Käyttäjien lisääminen ja poistaminen kurssilla

osallistujat_lisääminen_poistaminen_introkuva

Huom: Tämä artikkeli koskee ainoastaan kurssitason käyttäjähallintaa. Mikäli haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä koko järjestelmästä, tutustu artikkeliin: Käyttäjien lisääminen ja poistaminen järjestelmässä.  

Artikkelin sisältö:

 1. Kurssin rekisteröitymistapojen määrittäminen
 2. Osallistujien lisäämistavat
  1. Osallistujien lisääminen käsin
  2. Itserekisteröityminen
  3. Kurssiavain ja ryhmäavain
  4. Pääsy vierailijana
  5. Helppolinkki
  6. Käyttäjien lisääminen kohortista (eli kohortin synkronointi)
  7. Lisääminen tietokannoista tai taulukoista
  8. Käyttäjän lisääminen kurssille anonyymisti
  9. Lisäosa: Kurssipääsyn myöntäminen kaksivaiheisesti (Enrol)
  10. Lisäosa: Kurssille liittyminen vapaasti (AutoEnrol)
 3. Osallistujien poistaminen kurssilta

1. Kurssin rekisteröitymistapojen määrittäminen

Kurssille voidaan määrittää useita erilaisia rekisteröitymistapoja, kuten itserekisteröityminen, pääsy vierailijana, liittyminen kohortin kautta (kohortin synkronointi), osallistujien lisääminen manuaalisesti, jne. Pääset määrittämään rekisteröitymistavat seuraavilla ohjeilla:

1. Kurssin päänäkymässä siirry kohtaan Hallintatyökalut > Osallistujat. 

osallistujat_lisääminen_poistaminen_hallintatyökalut

2. Avautuvalla sivulla klikkaa oikean yläkulman Hammasratas-ikonia gear-cog ja valitse pudotusvalikosta Osallistujien lisäämistavat.

4.1 versiossa valitse vasemmalta alasvetovalikosta  - > osallistujien lisäämistavat

3. Pääset määrittämään erilaisia rekisteröitymistapoja kurssille kohdasta Lisää rekisteröitymistapa. Mikäli haluat kytkeä päälle/pois olemassa olevia rekisteröitymistapoja, klikkaa kyseisen asetuksen kohdalla Silmä-ikonia eye-icon

osallistujat_lisääminen_poistaminen_lisäämistavat_2

Huom! Jotta kaikki osallistujien lisäämistavat tulevat näkyviin opettajille, on ylläpitäjän otettava ne käyttöön sivuston asetuksista: Sivuston hallinta > Lisäosat > Rekisteröitymiset > Hallinnoi rekisteröitymislisäosia.

2. Osallistujien lisäämistavat

A) Osallistujien lisääminen käsin

1. Kurssin päänäkymässä siirry kohtaan Hallintatyökalut > Osallistujat.

2. Avautuvassa näkymässä klikkaa Lisää osallistujia.

3. Etsi haluamasi käyttäjä(t) hakupalkista.

4. Varmista samalla, että jaettava rooli on oikea (esim. opiskelija). Halutessasi voit määrittää myös muita asetuksia, kuten kurssille liittymisajan keston. Kun olet saanut määritykset valmiiksi, klikkaa lopuksi Lisää käyttäjät ja/tai kohortit.

B) Itserekisteröityminen

Itserekisteröitymisen avulla opiskelijat pääsevät kirjautumaan kurssille joko täysin vapaasti tai ennalta asetettujen ehtojen mukaisesti. Voit luoda itserekisteröitymisen yhteyteen erillisen kurssiavaimen, joka rajaa pääsyä kurssille salasanan tavoin. 

1. Ottaaksesi itserekisteröitymisen käyttöön, siirry Osallistujien lisäämistavat -sivulle.

2. Mikäli itserekisteröitymistä ei näy oletuksena listassa, voit lisätä sen kohdassa Lisää rekisteröitymistapa (edellyttäen että ylläpitäjä on sallinut kirjautumistavan sivuston asetuksissa). Varmista myös, että kyseisen sarakkeen Silmä-ikonin eye-icon päällä ei ole poikkiviivaa.

3. Päästäksesi asetuksiin, klikkaa Hammasratas-ikonia gear-cog itserekisteröitymisen rivillä.

4. Asetussivulla voit määrittää rekisteröitymiselle mahdollisen kurssiavaimen, aikarajan, osallistujamäärän ylärajan sekä rekisteröitymisen yhteydessä mahdollisesti lähetettävän sähköpostin sisällön.

C) Kurssiavain ja ryhmäavain

Kurssiavain on salasanan kaltainen merkkisarja, jonka opiskelija syöttää itserekisteröitymisen yhteydessä. Voit lisäksi määrittää käytetäänkö ryhmäavaimia, joiden avulla osallistujat liittävät itsensä automaattisesti tiettyihin ryhmiin.

Ottaaksesi kurssiavaimen käyttöön seuraa näitä ohjeita:

1. Siirry itserekisteröitymisen asetuksiin noudattaen edellisen osion ohjeita.
2. Kirjoita kurssiavain tekstikenttään.
osallistujat_lisääminen_poistaminen_kurssiavain

3.
Tallenna muutokset sivun alalaidassa.

Vinkkejä

Ylläpitäjä voi halutessaan myöntää avaimenhaltijan roolin henkilölle, jonka vastuulle annetaan kurssiavainten hallitseminen. Voit lisätä kurssille useampia itserekisteröitymisiä, jolloin yhdellä salasanalla kirjautuvat saavat opiskelijan roolin ja toisella kirjautuvat opettajan roolin.


Ryhmäavaimen luominen

Ryhmäavaimella osallistuja liittää itsensä kurssin lisäksi kurssialueelle luomaasi ryhmään. Käytä eri ryhmissä eri avaimia, sillä saman avaimen käyttäminen aiheuttaa tarpeetonta sekaannusta. Uusimmissa versioissa saat varoituksen, jos olet luomassa avainta, joka on identtinen olemassa olevan avaimen kanssa.

Lue lisää ryhmien muodostamisesta täältä: Kurssien ryhmät ja ryhmittelyt.


Näin otat ryhmäavaimen käyttöön:

 1. Luo kurssiavain edellisen kappaleen ohjeiden mukaan.
  • Kurssiavain tarvitaan, koska muuten kaikki pääsisivät kurssille ilman avainta, eikä heitä myöskään voitaisi jakaa ryhmiin.
  • Ryhmiin kuuluvat osallistujat tarvitsevat vain ryhmäavaimen, eivät kurssiavainta.
  • Ryhmiin kuulumattomat voivat käyttää kurssiavainta.
 2. Kohdassa Käytä ryhmäavaimia valitse asetukseksi Kyllä.
 3. Tallenna muutokset sivun alaosassa.
 4. Jos et ole vielä luonut kurssillesi ryhmiä, katso tästä artikkelista lisäohjeita siihen.
 5. Siirry valitsemasi ryhmän asetuksiin ja määritä sille Ryhmäavain. Muista lopuksi tallentaa muutokset.

Ryhmään kuuluvat pääsevät tällä avaimella kurssille ja ryhmäkohtaisiin materiaaleihin. Kurssiavain puolestaan estää ulkopuolisten pääsyn kurssille.

Vinkkejä 💡

 • Jos kurssiavain joutuu asiattomien käsiin:
  1. Vaihda avain. Kurssille jo liittyneet eivät tarvitse avainta.
  2. Poista ulkopuoliset kurssilta.
 • Avaimen vaihtaminen tai lisääminen ei vaikuta kurssille jo kirjautuneisiin eikä ylläpitäjän hallinnoimien lisäosien kautta kirjautuviin.
 • Voit tarvittaessa asettaa erillisen vierailijapääsyn ja vaatia vierailijoilta salasanan aina, kun he tulevat kurssialueelle.
 • Kurssin asettaminen piilotetuksi tai vasta tulevaisuudessa alkavaksi estää kurssiavaimen käytön.

D) Pääsy vierailijana

Tämä kirjautumistapa antaa käyttäjälle mahdollisuuden mennä kurssialueelle vierailijana ilman kurssille rekisteröitymistä. Halutessasi voit asettaa vierailijoille erillisen salasanan. Vierailijana käyttäjä ei voi tehdä mitään muutoksia kurssiin, eivätkä vierailijatunnuksella tehdyt harjoitukset tallennu kurssisuorituksiin.

Jos vierailijana pääsyä ei näy Osallistujien lisäämistavat -sivulla, voit lisätä sen sivulla olevasta alasvetovalikosta, edellyttäen että ylläpitäjä on sallinut kyseisen kirjautumistavan sivustolla.

osallistujat_lisääminen_poistaminen_pääsy_vierailijana

E) Helppolinkki

Helppolinkki (Easylink) -lisäosalla opettajat ja hallinnoijat voivat luoda sähköpostikutsun kurssille ja jolla osallistuja pääsee liittymään kurssille yhden linkin klikkaamisella, ilman erillistä kirjautumista. Linkit ja kurssille kirjautuminen ovat voimassa vain määritellyn ajan.

Tarkemmat ohjeet Helppolinkin käyttämisestä.

F) Käyttäjien lisääminen kohortista (eli kohortin synkronointi)

Kohortit ovat sivuston laajuisia ryhmiä, jotka voidaan helposti lisätä kurssille haluttuun rooliin, jolloin kaikki kohortin jäsenet saavat kyseisen roolin kurssilla. Vain ylläpitäjät voivat hallita kohorttien jäseniä mutta opettajat voivat lisätä kohortteja kursseilleen.

Jos sivuston ylläpitäjä on ottanut Kohortin synkronointi -kirjautumistavan käyttöön ja tehnyt yhden tai useamman kohortin, opettaja voi lisätä sen kurssilleen kirjautumistavaksi Osallistujien lisäämistavat -sivulla. Kohorttia lisättäessä on valittava haluttu kohortti ja rooli, johon kohortin jäsenet halutaan lisätä. Tämän jälkeen lisätyt henkilöt näkyvät Osallistujat -sivulla.

G) Lisääminen tietokannoista tai taulukoista

Ylläpitäjä voi lisätä osallistujajoukkoja useilla tavoilla esim. tietokannoista tai taulukoista. Lisätietoja englanniksi on Moodlen ohjesivulla: Enrolments.

H) Käyttäjän lisääminen kurssille anonyymisti

Voit antaa käyttäjälle oikeudet kurssille siten, että kurssin muut osallistujat eivät näe henkilöä osallistujalistassa. Valitse Asetukset-lohkosta Kurssin ylläpito > Käyttäjähallinta > Muut käyttäjät. Voit lisätä uusia rooleja Jaa rooleja -painikkeella. Oletusarvoisesti voit jakaa tätä kautta vain Hallinnoijan (Manager) roolin. Jos haluat lisätä muita rooleja tätä kautta, ylläpitäjän on sallittava roolille "kyky" course:view.

I) Lisäosa: Kurssipääsyn myöntäminen kaksivaiheisesti (Enrol)

Tämän lisäosan avulla opiskelijat voivat ensin tehdä liittymispyynnön kurssille, joka pitää sen jälkeen hyväksyä opettajan toimesta ennen kuin opiskelijat pääsevät kurssille.

Lue lisää: Kurssipääsyn myöntäminen kaksivaiheisesti (Enrol-toiminto)

J) Lisäosa: Kurssille liittyminen vapaasti (AutoEnrol)

AutoEnrol-toiminto lisää automaattisesti käyttäjät tietyille kursseille, kun he kirjautuvat järjestelmään, tai kun he klikkaavat kyseisen kurssin nimeä järjestelmässä. Toiminnon avulla voidaan määrittää kenellä on pääsy millekin kurssille, ja halutaanko osallistujalle määrittää jokin käyttäjärooli (esim. opiskelija tai opettaja).

AutoEnrol-lisäosa myös poistaa ylimääräisen vaiheen kurssille liittyessä, kun opiskelijoiden ei enää tarvitse erikseen klikata Lisää minut kurssialueelle -painiketta.

Lue lisää: Kurssille liittyminen vapaasti (AutoEnrol-lisäosa)

3. Osallistujien poistaminen kurssilta

Kun käyttäjä poistetaan kurssilta hänen tekemänsä suoritukset/arvosanat jne. poistuvat aktiviteettityypistä riippuen, alla tarkemmin näistä.

Kurssilta poistaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Avaa kurssi

2. Avaa Osallistujat-sivu

3. Oikeasta yläkulmasta paina hammasratasta ja valitse "Osallistujat"

4.1 versiosa osallistujat-sivu löytyy suoraan kurssin yläosasta, löydät sivun myös oikean reunan hallintalohkosta.

4. Nyt voit poistaa yksittäisen käyttäjän klikkaamalla ruksia hänen rivillään. Tätä ennen lue kuitenkin alla olevat huomiot.

❌ Nämä tiedot poistuvat, kun opiskelija poistetaan kurssilta:

 • Oppitunti (Lesson)
 • Päiväkirja (Journal)
 • H5P
 • SCORM
 • Tehtävä (Assignment)
 • Työpaja (Workshop)
 • Valinta (Choice)
 • mRaportointi
 • Kurssin suoritusraportti.
 • Palaute (Feedback) (Jos palaute on kerätty nimen kera)

  ✅ Nämä tiedot säilyvät, kun opiskelija poistetaan kurssilta:

  • Q-kysely (Questionnare)
  • Oppimispäiväkirja (Learningdiary)
  • Sanasto (Glossary)
  • Tentti (Quiz)
  • Tietokanta (Database)
  • Wiki-aktiviteetti
  • Kysely (Survey)
  • Chat (vain menneet keskustelut ja nekin vain jos ne ovat tallennettu)
  • Keskustelualue (Forum)
  • Palaute (Feedback) (Vain anonyyminä kerätty palaute)

   Mihin aktiviteetteihin sisällöt tulevat takaisin, jos opiskelija lisätään kurssille takaisin?

   Opiskelijan takaisinlisäyksen yhteydessä opettajan tulee käyttää asetusta Jos mahdollista, palauta käyttäjän vanhat arvosanat. Katso lisäohjeet osallistujien lisäämiseen: Osallistujien lisääminen käsin 

   osallistujat_lisääminen_poistaminen_kurssialueelle_liittyminen_2

   ✅ Opiskelijan tekemät palautukset/suoritukset tulevat takaisin seuraaviin aktiviteetteihin.

   • Oppitunti (Lesson)
   • Päiväkirja (Journal)
   • SCORM
   • Tehtävä (Assignment)    
   • Työpaja (Workshop)
   • Valinta (Choice)
   • mRaportointi
   • Kurssin suoritusraportti