikysymyksen arviointi
 6. Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

PoodLL opiskelijan opas 

 1. PoodLL-tehtävään vastaaminen
 2. Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen
 3. Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen videopalautusta tehtäessä
 4. PoodLL-tenttikysymyksiin vastaaminen
 5. PoodLL Tussitaulu-tehtävän palauttaminen
 6. PoodLL-valokuvapalautteen antaminen
 7. PoodLL videopalautteen antaminen tehtävä-aktiviteettiin

PoodLL opettajan opas

PoodLL-palautteen käyttöönottaminen Tehtävä-aktiviteetissa

PoodLL integroituu osaksi normaalia tehtävä-aktiviteettia, sen asetukset löytyvät tehtävä-aktiviteetin asetukset-sivulta "palautusmuodot" ja "palautemuodot" otsikoiden alta. Kun haluat sallia oppilaan äänipalautteen se tapahtuu tehtävä-aktiviteetin asetuksista.

Teet PoodLL-tehtävän seuraavasti:

 1. Ota kurssilla muokkaustila käyttöön ja lähde lisäämään tehtävä-aktiviteettia
 2. Anna tehtävälle nimi ja kuvaus, voit myös määritellä palautuspäivämäärät niin halutessasi.
 3. Palautusmuodot-otsikon alla valitse "PoodLL palaute"
 4. Valitse "PoodLL palautteen tyyppi" -alasvetovalikkoon haluamasi palautustapa (äänipalaute (mp3), videotallennin, tussitaulu (piirrustus) tai valokuva)
 5. Määritä vielä haluamasi palautteen pituus "PoodLL nauhoitteen maksimikesto" otsikon jälkeen

  palautusmuodot
 6. Jos haluat antaa palautteen oppilaalle äänitiedostona jatka vielä ohjeen kohtaan 7. muuten voit täyttää nyt haluamasi loput haluamasi asetukset ja tallentaa muutokset. PoodLL-tehtävä on nyt valmis ja oppilaiden palautettavissa.

  Huom. On tärkeää ohjeistaa oppilaat kuuntelemaan/katsomaan palautteensa ennen sen palauttamista, näin varmistetaan että suoritus tallentuu järjestelmään. Tämän lisäksi pitkäkestoisissa palautuksissa oppilaiden täytyy odottaa tiedoston konvertointi loppuun saakka ennen kuin he palauttavat työnsä. Jos he eivät odota, suoritus ei tallennu järjestelmään vaikka järjestelmä salliikin esim. tentin palauttamisen ennen konvertoinnin päättymistä.

  Suosittelen opettajia tutustumaan myös opiskelijan ohjeeseen joka kertoo kuinka heidän tulee toimia palautusta tehdessään.
Kun haluat antaa äänipalautteen oppilaalle sinun tulee vielä valita "palautemuodot" otsikon alta "PoodLL äänipalaute". Tämän lisäksi voit valita saako oppilas ladata sinun nauhoittamasi palautteen mp3-muodossa itselleen valitsemalla "näytä latauslinkki opiskelijalle" -alasvetovalikkoon "kyllä". Nyt voi täyttää haluamasi loput tehtävä-aktiviteetin asetukset ja tallentaa muutokset, tämän jälkeen tehtävä on valmis käytettäväksi.

palautemuodot

PDF-annotoinnin käyttäminen

PDF-annointi (kommentointi) antaa opettajalle mahdollisuuden tehdä merkintöjä ja kommentteja oppilaan palauttamaan PDF-tiedostoon, säilyttäen kuitenkin alkuperäisen PDF-tiedoston.

Opettaja voi käynnistää annotoinnin seuraavasti:

 1. Hän avaa kurssilla tehtävän ja valitsee "näytä palautukset"
  pdf_kuva_1_nayta_palautukset
 2. Avautuvalla sivulla hän klikkaa oppilaan kohdalla Arviointi-sarakkeessa kynäikonia (arvioi)

  pdf_kuva_2_arvioi

 3. Nyt aukeavalla arviointi-sivulla hän voi käynnistää PDF-annotoinnin painamalla "käynnistä PDF-tiedoston muokkaustila"-näppäintä. Tämä avaa oppilaan lähettämän tiedoston muokkaustilaan.

  pdf_kuva_3_annotointi1
 4. Tässä muokkaustilassa opettaja voi kirjoittaa kommentteja, käyttää erilaisia korostusvärejä, piirtää eri muotoja ja antaa leimoja.

  pdf_kuva_4_esimerkki

Dokumentin tallentaminen

Dokumenttiin tehdyt muutokset tallentuvat kun opettaja sulkee sivun sen oikean yläkulman ruksista, täyttää arviointi-sivulla loput tarvittavat tiedot ja painaa "tallenna muutokset" tai "tallenna ja seuraava

Merkintöjen poistaminen

Dokumenttiin tehdyt merkinnät/elementit voidaan poistaa valitsemalla työkalurivistä "hiirenkursori" eli select-työkalu, klikkaamalla poistettavaa elementtiä jolloin näytölle avautuu sen kohdalla pieni roskasäiliö, jota klikkaamalla sen voi poistaa. 

pdf_kuva_5_poisto

Kommentti-kentät voi poistaa sen oikeaassa yläkulmassa näkyvästä pienestä valikko-ikonista jonka takaa löytyy vaihtoehto "poista kommentti"

pdf_kuva_6_kommentin_poisto

Miten opiskelija näkee annotoidun PDF:n

Kun opettaja on arvioinut ja annotoinut oppilaan palauttaman tehtävän voi oppilas tämän jälkeen klikata tehtävän auki kurssilla ja valita "katsele kommentoitua PDF:ää..." nähdäkseen opettajan tekemät merkinnät.

pdf_kuva_7_oppilaan_nakokulma

PoodLL:n käyttäminen Tentti-aktiviteetissa

PoodLL näkyy tentti-aktiviteetissa omana kysymystyyppinään, PoodLL kysymys täytyy arvioida manuaalisesti.

 1. Lisää tentti kurssille normaalisti.
 2. Lähde muokkaamaan tentin kysymyksiä.
 3. Lisää uusi kysymys ja valitse "Lisää PoodLL kysymys"

  poodll_tentti_kysymys_kohta 3
 4. Anna kysymykselle nimi ja kysymysteksti. Valitse "PoodLL kysymyksen tyyppi"-alasvetovalikkoon haluamasi palautemuoto esim. Äänitiedosto-vastaus (MP3) ja määritä "PoodLL-tallenteen maksimikesto". Jos käytät kysymystyyppiä "tussitaulu-vastaus" voit määrittää sen taustalla opiskelijoille näkyvän kuvan "tussitaulun taustakuva"-lohkossa. Lohkon alapuolella voit myös muuttaa tussitaulun kokoa.

  poodl_tentti_kysymys_kohta_4_0
 5. Tallenna kysymys.

Tehtävä-aktiviteettiin saapuneen palautteen arviointi PoodLL-äänipalautteella.

Kun haluat antaa äänipalautteen oppilaalle, toimi seuraavasti:

 1. Lähde arvioimaan oppilaan tehtävä-aktiviteettiin tekemää palautusta tarkastelemalla tehtävään tulleita palautuksia ja painamalla arvioinnin-kynäikonia.
 2. Anna arvosana ja mahdollinen tekstipalaute arvioinnit sivulla.
 3. PoodLL äänipalaute -kentässä salli Adobe Flash playerin käyttää mikrfoniasi ja mahdolllista webkameraasi painamalla "allow"

  PoodLL_tehtavan_arviointi_kohta3 
  1. Jos käytät Chrome-selainta tulee sinun vielä antaa erikseen selaimelle lupa käyttää mikrofoniasi ja kameraasi osoiterivin alapuolelle avautuvasta palkista painamalla "allow"

   PoodLL_chrome_allow_kohta_3-1
 4. Tämän jälkeen voit nauhoittaa vastauksesi Record-painikkeella. Tallennuksen jälkeen odota aina konvertointi-ikkunan sulketumiseen saakka ennen kuin kuuntelet ja tallennat palautteesi "tallenna muutokset" painikkeella ja välität arvion opiskelijalle, näin varmistat että palautteesi tallentuu järjestelmään.

PoodLL_tehtävän_arviointi_konvertointi_kohta4
Jos mikrofonin äänentaso ei miellytä katso: Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

PoodLL-tenttikysymyksen arviointi

Kun oppilas on vastannut PoodLL -tenttikysymykseen täytyy sinun arvioida se käsin. Se tapahtuu seuraavasti:

 1. Avaa tentti
 2. Asetukset-lohkosta laajenna "tulokset"-valikko ja valitse "käsin arviointi". Avautuvalla sivulla valitse "arvoi" sen kysymyksen kohdalla jonka haluat ensimmäiseksi arvioida. 
  poodll_tentti_kasin_arviointi_kohta_2
 3. Avautuvalla sivulla voit sivun alussa määrittää mitä sivulla näytetään:
  • Mitä oppilaan suorituskerroista arvioidaan (jos tentissä sallitaan useampi suorituskerta)
  • Kuinka monta kysymystä sivulla näytetään
  • Miten suoritukset järjestetään (satunnaisesti, päivämäärän mukaisesti, oppilaan etu- tai sukunimen perusteella tai opiskelijan ID-numeron perusteella).
  • Samalla sivulla näet oppilaiden tekemät palautuksen ja voit kuunnella/katsoa ne, antaa kirjallisen palautteen ja kirjoittaa pistemäärän. Kun olet valmis valitse "tallenna ja siirry seuraavalle sivulle" Jos tentissä on vain yksi sivu niin antamasi arvosanat tallentuvat mutta sivu ei vaihdu ja voit poistua sivulta.
  poodll_tentti_ kasin_arviointi_kohta_3

Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

Jos mikrofonisi toimii oikein niin näet puhuessasi "time"-kentän alla liikettä eli äänenvoimakkuuden mukaan muuttuvan palkin. Mitä pidempi palkki, sitä paremmin äänesi nauhoittuu mutta punaiselle menevä palkki voi särkeä äänen.

PoodLL_volumebar

Jos mikrofonin äänenvoimakkuus ei riitä voit lisätä sitä painamalla STOP-näppäimen läheltä asetuksien hammasrataspainiketta ja avautuvalta sivulta lisäämällä nauhoituksen äänenvoimakkuutta siirtämällä säädintä oikealle.

Mikrofonin hiljennystaso laskee mikrofonin herkkyyttä, tasolla 0 mikrofoni nauhoittaa kaikki äänet ja mitä enemmän lisäät arvoa sitä vähemmän mikrofoni poimii taustaääniä mutta samalla joudut myös puhumaan kovempaa.

PoodLL_aanentaso

PoodLL opiskelijan opas 

PoodLL-tehtävään vastaaminen

Äänipalautteen antaminen tehtävä-aktiviteettiin tapahtuu seuraavasti:

 1. Avaa tehtävä kurssilla
 2. Paina "lisää palautus"
 3. Anna Adobe Flash Playerille lupa käyttää mikrofoniasi ja webkameraasi painamalla "allow"

  PoodLL_ vastaa_allow_mic_cam_kohta_3
  Jos käytät Chrome-selainta tulee sinun vielä antaa erikseen selaimelle lupa käyttää mikrofoniasi ja kameraasi osoiterivin alapuolelle avautuvasta palkista painamalla "allow"
  PoodLL_vastaa_chrome_allow_kohta 3-1
 4. Nauhoita palautuksesi Record-painikkeella. Jos mikrofonisi toimii oikein niin näet puhuessasi nauhoituksen kulunutta aikaa kuvaavan "time"-kentän alla liikettä eli äänentason mukaan muuttuvan palkin. Jos mikrofonisi äänentaso ei ole miellyttävällä tasolla katso ohjeen kohta "Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen"PoodLL_vastaa_volumebar_kohta_4
 5. Kun olet nauhoittanut palautuksesi, odota aina että konvertointi-ikkuna sammuu ja tämän jälkeen kuuntele palautteesi ennen kuin palautat tehtävän. Näin varmistat että suorituksesi tallentuu järjestelmään.
  PoodLL_vastaa_konvertointi_kohta_5
 6. Lopuksi paina "tallenna muutokset". Jos seuraavalla sivulla näkyy "lähetä arvioitavaksi" painike, paina sitä ja valitse "jatka". Jos "lähetä arvioitavaksi" painiketta ei näy niin suorituksesi on jo tallentunut eikä vaadi muita toimenpiteitä.
PoodLL_vastaa_laheta_arv_kohta_6

Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen tehtävä-aktiviteettiin äänipalautetta antaessa

Ohje äänenvoimakkuuden säätöön löytyy ylempää sivulta.

Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen videopalautusta tehtäessä

Jos mikrofonin äänenvoimakkuus on liian alhainen voit painaa videokuvan alta löytyvää "settings"-painiketta ja säätää äänenvoimakkuutta audio-välilehdellä "audio gain" säädintä käyttämällä. Pääset takaisin videokuvausnäkymään painamalla uudelleen "settings" painiketta.

PoodLL_video_volume

PoodLL-tenttikysymyksiin vastaaminen

PoodLL-tenttikysymykset näkyvät tentissä kuten muutkin kysymystyypit. Tentissä voi olla ainoastaan ääni-, video- ja tussitaulu-palautteita. Ne toimivat samalla tavalla kuin tehtävä-aktiviteetissakin eli tärkeintä on muistaa:

 1. Sallia Adobe flash playerin käyttää mikrofoniasi ja webkameraasi

  Jos käytät Chrome-selainta sallia sen käyttää mikrofonia ja webkameraasi.
 2. Odota ääni- ja videopalautuksissa konvertoiti/upload loppuun saakka ennen niiden kuuntelemista/katselemista ja lopullista palauttamista.
 3. Tussitaulu-tehtävässä painaa "save"-painiketta ennen tentin palauttamista ja/tai sivun vaihtamista.

  Ohessa kuva miltä kysymystyypit näyttävät tentissä:

  PoodLL_tentti_salli_0

 PoodLL Tussitaulu-tehtävän palauttaminen

 1. Avaa tehtävä
 2. Valitse "lisää palautus"
 3. Avautuvalla sivulla näet mahdollisesti opettajan tehtävään asettaman taustakuvan jonka päälle teet palautuksesi tai vaihtoehtoitsesti tyhjän tussitaulun. Tussitaulun työkalut ovat: clear-painike joka poistaa kaiken piirtämäsi, GoBack joka poistaa viimeisimmäksi piirtämäsi asian, väripaletti, tussin koko ja Save (tallenna)-painike.

  PoodLL_tussitaulu_tehtava
 4. Kun olet tyytyväinen vastaukseesi paina "Save"-painiketta ja tämän jälkeen valitse "tallenna muutokset".
 5. Jos avautuvalla sivulla näkyy "lähetä arvioitavaksi" painike, paina sitä ja valitse "jatka". Jos "lähetä arvioitavaksi" painiketta ei näy, niin suorituksesi on jo tallentunut eikä vaadi muita toimenpiteitä.

  PoodLL_tussitaulu_laheta

PoodLL-valokuvapalautteen antaminen

 1. Avaa tehtävä
 2. Valitse "lisää palautus"
 3. Anna Adobe Flash Playerille lupa käyttää mikrofoniasi ja webkameraasi painamalla "allow"
  PoodLL_valokuva_allow_kohta_3
  Jos käytät Chrome-selainta tulee sinun vielä antaa erikseen selaimelle lupa käyttää mikrofoniasi ja kameraasi osoiterivin alapuolelle avautuvasta palkista painamalla "allow"

  PoodLL_chrome_allow_kohta3-1
 4. Kun olet valmis ottaamaan valokuvan webkamerallasi paina valokuva-painiketta
  PoodLL_valokuva_ota_kohta4
 5. Jos et ole tyytyväinen kuvaasi voit aina palata takaisin takaisin-painikkeella ja ottaa uuden kuvan.
  PoodLL_valokuva_palaa_kohta5
 6. Jos kuitenkin olet tyytyväinen valokuvaasi paina "tallenna muutokset".

 7. Jos avautuvalla sivulla näkyy "lähetä arvioitavaksi" painike, paina sitä ja valitse "jatka". Jos "lähetä arvioitavaksi" painiketta ei näy, niin suorituksesi on jo tallentunut eikä vaadi muita toimenpiteitä.

  PoodLL_valokuva_varmistus_kohta7

PoodLL videopalautteen antaminen tehtävä-aktiviteettiin

 1. Avaa tehtävä kurssilla
 2. Valitse "lisää palautus"
 3. Anna Adobe Flash Playerille lupa käyttää mikrofoniasi ja webkameraasi painamalla "allow"
  PoodLL_video_allow_kohta3

  Jos käytät Chrome-selainta tulee sinun vielä antaa erikseen selaimelle lupa käyttää mikrofoniasi ja kameraasi osoiterivin alapuolelle avautuvasta palkista painamalla "allow"

  PoodLL_chrome_allow_kohta3-1_0
 4. Nyt voi nauhoitaa videopalautteesi painamalla record-painiketta. Time-kenttä näyttää kuinka paljon sinulla on vielä opettajan määrittelemää nauhoitusaikaa jäljellä.
  PoodLL_video_record_kohta4
 5. Painettuasi STOP-painiketta järjestelmä tallentaa videosi, odota "uploading"-kuvakkeen sammumiseen saakka. Näin varmistat suorituksesi rekisteröitymisen järjestelmään. Koska videopalautteet ovat suuria tiedostoja, voi "uploading" -kuvakkeen sammuminen kestää minuutteja.
  PoodLL_video_convert_kohta5

  Jos mikrofonin äänentaso ei ole miellyttävällä tasolla voit katsoa ohjeet sen muuttamiseen täältä

 6. Nyt voi katsoa palauttamasi video painamalla Play-painiketta. Jos olet tyytyväinen tulokseesi voit painaa tehtävän "tallenna muutokset" painiketta ja edetä seuraavalle sivulle.
  PoodLL_video_play_kohta6
 7. Jos avautuvalla sivulla näkyy "lähetä arvioitavaksi" painike, paina sitä ja valitse "jatka". Jos "lähetä arvioitavaksi" painiketta ei näy, niin suorituksesi on jo tallentunut eikä vaadi muita toimenpiteitä.

  PoodLL_video_laheta_kohta7
  PoodLL_video_varma_kohta7-1