1. Tukisivusto
 2. Tehtävätyypit & sisällöt

Alikurssit (Subcourse)

Alikurssit (Subcourse) tuo usean kurssin kokonaisarvosanat yhdelle kurssille aktiviteetteina.

Sisällys

1. Alikurssit (Subcoursen) perusidea

2. Alikurssit (Subcourse)-aktiviteetin lisääminen kurssille

3. Aktiviteetti opettajan/hallinnoijan näkökulmasta

4. Kurssin suoritusehtojen määritys ja edistymisen seuranta -lohko

5. Aktiviteetti osallistujan näkökulmasta

1. Alikurssit (Subcoursen) perusidea

Alikurssit (Subcourse)-aktiivteetin avulla voit esittää usean kurssin kokonaisarvosanat yhdellä kurssilla aktiviteettimuodossa.

Tällä tavoin voit luoda "pääkurssin" jonka kautta opettajat ja osallistujat voivat seurata suuremman kurssikokonaisuuden valmistumista yhdestä sijainnista.

 

 

2. Alikurssit (Subcourse)-aktiviteetin lisääminen kurssille

Esimerkissä tuomme subcourse-aktiviteetilla pääkurssille kahden alaurssin kokonaisarvosanat ja määritämme että pääkurssi on suoritettu kun nämä kaksi "alakurssia" ovat suoritettu.

Pääkurssina toimii biologia 1 ja alakursseina;

 • Kasvien yhteyttäminen 2022
 • Ihmisen anatomia 2022

1. Aktiviteetin lisääminen aloitetaan pääkurssille biologia 1 asettamalla muokkaustila päälle ja valitsemalla hallintalohkosta -> lisää aktiviteetti tai aineisto -> Subcourse

 

2. Anna aktiviteetilla nimi esim. "Kasvien yhteyttäminen 2022" ja "Kurssi jolta arvosanat haetaan" -otsikon alla kirjoita hakukenttään osa kurssin nimestä ja valitse se listalta

3. Valitse tuodaanko arvosanat todellisina arvoina vaiko prosenttimuodossa "haettavien arvosanojen muoto" -asetuksella.

4. Määritä Subcourse-aktiviteetin linkitysasetukset

 • Ohjaa käyttäjät automaattisesti viitatulle kurssille. Määrittää mitä tehdään kun osallistuja klikkaa aktiviteetin nimeä kurssilla, avautuuko subcoursen "perusnäkymä" vai ohjataanko heidät automaattisesti kurssille johon tämä aktiviteetti viittaa.
 • Avaa kurssi, jolle käyttäjät ohjataan uudessa ikkunassa. Jos käyttäjät ohjataan ylläolevalla asetuksella kurssille, joka on liitetty tähän aktiviteettin, tämä määrittelee avautuuko uusi kurssi nykyisen kurssin päälle vai uuteen ikkunaan.

5. Määritä näkevätkö osallistujat aktiviteetin nimen yhteydessä lähdekurssin arvosanan ja/tai edistymisen

 • Näytä lähdekurssin edistyminen kurssisivulla. Näyttää aktiviteetin nimen yhteydessä osallistujalle montako prosenttia hän on suorittanut kaikista lähdekurssin aktiviteeteista.
 • Näytä lähdekurssin arvosana kurssisivulla. Näyttää osallistujan saaman kurssin kokonaisarvosanna lähdekurssilta.

Osallistujan näkymä näillä asetuksilla

6. Seuraavaksi määritä millä ehdoilla subcourse-aktiviteetti lasketaan suoritetuksi.

Suoritusten seuranta -alasvetovalikko:

 • Älä huomioi suoritusten seurannassa. Aktiviteettia ei huomioida suoritusten seurannassa.
 • Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen tehdyksi. Opiskelijat joutuvat itse manuaalisesti merkitsemään aktiviteetin suoritetuksi klikkaamalla ruksin aktiviteetin perässä olevan "laatikkoon"
 • Näytä tämä kohde tehdyksi kun ehdot täyttyvät. Voimme määrittää asetukset joilla järjestelmä automaattisesti myöntää osallistujalle suoritusmerkinnän.

Kun käytetään asetusta Näytä tämä kohde tehdyksi kun ehdot täyttyvät vaihtoehdot ovat:

 • Opiskelijan on avattava tämä kohde, jotta kohde merkitään tehdyksi. Osallistuja saa suoritusmerkinnän tästä aktiviteetista avaamalla sen.
 • Opiskelijan on saatava tästä kohteesta arvosana, jotta kohde merkitään tehdyksi. Osallistujan on saatava mikä tahansa arvosana (myös 0 riittää) lähdekurssista saadakseen suoritusmerkinnän tästä aktiviteetista.
 • Opiskelijan on saatava suoritusmerkintä kurssilta, jolta arvosanat haetaan, saadakseen suoritusmerkinnän tästä aktiviteetista. Osallistujan on saatava kurssinsuoritusmerkintä lähdekurssista.

On suositeltavaa käyttää asetuksia Näytä tämä kohde tehdyksi kun ehdot täyttyvät. ja Opiskelijan on saatava suoritusmerkintä kurssilta, jolta arvosanat haetaan, saadakseen suoritusmerkinnän tästä aktiviteetista. 

7. Lopuksi valitse tallenna ja palaa kurssille

8. Subcourse-aktiviteetti on nyt nähtävissä kurssilla

3. Aktiviteetti opettajan/hallinnoijan näkökulmasta

Kun opettaja klikkaa aktiviteetin auki hänen näkymänsä sisältää seuraavat tiedot;

 • Siirry kurssille N. Ohjaa sinut lähdekurssin etusivulle.
 • Tarkastelu kurssin N arvosanoja. Ohjaa sinut lähdekurssille ja sen arvioijan raportille(arvionnit-sivulle).
 • Synkronoi arvosanat manuaalisesti. Tällä painikkella voit manuaalisesti hakea lähdekurssin arvosanat pääkurssille mikäli niiden synkronoitumisessa on ollut ongelma. Viimeisin synkronoitumisaika näkyy pienellä tekstillä "siirry kurssille N"-painikkeen alapuolelta.

Jos haluat tarkastella osallistujien lähdekursseista saamia arvosanoja avaa hallintalohkosta "kurssin arvionnit" -sivu.

4. Kurssin suoritusehtojen määritys ja edistymisen seuranta -lohko

Seuraavaksi lisäämme kurssille edistymisen seuranta -lohkon jotta osallistujat näkevät edistymisensä helposti ja visuaalisesti.

opiskelijan näkökulma edistymisen seuranta -lohkoon

Tämän lisäksi määritämme kurssille suoritusehdot, kurssi lasketaan suoritetuksi kun molemmat subcourse aktiviteetit ovat suoritettu. Tämä tapahtuu seuraavasti:

1. Avaa kurssi

2. Oikean yläkulman hammasratas -> kurssin suoritus

Käytämme seuraavia asetuksia

 • Yleiset-otsikon alla "Kurssi on suoritettu kun vähintään yksi ehdoista on täytetty"
 • Ehto: Aktiviteettien suoritus-otsikon alla valitsemme molemmat subcourse-aktiviteetit ja "kaikki valitut aktiviteetit on oltava tehtyinä"
 • Ehto: Suoritusmerkinnän antanut -otsikon alla valitsemme opettajan ja hallinnoijan roolit (nämä roolit voivat tarvittaessa merkitä kurssin suoritetuksi osallistujalle) ja "vähintään yksi rooleista antaa merkinnän kun ehdot täyttyvät"

Lopuksi tallennamme muutokset

Nyt opettajana voit seurata kurssin suoritusta "kurssin suoritus" -raportilta

Kurssin etusivulla hammasratas -> lisää... -> raportit -> kurssin suoritus.

5. Aktiviteetti osallistujan näkökulmasta

Jos aktiviteetin asetuksiin ei ole määritetty pakotettua siirtymistä lähdekurssille osallistujalla avautuu aktiviteettia klikatessa seuraava näkymä:

 • Kurssin nimi Lähdekurssin nimi jolta tiedot tähän aktiviteettiin haetaan.
 • Nykyinen edistyminen. Kuinka monta prosenttia osallistujia on suorittanut kurssin aktiviteeteista.
 • Nykyinen arvosana: Nykyinen lähdekurssin kokonaisarvosana
 • Siirry kurssille N Voit siirtyä lähdekurssille tällä painikkeella.
 • Arvosanani kurssilla N. Tällä painikkeella voit siirtyä lähdekurssin käyttäjän arvosanaraportille.