Yleistä kurssiformaateista

Kurssiformaatteja / kurssin muotoja on Moodlessa erilaisia. Niiden avulla pystyy muokkaamaan miltä kurssin sisältö näyttää.

Artikkelin sisältö:

  1. Collapsed Topics -kurssiformaatti
  2. Multitopics -kurssiformaatti
  3. Tiilet (Tiles) -kurssiformaatti
  4. Ruudukko (Grid) -kurssiformaatti
  5. Välilehdet (One topic) -kurssiformaatti

Huom! Käytettävä kurssiformaatti on suositeltavaa valita ennen kurssin sisällön lisäämistä. Kurssiformaatin vaihtaminen toiseen voi kadottaa osan sisällöstä. 

Collapsed Topics -kurssiformaatti

Collapsed topics-kurssiformaatti esittää kurssin aihe- tai viikko-osiot tiivistettyinä palkkeina, jolloin kurssinäkymä mahtuu helpommin näytölle.  Palkin saa auki klikkaamalla osion nimeä tai sen viereistä symbolia.

Lisätietoa Collapsed Topics -kurssiformaatista.

Multitopics -kurssiformaatti

Multitopic-kurssiformaatti yhdistää välilehtikurssiformaatin ja aiheet-kurssiformaatin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoa Multitopics -kurssiformaatista.

Tiilet (Tiles) -kurssiformaatti

Visuaalinen Tiilet-kurssipohja esittää kurssiosiot erillisinä laatikoina eli "tiilinä". Tiililaatikoita voidaan elävöittää ikoneilla tai taustakuvilla, ja tiilien yläreunan väri on muokattavissa. Tiilen valinta tehostuu kevyellä animaatiolla. Opiskelun edistyminen yksittäisen tiilen sisällä havainnollistetaan prosentteina tai murtolukuina. Tiiltä napautettaessa sen sisältö avautuu tiilen alapuolelle. Myös tiilen alaosiot voidaan esittää tiilet-muodossa.

Lisätietoa Tiilet (Tiles) -kurssiformaatista.

Ruudukko (Grid) -kurssiformaatti

Ruudukko (Grid) -kurssiformaatti on kurssiformaatti joka esittää kurssin aiheosiot ruudukkona, ruudukkoa klikkamalla avautuu kukin aihe-osio aktiviteetteineen.

Lisätietoa Ruudukko (Grid) -kurssiformaatista.

Välilehdet (One topic) -kurssiformaatti

Välilehdet (One topic)-kurssiformaatti esittää kurssin aihe-osiot välilehtinä joiden välillä opiskelija voi navigoida (joko klikkaamalla välilehden nimeä tai navigointi-nuolilla, jos ne ovat näkyvissä).

Lisätietoa Välilehdet (One topic) -kurssiformaatista.